måndag 21 oktober 2013

Stridshingsten Reinfeldt - svenska folkets landsfader! 

Svenska folkets landsfader stridshingsten Fredrik Reinfeldt och hans stall lever inte som de lär.
 ”M avstår utlandsfödda i styrelsen
Moderaterna saknar personer med utländsk bakgrund i den högsta ledningen. För ett parti med ambitionen att växa är det en belastning, medger partisekreteraren Kent Persson. Trots det väljer Moderaterna att inte besätta de två tomma platserna i partistyrelsen. 1.473.256 personer var utlandsfödda i Sverige år 2012.” SvD

Snaphanen:
”Vi kommer att isolera dem från inflytande
Sveriges statsminister fastslår återigen att det mera är ett psykologiskt tillstånd än en politisk sådan. Låt oss se vem det är som slutar med att ha blivit isolerad. Tendensen i Europa skulle man annars inte kunna ta fel på.
…Tobbes Media blogg sammanfattar den för närvarande och den har nått till Frankrike. Hela det svenska politiska spektrat påminner om de Radikala: “Om vi menar något annat än befolkningen, är det ett tydligt tecken på att vi har rätt. Annars innebär ju elitens uppfattning ingenting.” (När andelen utlänningar i Sverige i intervjun uppgår till 15 %, betyder det utrikesfödda, vilket är det sedvanliga, statistiska sminket. Den verkliga andelen närmar sig 25 %, och den kommer passera 50 % i mitten av århundradet.)
Reinfeldt har blivit ett gissel efter 40 års svensk utrikespolitik. Att vända om nu, kommer likna återtåget från Moskva – inte för Sverige – men för hela den mediapolitiska klassen. Den personliga självbevarelsedriften väger tyngre, och det kommer inte förekomma någon ändring av kursen, med mindre än attde nuvarande ledarna helt försvunnet. Detta kan man inte se i korten inför valet 2014.


“Isabelle Kumar:
Anser du att det finns en växande brist på samband mellan den bild vi har av Sverige och verkligheten?"
Isabelle Kumar:
Men du måste tänka opinionsmätningarna."

Fredrik Reinfeldt:
Ja men jag gör inte, som vi har sett i andra delar av Europa. Vi kommer inte att använda deras [SD] språk och vi kommer inte ge dem inflytande. Vi kommer att isolera dem, och säga att vi tror på vår öppna modell. Jag gjorde en överenskommelse med vår fyrparti center-höger koalition och Miljöpartiet, som är liberalt och öppen i dessa frågor, som anser att vi borde ha ännu mer öppna alternativ för människor som vill arbeta i Sverige. Vi har förmodligen det mest öppna systemet för arbetskraftsinvandring i världen där man kan se i världen och att det  faktiskt fungerar. Vi har en stor ökning av människor med både låg kompetens och hög kompetens som kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Detta visas också nu i våra siffror, en växande del av arbetskraften som faktiskt föddes utanför Sverige. "
Vi kommer att isolera dem från inflytande eftersom det enda inflytande de är intresserade av är var de kan slå mot invandrare och jag tror inte på den sortens politiska svar. " Snaphanen och Euronews

”Insändare och kommentarer från Avpixlat:
Elaine

Därför har jag lämnat Folkpartiet
…Våra traditionella västerländska värden grundade på allas lika värde urholkas i raketfart. Trygghet och trivsel finns inte längre. Framtidstron är borta då många äldre, handikappade, m fl numera lever i skräck. Många har ångest över hur vård och omsorg börjar försämras och därmed över hur de själva ska få det i ålderdomen.
Verkligt bekymrande är dock den monumentala arrogans Reinfeldt, media ock PK- eliten visar gentemot oss som blir utsatta för massinvandringens konsekvenser. Många gånger har jag undrat om Fredrik R verkligen är mentalt tillräknelig . Om massinvandringen inte stoppas snart fruktar jag oöverskådliga våldsamma konsekvenser i form av upplopp och annan social oro.
Därför röstar jag SD då jag inte ser att något av de andra partierna har minsta vilja att ifrågasätta massinvandringen – Sveriges ödesfråga!
SD 2014!

Kommentarer
Svenne. Vet inget om Reinfeldts underliggande agenda men jag måste säga att han har spelat sina kort oerhört väl. Jag gick med hull och hår på allt han och Borg sa och i början kändes det helt rätt. Men det som sedan har skett är en helt otrolig förvandling, hur kan man vara så långt ifrån de som röstat på honom??
Om gammelmedia hade haft en någorlunda objektiv nyhetsrapportering skulle SD idag legat på ca 35% av rösterna, minst!

Pansy Hunks. De "gamla" invandrarna måste lida lika mycket som svenskar gör.
Inga fler shariainvandrare tack!

F.d. Folkpartist!
Clockworkorange. Stridshingstens självvalda öknam visar hur hans undermedvetna tänker. Hans mål och mening är att nedkämpa det svenska folket tills inget går att återskapa av det goda landet, innan han lämnar slagfältet. Han gör det med omvänd apartheid och alla medel som står honom till buds och drar sig inte för att överträda lagen på en rad områden. Det väcker inte något motstånd bland maktens företrädare längre. Kvinnors jämlikhet och rättssäkerhet är endast läpprörelser. Affärsvillkor är avsiktligt och öppet ojämlika.
SD 2014 är det enda valet.
Realist 2014. Det "makabra" är alla medlöpare med De aningslösa som inte bryr sig hur det går för Sverige. Inte förrän det "knackar på den egna dörren" i form av t.ex  utebliven/försenad sjukhusvård, sänkta pensioner, förstörd egendom mm. Då är det för sent. Eftersom De aningslösa inte vill ta i frågan så borde kommunerna reagera kraftigt ,det är ju dom som får ta hand om den oreda som De aningslösa ställer till med. Bostads-, arbets-,skol-, sjukvårds- mm problem. De flesta kommuner kan inte hålla sina budgetar så efter valet är skattehöjningar att vänta.
Och facit av Sveriges starka finanser visar enligt prognoserna på ett minus av 168 000 000 000 kr. Så är det med det rika Sverige. Några siffror på vad invandringen bidrar med går inte att få fram bara att uppskatta. Det är sådant man inte får tala om för då är man rasist.
Jag har sagt det förut och jag upprepar: Om rättssystemet inte kan hantera den uppkomna situationen så ligger bildandet av medborgargarden i tiden.
Tragiskt!
Som en ytterligare kommentar till artikeln: Fp vars lysande stjärna Ullenhag administrerar den s.k integrationen närmar sig 4% spärren. Hur kan det ha blivit så?
Orsaken kan väl inte vara att det är fel på politiken?
Katastrof. Vet ni alla där ute, när jag läser era tankar och era inlägg börjar jag fanimej tro på det här jävla landet och oss igen.
Vi är så många och har så mycket goda tankar så att detta kan inte bli fel, vi kommer att få väldigt många fler röster än vi räknat med och då krävs att många av oss faktiskt ställer upp och arbetar för partiet och naturligtvis Sverige under kommande mandatperiod.
Bli medlem, anmäl intresse för uppdrag så kan vi fixa Sverige ur krisen - gemensamt.
Seson. Den europeiska och amerikanska eliten inom politik och finans träffas årligen inom Bilderberggruppen i avsikt att skapa obalans i världen. Denna grupp skapades för ca 60 år sedan av Rockefeller. Gruppens målsättning är; en internationell identitet, centraliserad kontroll av folket, centraliserad kontroll av all utbildning, centraliserad kontroll av all politik, evig obalans, nolltillväxt, FN med total makt över länderna. ett handelsblock, utvidgat NATO, ett rättssystem, en socialistisk stat.
Genom alla krig som pågår sker en omfattande folkförflyttning som följd. Detta är bara början om det inte kan stoppas i tid.

Reinfeldt, Borg, Bildt, Lövén, finanseliten och mediaeliten är alla bjudna till Bilderberggruppen varje år. Om svenska folket visste vad som väntar skulle det politiska landskapet se annorlunda ut. Bilderberggruppen är ytterst farlig.

50 år med moderaterna blir framöver SD. Avpixlat

Rubriker:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar