måndag 20 januari 2014

Cecilia Malmström varnar för främlingsfientliga och högerextrema partier inför EU-valet 2014Skaka lössen ur fanan – Leif Zetterling DN den 16 november 2009. Muslimsk 14-barnsfamilj ojar sig över att de bor trångt. Kanske dags att erinra om vad Houari Boumediene sade i ett tal i FN:s generalförsamling 1974
  ”En dag kommer miljoner människor lämna den södra hemisfären för att tränga in i den norra. Men inte som vänner. Ty de skall komma för att erövra och de skall erövra genom att befolka västvärlden med sina barn. Segern skall komma till oss genom våra kvinnors livmoder”.

Från Snaphanen – Julia Caesar, De som gudarna vill förgöra
”Efter 1969 skulle svenska politikers solidaritet aldrig mer handla om svenska arbetare eller den egna befolkningen över huvud taget. Den skulle sättas i strykklass, hunsas, fråntas rätten till sin nationella stolthet och identitet och beläggas med försörjningsansvar för dem som av skiftande orsaker sökt sig till Sverige. Svenskarna skulle bli de eviga skuldbärarna.
Verkliga flyktingar bara några få procent
För att exploatera vårt medlidande gör media allt för att få oss att tro att alla som kommer till Sverige är flyktingar som flyr från krig och våld i sina hemländer. Det är inte sant. Av de drygt 1,6 miljoner som fått stanna efter 1980 är 37 339 flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Det är mindre än 2,3 procent. Sverige är det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar i ett frivilligt samarbete med UNHCR. Sedan 1980 har Sverige tagit emot 46 697 kvotflyktingar.
De verkliga flyktingarna utgör alltså en mycket liten andel av dem som får PUT i Sverige. Ett utbrett asylfusk och det faktum att 95 procent av dem som söker asyl i Sverige inte visar några ID-handlingar innebär att mängder av icke asylberättigade, inklusive ett okänt antal krigsförbrytare och terrorister, släpps in i landet och beviljas PUT och möjlighet till livslång försörjning på svenska folkets bekostnad.”Julia Caesar

”Vad är det som händer i Syrien?
Det får vi just inte veta mycket om genom stora pk-media. För att kunna skapa sig en uppfattning om vad som sker behöver vi gå till webbsidor som Fria Tider och tidningar som Nya Tider.

NyT  v.3 2014 skriver Christer Ericsson, under rubriken ”USA och Iran enas mot al-Quaida i Irak” om hur USA, Iran och Syrien står på samma sida i kriget mot al-Quaida i Syrien och Irak:

”Syftet med den helt osannolika koalitionen är att få stopp på det Frankensteins monster av jihadister (kallade rebeller i västmedia) som västvärlden och gulfstaterna skapat och nu tappat kontrollen över.

Ett otyglat monster som med extrem brutalitet och etnisk rensning av minoriteter som kurder, kristna och alawiter (shiiter) redan har inrättat ett shariastyrt kalifat i delar av bland annat norra Syrien och i praktiken även delvis i västra Irak.

Den ryska diplomatin har uppenbarligen fått USA att nu se Syrienkonflikten ur även andra vinklar än de från stridshökarna presenterade. Putin är att gratulera till att ha Sergej Lavrov som utrikesminister!

”EU har sent omsider börjat inse vilken säkerhetspolitisk mardrömssituation unionen står inför.”

En belgisk underrättelserapport tyder på att mellan 4000 och 5000 EU-medborgare slåss med al-Qaida i Syrien.  Av dessa är cirka 400 svenska medborgare.”Frankenstein1

Förstår kommissarie Cecilia Malmström vad som pågår. Många av dessa som begår ohyggliga mord på människor i Syrien kanske också är på väg hit. Vem kontrollerar detta? Man måste fråga sig hur dum en politiker får vara. Uppenbarligen hur dum som helst.

När Cecilia Malmström bekämpar extremister

Malmström varnade också för spridning av propaganda från de som stödjer främlingsfientliga, våldsamma och rasistiska åsikter. Högerextrema partier är på uppgång över hela Europa, och kommissionären har  tidigare slagit larm om  deras  växande inflytande inför Europa-parlamentsvalet i maj 2014. EU föreslår nya åtgärder för att bekämpa extremism på hemmaplan.

Daniel Hannan kommenterar:
Bryssels etablissemang ser sina olika nya motståndare bara som en massa extremister. De kommer inte förstå vad som kommer att drabba dem.

”Beträffande Cecilia Malmström och landsförrädare så kan man nog inte identifiera det ordet bättre än på henne. Då hon satt i Västra Götalands landsting på sin tid bara log hon och sade inte ett dugg enligt välinformerade källor.
Hon tyckte nog att hon var ämnad för större uppgifter, nämligen att förråda sitt land.     Sådana som hon borde flytta till de länder som hon anser att vi skall ta emot människor ifrån.”Läs mer

”40 miljoner kronor till Cecilia Malmström, folkpartist
 Cecilia Malmströms samlade ersättning efter fem år som EU-kommissionär motsvarar i Sverige en ersättning på över 40 miljoner kronor före skatt. "Det är förmodligen inte rimliga villkor i tider av kris", säger Cecilia Malmström. EKP

Den okända hästen från Troja
Sverige tycks vara belägrat. Starka härar smider planer på att ockupera landet. Inte med hjälp av gamla tiders kanoner. Det moderna kriget förs med nya, ytterst sofistikerade, mentala förstörelsevapen.
Femtekolonnarna undergräver försvarsviljan och desertörerna från försvaret av Sverige blir allt fler. Det psykologiska försvaret är snart totalt upplöst och det militära klarar sig bara en vecka. Bak ryggen på svenska folket har den trojanska hästen släpats in i landet – fylld med samhällsomstörtande soldater förklädda till svenskar och invandrare.
Den politiska korrektheten är ett bärande inslag i ockupationsplanerna. Genom att brännmärka den sakta växande motståndsrörelsen som rasistisk har man funnit ett effektivt vapen för att avväpna den. I Sverige finns det inget som är värre än att beskyllas för att vara rasist. Man behandlar mördare, våldtäktsmän, rånare, narkotikasmugglare, förskingrare, våldsverkare och förrädare med större tolerans än den som man beskyller för att vara rasist.
…Ett annat led i kampen för att minska försvarsviljan är att förneka svenska traditioner, svensk historia, svensk identitet och det svenska språket. Sverige ska helt enkelt framställas som en plätt på jorden, utan varje egenvärde, rättighet eller existensberättigande. Vi får inte kalla saker vid dess rätta namn. Nyspråket tar över – alla ord som på minsta sätt kan beskriva något negativt ersätts med nya, mer positiva nonsensord. Problem kallas utmaning etc.
…Vem talar för alla oss som drabbas av nedskärningarna i välfärden. Pensionärerna som lever på den reella svältgränsen. Patienterna som inte får den vård de måste ha. Tågresenärerna som aldrig kommer fram i tid. Skolbarnen som inte blir utbildade. Ungdomarna som aldrig kan skaffa eget hem. Handikappade som får klara sig själva bäst de kan. Den ökande mängden brottsoffer som utsatts för inbrott, rån, mord, våldtäkt, skjutningar, ofredande, hatbrott, bränder, skadegörelse, upplopp, stenkastning, bilbränder och förakt.
…Så har man i tysthet ändrat Sveriges grundlag för att säkra en eventuell reträtt från detta besynnerliga krig mot svenska folket. I Sveriges grundlag står numera att rättigheter som yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet kan begränsas genom lag. Riksdagen kan alltså över natt beröva svenska folket dess fundamentala, demokratiska rättigheter! Undantagslagar alltså! Även ådalenlagarna urholkas – de lagar som förhindrat att militär kunnat sättas in mot den egna befolkningen förses nu med en rad gummiparagrafer.
Vidare har man infört en paragraf som säger att talan inte får föras mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot!  Genom ytterligare lagändringar är det numera också tillåtet att sitta i Sveriges Riksdag och vara utländsk medborgare! Missköt dig och åk hem alltså. Hänvisa bara till svensk grundlag!
Det är närmast obegripligt att denna trojanska häst förblir så okänd för merparten av svenska folket. Den ska ju visserligen vara ett hemligt vapen, men borde ju med den gigantiska storlek den vuxit till vara uppenbar för var och en med ögonen öppna och minsta tillstymmelse till fosterlandskärlek – ett ord som väl idag betraktas som rasistiskt.
Upp till kamp för demokratin – nu är det en strid på liv och död!” Hela artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar