onsdag 18 september 2013

Sveriges självmordCarl Bildt:

KOM IHÅG:

Lunchsamtal med mångfaldsexperterna Margot Wallström och Erik Ullenhag
Tid: Tisdag 24 september kl. 12-13. Insläpp från 11.30
Plats: SEB:s hörsal. 5:e vån. Östergatan 39, Malmö
Begränsat antal platser. Anmäl er i god tid.

Från Snaphanen Julia Caesar.
”Slit ifrån dem makten och pengarna!”
….“När sanningen uppdagas tror jag att väljarna kommer att hitta sätt att straffa de politiker som tvingade på oss detta. Gammelpartierna är alla medskyldiga. De avfärdade alla protester som “rasism” och vägrade vara ärliga. Varför ska något av dem överleva?
Från och med nu: överge dem och sluta rösta på dem! Slit ifrån dessa obehagliga, hånleende karriärister makten och pengarna som skyddar dem från konsekvenserna av sina egna handlingar. Låt dem i detalj få uppleva vad de har gjort mot resten av oss. Det blir i alla fall lite kompensation.”

”Vad har Sverigedemokraterna att säga om regeringens fruktansvärda utspel, som i ord och mening innebär ett av de allvarligast brotten mot rikets säkerhet som Sverige någonsin upplevt. Jag är inte ensam om att vänta på ett brandtal av Åkesson – det viktigaste han kan komma att hålla i vår historia.

En ”migga” (handläggare på Migrationsverket) på MeritWagers blogg  kommenterar:
” Tyvärr är de flesta asylsökande inte i behov av skydd utan försörjning. Det system vi har för att bereda skydd åt förföljda personer fungerar inte längre. Det svenska asylsystemet har blivit en mjölkko för kriminella och gjort det väldigt dyrt och svårt för dem som verkligen är i behov av skydd, att få det. Det vore bättre om UNHCR skötte detta och kunde man fördela dem som fått asyl enligt en kvot som står i relation till ländernas folkmängd.”
Landsförräderi och brott mot rikets säkerhet är det grövsta brottet med högsta straffskalan i Sverige. Detta har Alliansregeringen gjort sig skyldiga till och nu har det kulminerat.”Sockerbitar
”Alla medborgare i nationen Syrien får permanent asyl men det skall svenskarna helt inte få veta.… 

Det var vid Obamas statsbesök i Stockholm som svenskarna fick chockbeskedet att alla syrier skulle få bosätta sig i Sverige, en nyhet som snabbt försvann. Obama hade sagt att han tänkte bomba Syrien och de godhjärtade svenska politikerna kom på att de kunde bidra på detta sätt. Det var likadant vid Irakkriget, hur många irakier finns i Sverige nu, en kvarts miljon? Den gången hade vi en sosseregering, samma skrot och korn. Skillnaden är att den här gången lär det komma många fler, såvida inte riksdag och regering ändrar sig. 

Hur ska man förklara de svenska politikernas och journalisternas ansvarslösa beteende? De måste lida av någon slags masspsykos, umgås bara med varandra och låter inte andra komma till tals. Sverige är en åsiktsdiktatur som påminner om forna Östtyskland, med Expo och Afa som ser till att skrämma folk så de håller käft. Inte att förglömma skrämmande islamister och andra kriminella som politikerna importerat. EKP”

Därför tjänar Sverige på mångfald
 Sverige ska fortsatt ta emot människor som flyr undan krig och förföljelse och vi ska fortsätta på den väg som Alliansen har öppnat när det gäller arbetskraftsinvandring. Stängda gränser vore förödande för enskilda människor, men också för företagen och för vår tillväxt. Men för att fullt ut dra nytta av mångfaldens möjligheter måste fler arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med utländsk bakgrund.
I tider av varsel och arbetslöshet framförs ofta krav på att våra gränser måste stängas för människor som av olika anledningar vill komma till Sverige. Det handlar ofta om protektionistiska och nationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism.
Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning.
Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor som befinner sig i arbetsför ålder. Företag saknar arbetskraft och risken är att arbetskraftsbristen förvärras inom de närmaste åren.

Samtidigt som det råder arbetsbrist (?) befinner sig många utrikes födda utanför arbetsmarknaden. Den potential som finns i mångfaldens Sverige tas inte tillvara på ett tillfredsställande sätt. Det måste vara en självklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte från hans eller hennes bakgrund. Men okunskap, ibland fördomar och ren diskriminering gör att vi slarvar bort människors kompetens. Det är ett resursslöseri för individen, för samhället och för företagen.

Under året har jag träffat en rad stora företag som på olika sätt arbetar med mångfaldsfrågor. Samarbetet har varit inspirerande både för mig och för företagen. Goda exempel och idéer har utbytts och idag bjuder jag in till konferensen . ”Mer värde med mångfald” för att i en större krets tala om dessa frågor. Målet är att fler företag inser
vinsten av att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor.

Mångfald handlar inte bara om vilket samhälle som vi vill ha, mångfald där också oftast lönsam. Rekryteringsunderlaget breddas, vilket gör att jakten på rätt kompetens underlättas. Medarbetare med olika bakgrund bidrar till att organisationen blir mer innovationsbenägen och kreativ. Genom att ta tillvara olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper skapas ett mervärde. Studier visar på att företag med bred mångfald bland de anställda ökar sin utrikeshandel. Dessutom stärks företagens varumärke. Yngre generationer väljer i allt högre grad arbetsgivare utifrån värderingar, socialt ansvar och företagsklimat.

Arbetsgivare måste våga släppa på en del formella krav och tänka nytt och okonventionellt i rekryteringsprocesser.  Kan företaget erbjuda en praktikplats för en nyanländ invandrare och på det sättet öppna en dörr in till arbetsmarknaden för en människa? Finns det möjlighet att varva arbete med språkutbildning för den som inte har svenska språket med sig från början? Regeringen vidtar åtgärder för att på olika sätt
underlätta anställning av invandrare. Och Arbetsförmedlingen arbetar för att matcha företagen och individerna. Fler företag bör redan idag kontakta Arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med nya arbetstagare.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den potential som finns i vårt land, men vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo i vårt land. Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist på arbetskraft inom en nära framtid. På den globala arbetsmarknaden
konkurrerar vi om framtidens arbetskraft. Sverige är ett litet land och svenska är ett språk som talas av väldigt få.  Lägg till vårt geografiska läge och man inser att vi måste konkurrera med andra faktorer. Jag är övertygad om att ett öppet och dynamiskt samhälle som välkomnar olikheter kan bidra till att locka hit människor som vill bo och arbeta i vårt land. Ett samhälle som öppet bekämpar främlingsfientlighet och diskriminering, är självklart en konkurrensfördel i en globaliserad värld.

Företag växer bäst i ett öppet och dynamiskt samhälle där det finns arbetskraft som kan bidra med kreativa idéer. Ett samhälle där alla individers potential tas tillvara på bästa sätt. Ett samhälle som håller samman och som är öppet för omvärlden. Alltfler företag jobbar
alltmer aktivt för att förbättra mångfalden. Arbetsgivare som är öppna för människors olika bakgrund är en av förutsättningarna för att Sverige fortsatt ska vara ett framgångsrikt land. Erik Ullenhag, FP integrationsminister ” Läs här och här

Ordet mångfald förekommer 12 gånger i Ullenhags inlägg. Kanske har han tagit fel och menar ”enfald”!!

3 kommentarer:

 1. Här är en mycket bra blogg som bl.a. driver med Obama_

  http://hodja.wordpress.com/

  Heima

  SvaraRadera
 2. Är Carl Bildts fru en "undercover muslim"?
  Bedöm själva:

  http://verklighetenisverige.wordpress.com/2011/11/26/anna-maria-corazza-bildt-undercover-muslim/

  Heima

  SvaraRadera
 3. Etniska svenskar kändisar hatar SD och deras sympatisörer och det är ingen nyhet!
  De tillhör Reinfeldts medlöpare och det enda de vi se är svenskens undergång,vilka medmänniskor vi har i detta landet?

  SvaraRadera