söndag 1 september 2013

Kulturmarxisternas plan och målsättningBloggen Spydet publicerade på danska  ”De 45 kommunistiska långtidsmålen” för några år sedan och menar att de borde publiceras igen. Inlägget handlar om Danmark men man kan klart se att det kan appliceras på Sverige också.
Det här är ett så viktigt inlägg om kommunismen och kulturmarxism så en god vän översatte delar av det från danska.
Delar av sitt inlägg från april 2010 har skickats till Den korte Avis och så här skriver Spydpiget:

”Jag ser med stor glädje att Den korta Avis grundligt har tagit upp frågan om "familjen". En av de viktigaste punkterna i familjepolitiken är "vårdnaden" föräldraansvaret för barnuppfostran.
Detta har blivit hårt attackerat de senaste fem decennierna av marxistiska krafter som vill att uppfostran skall föras över till staten i syfte att uppnå en marxistisk stat, när barnen blir vuxna.

Moderaterna har i stor utsträckning påverkats av följande tankar:
De ”45 Kommunistiska långsiktiga målen" dök upp i den amerikanska kongressens rapport den 10 Januari 1963. Detta hämtades från boken "Den nakna kommunisten" av W. Cleon Skousen, som började sina omfattande studier av kommunisterna under sin 16 åriga i tjänst inom "The Federal Bureau of Investigation" (FBI).
Dessa mål har hämtats ur rapporter från kongressens utfrågningar och användning av tillgängliga böcker av f d kommunister.

Punkt 41 lyder: ”Skapa ett behov av att lyfta fram barn, utan föräldrars negativa inflytande. Vidmakthålla fördomar, mentala blockeringar och hämningar hos barn för att undertrycka föräldraansvar”.

Detta budskap till världen spreds bl.a. genom World Federation of Mental Health, och som det lyckades psykiater Brock Chisholm göra till en internationell organisation precis efter förra världskriget. Föreningen blev i Danmark en slags professionell kartell för alla psykiatriker, psykologer och socialarbetare, och genom denna sprida det glada budskapet om, att genom sociala tjänster och ambitioner av välfärd: barn ska uppfostras av (socialistiska) "Lantmätare", inte föräldrar. World Federation of Mental Health´s ideologi bygger alltså på psykiatrikern Chisholms proklamation: "Vi måste göra oss av med våra föräldrars felaktiga och gamla handlingsmönster och uppfostra barnen i sämja och samförstånd. Kan det inte genomföras på det goda sättet, så skall det tvingas igenom."

Den tidigare chefen för WFMH i Danmark, psykologen Eggert Petersen upprättade det Mentalhygieniska Forskningsinstitutet, där han själv var chef genom sin "forskning" för att kunna påverka politikerna. Han författade ett förslag till nytt partiprogram för Socialdemokraterna. Detta gavs 
ut 1969. Där står det hur "familjemiljön" i Danmark skulle inrättas:

"Föräldramansvarets begränsning, bl.a. genom att rättsligt likställa barn och vuxna (t.ex. med hänsyn till våldsanvändning), säkring av barnens ekonomiska oavhängighet från föräldrarna genom utbildningslön, sänkning av den personliga myndighetsåldern till 15 år och etableringen av ungdomspensioner, något som barn och unga kan välja som grupp i istället för som familjegrupp – ser så vitt det verkar, fungera dåligt."

Spydpigets kommentar:
Den uppmärksamme läsaren ser att Eggert Petersens lömska text inte bara rymmer en ”begränsning”, utan i verkligheten också avskaffar föräldraansvaret.  Det valda exemplet om "våld" skall få läsaren att tänka på brutala föräldrar. Men "rättslig jämställdhet" betyder ju också att barnen har samma rättigheter som vuxna i alla beslutsprocesser etc. Alltså faktiskt att de är myndiga redan från barnaåldern där de själva kan få bestämma precis vad som helst."


