torsdag 9 januari 2014

För många godhetsapostlar i Sverige

Till: Sydsvenskan – Aktuella frågor
Från: Sandor Herold
Två godhetsapostlar

Malmö 5-1-2014

Under aktuella frågor den 5-1 så har Hans Swärd, professor på socialhögskolan vid Lunds universitet och Per Eriksson, rektor vid samma universitet ett inlägg angående vräkning av barn samt akutinsatser för s.k EU-migranter i Skåne.
Hans Swärd, godhetsapostel 1
 
Per Eriksson, godhetsapostel 2
Man skriver att under det första halvåret 2013 så vräktes 59 barn i Skåne. Jag påstår att inte ett enda barn vräktes i Skåne, mina herrar.
De som vräktes var föräldrarna till dessa barn. Att sedan barnen i sin tur drabbades av vräkningen är en helt annan sak och är naturligtvis en naturlig följd.
Nu vill dessa båda herrar förbjuda vräkning av barnfamiljer. Med detta sättet  att resonera får jag det inte till något annat än att barnen skulle utgöra en garant för att föräldrarna bl.a skulle kunna strunta i att betala hyran eller på något annat sätt uppföra sig i sitt boende som inte följer de regler som fastställts i hyreskontraktet. De skall ju inte kunna vräkas för de har barn!
Jag undrar hur detta skulle uppfattas av grannar till dessa störande barnfamiljer som sköter sig och uppfyller alla sina skyldigheter som hyresgäster? Tror ni att man accepterar att bli störd och accepterar att hyran inte betalas av barnfamiljen i fråga enbart av den orsaken att det är en barnfamilj?
Detta gränslösa hänsynstagande gentemot barnfamiljer skulle med ert synsätt kunna utvidgas  till fler områden. En förälder som kör rattfull skulle inte kunna fråntagas körkortet t.ex. Barnet blir ju lidande eftersom denne inte kan köras till dagis eller olika fri-tids-aktiviteter. Likaledes kan man ju inte heller utdöma bötesstraff till en förälder eftersom ju barnet även där blir lidande p.g.a av försämrad ekonomi som ju kan innebära att eventuella ridlektioner får slopas.
Exemplen på följderna av ert "in absurdum" hänsynstagande gentemot barn kan få ganska komiska följder om man vill driva det längre än bara mot vräkningar.
När det gäller insatser gentemot s.k EU-migranter så undrar jag om ni är beredda att bevisa att det ni skriver kan tagas på allvar eller om ni bara är två i raden av alla godhetsapostlar som låter tangenterna flyta iväg utan någon som helst vidare vilja att stå upp för det som ni skriver.
Ni avslutar ert debattinlägg med att utmana skånska kommuner med att göra akutinsatser för s.k EU-migranter.
Jag skulle vilja att ni först i så fall själva göra en akutinsats för några s.k EU-migranter. Detta, mina herrar, skulle ni kunna göra på  så sätt att ni öppnade upp era hem och stod för samtliga kostnader som dessa har.
Detta skulle skilja er från alla dom andra godhetsapostlar på ett hedervärt sätt.
Jag har dock mina farhågor att detta inte kommer att bli så. /Sandor Herold, Malmö
Till:
Som ni ser så har jag skickat detta till Sydsvenskan aktuella frågor. Dock behöver ni inte vara oroliga för de kommer med all säkerhet inte att publicera mitt inlägg eftersom det ju inte är politiskt korrekt, vilket det ni skrivit verkligen är .Sådant är det politiska klimatet i vårt kära land numera.
Kanske får jag deras standardsvar att det inte kan publiceras p g a platsbrist.
Hör gärna av er när ni fått in några EU-migranter i ert hem!
Läs:

Från:  Sandor Herold
Du borde skämmas, Daniel Suhonen!
Till redaktören för Aktuella frågor, Sydsvenska Dagbladet.

Detta härnedan måtte väl för farao vara så politiskt korrekt det kan bli! Mer politiskt korrekt än så här kan jag inte prestera.
Så jag ser fram emot en snar publicering av nedanstående!

Med vänligt korrekta hälsningar

S. Herold, Malmö
From: sandorherold@hotmail.com
To: daniel.suhonen@katalys.org
Subject: Du borde skämmas, Daniel Suhonen!
Date: Wed, 8 Jan 2014 12:49:41 +0100
Du borde skämmas, Daniel Suhonen!
Den 7-1-2014 hade författaren och chefen för Katalys-ett institut för facklig ideutveckling ett inlägg under spalten Inpass på ledarsidan i denna tidning.

I korthet så kräver Daniel Suhonen att det är dags att lyfta alla löntagare till sex veckors lagstadgad semester.
Jag kan bara kommentera detta med följande : du borde skämmas, Daniel Suhonen!!!
Har du glömt socialdemokratins alla ideal såsom solidaritet, jämlikhet, rättvisa och alla människors lika värde?
Denna extra semestervecka kommer ju att innebära mindre skatteintäkter för staten och i en förlängning så skulle detta föra med sig att vi inte kan ta emot alla de människor som söker sig till vårt land undan förföljelse, tortyr, dödsstraff, sjukdomar, jordbävningar, tsunamis, svält, torka, översvämningar, homosexuella läggningar, pedofili och kanske t.om  även dåliga TV-program.
Inte för att våra egna är så mycket att titta på, men ändå.

Har du inget samvete när ditt förslag kanske innebär att många stackars ensamkommande flyktingbarn nu får söka sig till andra länder än Sverige?
Mitt hjärta brister nästan när jag tänker på hur svårt det nu kommer att bli för många av dessa små tack vare din egoism.
Är en sjätte semestervecka för redan bortskämda svenska löntagare viktigare för dig än flyktingars välbefinnande och säkerhet? Är det viktigare att svenska löntagare kan befinna sig en vecka längre i t.ex Thailand än att t.ex papperslösa skall kunna få ännu en rättighet i Sverige? Du kanske t.o.m tycker att flyktingar skall bo i simpla baracker istället för i slott och herrgårdar? Antagligen så vill du att tält vore den rätta platsen att bo i för dessa stackare!
För det är kanske det som blir följden om ditt egoistiska förslag skulle bli verklighet!

Nej, du, tvärt emot dig så tycker jag att alla svenska löntagare skulle halvera sin semester och gå in och jobba gratis och skänka inkomsten till Migrationsverket.
De har ju redan ett helvete att hitta värdiga boenden som inte kostar för mycket för alla som flyr hit.

Så än en gång, Daniel Suhonen, du borde skämmas!/Sandor Herold, Malmö
Katalysorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar