torsdag 17 oktober 2013

Den tysta katastrofen för svenska folketNy ärkebiskop vald
Stödet för Jackelén beror på hennes kompetens, erfarenhet och mångsidighet, enligt Christina Grenholm, kyrkosekreterare och chefsteolog vid kyrkokansliet i Uppsala, och den andra kvinnan som kandiderade.

  - Den kombinationen är oslagbar. Hon är en gåva för kyrkan.SvD

Valet kan bli början på splittring. SvD

I en intervju i SvD den 16 oktober fick Antje Jackelén följande fråga:
”Hur ser du på samarbete med andra trossamfund?
-Dialogen med andra delar av den kristna kyrkan kommer att vara viktigare i framtiden. Sedan har vi den interreligiösa dialogen, med människor som har en annan tro som judar, muslimer, buddister och andra. Jag arbetar redan med ett initiativ i Malmö som handlar om social samhörighet, där vi vänder det vanliga svenska perspektivet som säger att religiös mångfald är ett problem. Vi säger i stället att det är en tillgång för samhället. ”

Den nya ärkebiskopinnan verkar helt omedveten om att många judar i Malmö har flyttat därifrån på grund av förföljelser från muslimer och att kristna förföljs överallt i Mellanöstern!

”Måste vi verkligen hålla till godo med en heretiker (kättare) som ärkebiskop i  Svenska kyrkan?
Eller finns det metoder att säkra kyrkoorganisationen mot falsk lära” BloggarDag

”Ermutigung (Uppmuntran)
Nu gäller det att kvickt anpassa sig till det nya. Men läs gärna Vermes bok Han är tillbaka. Men tankeexperimentet vad Führern sagt om han fått höra att det år 2014 skulle sitta en tysk ärkebiskop i Uppsala, kan man inte ens göra. Hon är dock sedan fem år tillbaka en av oss, svensk medborgare. Och för den delen finns det inga utlänningar i Kyrkan - men kanske i Svenska kyrkan? Eller finns det bara dissidenter där? Och handen på hjärtat - vill du anpassa dig efter seglorianerna? Det var dem Antje gav finansiellt stöd från Lunds stift. Om de gillar ärkebiskopsvalet är det kanske för att de anar att de kan få nya subsidier?”BloggarDag

Helle Klein, en av seglorianerna

 Tyst katastrof

kultur@sydsvenskan.se;
Ann.Heberlein@teol.lu.se;
aktuella@sydsvenskan.se;
andreas.ekstrom@sydsvenskan.se;
andreas.barkman@sydsvenskan.se;
mats.skogkar@sydsvenskan.se;
heidi.avellan@sydsvenskan.se;
ledare@sydsvenskan.se>;

Från: Sandor Herold

Malmö 16-10-2013
Ann Heberlein, doktor i etik, beskriver den 16-10 på kultursidorna  hur en av hennes väninnor, ensamstående mor, nekades socialbidrag trots månader av utredning och massor av blankettskrivande.
En av orsakerna till nekandet skulle vara att hennes båda söner hade var sitt sparkonto med tiotusen som barnens farmor hade sparat till barnbarnen. Detta konto är låst och kan inte röras utan tillstånd av barnens far.

Men kära Ann Heberlein med väninna, ni måste väl förstå att de sparade pengarna skall användas först, oavsett om de är låsta och oavsett vem som har sparat dem. Sedan måste väl Ann Heberlein,  som t.om är doktor i etik, också förstå att man som svensk inte kan få socialbidrag hur som helst när vi har så många hjälpbehövande eritreaner, syrier,afghaner, somalier, romer, irakier, palestinier mm mm, ja f-n vet om vi inte har en och annan eskimå också.
Det är väl f.ö bara en tidsfråga innan marsianer finns att hitta bland de hjälpbehövande.

Som svensk måste man visa solidaritet och inte springa hos socialen i tid och otid och tigga om pengar. Jag tycker faktiskt att det är oförskämt av en svensk att belasta socialen som redan har en tung arbetsbörda med att serva alla stackare som har flytt för sina liv undan tortyr och förföljelse. Man skall ej heller glömma alla dem bland dessa individer som inte har varit i sina hemländer på flera månader även söker ekonomiska bidrag för att kunna resa hem för att träffa släktingar och bekanta.

Har inte Ann Heberlein med väninna lagt märke till den ökade skaran av invandrade invalider som behöver assistanshjälp och där i de flesta fall nära anhöriga ställer upp som assistenter för en ringa lön? Ann Heberleins väninnas osolidariska handlande får ju i en förlängning att dessa stackares livssituation kommer att försämras.

Kanske kommer detta t.om att innebära att dessa stackare inte kan besöka vare sig Liseberg eller pyramiderna i Egypten.
Nej, om nu väninnan verkligen har det så knapert så kan jag rekommendera soppköket hos Statsmissionen. Dit går utan undantag bara svenskar, svenskar som har lite solidaritetskänsla gentemot våra hjälpbehövande systrar och bröder från främmande länder och kulturer.

F.ö så är rubriken "En tyst katastrof" på Ann Heberleins artikel helt rätt. Fast kanske inte på det sätt som hon tänkt sig. För det är inget annat än en tyst katastrof när ett folk behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land. Ett land som de själva eller som deras föräldrar har varit med om att bygga upp till det föredöme av välstånd som det en gång varit. Ett välstånd som numera är ett minne blott p.g.a att kreti och pleti från främmande länder och kulturer lockas hit och släpps in utan någon större kontroll. När jag talar om främmande kulturer så är det kulturer där de boende inte tycks ägna sig åt annat än ändlösa krig och terroraktioner mot varandra. Något som med all önskvärdhet också visar sig i ökningen av grov kriminalitet i form av både mord, våldtäkter, rån, bedrägerier, tiggeri och andra pikanta mångkulturella inslag.

Rubriken "En tyst katastrof" är också träffande på så sätt att de som borde protestera högt mot ovanstående vansinne, nämligen svenskarna, är tysta.

Den Tysta katastrofen är snart fulländad, Ann Heberlein.Och det är den tack vare dig och likasinnade.Så din väninna har vänt sig till helt fel person i sin klagan./Sandor Herold, Malmö

Till redaktören på Ordet och andra medarbetare på tidningen som bryr sig: hoppas att "platsbristen" har lättat något så att ovanstående kan publiceras i någon spalt.
Läs mera om Ann Heberlein här och här

Diskriminering av svenska torghandlare SD kräver svar
Från och med årsskiftet måste torghandlare ha kassaapparat och erbjuda kunder kvitton. Lagen omfattar dock inte utländska företagare som idag beräknas stå för omkring 30 % av omsättningen för torghandeln i Sverige. Sverigedemokraterna tycker att detta är oacceptabelt och kräver svar av finansminister Anders Borg. Thoralf Alfsson, ledamot skatteutskottet, kommenterar:
– För oss är det självklart att vi inte ska ha lagstiftning i Sverige som missgynnar svenska företagare. Vi står bakom förslaget om skärpta regelverk för torghandeln för att komma till rätta med fusk och misskötsel men lagstiftningen måste omfatta alla. Läs mer

Svenska folkets rötter
”Om vi ger bort våra förfäders arbetskraft så är det detsamma som att vårt revir överträds och vi blir slavar inför andra folk, och de högsta som härskar är dessa storfinansiärer som stulit denna arbetskraft – de tar vår energi ifrån oss, och utan energi kan vi inte leva. Vi förkvävs, precis som plantan som blev uppdragen med sina rötter och fått dem kraftigt beskurna, så att den ska bli en dvärgväxt. Den kommer att dö eftersom det är rötterna som bestämmer plantans fortsatta levnad. Man kan inte skada dess rötter utan att den dör.
…Svenska folkets rötter angrips nu av storfinansen, som tar hjälp av förrädare för att genomföra det och resultatet blir att svenska folket dör. Vi dör om vi inte får behålla vårt revir så att våra rötter som består av tusentals år av våra förfäders ackumulerade arbetskraft kan fortsätta växa och frodas, för fortsatt tillväxt är naturens egen ordning för artens överlevnad.

Ett äppelträd har lika stora rötter som dess krona. Om trädet ska ge frukt så får inte rötterna skadas. Vi ser inte rötterna eftersom de finns under jorden. På samma sätt ser vi inte hur förbundna vi är till våra förfäders arbetskraft eftersom den är inbäddad i alla maskiner, byggnader, infrastruktur, sjukhus skolor och liknande. Men det är där förfädernas kraft finns, för kraft är ett annat ord för energi, och den är oförstörbar, den kan bara förvandlas om till annan energi, som till exempel mat, kläder, olika sorters välfärd.

Tro ALDRIG att Karl Jönsson som dog för 150 år sedan inte har efterlämnat sig värdefull energi i form av sin arbetskraft, och som nu tar sig uttryck i nya äpplen på samhällets äppelträd. Dessa äpplen skulle inte finnas på samhällets äppelträd om det inte vore för karl Jönsson och alla andra förfäder. För om man tar bort energin från trädet så dör det och ger aldrig mer någon frukt.” Läs mer


1 kommentar:

  1. Tack för att du så engagerat följer upp debatten om ny ärkebiskop. Hon säger själv att hon vann (sportcuppen eller kriget om ämbete). Hon var ivrigt påhejad av sina mutade hantlangare i Seglora Kyrka. Tänk vilken snabb karriär efter att bara ha varit svensk medborgare i 5 år och dessutom så internationell. Hualigen - tänk om man som pursvensk hade kommit på iden att ha samma valspråk i Svenska Kyrkan som inom islamismen.svenska Kyrkan driver allt längre bort från sina kyrkliga värderingar.
    Det blåser på månen

    SvaraRadera