söndag 29 december 2013

Kristna förföljs i Mellanöstern. Kåkstäder i Sverige en dröm för centerpartister
  en människa klarar sig på 450 kronor i månaden om hon bara lever på ris . Det är många gånger bättre att bo i en kåkstad i utkanten av Stockholm än i utkanten av Mogadishu”
Drömmen för Centerpartiet

Läs hela artikeln längre ner på denna blogg.


Julen är en fridfylld tid. I alla fall borde den vara det. För de kristna i Mellanöstern var det inte fallet i år. 

Det finns anledning att vara orolig som kristen i Sverige.

 ”Mördade kristna, icke-nyhet i Sverige
I 130 län­der för­följs och tra­kas­se­ras krist­na av en enda an­led­ning: de är krist­na. I det postreligiösa Sverige rapporteras sällan något om detta, det är icke-nyheter, menar radioprofilen Kjell Albin Abrahamson. Han efterlyser mer civilkurage i det offentliga samtalet.

Han skriver på debattplats i SkD att kristna trakasseras i kommunistiska regimer som Kina och Nordkorea, men att ut­veck­ling­en är mest skrämmande i mus­lims­ka sta­ter som Egyp­ten, Ni­ge­ria, Sy­ri­en, Su­dan.

– Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter, skriver Kjell Albin Abrahamsson.

– I län­der som Sy­ri­en och Egyp­ten mör­das, våld­tas, kid­nap­pas och för­följs krist­na i en ti­di­ga­re ald­rig skå­dad om­fatt­ning. Den ara­bis­ka vå­ren har för de krist­na för­vand­lats till dö­dens höst.

Abrahamsson menar att i Sverige gäl­ler man­trat ”visa to­le­rans, ar­be­ta bort din för­doms­full­het, be­käm­pa is­la­mo­fo­bi.” Var­för törs så få vet­ti­ga män­ni­skor pro­te­ste­ra mot sa­ker­nas till­stånd, frågar han sig.” Skånska Dagbladet och Dagen

Från Snaphanen:

”Minst 70 000 döda i kristendomsförföljelse i 2013
Under 2013 har minst 70 000 människor dödats på grund av sin kristna tro. Det säger den erkände italienske sociologen Massimo Introvigne till Vatikanradion. Introvigne är baserad i Turin och koordinerar organisationen Observatorium av religionsfrihet (Observatory of Religious Liberty). Även om antalet döda för trons skull har minskat jämfört med år 2012, då minst 100 000 kristna mördades, så är den aktuella situationen inte mindre dramatisk, hävdar Introvigne.

Det är omstritt på vilket sätt statistiken från flera afrikanska länder ska bedömas. ”Är de dödade i Kongo och Sydsudan offer för kristendomsförföljelse eller inte?”, undrar den italienske sociologen. Statistikern Todd Johnson besvarar denna fråga med ‘ja’, medan Introvigne inte inkluderar dem som dödats i nämnda afrikanska länder. Av den anledningen uppskattar Introvigne att mellan 70 000 och 80 000 kristna dödats under 2013 (Johnson däremot hamnar på ett högre antal). Italiensk sociolog: Minst 70 000 döda i kristendomsförföljelse

Kanske något att oroa sig för i Sverige. Vart skall svenskarna fly !!!


”Bloggaren som aldrig förut varit rädd
…Jag är inte rädd för att bli konfronterad med något jag har skrivit. Jag kan stå för det mesta, och skulle pennan ha sluntit så … den som är utan skuld kastar första stenen.

Jag är rädd för att bli nedslagen på gatan. Kort och gott. Kampanjen i dagens tidningar är riktad mot Sverigedemokraterna. Jag är en av dem, en vanlig medlem i Sjöbo kommun, som fram till nu inte har dolt vilket parti jag sympatiserar mest med.

I snart fyra år har det varit legitimt att fysiskt överfalla och slå sverigedemokrater ”gula och blå”. Häromdagen fick en sångare pris i riksdagen för sin outtröttliga kamp mot ”rasismen”. Några dagar innan hade han släppt en ny sång med texten ”jag vill slå Jimmie Åkesson gul och blå”. Så är det.”Dispatch


Majoriteten av Europas muslimer  vill ha sharialagar
En ny holländsk undersökning har visat att majoriteten av muslimer i Europa – också i Sverige menar sharia står över nationernas lagar, och att hatet mot judar och homosexuella spränger alla gränser. Det är på tiden att vänsterfolket och alla andra gutemenschen i Sverige fattar, att det inte är SD ‘arna  som är rasister, men proselyterna till islam .Under uppbyggnad  Freespeech.nu

Det är oroande läsning. Clarionprojektet

Svenska kåkstäder en social katastrof
en människa klarar sig på 450 kronor i månaden om hon bara lever på ris . Det är många gånger bättre att bo i en kåkstad i utkanten av Stockholm än i utkanten av Mogadishu”


”I veckan uppmärksammade SvD att Stockholm har fått något som liknar kåkstäder. Människor bor i plåtskjul i små samhällen på uppemot hundra personer.
En socialsekreterare säger till SvD: ”Man blir så berörd över att människor bor på det här viset i Sverige i dag. Det är misär och en sanitär olägenhet. Det finns inte rinnande vatten, ingen toalett och risken för brand är stor. Det är oroväckande att det gått så långt som i Högdalen och blivit så permanent.” 
Kåkstad i Högdalen
Stockholms stad har startat ett nytt härbärge i Hjorthagen för hemlösa EU-migranter, men platserna räcker inte till för alla. Därför tillbringar människor vintern i kåkstäder. Det är en social katastrof. Det måste också bli en påminnelse om att migration från fattiga länder kommer att kräva viss beredskap från en välfärdsstat. Inte för att folk reser hit för att på något sätt utnyttja systemen, vilket var Göran Perssons farhåga för tio år sedan, utan för att vi inte ska acceptera att människor lever i misär.

*        Det kan låta som en självklarhet att en stor invandring av fattiga människor kommer att kräva mer generositet och välfärd. Men inom delar av borgerligheten, särskilt kring Centern, finns det en föreställning om att en ökad invandring ska kunna pressa tillbaka välfärdsstaten. Att Sverige ska stöpas om till nybyggarland genom ökade klyftor och mindre generösa trygghetssystem. Budskapet ska liksom vara kom hit och sök lyckan, men ligg inte till last och var beredd på att leva knapert. Så uppnås vad man betraktas som två goda ting: Fri migration och kraftigt beskuren välfärd. En version av 1800-talets amerikanska dröm, förlagd till dagens Sverige.
*                
*               Fredrik Segerfeldt, medförfattare till boken ”Migrationens kraft”, har exempelvis räknat ut att en människa klarar sig på 450 kronor i månaden om hon bara lever på ris. Tillåter vi sådana löner kan Sverige enligt Segerfeldt öppna för fri invandring. ”Det är många gånger bättre att bo i en kåkstad i utkanten av Stockholm än i utkanten av Mogadishu”, skriver Fredrik Segerfeldt.  SvD                           
”Kåkstäder i Stockholm
Kåkstäderna breder ut sig i Stockholm. Runt om i Stockholm växer kåkstäder upp befolkade av fattiga EU-migranter. Sociala myndigheter bedömer att det nu finns totalt ett 30-tal aktiva bosättningar i huvudstaden. Men det är inte tiggande romers situation som oroar mest.

Det är tomt bland husen. Eller husen är kanske att säga för mycket. Med hjälp av plywoodskivor, plast, gummibåtar och byggmaterial har ett 20-tal skjulliknande byggnader snickrats ihop nära spåren vid Högdalen i södra Stockholm. Här handlar det inte om husvagnar eller tält, flera bostäder har kaminer och enkel isolering. En typ av bostäder som man kanske snarast associerar till en kåkstad i Afrika.

Totalt räknar de sociala myndigheterna i Stockholm med att det nu finns ett 30-tal boplatser runt om i Stockholm där människor sover i kojor, skjul, friggebodar, tält eller husvagnar. Flest finns det i Rinkeby, Kista, Högdalen och Flemingsberg. Kåkstäderna breder ut sig i Stockholm (Kåkstäder växer fram i söderort, Ett 70-tal rumäner i ett tältläger i en park i centrala Borås.)


270 000 har läst Helena Palenas artikel om smör och margarin
Bluffen med Becel och andra produkter som man vill kalla smör.
 Ät smör 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar