måndag 11 november 2013

EU totalitarism. Falska profeter i Guds hus. Politiska mord


(nu har vi uppenbart nått fram till det som vi så länge har fruktat. Övers)

EU-totalitarism - av Morten UhrskovJensen.
4 Nov,2013 på Jyllands-Postens blogg.

Okänt för den  breda offentligheten strömmar det nu fasansfulla uppgifter ut från EU-parlamentet.
Vi bevittnar nästa totalitarism i Europa. Om detta råder det mindre och mindre tvivel. Icke nog med att där finnes en uttalad önskan  för EU att ödelägga Europas nationalstater med att göra medlemsstaterna till tomma skal berövade på all verklig suveränitet. Samtidigt skall medborgarna indoktrineras på ett sätt, som man - jag beklagar att använda så starka ord - skall tillbaka till styrelseformer i Europa som vi minns med fasa, för att kunna se vad detta rör sig om.

Det senaste skottet på totalitäritetens stam står att läsa  i en arbetskopia från EU-parlamentet, utarbetat av den oavhängiga gruppen ECTR.ECTR som har medlemmar tidigare särskilda maktpersoner som Joze Maria Aznar och Göran Persson,en gång statschefer i Spanien och Sverige.

Titeln på arbetskopian lyder:

A European Framework Natonal Substitute For The Promotion Of Tolerance.
Meningen med denna arbetskopia skall mynna ut i ,att de lagstiftande församlingarna skall acceptera innehållet i arbetskopian som en lag.

Vad står det då?

Med hjälp av grovt utnyttjande av begreppet tolerans presenteras i praktiken idéer, som vill försöka ta ifrån den uppväxande generationen dess möjlighet att tänka själv.
Våra barn skall istället lära sig att tänka på det rätta sättet. Dvs att särskilt barn och unga med djävulens makt skall acceptera EU-elitens försök att omvandla Europa till ett område bebott av alla och därför för ingen, allra minst av europeerna själva.
Andra s.k. utsatta grupper är nämnt i arbetskopian, men i praktiken är det ingen hemlighet vad detta egentligen handlar om.
Om det danska Folketinget godtar innehållet i detta papper som gällande lag har Folketinget förpliktigat sig till  att skolor från grundskolan och uppåt skall innehålla undervisning som uppmanar barnen till "att acceptera  mångfald och att främja ett
klimat med tolerans"(sid 10).
Det understrykes att det är "mycket viktigt" att påbörja dessa kurser så tidigt som möjligt. Fem till sexåriga barn skall från första klass skall således tidigt gå igång med att få lära sig Tolerans!
Detta kan man räkna ut även om det inte framgår direkt av arbetskopian.
Kurser i tolerans skall likaledes göras obligatoriska för militär och polis.
Det skall utarbetas undervisningsmaterial av Skolverket, och instruktörer skall tränas i att undervisa lärarna, så dessa på ett korrekt sätt kan undervisa de fem-sexåriga barnen i tolerans. Det poängteras att undervisningsmaterialet inte får innehålla intoleranta uttalanden. Det hade man nog kunnat räkna ut själv, även om det icke framgår av ”diskussionsunderlaget”.

Medierna.
Statsägda medier som TV och Radio skall påläggas att använda en viss procentdel av sändningstiden till att promovera tolerans.

Privatägda medier också. Samtliga skall uppmanas att skaffa sig en särskild etisk kod  som skall förhindra spridningen av intolerans genom en särskild mediekommission.
"Detta är en ömtålig sak, eftersom det inte är avsikten att censurera medierna. En mediakommission bör bestå av oavhängiga personer som skall upprättas av medierna själva hellre än av regeringen.

Sett något liknande?
Det har jag kanske, men jag är inte säker.
Detta utspel och manifest är något av det obehagligaste jag någonsin blivit presenterad för. Detta är rena George Orwell! JP Blogs
Översättning Katinka Glahd. (något förkortat)

Europas direktörer i upprop: "Ge oss nytt EU"


Goda visioner räcker inte - det är dags för ett nytt Europa, skriver en rad högt uppsatta nordeuropeiska direktörer i debattartiklar i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Dagens PS

Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.
 - 1917 års bibelöversättning Matt. 7:15


Bjällerklang – Betlehem-2010 års version
Detta är från 2012, men det är nästan jul igen. Sveriges nya ärkebiskops motto är ..... "Gud är större" (Allahu akbar). Sammanträffande? Inte helt osannolikt...... Ett kvickhuvud föreslår denna version av Bethlehem till ärkebiskopen: Jihad Bells

”Jackeléns "julhälsning" var ett märkligt arbete - en handgranat, så att säga, insvept i flera tjocka, mjuka lager av lila bomull. Hur smidigt och prydligt lyckades hon föreslå, utan att riktigt säga så, att israeliska judar har separerat sig från Gud genom att förneka Kristus budskap, att när de ber vid klagomuren ber de till en falsk gud, och att den israeliska muren är inget mindre än ett brott mot kristen tro. Mycket smart. För att vara säker så kom inte Jackelén upp med detta otäcka resonemang själv: ". Varje fult, silkesmjukt ord i hennes lilla predikan är standardämne ” Palestinska befrielseteologin"

"Under de senaste veckorna, för de som följer med läget på hemmaplan, lyckades svenska feminister organisera  en rikstäckande "hijab kampanj" i "solidaritet" med en muslimsk kvinna, vilkens slöja kan eller inte kan ha slitits  av hennes huvud i ett parkeringsgarage; och regeringen meddelade sin avsikt att bevilja permanent  uppehållstillstånd till flyktingar från Syrien. Nu kommer nyheten att Svenska kyrkan har valt som sin nya ledare en kvinna som att döma av de senaste rapporterna inte bryr sig om att känna igen mycket av en skillnad mellan Jesus Kristus och Muhammed. Snaphanen   Bruce Bawer: Swedish Archbishop: Why Pick Jesus over Muhammed?  They´ll takeSweden

På denna blogg kan du söka på Bruce Bawer så hittar du fler bra artiklar av honom.

 HBTQ-avkristnar kyrkorna

"Men tänker man efter så är det inte konstigt, med tanke på att Gud finns och att det är uppror mot Gud.

När vi går in i den här certifieringen handlar det om att utbilda personal, förtroendevalda och de frivilliga som vi har i våra led. Det kan vara en så enkel sak som att någon ringer till vår pastorsexpedition och säger "Hej, jag heter Lena och jag ska gifta mig." Då ska inte frågan "Och vad heter din blivande man?" komma, säger församlingspedagogen Pia Toftenius, till P4 Gotland".Läs

Tips till Pia Toftenius apropå HBTQ,  ”och vilken bokstav gäller det eller kanske alla bokstäverna?” (min anm.)


Läs:

Snaphanen -Julia Caesar:Politiska mord – del 1

"Svensken" Stanislas Mbanenande
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar