torsdag 23 maj 2013

Superstaten EU - demokratins hemvist eller?Joint Debate: European Council Meeting (22nd May 2013)

Nigel Frage: I hope taxpayers all over Europe listen to this


EU, José Manuel Barroso och synen på Rättvisa.

José Manuel Barroso 1976 - Maoistledare

 EU-tjänstemän med 1 miljon skattefritt låter ungdomarna gå arbetslösa.

Nigel Farage: Jag hoppas skattebetalare över hela Europa lyssnar till detta

Transkript: Avsnitt ur Nigel Farages tal till EU-Parlamentet - 21 maj 2013.

"Och jag hoppas att skattebetalare över hela Europa lyssnar på detta. Låt oss ​​titta på de EU-tjänstemän som arbetar för EU-kommissionen och Europaparlamentet, den högsta kategorin [den vanligaste graden är AD12] är människor som tjänar netto drygt 100 000 pund per år [1 010 000 SEK]. Och enligt EU-reglerna betalar de skatt på 12 procent. Det är skattebedrägerier på en helt enorm skala.

Mr Barroso, jag vill fråga er, hur kan det anses vara rättvist? Hur kan människor där ute som kämpar - de 16 miljoner arbetslösa människorna i euroområdet - hur kan de se dessa institutioner, som inte bara betalar folk stora summor pengar, utan tillåter dem skatt- och pensionsförmåner på en skala som inte setts någon annanstans i världen? Så jag föreslår att vi har lite mindre av den höga moraliska tonen.

Och vad har dessa tjänstemän gett oss? De var Eurons arkitekter, vilket är en fullständig katastrof. Deras besatthet av den globala uppvärmningen, vilken klingar mycket starkt här, innebär att vi förstör våra landskap och kustlandskap med dessa motbjudande vindkraftverk och driver upp energipriserna."

Complete speech transcript:

"Thank you. Well there is a great degree of unity here this morning, with a common enemy - rich people, successful companies evading tax, which of course is a problem.

Avoiding tax, which is not illegal, but it gives this whole chamber this morning a high moral tone.

And as Mr Barroso says it is all about the perception of fairness. Because there is the added bonus of course that it drives a wedge between the United Kingdom, the Channel Islands, the Isle of Man, and the Caymans.

But before we declare our virtues, perhaps we ought to look just a little bit closer to home.
And I hope that the taxpayers all over Europe listen to this. If we look at the EU officials who work for the European Commission and the European Parliament, the highest category [the most common grade is AD12] are people that earn a net take home pay of just over 100 thousand pounds a year. And yet under EU rules they pay tax of 12 per cent. It is tax fraud on an absolutely massive scale.

And Mr Barroso I would say to you, how can that be deemed to be fair? How can people out there struggling - the 16 million people unemployed in the eurozone - how can they look at these institutions, not only paying people vast sums of money but allowing them tax and pension benefits on a scale not seen anywhere else in the world? So I suggest we have a bit less of this high moral tone.

And what have these officials given us? Well, they were the architects of the euro, which is a complete disaster. Their obsession with global warming which chimes very strongly here means we are despoiling our landscapes and seascapes with these disgusting wind turbines and driving up energy prices. “

But never let it be said that I cannot acknowledge success when I see it. And I am sure the citizens of Europe will all clap and cheer loudly that the grave, mortal danger of olive oil in dipping bowls has been removed by the officials. Well done everybody."

..................................
Video source: EbS (European Parliament)

Nobels fredspris 2012 - det är lätt att hålla sig för skratt!
 
 Superstaten EU:

”Nu är vi där! Nu har EU:s härskande klass ställt till det så till den milda grad att de kan hävda att vi måste göra en fullskalig politisk (och ekonomisk) union av EU – för att det inte skall gå fullständigt åt helvete.  


Frankrikes president, François Hollande, menar att Europa annars riskerar att falla samman eller till och med bli utraderat från världskartan. Såpass. Superstaten EU: The point of no return


Europas "Status Quo-inställning riskerar ”radikaliseringen av en hel generation”Det kommer inte som någon överraskning för ZH (Zerohedge)- läsarna att frågan om ungdomsarbetslösheten är avgörande i Europa men som Der Speigelrepporterar, så medan den tyska regeringens ansträngningar till stor del förblir symboliska, vädjar  sydeuropeiska ledare till äldre väljare genom att försvara status quo och misslyckas i sin kamp mot risken för social oro.En kandidat noterade, "Ingen av mina vänner anser att vi har en framtid eller kommer att kunna leva ett normalt liv," en förlorad generation tar form i Europa. Och europeiska regeringar verkar spårat ur, i stället för att lansera effektiva utbildningsprogram för att förbereda sydeuropeiska ungdomar för ett yrkesliv efter krisen, föredrar kontinentens politiska eliter att föra gamla ideologiska strider. På detta sätt har Europa slösat bort värdefull tid, åtminstone tills regeringar tidigt denna månad skakades av  nyheten om ett mycket oroande rekord: Arbetslösheten  bland 15 - till 24-åringar har stigit till över 60 procent i Grekland. Plötsligt Europa klättra för att ta itu med problemet att göra det till en "obseesion". Det är starka ord som kommer ut i Europas huvudstäder idag, men de har inte följts av några åtgärder hittills.
Stylia Kampani gjorde allt rätt, och fortfarande vet hon inte vad framtiden blir för henne.
  "Ingen av mina vänner anser att vi har en framtid eller kommer att kunna leva ett normalt liv", säger Kampani. "Så  var fallet inte riktigt för fyra år sedan."Det relativa arbetslöshetstalet bland grekerna under 25 år har varit över 50 procent i flera månader. Situationen är liknande dramatisk i Spanien, Portugal och Italien. Enligt Eurostat har EU: s statistikbyrå har arbetslösheten bland unga vuxna i EU ökat till 23,5 procent. Zerohedge


Läs:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar