tisdag 31 december 2013

Nyårshälsning till Malmös politiker från Sandor HeroldSandor Herolds korrespondens i ämnet KOGGAR och svar från vänsterpartisten  Daniel Sestrajcic kan ni läsa efter nyårsönskningen från Sandor Herold.
Malmö 2013-12-31

Till alla Malmös kommunalråd och andra politiker!

På den sista dagen av år 2013 så önskar jag er alla Ett Gott Nytt År och fortsatta framgångar att ta till vara andra länders medborgares väl och ve samt att ni med likaledes stor framgång struntar och åsidosätter era egna landsmäns intressen och detta särskilt när det gäller de äldre.

Dock vill jag rikta ett särskilt stort tack till två av våra lokala politiker som lyckats särskilt väl i sitt arbete med att se till att andra länders medborgare känner sig hemma i vår stad och detta gäller särskilt den gruppen som inte ens får vistas i Sverige, nämligen de s.k papperslösa.

Carina Nilsson,(s) kommunalråd är den ena som särskilt skall tackas för sitt idoga arbete som bl.a har lett till att papperslösa barnfamiljer skall få rätt till försörjningsstöd.
 
 Jag har från säker källa fått höra att Carina nästa år hårt går in för att denna grupp även lagom till valet skall få rösträtt också. Och detta fast de alltså inte ens har rätt att vistas i landet. Jag förmodar att Carinas förhoppning när detta blir verklighet att denna grupp skall visa sin tacksamhet genom att lägga sina röster på Carinas parti.
Ett stort tack och fortsatt framgång önskar jag Carina även med att göra Malmö till en fristad och skyddad zon för tiggande romer komna från de forna öststatsländerna. Carina jobbar oförtrutet på att det i framtiden i de centrala delarna av Malmö skall stå eller sitta minst två tiggande romer i varje gathörn. Må Malmös rykte om att vara alla tiggande  romers stad flyga över världen!

En annan Malmöpolitiker som under årets sista månad gjort sig känd är Daniel Sestrajcic,(v) och tillika kulturnämndens ordf. och som därför också måste nämnas särskilt.
Detta av två orsaker. Den ena är en stor affär.  där Daniel lyckats med att ro i land försäljningen av Malmös koggar och genom detta har kunnat tillföra Malmös kassakista
den fantastiska summan av 100 kr. Kommunens finansiella framtid torde därmed vara säkrad för lång tid framåt.
Den andra orsaken är att Daniel på ett mycket förtjänstfullt sätt har tagit avstånd från allt vad våld heter. Detta har han gjort genom att han har genomfört manifestationer i samarbete med bl.a AFA och andra grupper på yttersta våldsvänstern.
Man skall heller inte förglömma Daniels skickliga sätt att totalt negligera allt våld som har drabbat Malmö under årens lopp från olika invandrargrupper. Detta har han naturligtvis enbart gjort för att inte skrämma upp Malmöborna i onödan. 

Med dessa rader vill jag återigen tacka er för det gångna året och önska er alla Ett Gott Nytt År!!!!

Sandor Herold, Malmö
 
Från: Sandor ...
Skickat: den 20 december 2013 09:00
Till: debatt.malmo@sydsvenskan.se
Ämne: fantastiskt slösande bra

Malmö 20-12-2013

FANTASTISKT SLÖSANDE BRA

Daniel Sestrajcic, vänsterpartistisk ordf. i kulturnämnden, tycker tydligen att det är fantastiskt bra att de "berömda" koggarna i Malmö som har kostat skattebetalarna 138 miljoner sedan 1998 säljs för hundra (100) kronor.

Har man den uppfattningen som "ansvarig" politiker så kan jag förstå att det är ständig brist på pengar i Malmös kommunkassa. Vidare tycker denne ordförande att det är skönt med ett avslut och att han nu skall sysselsätta sig med att föra fram den fantastiska kulturpolitik som faktiskt finns i Malmö. Ja, det är helt fantastiskt vilken politik som bedrivs i Malmö och det gäller inte bara kultursektorn!
Jag tänker t.ex på Jobb Malmö , där det på ett helt fantastiskt sätt slösades bort nära 750 miljoner och där resultatet  bl.a blev att ett antal anhöriga till de fantastiska politikerna fick anställningar inom detta fantastiska projekt.

Nyligen så stod folkpartisten Ewa Bertz under en dag bakom disken i en falafelbar och tillverkade fantastiskt goda falafel som ett led i sydsvenskans falafelartiklar.
Det vore önskvärt om detta projekt kunde utvecklas så att majoriteten av våra fantastiska politiker i Malmö också kunde ta plats bakom disken i någon falafelbar eller korvkiosk och där i varje fall göra lite nytta.
Om inte annat så kanske sådana fantastiska projekt som koggarna och Jobb Malmö i framtiden kunde ha undvikits.
Sandor Herold,Malmö

From: Daniel.Sestrajcic@malmo.se
To: sandorherold@hotmail.com; debatt.malmo@sydsvenskan.se
CC: Ria.Akesson@malmo.se
Subject: SV: fantastiskt slösande bra
Date: Fri, 27 Dec 2013 22:40:46 +0000
Daniel Sestrajcic
Ordförande kulturnämnden i Malmö
 Mobil 0768-519 110

Hej Sandor!

Jag tar mig friheten att svara på alla dina tre mejl i ett svep. Jag förstår att mina rgument inte kommer att bita på dig eftersom jag uppfattar det som att du har en bestämd världsbild. Men jag gör ett försök.

1. Ja jag tycker det är bra att vi får koggarna sålda så att de kan vårdas och användas på bästa sätt. På Malmö museer kostar de årligen stora summor pengar utan att för den skullen passa in eftersom det inte är en artefakt utan en replika. Genom att sälja båtarna kan de resurser som idag läggs på koggarna läggas på annan viktig verksamhet.

2. Vad gäller kostnaden så har koggarna inget värde det vill säga de kan inte inbringa några stora summor pengar och finns ej heller upptagna i Malmö stads anskaffningsregister. De 138 miljonerna är ju i huvudsak pengar för ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Något som startades och drevs långt före min tid. Koggarna har aldrig byggts för att säljas och ge intäkter till kommunen. Detta arbetsmarknadspolitiska projekt syftade till att låta arbetslösa få möjlighet att bibehålla och utveckla sin kompetens. Kostnaderna har tagits av stat och kommun. Man kan ju tycka vad man vill om det - men om man tror att det är pengar som skall komma tillbaka i en försäljning så är man ju mer än lovligt naiv.

3. Sandor vad kan du om Malmös kulturpolitik? Känner du till det fria kulturlivet? Känner du till El Sistema? Stadsteatern? Vårt framgångsrika bibliotek? Satsningen på Malmö som filmstad? Jag antar att du inte gör det och inte heller bryr dig. Vill du veta mer så berättar jag gärna. Kulturen som kraft i ett samhälle och en stad som Malmö är helt avgörande. Och vi är stolta över den.

4. Vad gäller Jobb Malmö vänder du dig rimligen till de som arbetar med dessa frågor. Vi som arbetar med kulturfrågorna i kulturnämnden är stolta över vår verksamhet och att den är värd de pengar och kostnader den tar i anspråk för att den levererar tusenfallt tillbaka.

5. Som du säkert vet är jag inte roddare. Jag undanber mig också dina spydigheter och lögner om vad jag står för och inte står för (refererandes Kina och Nordkorea i ditt andra mejl).

6. Arbetet med att sälja koggarna för en symbolisk summa har varit omfattande och seriöst eftersom vi hoppas att dessa ska komma till fortsatt användning. Hundralappen är en symbolisk summa och inget annat - vilket du troligtvis begriper.

7. Koggarna är ett projekt som pågått i gott och väl 20 år. Jag har varit engagerad i kulturpolitiken de senaste åren. Ibland ställs man inför frågor att reda upp. Det har vi nu gjort eftersom koggarna kommit till denna fas då kommunen behöver avveckla sitt engagemang.

8. Du är välkommen att anmäla mig för "trolöshet mot huvudman". Du kommer förlora den frågan som du ju säkert vet.

9. Jag inser nu att du har mycket hat inom dig så som du uttrycker dig. Mina båda föräldrar har arbetat på Samhall.

10. Jag ser i mejl tre att lögnerna fortsätter från din sida. Jag är som du säkert vet vare sig våldsbejakande eller roddare. Ingen på manifestationen var heller hjärntvättad utan var där för att demonstrera mot det högerextrema våldet och nazismen.

11. Nynazisterna har de senaste decennierna lyckats mörda ett 15-tal personer, dina "islamiska terrorister" har på svensk mark lyckats mörda exakt 0 personer.

vänligen
Daniel Sestrajcic
ps dina mejl och mitt svar postlistas så som lagen föreskriver. ds
 2013-12-29 – 13..06
Hej

Tackar för ditt svar.

Hur vi än ser på koggarna och hur vi än räknar och bokför, Daniel, så är 138 miljoner puts väck till i princip ingen nytta. Precis som projektet Jobb Malmö så var detta också ett ansvarslöst projekt som har förorsakat en enorm kapitalförstöring där de här pengarna hade kunnat användas på ett mycket mer ansvarsfullt sätt och där malmöborna hade kunnat få nytta av dessa pengar.T.ex inom sjukvård eller äldreomsorg.Men så här går det gång på gång när man inte ställer politiker till ansvars för någonting dom har misslyckats med.Det värsta som kan hända en ansvarslös politiker i detta land är tydligen att vederbörande blir antingen generaldirektör för något statligt verk eller landshövding.Så att anmäla någon för vare sig koggarna eller Jobb Malmö är totalt meningslöst.
Vad som fick mig att reagera var ditt sätt att uttrycka dig att du är stolt över att ha rott försäljningen av koggarna i hamn.När man sedan läser att försäljningen inbringade 100 kr så får du faktiskt ursäkta om jag,och även många andra,tycker att det är lite löjets skimmer över att du känner stolthet över denna affär.

Jag kan villigt erkänna att jag inte är mycket för kultur i form av teater,film,festivaler och dylikt.Mina intressen ligger på ett annat plan och innefattar mest bilar och motorsport.Detta kan ju också kanske vara kultur i varje fall när det gäller att för eftervärlden bevara gamla fordon av olika slag. Statsbiblioteket känner jag till däremot och brukar gå dit ibland för att låna böcker.

Vad det gäller roddare så tror jag inte att varken du eller jag hade passat som detta när man betänker vår kroppsliga situation. Dessa brukar vara av lite mindre modell.
Jag försökte bara att vara lite humoristisk där.

Ja, du har rätt att jag till en del är en hatisk person. Dock inte mot personer som jobbar inom Samhall. Däremot så är jag j-igt hatisk mot kverulerande politiker.
T.ex så är jag hatisk mot politiker som ställer till med manifestationer mot t.ex våld. Ta manifestationen som var i Malmö för ca 2-3 år sedan nere på Gustav Adolfs torg när skjutningarna pågick som mest i stan. Här arrangerade ett antal politiker med Luciano Astudillo i spetsen till med denna manifestation, politiker som med den invandringspolitik som förs är de som egentligen var skuld till alla dessa våldshandlingar enär samtliga,offer som gärningsmän, var av utländsk härkomst. Hade man arrangerat en manifestation mot invandrarvåld så hade jag ställt upp på denna.
Likadant är det när du och dina partikamrater går ut och påstår er demonstrera mot våld och där ni går tillsammans med AFA och andra vänsterterrorister. Hur trovärdiga är ni när ni gör detta och när dessa demonstrationer mot våld innefattar uppsättande av anslag där uppmaningar som "Hugg ner en nasse och våldta deras barn" kan läsas? Detta hände tydligen i Kalmar häromdagen. När skall ni demonstrera mot alla rån, misshandel, våldtäkter, väskryckningar som i princip dagligen görs av människor av annat ursprung än svenskt? När skall ni visa någon form av sympatier mot de svenskar som bevisligen har tagits av daga av s.k flyktingar under årens lopp,främst då kvinnor? Eller är det olika nivåer på våldshandlingar beroende på vem som utför dem? Så länge ni inte gör det och så länge ni går hand i hand med AFA och dylika organisationer så kan jag inte kalla er annat än att ni är våldsbejakare, och det innefattar även dig Daniel. Jag ändrar inte min uppfattning i detta så länge ni inte tar avstånd från AFA:s våldsutövning och så länge inte era antivåldsmanifestationer också innefattar s.k invandrarvåld begångna mot svenskar.

Vad det gäller islamiska terrorister så skriver du att dessa har lyckats att mörda noll personer i Sverige. Dock,Daniel, så är det rena turen att t.ex bombmannen uppe i Stockholm som sprängde sig själv i luften under värsta julhandeln inte tog med sig ett antal personer i döden.
Tur var väl också att terroristerna som skulle skära halsen av personalen på Jyllandsposten greps av svensk och dansk polis innan de hann göra verklighet av sina planer.De fyra personerna var : Munir Awad,29,Mounir Dhahri,44,Omar Abdalla Aboelazm,30 och Sahbi Zalouti,37år.Knappast svenskar, eller hur?
Så om jag vore du så skulle jag nog ligga lite lågt vid nämnandet av noll offer för islamiska terrorister.

Skall avsluta med en episod av våld riktad mot mig själv i våras. Då ägde ännu en manifestation rum på Möllevångstorget, enna gång för s.k papperslösa. Jag begav mig dit med ett plakat där jag hade skrivit "Papperslösa lämna landet". Precis kl 15.00 när manifestationen började vecklade jag upp mitt plakat. Det tog inte många sekunder förrän jag omringades av personer som är emot våld och som hotade mig med både stryk och ond bråd död samt slet mitt plakat ur händerna på mig.
Nu hände inget av detta men de här personerna visade med all tydlighet hur mycket de respekterar demokratiska rättigheter. Det är faktiskt min rättighet att tycka att personer som inte har rätt att vistas i landet också skall lämna svensk mark och det är också min rättighet att få demonstrera mina åsikter offentligt.
F.ö så har min grabb när han var 15 år gammal rånats av 4-5 invandrargrabbar på midsommarafton 2005 i utkanterna av Rosengård. Min mor boendes där har blivit väskryckt av en invandrarkille för ca tio år sedan.
Men detta är väl sådant som det inte är värt att nämna ens och än mindre manifestera emot enär illdåden riktades mot svenskar?
Så visst,Daniel,jag förnekar inte att jag är hatisk. Hatisk mot alla politiker som är skuld till att Sverige har blivit vad det är och jag drar mig inte heller för att kalla dessa politiker för folkförrädare. Att ha som sitt främsta mål andra länders medborgares väl och ve långt före sitt eget folks är i mina ögon inget annat än ett simpelt folkförräderi.
Jag var även en av de två personer som genom anmälan och överklagande till förvaltningsrätten satte stopp för efterskänkandet av hyresskulden till Iransk-Svenska föreningen på 661 442 kr från fritidsförvaltningens sida. Ett efterskänkande som troligtvis grundade sig på att det var en invandrarförening som var inblandad.
Hade föreningen varit Kulladals pensionärers bouleförening så hade troligtvis inget efterskänkande varit aktuell. Eller vad tror du?
Ha det bra! Sandor. Herold,Malmö


2 kommentarer:

  1. Det är en stridbar person, Sandor!

    SvaraRadera
  2. Sandor Herold är en MAN med rak rygg och högburet huvud. VI Skåningar skall skatta oss lyckliga över att han finns här hos oss.

    SvaraRadera