torsdag 5 december 2013

Sveriges väg utför stupet. Destruktion av den svenska kulturen. JO-anmälanSverige sjunker som en sten

Grafik: Resultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskapSverige är den stora förloraren i PISA-undersökningen. Skolelevers kunskaper faller över hela linjen. Medan det finns en oro i Danmark över den internationella PISA-undersökningen om skolkunskaper, är det närmast en chock i Sverige. OECD-studien visar att Sverige sjunker som en sten. Det går tillbaka över hela linjen och gör Sverige till den stora förloraren i PISA-undersökningen. Sverige är i chock över PISA-undersökningen- Svenska elever tappar mest i världen. Vi håller på att förlora något i Sverige. OECD: PISA

Fr. Snaphanen i övers.
Uhrskov: Sveriges kurs mot botten
Sverige har beslutat sig för att bryta ihop.  Sveriges invandringspolitik är inte av denna världen och konsekvenserna uteblir inte heller. Den senaste PISA-undersökningen har just publicerats. Den visar att de svenska grundskolorna  sedan 2000 har stadigt minskat i läsning, 2003, 2006, 2009 och särskilt denna gång 2012. Det finns en nedgång i samtliga tre discipliner, som  mätts i PISA. Nedgång i läsförståelse, nedgång inom naturvetenskap och nedgång i matematik, som den här gången stod i fokus.

Det är med all sannolikhet en kombination av två saker. Man konstaterar att antalet friskolor i Sverige (som inte mäts här i PISA) har vuxit enormt under de senaste 20 åren. Det är helt rimligt att tänka sig att i genomsnitt har de mest begåvade barnen genom deras föräldrar försorg flyttat från offentliga skolor i Sverige. De kan de ha gjort  flera skäl, men man är naiv om man tror att den etniska, kulturella och religiösa omvandlingen av Sverige inte har någon betydelse.

Resultatet blir förstås att Sverige blir ett allt polariserat samhälle, där den välmående medelklassen ordnar för sig och de sina, medan någon får ta de etniska svenskar som blir kvar i en alltmer mångetnisk skola.


Den andra orsaken till den svenska grundskolans kollaps beror naturligtvis på  Sveriges vansinniga invandringspolitik som på allvar börjar att kräva ett pris. När man låter hela världen komma från stater som har mer eller mindre tappat målet, får detta givetvis allvarliga konsekvenser. Detta kan säkerställas genom att läsa PISA-studien från 2009. Här kan man läsa att icke-västerländska invandrare i 30 procent av fallen inte kunde läsa ordentligt efter avslutad skolgång. För svenska ungdomar var siffran 14 procent. (sidan 34) JyllandsPostenSverige har ett problem: Stor invandring från lågintelligensländer. Professor Helmuth Nyborg förklarar.


På denna blogg fins mer att läsa om Morten Uhrskov. Sök på namnet.


”Den globala kollektiva dumheten

Som så mycket annat i svensk politik hämtades den nya flumpedagogiken från USA*, importerad av det svenska samhällets malthusianer, Rockefellerstipendiaterna och de sociala ingenjörerna Alva och Gunnar Myrdal. Och det som tilltalade de Myrdalska socialisterna var givetvis den unika möjligheten att via skolan tillgripa sig makten över barnens fostran. Precis som våra högersocialistiska regeringar gjort - och fortfarande gör. Självständigt tänkande medborgare är inte populära i några kretsar.” AdderatNedanstående har genom Kenneths Sandberg skickats till den ”Politiska eliten” bestående av svenska politiker inom ”sjuklövern” och svenska journalister. Destruktion av den svenska kulturenTill Riksdagens ombudsmän

Box 16327

103 26 Stockholm Anmälan till JO:Sverigedemokraterna har ställt en interpellation till Örebro Läns Landsting angående laglighet och lämplighet för ett landstingsfinansierat projekt.
Projekten Norm, Nation och Kultur och Att störa homogenitet har tillkommit som en följd av museitjänstemannen Anna Furumarks tidigare surfande på för henne okända hemsidor. Hon skrev: ”En hel värld öppnade sig. En värld med starka åsikter om samhället och om kultur, konst och kulturarv.” Hon blev upprörd och denna upprördhet tycks vara utgångspunkten för hennes projekt Norm, Nation och Kultur, vilket nu har övergått i projektet Att störa homogenitet. Anna Furumark och hennes meningsfränder menar, att vissa fobier och onda ismer hämtar sin kraft från ”föreställningar om kulturell likhet och ett enhetligt, gemensamt kulturarv”. Medarbetarna i projektet Att störa homogenitet försöker därför dekonstruera gamla synsätt och maktordningar, konstruera nya, samt påverka nationella självbilder och berättelser. Men det finns ingen analys alls över vilka maktordningar, sociala och kulturella förändringar de egna analyserna är kopplade till. Det borde man annars ha kunnat förvänta sig av representanter för en professionell akademisk kulturverksamhet med vetenskapliga ambitioner.Projektledaren och flera av de övriga deltagarna vill trots bristen på problematisering och analys, ändå framhålla multikultur som den slutliga lösningen på den förment homogena svenska kulturens förmenta skadeverkningar. Det görs dock av lättbegripliga skäl inget motsvarande försök till att problematisera och ”störa” homogeniteten hos de kulturer som har få en särställning som minoritet inom Sverige och i kulturplanen står det också; ”Att tillhöra en etnisk minoritet är en rättighet och bygger på en självidentifikation.” – Men hur går det då med majoritetens rättigheter till självidentifikation och berättarmakt, när denna homogenitet skall störas ut av några självutnämnda kulturförmyndare? När nu minoritetskulturerna har fått lagens skydd och statligt stöd för sina specifika särarter, så borde väl också vår majoritetskultur, som är en minoritetskultur i den större världen, få ett motsvarande skydd. Är inte alla kulturer, oavsett storlek, lika mycket värda och därmed lika skyddsvärda? Skall inte alla tillerkännas samma rättigheter och behandlas lika? Och vad kommer att hända med de etniska minoriteter, som kommit till Sverige på senare tid. Har även de ett behov av ett särartsbevarande skydd och stöd, eller skall deras respektive homogenitet störas ut tillsammans med vår egen?Expo må formellt sett vara en politiskt obunden stiftelse, som lever på bidrag, men den är definitivt inte saklig och opartisk. De utgör bara en spegelbild för allt de anser sig bekämpa. De är helt klart en politisk agentur med en egen agenda. Anna Furumark är visserligen inte anställd i Örebro Läns Landsting, utan av stiftelsen Örebro Läns Museum, men museet är helt beroende av, att få nära 16 miljoner kronor ur landstingets budget för år 2013 för, samt 150 000 kr i projektbidrag för (år 1 av 2) för projektet Norm, Nation och Kultur, vilket nu kallas Att störa homogenitet.I den regionala kulturplanen talas det allmänt och svepande om kulturarv och en ”mötesplats för samtal och reflexion kring det förflutna, samtid och framtid” m.m. Vem kunde ana, att det bakom flosklerna fanns en plan för, att via ombud och på skattebetalarnas bekostnad bedriva en subversiv politik i syfte, att bekriga Sverigedemokraterna och ifrågasätta hur vi svenskar formulerar och identifierar oss själva. Eftersom våra fyra mandat inte räckte för tilldelning av någon plats i nämnden, så har vi heller inte haft någon insyn i vad som egentligen har pågått. Vi har som folkvalda inte haft någon möjlighet till, att politiskt granska och offentligt debattera det subversiva innehållet i detta kulturrevisionistiska uppdrag, eller inför våra väljare och sympatisörer kunna reservera oss mot några beslut. Ett smart upplägg kan man kanske tycka. Vi är ett lärande parti och vi frågar oss nu, hur långt man kan gå med smygandet inom offentlig förvaltning för, att skydda en kontroversiell verksamhet från insyn och kritik, samt undgå ansvar?Trots invändningen att det handlar om en till en stiftelse utlokaliserad verksamhet, så vill vi (utifrån vad vi sett i kommentarerna till RF 1 kap. 9 § och KL) att JO granskar, om dessa projekt drivs i överensstämmelse med ”saklighet och opartiskhet” enligt RF och KL, samt därutöver om museitjänstemannens mailsvar till åhöraren är förenligt med FörvL.Bifogas: Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande och svaret på denna, projektantologin Att störa homogenitet, inbjudan till och program för Att störa homogenitet, dokumentation från Att störa homogenitet i Sundsvall 2012, Nyhetsbrev kultur Nr 2 2012, samt mail från en åhörare och svar på detta från Länsmuseets tjänsteman. Därutöver en recension av projektantologin från bloggen Österifrån och ett utdrag från bloggen ”Expo exponerat”. vilket visar på Expos historiska och faktiska politiska bundenhet.Örebro den 30:e Oktober 2013

Anders Östlund, Oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Örebro Läns Landsting

Oppositionskansliet, Eklundavägen 2 b

Box 1613

701 16 Örebro


3 kommentarer:

 1. Angående de dåliga studieresultaten för svenska skolor enligt PISA-rapporten, så fick man höra som en (bort-)förklarande kommentar, att detta INTE berodde på att svenska skolor hade stor del invandrarelever.
  Men nu precis får vi reda på att regeringen beslutat att tillskjuta ännu mera pengar till de invandrartäta skolorna i Sverige och att placera de skickligaste och duktigaste lärarna där! Man ska också ge dem ordentligt betalt.
  Det frågas därför samtidigt om det finns en enda sådan kunnig lärare som skulle våga arbeta på en sådan skola, där risken för både fysisk och psykisk misshandel är mycket stor? Dessutom, varför ska de svenska eleverna få nöja sig med de sämsta och minst kunniga lärarna?
  Har inte skattebetalarna redan fått betala tillräckligt mycket utan att deras barn dessutom ska överges och struntas i?
  Tala om etnisk diskriminering - av våra svenska barn! Tala om verkligen positiv särbehandling av invandrarbarnen. Och tala om "allas lika värde"?
  Som sagt, här har vi om något beviset på att vissa är mera värda än andra - invandrarbarnen är alltså mera värda än våra egna. Det är en förbaskade skandal! För att inte tala om hur orättvist det är, samtidigt som vi blir tvingade att betala mer och mer för dessa "nyanlända barn" och till detta få uppleva denna positiva särbehandling.
  Att inte vår regering, med Reinfeldt och Björklund i spetsen skäms? Men det är något de inte ens kan stava till! Det tror väl det är något man lägger på smörgåsen.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med dig precis så är det.
  Men om igen varför kan inte vi etniska svenskar tillsammans stoppa detta vansinne det gå om man bara vill.
  Men ingen vill jag har gång på gång tagit upp detta men då tiger ni varför???

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi etniska Svenskar som vill ha tillbaka det Sverige och den framtidstro som fanns från 50 talet och 2 årtionden till lite dryg är i en förkrossande minoritet. Riskerna är därmed för stora än att bli av med jobbet och socialt bli satt i frysboxen..Demokratbloggen skrev en gång att de som vågar ta till orda och säga sanningen är miljonärer och pensionärer. Det är nog så men till en mycket liten grad för man hör och ser inte att pensionärerna är speciellt skriv och talföra. Nu efter att Expressen har hängt ut en del av SD:s sk fotsoldater blir det nog lite tystare en även på denna frånt. Jag har själv haft oväntat besök.

   Radera