torsdag 10 oktober 2013

Ängsliga svenska journalister, arabisk slavhandel. Globalisering av Nato
”Svenska journalister sitter i glashus
Dagens Nyheters Nathan Shachar skriver idag om de ängsliga journalisterna och den skenheliga så kallade antirasistiska rörelsen, som sedan länge spårat ur till “ett rätttrogenhetens tempel”, som Shachar träffsäkert uttrycker det. Vidare skriver han
den svenska antirasismen håller på att förvandlas till en kyrka, med påvar och inkvisitorer ständigt på språng för att lysa i bann och sätta åsikter på index.
Insiktsfullt skriver Shachar att “den svenska antirasismen håller på att förvandlas till en kyrka, med påvar och inkvisitorer ständigt på språng för att lysa i bann och sätta åsikter på index”. Och, precis som vi också brukar påpeka – det finns knappt några riktiga rasister i Sverige. Då “rasism” blivit vår tids mest urholkade begrepp är det ytterst få som längre känner till vad det egentligen betyder, och inte sällan blandas det ihop med legitim oro för en extrem utveckling Sverige är tämligen ensamt om i dagens Europa. Avpixlat
Ur artikeln
Antirasismen är en storartad tradition. Franska och engelska intellektuella stoppade slavhandeln. Freedom Riders riskerade skinnet och livet i USA:s söder på 1960-talet. Unga israeler ställer sig i vägen för soldater som spränger palestinska brunnar. Men den svenska antirasismen söker inte risker, den söker konsensus, och den håller på att förvandlas till en kyrka, med påvar och inkvisitorer ständigt på språng för att lysa i bann och sätta åsikter på index.

Det är belagt att svenskarna inte är ett rasistiskt folk, utan tolerant och välkomnande. Är detta en källa till stolthet? Nix. I stället de malande, självgisslande litaniorna om hur vårt samhälle är inpyrt med rasism. Genusfeminism, antirasism – parollerna skiftar, men därinunder ligger en djupare anfäktelse: Rättrogenheten. Sverige är varken en oskyldig ankdamm eller en naiv hönsgård, utan ett rättrogenhetens tempel, där man i namn av höga ting mobbar oliktänkande.

Få svenskar är rasister, ännu färre är emot jämlikhet mellan könen, men myten om det ”strukturella” kvinnohatet ältas evinnerligen. Saker som ligger ljusår från rasism, som skydd av hedersoffer och statistik om invandringen, är här glödheta tabun – inom den yrkeskår som är till för att bryta mot tabun!” DN och Fria Tider

”Svenska kyrkan arbetar på ett egendomligt sätt
I SVENSKA KYRKANS TJÄNST under fyra decennier är man väl förtrogen med den kyrka, Svenska kyrkan, som jag brukar kalla "Salighetsverket", därför att hon är så lierad med staten, opinionen, samhället och som ett verk bland andra statliga verk.
Att Svenska kyrkan har blivit en märklig institution visste jag om. Till exempel har hennes offentliga tro och lära utvecklats till att ha samma innehåll som opinionen, den humanistiska världsbilden, där människan är alltings mål, mått och medel.
Men att Svenska kyrkan intar en roll med så stor medial betydelse också på Europa hade jag inte aning om...” MxP
 
 ”Sveriges slavhistoria avslöjad
Historiker har för första gången gått igenom dokument som beskriver svenska rättssystemet på vår forna slavkoloni i Västindien. Och det visar sig att Sverige inte var bättre än andra förtryckande kolonialmakter på 17-1800-talet.
En som var mycket glad över att konstatera detta var ”Fredrik Thomasson, doktor och akademiforskare vid historiska institutionen, Uppsala universitet, som är förste forskaren som gått igenom de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på ön.
– Det jag har hittat är hur ett svenskt implementerat rättssystem behandlar den svenska slavbefolkningen. Det är ingen någonsin som har tittat på det här materialet, säger Fredrik Thomasson.” Läs mer här och här
Det måste på alla sätt framhållas hur hemska svenskarna var och är.
Man kan undra om Fredrik Thomasson känner till arabvärldens historia vad beträffar slavhandel. 

Läs mer om slaveriet inom arabvärlden:


"Den Svenska Modellen" - Sverige behöver benchmarking
På ledarsidan i tidskriften DSM - Debatt Sanningssökande Mediakritik (oktobernumret Nr 4/2013) skriver JAN GILLBERG om:
Myten om "Den Svenska Modellen"
Det svenska välståndet är en följd av att landet blivit välsignat med något som världen över kommit att benämnas "Den Svenska Modellen". Och äran för utvecklandet av denna modell tillskrivs våra politiker, somn inte varit sena att dra egen fördel av att ha tillskrivits denna insats och som med tiden kommit att utgöra ett slags "den nya tidens adel" - det som Anders Isaksson omskrivit som "den politiska klassen". [...]
 Socialdemokratisk adelsman


Läs mer om DSM och den svenska modellen
 Mahdi Darius Nazemroaya (2012). The globalization of NATO.

”Här publicerar jag varbölden FN:s f.d. biträdande generalsekreterares 1994-1998, Denis J Halliday*, bidrag till bokens förord.

Nazemroayas bok är måste-läsning för alla européer och medborgare i NATO-länder som vill förstå den fara den amerikanskstyrda alliansen innebär för världsharmoni och fred. Efter att ha gjort det hoppas jag att läsaren på ett aktivt sätt strävar efter att avsluta denna krigsmaskin som av fel anledningar letar efter minsta möjlighet att starta krigföring . . . 

Att läsa den här boken kan vara det första steget till att finna oss själva innan det är för sent.
* Denis J. Halliday avgick när de ekonomiska sanktionerna mot Irak infördes. Han karaktäriserade dem, helt korrekt, som folkmord.” Adderat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar