tisdag 14 januari 2014

Svenska Gramscivänstern och dess nätverk av svenska journalisterDet revolutionära nätverket
Utdrag  
Sid. 1.
De senaste tjugofem årens massinvandring till Sverige - en invandringspolitik som är utan motsvarighet i vår historia liksom i vår omvärld - föranleder ständigt samma frågor: Varför? Hur kunde det bli så här? Vem/vilka har bestämt och när bestämdes det att Sverige skulle omvandlas från ett svenskt till ett mångkulturellt samhälle? Vad är syftet? Hur skall det gå för Sverige? Vad skall det bli av svenskarna?

Fri Information kan naturligtvis inte ge de exakta och uttömmande svaren på dessa ödesfrågor. I följande artikel försöker vi emellertid belysa vissa förhållanden som har avgörande betydelse för den pågående upplösningen av det svenska samhället.

För 25 år sedan var Sverige fortfarande ett etniskt nästan fullständigt homogent samhälle. Invandrarna utgjorde några få procent, flertalet nordbor. Sedan dess har vårt land varit offer för en massiv invandring, till allt större del från sydeuropeiska och utomeuropeiska länder
 sid. 3
Gramscivänstern
I två utmärkta artiklar i tidskrifterna Makt & Media 5/95 och Den Svenska Marknaden 2/95, avslöjade samhällsdebattören Jan Gillberg hur den svenska 60-talsvänstern skapades.
Gillberg skrev:
"Det var då, åren före 1968, som ‘nyvänstern’ byggdes upp till den mäktiga politiska rörelse den sedan blev. Och det var inom ‘det etablerade samhällets strukturer’ det skedde. Det skedde inte inom den politiska partistrukturen - inte i första hand. I första hand skedde det inom massmedierna - den nya tidens, informationsålderns reella maktcentra."
...Idén till den strategi vänstern utarbetade hämtades från den italienske socialisten Antonio Gramsci.
Gramscis tanke var att hans anhängare skulle ta sig in bakom det borgerliga samhällets institutionella murar för att där utveckla och sprida det nya slags förnuft som vänstern ville inympa - ett socialistiskt förnuft.


Sid. 6 Söndra och härska
En omfattande invandring ger ett arbetskraftsöverskott, som försämrar reallönerna för arbetare och tjänstemän. Samtidigt belastas det sociala systemet, sjukvård, pensioner och andra samhälleliga åtaganden så hårt att de på sikt kommer att bryta samman.
…Nyliberalerna delar strategi och målsättning med den revolutionära vänstern, men den senare har sedan tänkt ytterligare ett steg och insett att de försämrade villkoren skapar den eftersträvade revolutionära situationen. Vänstern är dessutom väl medveten om att en invandring av folkgrupper markant avvikande från ursprungsbefolkningen på sikt skapar etniska konflikter och motsättningar som försvagar samhället.
 …Sid. 14
Nazister och kommunister konkurrenter om samma ideologi.
Vänsterns omtalade kamp mot nazism och fascism är av gammalt datum.
I 1920-talets Tyskland slogs kommunister och nazister på gatorna. Om inte Hitler tagit makten, är det inte osannolikt att landet blivit en kommunistdiktatur. Kanske skulle hela Europa i så fall ha blivit kommunistiskt, vilket även många svenskar befarade. Skräcken för kommunismen var utbredd efter den blodiga revolutionen i Ryssland. ” Hela utdraget finns på Mxp

Här är några av Gramscivänsterns lärjungar. 


 Göran Greider, arbetarklassens hjälte framför andra och svensk televisions favorit i TV-soffan
Lennart Koskinen, nätverkets pastor, biskop t.o.m 2011 i Visby stift. Biskopen som står över lagen och tio Guds bud.
Maria Schottenius, som har uttryckt att de som skriver på bloggar är ”pissrännor”  (sedan 1978 gift med Olle Svenning). 


Läs mer om Gramscivänstern:

Här kan du ladda ner och läsa hela ”Det revolutionära nätverket”. Mer på www.dsm.nuInga kommentarer:

Skicka en kommentar