fredag 7 februari 2014

Vad säger apostlarna i Svenska Kyrkan om de värsta förföljelserna mot kristna i modern tid?


Syrienmassaker på kristna barn och vuxna


Dagligen förföljs miljoner kristna för sin tro
Veckorapport 4, februari 2014

Varje dag förföljs miljontals kristna på grund av sin tro. Organisationen Open Doors gör årligen upp en lista (The World Watch List) på de 50 svåraste länderna för kristna. Denna vecka ber vi för de sju värsta länderna på denna lista. Ifall du vill veta mera om dessa länder, eller andra länder på listan, kan du gå till webbsidan opendooors där du finner mer information på engelska.
Listan baserar sig på detaljerad information från organisationens medarbetare i över 65 länder och från oberoende experter. Uppgifter samlas in från fem olika områden: privatliv, familj, samhälle, nationell situation och församlingsliv – plus ett sjätte område, nämligen grad av våld.

När du frågar förföljda kristna vad de behöver, svarar nästan alla utan undantag: ”Bön.” Bön är det enda som gränsvakter och religionspoliser inte kan stänga ute. Bön når de avlägsnaste byarna och infiltrerar de mest svårtillgängliga arbetslägren. Bön förändrar. Kyrkan är skakad, slagen, sörjande. Men kyrkan växer. Kyrkan håller ut. Kyrkan lever. Och kyrkan behöver våra böner. Därför inbjuder vi dig att också denna vecka be tillsammans med oss för våra lidande bröder och systrar i Kristus.

 1. NORDKOREA

För 12 året i rad är detta det land där förföljelsen av de kristna är mest extrem. Den religiösa dyrkan av ledaren Kim Jong-Un och hans föregångare lämnar inget utrymme för någon annan religion och kristna möter ofattbart förtryck på alla områden av livet. Tvingade att mötas endast i hemlighet, vågar de inte berätta om sin tro ens åt sina familjer av rädsla för att fängslas och sändas till arbetsläger. Den som upptäcks syssla med hemlig religiös verksamhet kan arresteras, godtyckligt fängslas, bara försvinna, torteras och till och med avrättas offentligt.

2. SOMALIA

Trycket ökar på den minimala kristna gemenskapen i detta land med muslimsk majoritet. Muslimska ledare och regeringstalesmän har offentligt understrukit att det inte finns rum för kristna och det finns en stark vilja att rena landet från kristna. Den militanta islamistgruppen al-Shabaab attackerar de kristna och radikaliserar lokalsamhällen. Tio kristna rapporteras under 2013 ha dödats av al-Shabaab. Det finns en utbredd rädsla och misstro bland de troende som måste dölja sin tro av rädsla för att förrådas.

3. SYRIEN

Allt medan inbördeskriget i Syrien blir allt mer sekteristiskt, har våldet som uttryckligen riktas mot kristna intensifierats. Den syriska oppositionen ”islamiseras” allt mer och de kristna blir allt mer sårbara på alla områden i livet. Många kristna rapporterades ha bortförts, misshandlats eller dödats, och många kyrkor har skadats eller förstörts. Den 21 oktober invaderade islamistisk milis den uråldriga kristna byn Sadad och dödade minst 45 personer och skadade många fler.

4. IRAK

Antalet attacker och hot mot kristna ökade igen år 2013. Islamistiska terroristgrupper, influerade av konflikten i Syrien, ökar i antal. Ett av dessa gruppers mål är att tömma landet på kristna och denna situation förvärras av att de skyldiga inte straffas. Enligt en lokal källa mördas, kidnappas eller misshandlas en kristen varannan eller var tredje dag. Som minoritet är de kristna ett enkelt mål för kidnappare. Till och med i den relativt fria halv-autonoma kurdiska regionen har säkerhetssituationen för de kristna försämrats avsevärt.
 
5. AFGHANISTAN


Situationen i landet är fortfarande instabil och islamistiska extremistgrupper fortsätter att få ökad makt. Kristendomen anses fortfarande vara en västerländsk religion och ses som en fiende till den afghanska kulturen, samhället och islam. De som lämnar islam hotas som avfällingar och möter ett enormt tryck från familj, samhälle och lokala myndigheter. Det finns inga offentliga kyrkor, inte ens för utlänningar. Kristna konvertiter håller sin tro hemlig, eftersom varje koppling till kristendomen är farlig. I september 2013 uppmanade en afghansk parlamentariker för avrättning av kristna konvertiter.

6. SAUDIARABIEN

Det är förbjudet här att öppet praktisera någon annan religion än islam och konvertering till en annan tro är belagt med dödsstraff. De flesta kristna är utlänningar från Asien eller Afrika. Under 2013 gjorde polisen räder hos flera utländska kristna gemenskaper och tiotals kristna fängslades och deporterades. Troende med muslimsk bakgrund riskerar hedersmord ifall deras nya tro upptäcks. Ändå kommer ett litet men ökande antal muslimer till Jesus och de berättar om sin tro på internet och satellit-tv.

7. MALDIVERNA

Att vara maldivier är detsamma som att vara muslim, så officiellt finns det inga maldiviska kristna, endast utländska kristna. Regeringen ser sig själv som islams beskyddare och lagen förbjuder konvertering till andra religioner – de som gör det förlorar sitt medborgarskap. Det finns en omfattande social kontroll över var och en för att korrigera varje avsteg från islams väg. Detta tryck speglas inom familjerna och i samhällena. Följaktligen finns det inga gudstjänster eller kyrkobyggnader och de få maldiviska kristna som finns, döljer sin tro för att inte bli upptäckta.
 Var rikt välsignad i dina böner! Martyrkyrkans vänner r.f.

Svenska Kyrkans Verkstad  "Lögn och Svek"
En politiskt sammansatt domstol."
Svenska kyrkan har med lögnen som vapen och sveket som verktyg släppt in lögnväsendet innanför murarna. BloggarDag

”Det fina hatet ser inte Jackélen
När Antje Jackelén säger att man inte får hata islam samtidigt som hon vänder bort blicken inför kommunisternas och feministernas hat så påvisar hon sin dubbelmoral. Hat leder aldrig till någonting gott och är aldrig en önskvärd känsla, men ska de som hatar en syn på hur livet ska levas och kanske framför allt begränsas, inte tillåtas framföra sina synpunkter? Varför är det bara religionen som inte får hatas i vårt samhälle? Klasshat och manshat är ju uppenbarligen fullt acceptabelt om man dömer av hur diskursen ser ut idag.”Monskrabbe

Kristenheten Förföljs i 111 Länder

Dubblat Antal Kristna Martyrer 2013

Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp. Hebr 13:3 1917 års bibelöversättning

Glöm inte bort dem som sitter i fängelse! Lid med dem, som om ni själva satt där. Dela smärtan med dem som blir misshandlade, för ni vet ju vad de får gå igenom. Hebr. 13:3 Bible Gateway

Sievert Öholm:
”Jackélen måste förstå saklig kritik: Jag känner ett visst obehag inför att skriva den här texten. Jag vet att jag utmanar starka krafter som inte tycks väja för någonting när det gäller att misskreditera dem som inte följer med på tåget. Jag menar inte "andliga " krafter, utan alldeles vanliga högljudda och skrikande åsiktsmaskiner med tunga resurser bakom sig som Dagens Seglora, Biskop Brunne i Aftonbladet med flera.”Läs mer här och här
  ”Om Jackélen blivit chef för IKEA i stället för Svenska kyrkan

Tänk om den nyvalda ärkebiskopen istället hade blivit chef för Ikea. Då kanske följande samtal hade utspelat sig mellan en journalist och Antje, här kallad ärkemöblerinnan.


Journalist: Så vad är Ikeas grundkoncept? Vad vill ni uppnå?
Ärkemöblerinnan: Det beror på vem du frågar. Jag tänker på Karin som jag träffade nyligen. Hon jobbar i köket på Ikea i Barkarby. Ensamstående mamma. Hur ser hon på Ikea? Vad vill hon?
Journalist: Det kan man ju givetvis undra, men nu frågar jag dig, som chef för Ikea, världens mest framgångsrika möbelföretag.
Ärkemöblerinnan: Nu vill jag vara försiktig med ordet framgång. Man vill ju inte associeras med finansvalpar eller framgångsteologer.” Läs hela Mats Tunehag


Antje Jackelén om SD:
Det finns delar i deras program som inte rimmar väl med en kristen människosyn.
Vad tänker du då på?
– När det kommer i konflikt med människovärdet. I kölvattnet av ärkebiskopsvalet har jag ju sett en del diskussioner som jag också dragits in i och när jag tittar på en del av de mejl och tweets jag har fått som kommer från sverigedemokratiskt håll så är det ju alldeles tydligt att mycket av det drivs av en väldigt aggressiv stämning mot islam.”Exponerat
  "Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?
– Det är en märklig fråga. Man kan inte reducera hela religionsteologin till en ja- och nej-fråga. Men en bild som jag använder mig av ibland är den av ett förälskat par. Om du är förälskad och säger om din man att han är vackrast och bäst i hela världen, är det ingen som tolkar det som att du tycker att alla andra män är fula och dåliga. Som kristna kan vi därför uttrycka vår kärlek till Jesus Kristus helt och fullt.Kyrkans Tidning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar