onsdag 31 juli 2013

Avvecklingen av Sverige och Storbritannien som nationer 

Efter att ha tillbringat några dagar i Danmark kan man se att det är likadant där som här. Landsbygden håller på att avvecklas. Inga postkontor utan där gäller affärerna för hämtning och lämnande. Inga poliser syntes till och mängder av hus övergivna eller till salu. I Sverige är det som vanligt kan man utläsa på alla utmärkta bloggar som till skillnad från dagstidningarna berättar sanningen för svenska folket.


En artikel såg jag som kanske många har läst redan.

Martin Lichtmesz är författare och filmproducent. Han är född i Österrike och verksam i Berlin. Hans politiska essäer har publicerats i bland annat Junge Freiheit och tidskriften Sezession. Ovanstående artikel publicerades ursprungligen i Sezession.


Landet som avvecklades

"Sverige råkar vara ett land som har intresserat mig personligen av olika skäl. Jag har sedan en tid tillbaka hållit mig uppdaterad om dess pågående självförstörelse på samma plågsamma sätt som jag har följt utvecklingen i England, Frankrike, Tyskland och mitt eget hemland Österrike. I Sverige, där konformismen håller landet i järngrepp och där kritiska röster beläggs med munkavle mer effektivt än i Tyskland, genomdrivs denna självförstörelse med ett ovanligt starkt inslag av masochism.


(…)Delar av landet har erövrats rent etniskt och den inhemska befolkningen har allt mer aggressivt trängts undan. Svenska flickor tvingas anpassa sig efter påtryckningar från invandrarbarn för att slippa bli kallade slampor. Vissa har drivits så långt i sin självförnekelse att de färgar håret svart för inte bli identifierade som svenskor.


”Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. [...] Det är alldeles för lätt att få en svensk hora… tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. [...] Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.” Svenskarna måste inte bara bära de enorma ekonomiska kostnaderna för invandringen, de förväntas även kringskära och montera ned sin egen kultur bit för bit. Dessa svenskars känslor är givetvis inte värda ett dyft och dessutom anses de åtminstone latent vara ”rasistiska”. Men hur skulle det kunna vara något annat? De har varken politiska företrädare på sin sida eller en explosiv hot- och våldspotential – något som invandrarna från Mellanöstern och Afrika däremot har.(…)Återigen drog jag mig till minnes de berömda slutorden i Arnold Gehlens Moral und Hypermoral:

Den som upprättar ett lögnens rike och tvingar andra människor att leva däri är ond som självaste djävulen. Det handlar om mer än blott den förödmjukelse som följer av rent andlig amputation – den uppochnedvända världens rike upprättas och antikrist bär frälsarens mask, likt Signorellis fresk i Orvieto. Djävulen är inte först och främst mördaren, han är diabolos, förtalaren. Han är gud där lögnen inte är en svaghet, som i den mänskliga världen, utan en styrka som hjälper härskaren att upprätthålla sitt herravälde. Han fyller igen förtvivlans sista utväg, kunskapen. Han grundar vansinnets rike, ty det är vansinne att finna sig till rätta i lögnen.” Fria Tider, DN


”Paul Weston, Liberty GB:

Tony Blair och hela Labour-kabinettet från 1997 och framåt borde ställas inför rätta och åtalas för förräderi. Tony Blair är allmänt hatad i Storbritannien för att han öppnade dörrarna till tredje världen ...Snaphanen

Weston: Om rasism – USA vill ta bort nationerna, Sverige och Storbritannien – mord och våldtäkter varje dag


London: till Rumänien – kom hit och städa upp er skit

Det brittiska zigenarproblemet är förstås störst i huvudstaden. Nu kräver en stadsdelsnämnd i London att den rumänska polisen kommer dit och tar hand om sina egna medborgare som missköter sig.Läs mer om Tony Blair:

lördag 20 juli 2013

Fasad, Sveriges Radio - om torn och islam - ISM ställer frågorSent: Saturday, July 20, 2013 1:19 PM
Subject: Fasad den 19 juli

Bästa redaktionen för Fasad,
    Med anledning av Fasad som den 19 juli handlade om torn och islam har jag några frågor och kommentarer.
    I programmet talade en praktiserande muslim - Mahmoud Kalzi (?) - om att  minareter och böneutrop  handlade om "mänskliga rättigheter och rätten att uttrycka sig."   Han hoppades att "människor blir mer toleranta och accepterar böneutrop." 
    Varför ställde inte reportern motfrågan hur "toleranta och accepterande" är muslimerna i sina länder mot  t ex kristna? Hur respekteras deras "mänskliga rättigheter och rätten att uttrycka sig" i t ex Saudiarabien och andra muslimska länder?
     För några år sedan förbjöds t ex Svenska sjömanskyrkan  i Alexandria att ha ett kors på porten. 
    I samband med att Mahmoud Kalzi (?) ifrågasatte att minareten på moskén på Söder inte fick vara högre än tornet på Katarina kyrka hade en. relevant fråga i religionsfrihetens namn vara "hur högt är tornet på den kristna katedralen i Mecka?"
       Med anledning av den kvinna som kallade dem som protesterar mot moskéer, minareter och böneutrop för "paranoida"  och hävdade att "de tror att får de igenom detta fortsätter de att kräva och ta över" " vill jag erinra om Salman Rushdies ord: "Om 25 år kommer vi att undra varför i vi i toleransens och acceptansens nman bakband våra händer. slet upp våra strupar ph gav upp det västerländska samhället."
      Nästa gång muslimer får breda ut sig i public-serviceradion om "mänskliga rättigheter, rätten att uttrycka sig och tolerans och acceptans föreslår jag att SR:s reportrar även citerar den franske vetenskapsmannen, föfattaren och filosofen Blaise Pascal  som  i någon av 1600.-talets religionstvister konstaterade  att "ni kräver -  i våra principers namn - de rättigheter som ni - i era principers namn - förvägrar oss."
    Om inte annat sóm ett tecken på att opartiskhet och saklighet fortfarande - trots allt som motsäger det - ingår i public-serviceradions direktiv!
Med vänlig hälsning
Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd, Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

Blaise Pascal föddes den 19 juni 1623 och dog den 19 augusti 1662 - fransk matematiker och filosof. Uppfann en räknemaskin.   
Några citat av Pascal:

Muhammed instiftade en religion genom att ta sina fienders liv; Jesus Kristus genom att befalla sina följeslagare att ge sina liv.

Ju intelligentare man är desto fler märkliga människor träffar man. Vanliga människor märker ingen skillnad på folk.

fr. Snaphanen:
Läkare: "Det här är inte längre Frankrike” -  En kvinnlig utövare från Belle de Mai i Marseille säger

"Jag trodde aldrig att jag år 2013 skulle bli kidnappad i en lägenhet omgiven av ett dussin människor som kräver att jag upprättar ett skriftligt intyg om oskuld för en av deras döttrar."

…..Flera gånger, berättar hon att hon anmält till socialtjänsten de värsta fallen. Men ibland, inför motviljan från vissa familjer, medger hon att hon ”backat”. "Jag vill överleva", säger hon, och medgav att hon känner rädsla varje dag under sina överläggningar. "Du vet, i det här distriktet, är du inte längre i Republiken Frankrike." ... Sedan hennes ankomst i Belle de Mai, har Marie lärt sig att handskas med våld, ofta verbalt, ibland fysiskt. "I början, kräver de enträget läkarintyg från dig och sedan står du inför en Kalashnikov.

"Jag konfronteras med situationer av tarvliga intrafamiljära våld, om misshandlade barn och kidnappade kvinnor," erkänner hon. Därmed avslöjar hon fallet med fruar som har kommit direkt från Nordafrika, inte talar franska, förvandlas till "slavar" av sina män, som rättfärdigar denna behandling med hänvisning till sin religion. "De flesta av dem anförtror sig inte meddetsamma. Ibland kommer de för att träffa mig utan männens vetskap. Jag får veta att deras pass har konfiskerats och att vissa kom till Frankrike mot sin vilja, "berättar hon. Läs hela intervjun via Le Point.”
 


torsdag 18 juli 2013

Sverige utsatt för ett gigantiskt samhällsexperimentKristdemokrat i socialnämndens arbetsutskott går över till SD 

 

Kristdemokraten Inga-Maj Krüger i socialnämndens arbetsutskott i Marks kommun har bestämt sig och efter avhoppet från KD i mars har hon valt att gå med i KD.
Inga-Maj Krüger har sett att ensamma unga män från helt annorlunda kulturer har svårt att anpassa sig här i Sverige. Hon har därmed fått upp ögonen för SD:s invandringspolitik.
”En annan kristdemokrat, riksdagsledamoten Roland Utbult, anser att Ramadan är en viktig muslimsk högtid men den är inte en svensk traditionell högtid. Läs alla kommentarer. Kanske finns det hopp för svenska folket!

På ledarsidan i Svenska Dagbladet kan man läsa att ”Det behövs mer Gud i kyrkan”.
”(…) Det svenska förhållningssättet var länge att stoppa in (stats-)religionen i en egen politisk enhet för att via gängse demokratiska procedurer helt enkelt hantera ”det här med Gud”. Svenska kyrkan blev en myndighet bland andra men med regleringsbrev för tro och vidskepelse.
Den socialdemokratiska ambitionen att ”demokratisera” det civila samhället och inlemma varje frivillig gemenskap i det partipolitiska  projektet, har sannolikt bidragit till den kommunalpolitiskt organiserade kyrkan.” Hela artikeln

 “SSU hyrde in morddömd rappare till Ship to Gaza.
Tondöva rapparen Danilo Henriquez, numera under artistnamnet ”DanJah”, var med och torterade Daniel Wretström, 17, till döds den kalla decembernatten 2000. Bl.a. denna grovt kriminella invandrare använde SSU som ”dragplåster” för stöd till Ship to Gaza.” Exponerat

Den mångkulturella berikningen. Det är många fler som har mördats av invandrare, men här är några:


Daniel Wretström var "nazist" enligt fulmedia och de som mördade honom.
Dagligen sker mord som inte blir lösta. Här kan man läsa om kriminaliteten som bara ökar i Sverige.
 
Det blir mer och mer klart att Sverige som nation och svenskarna som ett folk är utsatt för ett gigantiskt samhällsexperiment. Tar man del av dokumentet ”Planerna för Sveriges undergång” så har detta planerats sedan lång tid.
Utdrag: ”Ett antal politiker och sakkunniga tjänstemän har involverats i det nästan 3-åriga utredningarbetet som inleddes av den borgerliga regeringen med Anders Björk
som försvarsminister. Den socialdemokratiska regeringen tog över och nya sakkunniga tillsattes. Mekaniskt har alla jobbat vidare med planer som innebär att landet går under om värsta scenariot skulle förverkligas. ”
(…)Hela långa raden av politiker allt från 1970-talet med Palme och på 2000-talet Reinfeldt är på väg att långsamt men säkert att exekvera en Förintelse av det svenska folket. Snart sagt alla metoder är tillåtna för att nå målet, det hägrande utopiska ”mångkulturella riket”.. Nazismens anhängare på 1930-talet trodde sig agera för något gott, det tusenåriga riket. I Sverige på 2000-talet tror sig politiskt korrekta också att de agerar för något gott, det”mångkulturella riket”.