lördag 23 november 2013

Expropriering av svenska folkets egendom har börjatTvångsexproprieringen är i gång

”Inför och under andra världskriget var det judarnas egendom i Tyskland som skulle exproprieras, och sedan hände allt slag i slag och det slutade inte med mindre än att 6 miljoner judar utrotades ur Tyskland. Idag är nazismen värre, den kallar sig antirasistisk och den riktar sig mot sitt eget folk och utnämner alla andra etniciteter som de rätta arierna och de vita svenskarna får nu krypa i judarnas kostym.
….
Fortsättningen på det svenska folkmordet har vi ännu inte sett, men om vi antar att historien kan vara en viktig faktor så ser vi hur judarna behandlades innan de blev ihjälgasade. Och vid tiden för första världskriget var det Turkiet som utsatte armenierna för folkmord, och då var det med hjälp av gevärskulor.

Inget av detta är menat att bli känt, för det är vi sverigevänner som anklagas för rasism, och nu har man gått så långt som att se hela svenska folket som mindervärdigt, precis som judarna blev sedda som mindervärdiga i Tyskland eller armenierna sågs som mindervärdiga i det ottomanska riket. Man har skyllt dessa folk för att undergräva samhället, och idag kommer snart svenska flaggan att bytas ut, för det hörs allt fler och allt aggressivare röster för att korset på flaggan är kränkande i världsperspektiv, för den visar ju raka motsatsen till religionsfrihet, för flaggan är kristen.”

Så här skriver ISM.
Nu är expropriering av svenskarnas bostäder i full gång som Hot- och riskutredningen  Massflykt till Sverige av  asyl- och hjälpsökande SOU 1993:89  kapitel 3.3 Förslag till åtgärder för mottagande av hjälpsökande  förutsade. "Utredningsmannen föreslår vidare att en fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten genom rekvisition (finner ord: för tvångsinlösning) får tas i anspråk för att tillgodose behovet av lämpligt belägna och utformade lokaler för utredning och inkvartering. En sådan rekvisition förutsätter att regeringen gett tillstånd till den.
 Utredningsförslaget har remissbehandlats och ärendet bereds f n inom regeringskansliet." 
    Jag talade just med en väninna - född och uppvuxen i Strängnäs - som berättade följande: Strängnästidningen har idag en artikel om att kommunen (s, mp och c trodde hon) exproprierat sju villor i centrala Strängnäs till en kostnad av 27 miljoner för att använda som flyktingboenden.  Kommunen har ljugit för villaägarna: villorna skulle köpas upp p.g.a. de måste rivas för att ge plats för bl. a ett resecentrum. Det har nu kommit ut att syftet hela tiden varit att de skulle bli asyl/flyktingboende för barnfamiljer "som måste få tak över huvudet."
  De tidigare ägarna (som oftast är i 50-årsåldern), har i decennier underhållit sina villor och har fina välskötta trädgårdar. De är givetvis både ledsna och förbannade över att köras ut för att "flyktingarna" ska "få tak över huvudet. Dessutom extra förbannade för att kommunen ljugit för dem när beslutet fattades för ett år sedan.  
  Det finns mark och baracker på det gamla regementsområdet där de skulle kunna inhysas men "det ligger för långt från centrum. Ungdomarna och barnfamiljerna vill bo i centrum."

Den gamla flickskolan är numera omgjord till boende för ”ensamkommande flyktingbarn."
….
I Hot - och riskutredningen står även följande intressanta passus: ”En stor del av de utlänningar som under de senaste åren har kommit till Sverige och söker asyl är inte politiskt eller religiöst förföljda men behöver hjälp med mat, boende och sjukvård för att kunna överleva. Det kan vara stridshandlingar eller den allmänna situationen i landet som fått dem att ta sig hit. De uppfyller inte kraven i utlänningslagen för att få asyl. Sådana hjälpsökande bör - om de får stanna här - kunna återvända när situationen återgått till det normala eller med tillräcklig säkerhet anses göra det. "  /.../
 Invandrarverkets överdirektör Per-Erik Nilsson har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till ”lag om vistelsetillstånd för skyddsökande utlänning från konflikt eller krisområden.  /.../ Den som får uppehållstillstånd placeras hos en kommun, som därefter svarar för att utlänningen anpassas till det svenska samhället (SIC) Kommunen får statlig ersättning för detta.  Avsikten med den föreslagna nya lagen är att samhället ska ha beredskap för att kunna ta emot ett betydligt större antal utlänningar än som hittills varit planerat. 
Förutsättningen är att alla ska återvända till sina hemländer när förhållandena som orsakat resan hit har upphört. "

Varken då - och än mindre nu - följer sittande regering förslagen i sina egna utredningar. Läs mer Sverige det förlovade landet, blogs. Channel 4 och Snaphanen
 
 En ärlig professor om hur bankernas skuldslaveri kan avvecklas. Läs här och här

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar