måndag 18 november 2013

Invandring eller välfärd. KD gör utrensningar av oliktänkande.Upplopp i Saudiarabien

Sanningssägare och nationalekonomins ”Nestor” Assar Lindbeck Synar PK-korten
Invandring eller välfärd
Assar Lindbeck beskrivs ofta som den svenska nationalekonomins ”Nestor” och kan rimligen beskrivas som Sveriges idag mest auktoritativa nationalekonom. Lindbeck har genom sitt långa karriär blivit närmast legendariskt som en orädd sanningssägare. I en föreläsning (för Centerpartiet av alla!) talar Assar Lindbeck klarspråk om invandringspolitikens konsekvenser.

”Om vi tittar på arbetslösheten bland invandrare så är det också en skrämmande och troligen svårare problem. Om vi tittar på gruppen mellan och 15 och 74 år så är svenskarnas arbetslöshet enligt ILOs siffror 6.4%. Ulandfödda 15.9% och invandrare från Afrika 28.8%. Det finns andra siffror som understryker samma problem. 43% av de långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. Med långtidsarbetslösa menar vi folk som har varit arbetslösa mer än sex månader. Många lever inte på arbetslöshetsunderstöd utan på socialhjälp. Vi har hamnat på en situation där inte mindre än 60% av utgifterna för socialhjälp går till utlandsfödda.

Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrikt ekonomisk utveckling under hundra år, “de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull.”
Assar Lindbeck framhåller att systemen för svensk arbetsmarknad och bostadsmarknad inte byggdes för ett samhälle med stor invandring av lågutbildade.– “Antingen måste man starkt begränsa invandringen eller reformera bostads- och arbetsmarknaderna… Fri invandring är omöjlig för ett rikt land i en fattig värld,” slår Assar Lindbeck fast. Tino Sanandaji:Assar Lindbeck talar klarspråk om invandringspolitikens negativa konsekvenser
Mer av Sanandaji:
FÖR KRISTEN FÖR KD. Gunilla Gomér är ordförande för organisationen Ja till Livet, som förespråkar en sänkning av gränsen för fri abort från 18 till 12 graviditetsveckor. Det gillas inte av KD, som nu stryker henne från listorna inför valet 2014.
 Kristdemokraterna rensar ut konservativa kandidater
Publicerat den 16 november 2013 kl 20:03
KD:s nomineringskommitté har strukit den populära politikern Gunilla Gomér från listorna inför valet 2014. Anledningen uppges vara att hon är ordförande i den abortkritiska organisationen Ja till Livet. Hon är en av flera konservativa kandidater som petats från valbar plats.
 
I valet 2010 kryssades sjuksköterskan Gunilla Gomér från Alingsås in i Västra Götalands regionfullmäktige. Även i riksdagsvalet var hon KD:s mest kryssade kandidat i regionen och var mycket nära att ta en riksdagsplats.
Men när partiets nomineringskommitté nu presenterar listorna för riksdags- och regionfullmäktigevalen 2014 finns Gomér inte med överhuvudtaget.

När den kristna tidningen Inblick frågar nomineringskommitténs ordförande Urban Eklund varför Gomér inte finns med på listan, trots att hon är partiets populäraste politiker i regionen, vill han inte ge några klara besked.
– Vi har försökt göra en samlad bedömning utifrån de riktlinjer vi fått av partifullmäktige. Vi har då kommit fram till att Gunilla Gomér inte skall sättas upp på listorna.
Eklund medger dock att det faktum att Gomér är ordförande i den abortkritiska organisationen Ja till Livet har legat henne i fatet. Det är ”en viss komplikation”, säger han.
Ja till Livet förespråkar att abort inte ska tillåtas efter den tolfte graviditetsveckan om det inte finns synnerliga skäl. I Sverige går gränsen idag vid vecka 18, vilket gör Sverige till det enda landet i Europa som har helt fri aborträtt efter vecka 12.
– Jag hade faktiskt högre tankar om både partiet och nomineringskommittén, säger Gomér till Inblick.

Andra populära kandidater som strukits från, eller placerats långt ned på, partiets vallistor efter att ha tagit ställning för en traditionellt kristen moralsyn i olika frågor är Lennart Sacrédeus och Tuve Skånberg.

Flera KD-politiker som Inblick har talat med säger att partiledningen nu har bestämt sig för att rensa ut konservativa personer från partiet på bred front.
– Jag tror tyvärr att det handlar om påbud från partiledningen. Göran Hägglund vill driva partiet i en liberal riktning, och då platsar inte en ordförande för Ja till Livet i ett sådant parti, säger Ingemar Vänerlöv, som tidigare har suttit i riksdagen för KD.

Annelie Enochson, riksdagsledamot för KD, beskriver det som pågår för ”rena utrensningarna av oliktänkande”. Fria tider


Vi får aldrig låta oss tystas.  Res dig Svensson
Svensson, självklart har Du rätt och anledning att kritisera massinvandringen.
Svensson, Du jagas nu av överklassens- maktens- och mediernas företrädare. Inte minst kvälls-tidningarnas” s k journalister är dig hack i hälarna med sin förnedrande behandling av dig och dina medsystrar/bröder. Men Du och ni har inget att blygas över, vilket emellertid i högsta grad gäller dem.

De kallar sig journalister men de representerar tidningar som till stor del är en del av porrindustrin. På ett flertal sidor visar de dagligen sitt förakt för kvinnor. Inte nog härmed, utan de har också en sak gemensam med muslimer och islamister. Den, att de betraktar kvinnor enbart som könsvarelser och inget annat.

En tidigare chefredaktör, numera prästinna i statskyrkan visade aldrig minsta skamkänsla över dessa sidor i tidningen. Hon är nu en av de ivrigaste fördömarna av dig, när Du kräver lite människovärde. Med sina verbala giftpilar och från sin exklusiva boendemiljö skjuter hon på dig för minsta uttalande Du gör, om varför Du skall drabbas av denna förödmjukelse men också otrygghet till liv och lem.

För visst har Du rätt i att det är Du som får dra det tunga lasset. Dig, pensionärer, sjuka arbetslösa, arbetare etc har dessa överklassens och maktens människor bestämt sig för att placera i de eländigaste bostadsområdena.
……Att de inte har någon aning om hygien, hur en tvättstuga används eller att avfall och liknande inte får slängas var som helst i kvarteret bryr givetvis sig inte de som bestämmer över din livsmiljö sig det minsta om.
…..Har Du funderat över att alla de som är så humanistiskt inställda till massinvandringen sällan eller aldrig vistas eller bor i närheten av den plats där invandrarna stjälps av. Tror Du att Du hittar dem där Mona Sahlin, Birgitta Olsson, Reinfeldt, Löfven etc bor, nej. Inte hittar Du dem heller i Djursholm, Danderyd, Östermalm etc!
Svensson. Massinvandringen är en katastrof för Sverige, Dig, dina barn och barnbarn. Fortsätt att kämpa mot denna maktens tyranni. Men kom också ihåg. Att lägger Du din röst på dessa vid kommande val, kan Du inte förvänta dig någon förändring.
Olle Ljungbeck,  Gävle. Läs hela denna artikel. Exponerat


Sveriges asylgalenskap
Skebo herrgård med anor tillbaka till 1700-talet är den sista i raden av slott, herrgårdar och lyxiga hotell som förvandlas till förläggningar för olagliga asylsökare som kommit till Sverige. Över 100 asylsökare kommer nu att bosätta sig i den vackra slottsmiljön nära Roslagen i Sverige. EKP

USA: Poliser i USA skjuter en hund var nittioåttonde minut.EKP

Saudiarabien- Upplopp
 "Kungadömet driver ut samma personer de utnyttjat"
Spänningarna har sjudit i Saudiarabien under den senaste veckan. Hundratusentals papperslösa migrantarbetare har rest sig mot de styrande myndigheterna, vilket gett upphov till scener av upplopp som landet sällan har sett.

Arbetarnas upplopp har berott på  den senaste vågen av invandrare som utvisats från Saudiarabien och skickats tillbaka till sina hemländer. De hävdar att det är synnerligen orättvist med tanke på det utbredda utnyttjandet av många invandrare som har haft det svårt  i händerna på sina saudiska mecenater. Observers

På guldtron och iklädd bästa fracken..... med vin i gyllene glas... det är det ögonblick David Cameron valde för att föreläsa om vikten av åtstramning och sparsamhet.

  "Vi anser oss inte längre vara en kristen nation."

Vad vi en gång än har varit, så är vi inte längre en kristen nation."
"
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar