torsdag 13 mars 2014

BarbieAnnie, Leninpriset, kommunisten Jonas Sjöstedt och asylsökande får ännu lättare att stannaNedanstående kommentar inkom på bloggen efter publicering av de två ljusens senaste inlägg och är intressant därför lägger jag ut den. Det visar inställningen hos de nyanlända, EU-migranterna, ensamkommande flyktingbarn, ja alla de som får olika namn då de kommer hit.

”Vilken tragiskt och världsfrånvänt blogg. Varför i hela världen har du mer rätt till Sverige än någon annan? Vad fan har du gjort för att förtjäna det? Du har ju ingen trovärdighet över huvud taget stackare... Läs

Om politiker som säljer sina själar skrev Thomas Gür för några dagar sedan.

”Vetenskaplig triangulering har gett oss precisa kartor, GPS-system, positionsbestämning av åsknedslag och jordbävningar, höjdmätningar av punkter vi inte kan nå och avståndet till närliggande stjärnor. Politisk triangulering har gett oss avsiktlig vaghet, opportunism, kappvändande och det våta fingret i luften som idémässig kompass.

Triangulering är en fullt rationell metod för den som vill komma till makten i majoritetsval, men den är samtidigt ett Faust-kontrakt. Triangulerar man för mycket, triangulerar man sönder sig. Till slut har man bytt fot så ofta och intagit så många olika positioner, att det inte finns någon kärna kvar. Man har sålt sin själ, dock utan att nödvändigtvis ha erövrat makten och härligheten i all evighet.

Ty den som byter åsikter som han byter skjortor, den som låter folkopinionen eller morgondagens rubriker styra sitt tyckande, blir till slut inte populär, utan föraktad. I ett tal den 30 september 1941, under en av de svåraste stunderna för sitt land, sa Winston Churchill:

 ”Jag noterar att en talare i helgen sade att detta var en tid då ledarna borde sätta örat till marken. Det enda jag kan säga är att den brittiska nationen kommer att finna det väldigt svårt att se upp till de ledare som upptäcks med att ha intagit denna något mindre smickrande kroppshållning.” ÖC

Ni har väl läst Snaphanen Barbie och Ken hos terapeuten?

Vi börjar med Annie Lööf och frågar oss om hon har någon själ.
 Bibliotekarierna som ljuger om kommunismens brott
* Svenska skolbarn vet inte vad Gulag representerar.
I inget annat europeiskt land är det så accepterat att förneka kommunismens brott som i Sverige.
* Det anser KJELL ALBIN ABRAHAMSON. 

Han skriver: "Det är alldeles självklart att kommunismens brott måste uppmärksammas mer. Speciellt i Sverige."
Två skolbibliotekarier, Jonas Aghed och Juan Vega, på Brännkyrka gymnasium i Hägersten finner ”oroväckande” tecken i tiden: ”en högerlobbying med mcarthyistiska förtecken”. Det hemska som sker är att det finns människor som vill sprida upplysning om kommunismens brott.
Varför denna upprördhet? Enligt en färsk Demoskopundersökning vet 95 procent av de svenska skolbarnen vad Auschwitz står för. Det är bra, men siffran ska upp till 100 procent. Däremot är det oroväckande att 90 procent av eleverna inte vet vad Gulag representerar.

Aghed & Vega vägrar inse att Sovjetunionen tvingade länderna i Östeuropa att ersätta ett människovidrigt system (nazismen) med ett annat (kommunismen). Sådana påpekanden är för Aghed & Vega ”rent befängda”.
Om vi tittar enbart på sovjetiska medborgare så dödades 32 miljoner människor av kommunismens politiska repressalier. Siffran är inte framtagen av Per Ahlmark utan framräknad av den officiella ryska regeringskommission som presidenten Vladimir Putin tillsatte. Slavisten Staffan Skott, Sveriges störste expert på kommunismens illgärningar, anser – med stöd av utländska forskare – att under 1900-talet har kommunismen dödat 150 miljoner människor runtom i världen. Siffran kan jämföras med de 40 miljoner människor som dödats under 1900 talets alla krig. Det är alldeles självklart att kommunismens brott måste uppmärksammas mer. Speciellt i Sverige. Läs mer i Expressen

Ett ”Nej tack” vore det enda hedervärda
Vämjeligt att deckardrottningen Maj Sjöwall tillåts uttrycka stolthet över ett pris i världens värsta massmördares namn - utan motfrågor, skriver Kjell Albin Abrahamson.
Leninpriset, Sveriges mest blodbesudlade litterära pris, går i år till deckarförfattaren Maj Sjöwall. 


Priset på 100 000 skattefria kronor är instiftat av Varberg-hotellägaren (med Leninbadet) Lars Diding. Det delas ut av Jan Myrdal, den politiska blamagens mästare, felbedömningarnas konung och tankeförbistringens jätte, på Varbergs teater den 13 april.
I Ryssland visar flera undersökningar att det bara är äldre människor med låg utbildning och små inkomster som fortfarande uppskattar Lenin. I Sverige är det däremot högutbildade med feta inkomster, gärna miljonärer som Lars Diding och överklasskrösusar som Jan Myrdal.
Ett litterärt pris uppkallat efter en av världens största massmördare och tyranner är en skam för Sverige och en förolämpning mot halva Europas befolkning som tvingats leva under det leninistiska systemet. Tydligen är Maj Sjöwall i penningsnöd eftersom hon inte ser hur blodet droppar från slantarna.”Expressen

Nedanstående är hämtat från tidskriften DSM nr 2-2008.
  ”Karl Marx – ögonen sprutade ut flammor av elak eld

Svårbegripligt och sorgligt

Han var fröet. Men vem var han?

Han hade – berättas det – små, ilskna, ondskefulla ögon som sprutade ut flammor av elak eld. Han hade en utpräglad fallenhet för våld och en tärande lust efter makt. Men också en destruerande oförmåga att sköta pengar, något som han kompenserade genom att exploatera sina anhöriga liksom nära vänner. Hans ständiga behov dominerade brevväxlingen med familjen. I sitt sista brev till sonen uttrycker den döende fadern sin sorg över sonens likgiltighet för de sina utom när det gällde att få hjälp för att ta sig ur ekonomiska predikament. När fadern sedan dog, gick han inte på begravningen. Hans avsaknad av empati var monumental.

Även om han i klinisk mening inte var alkoholist drack han ofta och mycket och deltog emellanåt i långvariga sjöslag. Hustruns liv utvecklade sig till en mardröm. Hans döttrar förvägrades utbildning. Han var jude men misskötseln av den egna ekonomin hade drivit honom i ockrares händer. Det hade gjort honom till glödgad antisemit.

Han trodde inte på Gud. Han upphöjde sig själv till Gud dömande levande och döda. ”Jag skall förinta dig”, var ett av hans favorituttryck. Politiska motståndare och människor han kommit i delo med anmälde han för polisen medförandes hela anklagelseakter. Han framlevde sina sista 15 år som rentier – på bäste vännens bekostnad.

Denne densamme har haft ett gigantiskt och förödande inflytande på den historiska utvecklingen. Ett inflytande som utövats med uppbackning av hela arméer av så kallade intellektuella – människor som i sin fascination av de marxistiska vålds- och villolärorna gjort det möjligt för Lenin, Stalin, Mao Tse Tung och långa raden av dignitärer av lägre grad att utveckla sina terrorregimer. Helt i den anda som Marx gav uttryck för i en skrivelse 1849 ställd till den preussiska regeringen:

”Vi är hänsynslösa och begär ingen nåd från er. När vår tur kommer skall vi inte förklädda vår terrorism”. Om Karl Marx

En politiker som definitivt har förlorat sin själ och kanske måste man fråga sig om han har någon är Jonas Sjöstedt.

Sjöstedt – hjärnan bakom ändrat besked från Volvo Lastvagnar”

 ”Att det är Jonas Sjöstedt och hans vedervärdiga kommunistparti som helt och fullt ligger bakom detta plötsliga besked från Volvo lastvagnar, det anser jag inte är något att orda om.

Det är med andra ord helt överflödigt att i ett längre inlägg försöka komma fram till någon annan slutsats i någon slags ”analys” om varför besöket ställdes in.
Volvo lastvagnar i Umeå var en gång i tiden under många år Sjöstedts arbetsplats, och att det är Sjöstedt själv som i samförstånd med den lokala V-avdelningen i Umeå har kommenderat Volvo lastvagnar att sätta stopp för SD-ledarens besök måste anses mycket rimligt att anta.
De som i sin enfald trodde att Vänsterpartiet under Sjöstedts ledning skulle reformeras och bli mer demokratiskt får nog ta och tänka om rejält. De kommunistiska mörkermännen i Vänsterpartiet har återigen visat upp sitt rätta ansikte.” Exponerat

”De ekonomiska klyftorna göder rasismen
Jonas Sjöstedt och Christina Höj Larsen
  ”Vi vill att den som diskriminerar
 ska få betala ordentligt för det.”

 Idag bor det drygt nio och en halv miljoner svenskar i Sverige. Vi är födda i Kiruna, Karlstad och Kabul. Vi talar olika språk och har olika tro. Vi har både många skilda och många helt gemensamma erfarenheter av livet. Tillsammans är det vi som utgör Sverige.

Men insikten om att det är så Sverige ser ut i dag verkar inte alltid ha slagit igenom. Ibland finns det nästan en besatthet av vilken plats vi eller vår släkt bakom oss är födda på. Om någon vars föräldrar är födda i utlandet saknar bostad, beskrivs det många gånger som ett integrationsproblem. Samma sak om hennes skola inte fungerar. Eller om hon tvingas till socialen eftersom hon inte kan försörja sig på sitt osäkra och dåligt betalda deltidsjobb.SvD Kommunismens målsättning:
Icke-nationen Sverige, dagens stora sociala experiment, ett slags gränslös utopi, som sett från utsidan ser ut som upptakten till ett krig. När nationen omfattar allt och alla, ingen och intet. De säger att de avskaffar Sverige för att vara goda, men i verkligheten gör de så för att eliminera vad de anser vara den största ondskan, nationen, och nu ska vi se vad de får i stället, när nationen Sverige inte längre existerar varken i någon populär, kulturell, religiös eller etnisk bemärkelse. Dagen är inte så långt borta, två generationers tid.

…Om tio år är det lika mycket ett tabu att säga "svensk", som det är att säga "neger, muslim, arab eller zigenare," på svenska är "arab" redan på väg över i negeravdelningen,  utan att jag vet närmare varför det nu är språkligt känsligt  att vara Arab. "Hej" citoyens, "Hej medborgare på ett odefinierat landområde nära Nordpolen, låt oss ta en kort vapenvila." All ondskas upphov

Tänkvärda punkter, på vad dessa politiker använder våra skattepengar till, och hur de fördärvar vårt land.
1.gratis vård till papperslösa,
2. gratis tandvård till papperslösa,
3. gratis skola till papperslösa,
4. kommuner som ger socialbidrag till papperslösa,
5. kommuner som betalar bostäder till papperslösa,
6. svenska miljonärer som tjänar miljoner på asylboenden,
7. studenter och personer på äldreboende som vräks från sina bostäder till förmån för ensamkommande och asylsökande,
8. vanliga hyresgäster i kommunalt boende vräks från sina bostäder till förmån för asylsökande,
9. kommuner som betalar körkort till nyanlända ungdomar,
10. instegsjobb där skattebetalarna får betala för att arbetsgivarna bara ska anställa nyanlända,
11. nystartzoner där egenföretagare med invandrarbakgrund i förorterna får skattelindringar.”Varjager

”På tal om SD:s människosyn: Vänsterpartisten och etikprofessorn Torbjörn Tännsjös slakt av friska om det kan gynna sjuka
Det är minst sagt kusligt - men kanske kan förklara de 3 000 dödsfallen i svensk sjukvård på grund av slarv och felbehandling per år! - att en dogmatisk "nyttofilosof" undervisar blivande läkare i medicinsk etik.

Men den som är ärlig och någorlunda intelligent, inser att svensk sjukvård numera är en pågående, aldrig upphörande skandal och Sverige en pågående mardröm.

Personligt: det har nu gått över två veckor och ännu har jag inte fått svar på en biopsi.

Det är som om cancer är ofarligt och att man kan lika gärna vänta två år, fast alla veta att ifråga om cancer, är tidig upptäckt A och O.” 476

 


Ny uppgörelse mellan M och Mp – Asylsökande får lättare att stanna
 När man inte trodde att det kunde bli värre så ingår landsförrädaren Fredrik Reinfeldt en ny ohelig allians med extrempartiet MP vilket nu kommer göra det ännu lättare för asylsökande att få stanna i Sverige. Regeringen och Miljöpartiet är överens och en lagrådsremiss klubbas i morgon vid ett regeringssammanträde.Exponerat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar