lördag 8 februari 2014

Folkomröstning i Schweiz, krigsskadad sexåring fick inte särskilt stöd och nytt afro-svenskt centerDetta har jag fått från Spydpigen och översättningen från danska har gjorts av Kathinka Glad.


”Skall de kvävas av massinvandring?
Schweizarna skall på söndag rösta om hur massinvandringen av muslimer skall få fortsätta.
Nedanstående artikel är skriven av chefredaktören för tidningen Schweizerseit,en tidning som står för frihet och oberoende och feodalismen.

I den avslutande fasen av folkomröstningen  i Schweiz om för eller emot den kolossala invandringen av muslimer till Schweiz vände sig Egerkinderkomitten till befolkningen i annonser med information.Här blev omfånget av  den muslimska invandringen reellt dokumenterat. Dessförinnan hade innehållit i annonserna blivit kungjorda på ett internationellt presscenter i Bern. Om invandringen i fråga fortsätter i samma takt som nu, kommer Schweiz inom kort -16 år- ha en miljon muslimer boende i landet!
Det var också tydligt visat de fakta som skulle fastställa villkoren.

Omgående avvisades annonsen av flera stora tidningar varav tre i Bern ,som tydligen inte ville att sanningen skulle komma fram till Berns invånare.

Undanflykter: Det skall inte på något sätt släppas fram upplysningar till folket om vad denna muslimska invandring innebär. Sanningen måste till varje pris undanhållas befolkningen.

Vi hävdar inte på något sätt att alla muslimer behandlar sina kvinnor illa. Men vi håller fast vid att muslimernas talesmän hävdar männens rätt till att aga sina familjer med hänvisning till sharialagarna i Koranen. De uppmanar i demokratins namn "Heligt krig mot de otrogna.

Tolerans och intolerans.
Det råder inget tvivel om att skulle något annat förbund eller folkgrupp uppvisa en sådan här intolerans mot andra grupper skulle ett uppror i landet bryta ut men islam tolereras i den politiska korrekthetens namn och bemötes med tystnad även från kristendomens representanter.

De som vill förhindra att upplysning kommer fram  till folket kommer en vacker dag att stå där med skammen och sin vetskap om att ha medverkat till att föra landet till avgrundens rand och inplanterat totalitära strömningar.

Folket har en självklar rätt till att informeras om sanningen.Nedanstående brev har skickats till den ”journalistiska eliten” i Sverige, ingen nämnd och ingen glömd. Brevet har även skickats till danska tidningar.

Krigsskadad sexåring fick inte särskilt stöd

Sent: Friday, February 07, 2014 1:10 PM
Subject: Varför brister det svenska samhället.!?

TEXT: Jens Mikkelsen
Med en psykisk funktionsnedsättning och svåra trauman från krigets Syrien behövde sexårige Moustafa särskilt stöd. Men Malmö stad placerade honom på ett korttidsboende där personalen varken hade erfarenhet av krigstrauman eller kunde tala hans språk. Nu anmäls fallet enligt lex Sarah. Moustafa flydde kriget i Syrien tillsammans med sin farbror. Föräldrarna uppges vara kvar i ett flyktingläger i Libyen. Farbrodern placerades på ett flyktingboende, Moustafa hamnade först på ett barnhem och fick sedan en akutplats på ett korttidsboende”. Sydsvenskan
.......

Gode (.!?) Jens Mikkelsen,
Visst är det hemskt när ett litet barn mår så illa. Och visst skulle vi önska att vi hade obegränsat med resurser och möjligheter för att ge det absolut bästa omhändertagandet.

Men, “gode” Jens: Ett samhälles – så även Sveriges – resurser är, har alltid varit och kommer alltid att förbli begränsade. Vilket innebär att prioriteringar är en nödvändighet i alla sammanhang.

I det här fallet – som du så hjärtknipande refererar – är det alls inte långsökt utan istället helt logiskt och realistiskt att koppla situationen till vårt lands mottagande och omhändertagande av flyktingar/invandrare överhuvudtaget. Där det är ett faktum att såväl omfattning som anslagna resurser för varje år ökat till nivåer som oundvikligen måste få konsekvenser för andra verksamheter i vårt samhälle. Vi kan därtill konstatera att de flyktingar/immigranter som i ökad omfattning sökt sig till och omhändertagits i Sverige ingalunda i huvudsak utgörs av små värnlösa barn, utan till största del består av unga, friska och starka män.

Med tanke på att du, “gode” Jens Mikkelsen, unisont med dina “goda” kollegor på Asylsvenskan sedan många år tillbaka tagit som ert uppdrag att öppna Sverige för ett i praktiken, gränslöst mottagande av immigranter, ställer jag dig följande frågor:

- Ser du inget orsakssamband mellan ovannämnda omfattning av “flyktinginvandring” och bristen på resurser för t ex omhändertagande av den sexåring vars oblida öde du beskriver?

- Ser du överhuvudtaget inte någon konflikt mellan eller något problem med å ena sidan att massinvandringen accelererar och å andra sidan det svenska samhällets möjligheter att upprätthålla en välfärd – då inte enbart gällande sjukvården för barnen, utan också “skola, vård omsorg” i sin helhet. För att inte tala om de alla andra resurskrävande verksamheter som krävs för att samhället ska fungera..?

Nedan (se länkar) har du dessutom ett litet axplock av tidigare tragiska händelser och situationer gällande andra barn där samhället – på grund av bristande resurser – “brustit” i sitt omhändertagande. Är det en “slump” att dessa rubriker är hämtade från andra tidningar än (Asyl-)sydsvenskan..? Eller kan det bero på att det i de flesta fall handlat om svenska barn.!?

Kan man tänka sig att du som nu med din indignerade artikel uppmärksammat ett tragiskt fall, är motiverad att vidga din “grävande journalistik” till att omfatta fler omständigheter i vårt samhälle med koppling till brist på resurser..?

Med mycket skeptiska hälsningar
//Kenneth Sandberg

Sent: Friday, February 07, 2014 1:22 PM
Subject: Re: Varför brister det svenska samhället.!?

Jag vill att du plockar bort mig från din sändlista.

Allt gott,


Lukas Berggren
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Världen idag
vxl: 018-430 40 00

7 feb 2014 kl. 12:20 skrev Kenneth Sandberg <sandberg.kenneth@bredband.net>:
Trodde kanske att du som chefredaktör för Världen idag var intresserad av hur det står till i samhället – och vilka uppfattningar som finns om tillståndet.

Allt gott (vilket jag precis som du, förmodar jag, skulle önska att det stod till i vårt Sverige...)
//Kenneth Sandberg

Malmö 7-2-2014

Till:
Från: Sandor *Herold
Till Katrin Stjernfeldt-Jammeh och andra politiker i Malmö

Läser att Malmö stad planerar att starta ett afro-svenskt info och kunskapscenter p g a att s.k hatbrott mot afrosvenskar ökar.
Huruvida detta är med sanningen överensstämmande vet jag ej men du som är Malmös finanskommunalråd och tillika gift med en färgad man skulle kunna utnyttja detta och faktiskt tillsammans med din man gå ut och informera om detta påstådda problem.
Det är för mig en gåta varför man hittills inte sett dig tillsammans med din man i officiella sammanhang en enda gång sedan du tillträdde din tjänst.
Här finns ett ypperligt tillfälle att informera om detta problem där du skulle kunna utnyttja det faktum att du är gift med en person som kanske t o.m  någon gång har utsatts för det tydligen mer och mer vanliga hatbrotten som andra afrikaner utsätts för.
Jag skulle faktiskt tycka att det vore en poäng i om din man Basiru Jammeh skulle gå ut som en frontfigur i det nybildade afro-svenska info och kunskapscentret. Detta skulle även motbevisa det faktum att det idag bland många Malmöbor finns en uppfattning om att du och kommunen försöker dölja det faktum att din man är afrikan.
Om så är fallet, vilket jag inte hoppas att det är, så undrar jag vad orsaken till detta är?

Om ovanstående råd skulle kunna stävja hatbrotten mot färgade Malmöbor så tycker jag det är väl värt att prova.

M V H S - Herold,Malmö3 kommentarer:

 1. Det är en riktig pudding Malmös nya finanskommunalråd är gift med.

  SvaraRadera
 2. Vad jobbar hennes afrikanske man med?

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag också även är schweizisk medborgare blev jag glad över att landet röstade NEJ till fortsatt invandring.
  Det enda RIKTIGT demokratiska LANDET i världen.
  Där får man rösta om ALLTING.
  Heima

  SvaraRadera