söndag 2 februari 2014

Svensson tror på det som alla andra Svenssons tror påDu skall göra som Svenssons gör
1995 kom den geniale visdiktaren Ulf Peder Olrogs medryckande och slagkraftiga sång Filosofisk Dixieland ut på skiva. Refrängen ”du skall göra som Svenssons gör och inte skilja dej från mängden, du ska tro det som Svensson tror om du tro nå´t alls” har väl fastnat i minnet hos många.

Denna lättsamma underhållning pekar ut genomsnittssvensken som en viktigare källa för våra värderingar än olika filosofer. Det som för sextio år sedan var lättsam underhållning
har nu blivit allvarlig vetenskap.

....Strax före jul kunde man i radions P1 höra en intervju med framtidsforskaren Pontus Strimling.

I presentationen av programmet skriver SR:

 ”Pontus Strimling på Institutet för framtidsstudier, studerar framtidens normer och har kommit fram till att svenskar inte kan skilja mellan att något är moraliskt rätt eller att majoriteten gör något.”

Enligt Strimling kan man se att svenskar har en tendens att känna sympati för allt som framställs som vanligt medan det ovanliga skrämmer. Forskaren pekar på att många omedvetet drar slutsatsen att det som är vanligt också är gott och riktigt.

Filosofiskt kallas detta för ”det genetiska” misstaget. I programmet jämför man denna vördnad för det vanliga med en norm som ersätter den tro på Gud och Guds vilja som en gång präglade vårt folk och som i högre grad präglar andra nationer idag.

Kanske kan sammanblandningen av det vanliga, som ju inte behöver ha något med värdegrund att göra, med det rätta, hänga samman med att Sverige för 100 år sedan, trots växande politiska motsättningar, ändå hölls samman av en gemensam värdegrund, nämligen Luthers lilla katekes.

Då var det faktiskt så att det vanliga också var uttryck för en genomtänkt åskådning. Då var det vanliga och det rätta på många punkter det samma.

Skillnaden mellan då och nu är förstås att det gick att visa på att det fanns en tanke bakom det rätta och en medveten orsak till att det blev vanligt. Då var det rätta vanligt eftersom det var rätt. Nu verkar det vanliga uppfattas som rätt för att det helt enkelt är vanligt. Det ovanliga är misstänkliggjort från början, oavsett hur väl grundat det är, eftersom det avviker och till och med kan verka kontroversiellt. Det är alltså i en kultur där det vanliga är det rätta som outtröttliga krafter arbetar för att kristen tro ska framstå som ovanlig och annorlunda, genom att bland annat förbjuda kristna inslag i den vanliga skolans traditioner.

I Tyskland infördes 1933 efter nazisternas makttillträde något som kallades Gleichschaltungsgesetz (ung. likriktningslagen), som handlade om att samma värderingar skulle bli det enda vanliga i varje del av samhällslivet, det privata liksom det offentliga, i kyrkan likaväl som i civilsamhället. Bara de som var starkt förankrade i en genomtänkt tro och övertygelse bjöd motstånd när det sanna och det rätta snabbt höll på att bli ovanligt.

När socialdemokrater leder andakter i kyrkomötet älskar de att sjunga Sv. ps. 288. Redan den första versens ord ”Ett med din värld så vill du vi skall leva” borde räcka för varje kristen att välja bort denna psalm som uppmanar till ett förhållningssätt som bryter ned det inre motståndet när starka krafter verkar för att genomföra en Gleichschaltung, en synkronisering, en samstämmighet mellan kyrka och värld. Guds ord säger oss att det
rätta är rätt också när det blir ovanligt. ”Kyrka och folk nr 4 2014 – Ledare  Fredrik Sidenvall

I Kyrkans Tidning nr 5 kan man läsa en artikel med följande rubrik:

”Assad bjöd in Equmeniakyrkan
Koordinator för Equmeniakyrksans internationella relationer Bertil Svensson säger i artikeln att det var märkligt att träffa en man med så mycket blod på händerna. Han tackade efter viss tvekan ja till inbjudan till besöket i Syrien.

Det är märkligt att en man som representerar kristna inte förstår vad som pågår borta i hela Mellanöstern och även i Afrika. Det är de värsta förföljelserna av kristna i modern tid som pågår.

Någon självkritisk hållning var svår att hitta hos al-Assad, säger Bertil Svensson. Presidenten la skulden för konflikten på utländska intressen och länder som Qatar och Saudiarabien men också på Frankrike som vapenleverantör. Att civilbefolkningen drabbas svårt av krig och sanktioner är inte regimens fel utan oppositionens, menar han.
…-Assad tog själv upp religionens roll för en fredlig utveckling i Syrien. Han menar att situationen i landet beror på att Syrien kidnappats av terrorister och fundamentalistiska muslimer och nu är det nödvändigt att människor kommer tillbaka till den ursprungliga religionen, där muslimer och kristna kan leva i respekt för varandra.” Denna artikel finns inte på nätet men här är en som handlar om detta möte.

Intervju al-Assad i september 2013
CBS: Jag frågade Er en gång vad ni fruktar mest och ni sa slutet Syrien som en sekulär stat. Är slutet redan här?

President al-Assad: Enligt vad vi har sett nyligen i det område som terroristerna kontrollerar, där de förbjuder människor från att gå till skolan, förbjuder unga män från att raka sitt skägg, och kvinnor måste täckas från topp till tå, och låt oss säga det i korthet de bor talibanstil i Afghanistan, helt i samma stil. Med tiden, ja, vi kan vara oroliga, eftersom den sekulära staten ska spegla ett sekulärt samhälle, och det sekulära samhället, med tiden, om man inte blir av med dessa terrorister och dessa extremister och Wahabistil, kommer  det naturligtvis att  påverka  åtminstone den nya och kommande generationer. Så, vi kan inte säga att vi inte har det, vi är fortfarande sekulära i Syrien, men med tiden kommer denna sekularism urholkas.”Ett nytt kalifat på Europaströskel

Utländska intressen i Syrien:


Vi kommer att ta sju länder inom fem år och börjar med Irak och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och avsluta med Iran. (- We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.) Global Research, trojkans terror i Syrien

Mer om Wesley Clark här och här

Tjeckisk kardinal varnar för förföljelser av kristna
Förföljelse av kristna över hela världen - bryt tystnaden


1 kommentar:

  1. Vi ser hur Väst gör allt för att Syrien ska bli Talibanstyrt, så nog finns faran där alltid. Och Sverige ska ta emot alla Syrier, därmed ska man alltså ta emot ett presumtivt Talibanstyre.

    Det började med "den arabiska våren" och fortsätter med en taliban-vår, och allt är förrädarnas förtjänst!

    SvaraRadera