måndag 17 februari 2014

Två ljus i mörkret, Sandor Herold och Kenneth SandbergDaniel Suhonen i Sydsvenskan: Vi får det vi betalar för! Sydsvenskan

Ett gratistips, only for you my friend!! From Sandor Herold
Daniel Suhonen
nu chef för Katalys-ett institut för facklig idéeutveckling, författare, Malmöbo. Nedanstående tips från mig, nationens evige hjälte!
Från: Sandor Herold

Läste ditt inlägg under inpass i Sydsvenskan idag.
Givetvis nämner du inte med ett enda ord kostnaderna för vår "gästvänlighet" och hur detta inverkar negativt på vår budget.

Men Daniel, jag har kommit på en genial lösning på alla ekonomiska problem vårt land har. Hädanefter så kommer det inte att saknas pengar till någonting fastän vi inte behöver höja skatterna ett dugg. Och den lösningen skall jag avslöja enbart för dig och du kan ta åt dig hela äran. Du kommer att bli landets hjälte för all evighet.

Lösningen som jag tänkt ut är följande: eftersom tydligen Migrationsverket har en bottenlös pengakista därifrån miljard efter miljard kan ösas så fort den rådande invandringspolitiken behöver nytt tillskott så vore det ju genialiskt om allt inom landets gränser sköttes av detta verk finansiellt.
Pensionerna skulle aldrig behöva sänkas, järnvägen skulle kunna rustas upp oavsett till vilka kostnader, försvaret skulle aldrig mer behöva drabbas av besparingar bara för att nämna några exempel.

Genialiskt eller hur, Daniel? Många gånger är lösningen till vissa problem så enkel att man aldrig ens tänker på den. Precis så verkar det ha varit med detta ekonomiska problem! Och denna lösning får du av mig eftersom jag till naturen är en osjälvisk person som aldrig tänker på mig själv i första hand och som alltid har levt efter de socialdemokratiska idealen såsom solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Håll till godo Daniel, och du behöver inte ens tacka mig eftersom jag vet att du ofta tänker på mig.  Särskilt efter detta tips. Det räcker för mig! Hälsningar! Sandor Herold,Malmö

We are for ever friends, Daniel,!

Date: Mon, 17 Feb 2014 15:26:13 +0100
Subject: Re: ett gratistips,only for you my friend!!
From: daniel.suhonen@katalys.org
To: sandorherold@hotmail.com
Lägg ner.

Daniel Suhonen
Chef och verksamhetsledare vid Katalys - institut för facklig idéutveckling
+46735190106
From: Sandor ...
Sent: Monday, February 17, 2014 4:53 PM
Subject: RE: ett gratistips,only for you my friend!!

Minst sagt imponerande, Daniel!!
Aldrig har jag fått svar från en politiker så snabbt. Det tog ca två (2) minuter innan ditt uttömmande och lätt förståeliga svar fanns i min inkorg!
Ännu mer imponerande är att du med endast två (2) ord,lägg ner, kan beskriva vad du vill ha sagt och vad du tänker. De flesta svaren jag har fått från politiker brukar inte ligga romanen "Borta med vinden" långt efter i sidantal. Och trots detta så är det sällan dessa svar innehåller något av värde. Om man nu får något svar alls,vill säga.
Men dina två (2) ord, Daniel,säger mer än 500 tätskrivna sidor!
Ditt svar, Daniel,får mig att tänka på ett bibelcitat som dock är lite omgjort för att passa in i vårt moderna samhälle. Jag hade detta citat ovanför min telefon för ett antal år sedan och det löd som följer: "Saliga äro de fåordiga, ty de skola hava låga telefonräkningar och elräkningar".
Du är tydligen ett föredöme även ur det miljömässiga perspektivet också,Daniel, eftersom dina två ord belastar miljön minimalt.

Ditt korta svar har inspirerat mig så jag avslutar mina rader också med bara två (2) ord: LOVE YOU!

Från Kenneth Sandberg
Till: Sandor Herold
Nästa gång du kommer in på akuten och får vänta eller när det inte finns en vikarie i barnens skola vet du skälet. Vi har sänkt skatten med 700 000 anställda”.

Samtidigt, Sandor, gavs under perioden uppehållstillstånd åt drygt 700 000. Ett tillskott av människor som till största del försörjs via skatter. En nettokostnad per år för svenska folket som beräknas till mellan 150-200 miljarder kronor.

För den snabb(läs kort)-tänkte socialisten Suhonen är emellertid ett samband mellan nedrustningen av välfärden och Sveriges “generösa” massinvandringspolitik alldeles för långsökt. För Suhonen gäller det internationella solidaritetsperspektivet: Allt åt alla!

Lika två-ordigt och enkelt som hans “lägg ner” grundar Suhonen sin samhällsanalys och sina politiska pamfletter utifrån den enkla dikotomin Marx och Ism.

//Kenneth Sandberg

.....
Mer av Sandor Herold_

Nedanstående brev har skickats till samtliga riksdagsmän, hela den ”journalistiska eliten” inom radio, dagspress och svensk television.

Sent: Saturday, February 15, 2014 4:40 PM
Subject: Janne Josefssons granskning
Uppdrag granskning; Janne Josefsson:
- Under en vecka i maj förra året så var det upplopp i Husby i Stockholm.
- Den tändande gnistan till hela händelseutvecklingen i Husby var att Polisen skjutit ihjäl en 68-årig man i sin lägenhet...Svt play


 Debatt; Janne Josefsson:
- Det var en 70-årig man som sköts i huvudet. Och det här var ju hela upptrappningen till upploppen i Husby...Svt play

 .....
Se ovan syftet med och anledningen till Janne Josefssons (J.J) indignationsfyllda och “tuffa” journalistik gällande Polisen. D v s att i efterhand “väcka förståelse” och i någon mån legitimera upploppen i Husby. Alldeles oavsett det begicks några misstag eller ej vad gäller polisingripandet, så  vet vi emellertid med säkerhet att i områden med svenskar hade händelsen inte lett till upplopp där man eldat upp halva stadsdelar och attackerat poliser..!

Självfallet kan ingen annat än beklaga de omständigheter som ledde till den äldre mannens död (även om det ingalunda var en normal och frisk familjesituation, ägandes rum i ett fridfullt pensionärspars lugna vrå – vilket J.J ansträngde sig för att försöka förmedla). Och med facit i hand skulle troligtvis ett och annat gjorts annorlunda, för att ingripandet inte skulle få en så tragisk upplösning. Men till skillnad från J.J så hade piketpolisen inte något facit, men däremot uppgiften att i en akut situation och med risker för sina egna liv avvärja en knivbeväpnad mans hot mot omgivningen.

Det är naturligtvis enkelt för J.J att mobilisera TV-tittarnas stöd för en kritik mot de enskilda poliser som var involverade i händelsen. På samma sätt är det lätt att glömma eller bortse från den omständighet att dessa piketpoliser – inklusive deras ledning – har en arbetssituation innebärande att de frekvent konfronteras med fruktansvärt svåra och hotfulla incidenter i de s.k “utanförskaps”-områdena. Vilket medför en “psykologisk” ryggsäck för vilken människa som helst av kött och blod, något som inte går att undvika med mindre än att Polisen hela tiden byter ut dessa – ett förfarande som naturligtvis av flera skäl inte vore rimligt.

Sverige har under senare år förvandlats till total oigenkännlighet. Att det överhuvudtaget är någon idag som väljer ett polisjobb med inriktning på stävjande och beivrande av kriminalitet, är hart när obegripligt. Flertalet av de som ändå känner sig kallade att ta sig an den svåra uppgiften är personer i den åldern att de har inte bara sitt eget unga liv att värna utan därtill en familj, som inte sällan tillika består av ett eller flera små barn.

Om det är något som dessa primärt och allra mest behöver så är det ett gediget stöd från chefer, kollegor och allmänheten - inbegripet massmedierna. Allra minst har dessa enskilda poliser gjort sig förtjänta av anklagelser och drev uppiskade av J.J´s Uppdrag granskning och Debatt. Oroväckande är också att kollegor från andra enheter (finns det måhända en historia av revirkonflikt här..?) i allahanda medier och med emfas torgför stark kritik mot Polisen och sina arbetskamraters agerande. Onekligen påminner det om den kritik som en viss Mikael Lund varit frontfigur för; Den f.d polis som ansåg att poliserna inte skulle rycka ut och ingripa vid akuta incidenter och våldsamheter, utan istället borde “gå ut och ta en öl med de kulturberikande ungdomarna”.

Alldeles uppenbart är att den skarpa skjutjärnsjournalisten J.J är medveten om hur han ska rikta sina granskningar och hur villkoren för sitt jobb ser ut. Ska han upprätthålla den välbetalda tjänsten vid SVT och framleva sin priviligierade tillvaro i den idylliska skärgården, så gäller det att inte göra några övertramp i den Politiska Korrekthetens minerade manege. Annars har J.J under årens gång givetvis erfarit så mycket av det svenska samhällets utveckling att han mycket väl skulle kunna delge svenska folket en verklighetsförankrad och icke-tillrättalagd analys och beskrivning av sakernas tillstånd.

Men trots sitt ackumulerade underlag sedan Fittja Paradiso 1999, så har J.J nogsamt undvikit att ange – eller ens andas – den hela tiden accelererande massinvandringen som bakomliggande orsak till de många och växande problem han dissekerar inför TV-tittarna. Vem som  helst – med åtminstone ett intellekt överskridande den normalbegåvade hönan – inser naturligtvis att den påspädning som sker varje år oundvikligen får dylika konsekvenser, hur många hundratals integrations-miljarder man än ger svenska folket ynnesten att få slita ihop till.

Se där den osminkade sanningen om den “tuffe” granskaren och reportern Janne Josefsson...

//Kenneth Sandberg” Läs Jimmie Åkessons kommentarer


1 kommentar:

  1. Janne Josefsson har försökt sminka upp sitt fula tryne en gång genom att påpeka att den stadsdel i Göteborg han växte upp i, nu tyvärr är oigenkännlig och att han ångrar att han inte kritiserade den förändringen.

    Det fick folk att hoppas att han kanske skärper sig nu, men det har ju visat sig att det endast var ett sätt för kräket att förvilla folk att tro han var mänsklig!

    SvaraRadera