lördag 14 september 2013

Nya Världsordningen vill krossa SyrienDärför vill Nya Världsordningen krossa Syrien | 8 Orsaker
9 september 2013. En ung, lågmäld tjej, som befinner sig mitt i den syriska tragedin, har mycket mer sunt förnuft, sanning och ärlighet när hon rakt ut uttrycker sig än vad de mäktiga västerländska regeringarna och deras penning-kontrollerande massmediamarionetter har.
Hon identifierar sig bara som "syrisk patriot, anti-Neocon, anti-NWO, anti-sionistisk", i början av förra året satte hon upp sin egen YouTube-kanal (YouTube / Användare / SyrianGirlpartisan). Vi skulle alla må bra av att lyssna på henne...

Hennes korta meddelande avslöjar en sorts instruktioner för vardagsförnuft som förklarar varför USA, Storbritannien, EU (särskilt Frankrike) och Israel, alla är angelägna om att förinta Syrien, ett land vars ledarskap inte bara kommer att böja sig för Den Nya Världsordningens elit djupt inbäddade i Västmakternas allmänna, (regeringar), privata (bolag/banker) och beslutande strukturer.

Hennes  "Åtta skäl till varför de hatar oss" är en utmärkt sammanfattning tillämpbar för nästan alla självrespekterande länder i världen: nej till en Rothschild-kontrollerad centralbank, ingen skuld till IMF, inga genetiskt modifierade livsmedel, (positiv till) olja och pipelines, anti-hemliga sällskap, anti-sionism, sekularism och nationalism.

Åtta anledningar varför Den Nya Världsordningen hatar Syrien:

1) Syriens centralbank är både statsägd och statskontrollerad - med andra ord så handskas och sköter man sin nationella valuta så att den ska tjänar det syriska folket och inte de Rothschild-kontrollerade globala bankirerna som agerar från sina gömställen i New York, London, Frankfurt, Tel Aviv, Basel och Paris. -
Genom att på konstgjord väg snedvrida volymen av "offentlig valuta" som utfärdas av självständiga centralbanker som inte genererar någon ränta, är länder därmed tvingade att ta till hög räntebärande ”privat valuta"(lån) som hanteras av de monopolistiska privata bank- och finansmännen sammansvurna (Cabal) och i händerna på Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, HSBC, Citicorp, JP Morgan Chase´s intressen.
Uppenbarligen, en mycket bra anledning för dessa parasitiska bank- och finansmän att lägga beslag på Syrien.

2) Syrien har ingen skuld hos IMF (Internationella valutafonden

3) Syrien har förbjudit genmodifierade (GMO) frön - Bashar Assad förbjöd genetiskt modifierade livsmedel i syfte "att bevara människors hälsa", med full vetskap om att Monsanto runt om i värld är ute efter att styra hela den globala livsmedelsförsörjning, eftersom kommande globala kriser inte bara kommer att rör sig om olja utan även om hur mycket mat länderna kommer att kunna sätta på medborgarnas bord.
4) Syriens befolkning är väl informerad om den nya världsordningen - Dess media och universitet debatterar öppet den globala maktelitens inflytande på händelserna. Detta innebär att de till fullo förstår det faktum att den verkliga makten i väst inte ligger hos Vita huset, 10 Downing Street i London, hos kongressen eller parlamentet, utan snarare med komplexa och kraftfulla rutnät av elitens tankesmedjor som leds av Rådet för utrikes Relationer i New Yorks, Bilderbergmötena, Trilaterala kommissionen, Amerikanska samfunden, Det Globala Ekonomiska Forumet och Londons Kungliga Institut i Internationella affärer, som alla samspelar med megabankirer, massmedia, universitet, militären, multinationella företag och företag över hela världen.

5) Syrien har enorma olje-och gasreserver och har oljplattformar till havs och på land, har olje- och gasreserver samt hjälper till att bygga en omfattande pipeline tillsammans med Iran, men utan västerländska oljejättars kontroll. Uppenbarligen är den fullständiga militariseringen av all oljeproduktion och landets reservzoner samt militarisering av transportvägarna, bara för att "få hem oljan " från olika plaster i världen, vilket är nyckel till den pågående gemensamma amerikanska/brittiska strategin.

6)Syrien motsätter sig klart och entydigt sionismen och Israel. 

7)Syrien är ett av de sista sekulära muslimska staterna i Mellanöstern.
- I Syrien, "att fråga om religion är inte artigt," eftersom Syrien har "fostrat" många av mänsklighetens främsta religioner i tusentals år, och dessa årtusenden har lärt syrier vara känsliga, toleranta och respekterar alla trosbekännelser.

8)Syrien hävdar stolt  och skyddar sin politiska och kulturella nationella identitet - Syrien "håller på sin egenart och  unikhet," och respekterar samtidigt det unika i hos andra.

Hon är positiv till att Syrien bygger egna oljeledningar, men att landet därför ses som ett hot mot NWO. Hon är för sekularism och nationalism och påpekar att Syrien också ses som  ett hot mot NWO därför att man ifrågasätter Israels existens, de är anti-sionister och de diskuterar öppet sk. hemliga sällskap.

Vår unga syriska vän avslutar sitt budskap genom att påminna oss om att "om Syrien faller, kan det vara den kritiska punkten som slutar i seger för New World Order", och tillade att det i dag "är Syrien som är i frontlinjen mot New World Order."

Adrian Salbuchi är en politisk analytiker, författare, talare och radio / TV-kommentator i Argentina. syriangirlpartisan och Information clearinghouse
Läs:

I boken framgår bl.a. vilken framtid Henry Kissinger hade i åtanke under 1970 när han sade: ”Kontrollera oljan och du kontrollerar nationer,
kontrollera livsmedel och du kontrollerar människor.”
Fröer av förstörelse om GMO8 kommentarer:

 1. Allt det där är nog sant, bortsett från anti-sionismen. Israel har lika stor rätt att existera som Syrien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför det?

   Och varför där Judarna fick Israel för att de blev illa behandlade av tyskarna, det rättvisa vore väl att Tyskland skulle ge dom land?

   Men nej vi lyssnar istället på vad en tusentals gammal bok säger som är skriven av bönder och ger de ett land därifrån.

   Radera
 2. Allt detta verkar mycket bra och sanningsenligt men jag begriper inte
  varför Syrien motsätter sig Israel. Kanske för att de samarbetar med Obama men faktum är ju att judarna med mycken möda byggde upp Israel från en kal öken till ett grönskande land och själva blir angripna av jihadister. Allting är mycket förvirrande.

  Och hur kan landet vara muslimskt sekulär - det ligger en motsägelse där.
  Assad klär sig ju västerländskt och visar att han är västerländsk
  och angriparna är ju muslimska rebeller/jihadister.
  Samtidgt undrar jag vilka flyktingarna från Syrien är - muslimer eller
  sekulära. Ack ja - det är inte lätt att förstå.
  Heima

  SvaraRadera
  Svar
  1. "men faktum är ju att judarna med mycken möda byggde upp Israel från en kal öken till ett grönskande land och själva blir angripna av jihadister. Allting är mycket förvirrande."

   Du har inte hört talas om Palestina förstår jag...

   Radera
  2. Jo jag har hört att det finns ett OMRÅDE i Israel där det bor muslimer.
   Men det har ALDRIG funnits ett
   LAND SOM HETER PALESTINA.

   De sk palestinierna som stannade kvar i Israel har samma rättigheter som israelerna
   Om man resonerar som du kan väl i så fall smålänningarna utropa sig som ett eget land.
   Elisabeth

   Radera
 3. Islamister angriper Israel från Syrien och Israel vedergäller, därför blir det spänningar där emellan.

  SvaraRadera
 4. Det är möjligt att "Den nya världsordningen" vill krossa Syrien men varför vill svenska politiker krossa och förstöra Sverige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Därför att "svenska" politiker är inte svenska utan judar som samarbetar med internationella judiska organisationer tex Bilderberggruppen för att genomföra utrotning av etniska svenskar med massinvandring samt avskaffa nationsgränser. Vakna upp!!!

   Radera