Samma år som Eggert Petersen kom med sina revolutionerande förslag till nytt partiprogram för Socialdemokraterna, som kallas "välfärdsprogram", grundades föreningen "BRIS - Barnens Rätt i Samhället" under WFMH regi och med medlemmar på grundval av Eggert Petersens ovanstående "familjemiljö". Översatt till praktiken innebar detta att BRIS med friskt mod lockar omogna barn från hemmet, till Christiania (ett autonomt bostadskvarter i Köpenhamn med bl. a. fri haschisch och annan knark. ö. anm.), eller andra för barn och ungdomar spännande platser, eller som fick dem att börja skolka från skolan.

Det är hög tid att den borgerliga flygeln i dansk politik inser vad som pågick och som fortfarande pågår men gömmer sig till hälften dold bakom kulisserna.

Sista förslaget var riktat mot föräldraansvaret med en idé om att barnen skulle gå i en heldagsskola (barnen skall alltså vistas i skolan hela dagen).GG – Spydpiget”
Från Spydpigets blogg:
 ”De första 16 långsiktiga målen, och 34 och 35 och de tre sista (nr 43-45) kommer att fokusera mer specifikt på USA: s politik, inhemsk som utländsk. Jag utelämnar dem i detta fall, eftersom texten blir för lång här på bloggen.

Som framgår nedan, är det till stor del dessa långsiktiga mål som våra politiker och vi själva bygger på att inte veta vem som utarbetat dem och dikterade för dem och att dessa måste förstöra våra demokratiska samhällen.


17: Skaffa kontroll över skolorna. Använd dessa som inkörsport för socialism och fortlöpande kommunistisk propaganda. Bryt ner studieplanerna. Skaffa kontroll över lärarnas organisationer. För in det kommunistiska partiets linje i läroböckerna.
20: infiltrera pressen. kontroll över bokrecensioner, publikationer och styrelseuppdrag.
21: Få kontroll över nyckelpositioner i radio, TV och filmproduktion.
25: Bryt ner kulturella normer som rör moralen, genom att uppmuntra pornografi och sexuella njutningar i böcker, dokument, film, radio och TV.
26: Omtala homosexualitet, sexuell degenerering och tillfälliga sexuella förbindelser som ”normala, naturliga och sunda”.
27. Infiltrera kyrkorna och ersätt religionen – efter att den först har blivit avslöjad – som en ”social” religion. Nedvärdera kyrkan och underblås behovet i intellektuell riktning, som innebär att man inte behöver en ”religiös, andlig krycka” att stödja sig på.
32: Hjälp varje socialistisk rörelse att få centraliserad kontroll över var och en av; kulturen, utbildningen, biståndsorganisationerna, välfärdsprogrammen, psykiatrisjukvården o.s.v.
36: infiltrera och få kontroll över fler fackföreningar.
37: infiltrera och få kontroll över storföretagen.
38: Överför några av rättigheterna som omfattar allt från polisen till socialkontoren.
Behandla alla deltagare i demonstrationer och andra opinionsyttringar som psykiska sjukdomar, något som inga andra än psykiatriker kan förstå och behandla.”Spydpiget
Från Liberty GB:

Europas marxist-leninistiska rötter – en intervju med Vladimir Bukowsky

Nedan följer en översättning av en intervju med före detta sovjetiske dissidenten och politiske fången Vladimir Bukovsky av Alessandra Nucci, publicerat i december 2012 i italienska tidskriften Radici Cristiane. Vad han säger hjälper till att förstå vad som ligger bakom EU-projektet och dess likheter med Sovjetunionen, ett ämne som Bukovsky har skrivit en bok om.


Vladimir Bukovsky är en av de mest kända fd politiska fångarna i tidigare Sovjetunionen. Totalt tillbringade han tolv år i interneringsläger, i fängelser, arbetsläger och mentalsjukhus, innan han släpptes och utbyte mot den chilenske fången Luis Corvalan 1976. Sedan dess har han bott i Cambridge och har nu brittiskt medborgarskap.
År r 2007 skrev han  tillsammans med Pavel Stroilov EUSSR: The Soviet Roots of European Integration där han rekonstruerar, på grundval av de handlingar som kopierats från de sovjetiska arkiven 1992, planeringen  att omvandla EU till en union av socialistiska republiker alla identiska till det forna Sovjetunionen”. Läs hela artikeln
Läs också:
Ladda ner och läs Det revolutionära nätverket
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar