tisdag 25 mars 2014

Protester i Spanien, Anders Borg om det svenska jordbruket och Globaliseringsfällan”Tusentals människor marscherade i Spanien för att protestera mot de stränga förhållandena som de anser förstör landet. Under banderollen "Inga fler nedskärningar!" kräver demonstranterna ett slut på den spanska regeringens "tomma löften." Hela artikeln

…Hundratals människor vräks från sina hem varje dag i Spanien. Det juridiska generalrådet rapporterade att 49 984 vräkningar hade utförts i landet senaste året, vilket är ett genomsnitt på 185 om dagen.

...“Vad regeringen vill är att gå tillbaka till Francos åren och hålla arbetarklassen borta från demonstrationer på gatorna för att beskriva våra problem. Vi tänker inte låta det ske och det vet de,” sa Caballero till RT, och tillade att proteströrelsen kommer att förändra Spanien “inifrån och ut.”

I början av månaden sa den spanska sysselsättningsministern Fatima Banez att Spanien äntligen hade tagit sig ur lågkonjunkturen och registrerade en ekonomisk tillväxt. Men det spanska (LO) avfärdade Banez uttalanden som “regeringspropaganda.” Läs hela artikeln

"Det värsta skällsordet idag är svensk

 


Svenskarnas rätt till Sverige som svenskarnas folkhem måste ingå i konstitutionen och det svenska folkets fortbestånd måste tryggas för all mänsklig framtid”.” Hela Artikeln


När marscherar svenska folket mot Stockholm och riksdagshuset?


Svenskt jordbruk överlever inte!

 "Anders Borg, Sveriges finansminister uttalade sig  den 21 februari 2014 om svenskt jordbruk på följande sätt:


”Det svenska produktionsjordbruket är dödsdömt på sikt. I alla fall om man får tro finansministern Anders Borg.

Nyligen var Anders Borg i hetluften för sitt uttalande om att städerna behöver använda åkermark för sin expansion. I en exklusiv intervju för Land och Land Lantbruk ifrågasätter även Anders Borg den svenska jordbruksnäringens framtid.
– Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri. Vi måste höja förädlingen och satsa mer på lokalt och närproducerat. När vi säljer kött från jaktlaget tar vi 35 kronor kilot. Samma kött säljs för 350 kronor kilot i Stockholm. Mer borde hamna här på landsbygden. Se på Italien, där har bonden tagit sig upp i värdekedjan.
Hur ska den svenska bonden ta sig upp i värdekedjan?
– Närproducerat och höjd livsmedelskvalitet är centrala frågor för att det ska lyckas. Matlandet Sverige är ett väldigt lyckat projekt. Jag delar inte alls den kritik som framförts.” Läs Land och di

”Anders Borg: ”Därför måste vi bygga hus på åkermarkerna

Anders Borgs uttalande om importerad mat och svenskt jordbruk har varit en rejäl snackis de senaste veckorna. Frågorna ska till och med tas upp i Riksdagen.

– Det är inget jätteproblem om några tusen hektar åkermark blir villaområden, säger finansministern.
Anders Borg har varit i hetluften de senaste veckorna. Uttalandet om att bygga bostäder på åkermark fick LRFs ordförande Helena Jonsson att skriva ett öppet brev, ledarskribenter att rasa och moderata partimedlemmar att ursäkta honom med att han sa det i all hast.” Läs hela artikeln

”Importerad mat ger mångfald i köket.

Det är bra att vi importerar mat. Det ger mer mångfald och rikedom i köket, säger han.
Sverige är unikt. Inget annat EU-land importerar så mycket mat som vi. Över hälften av det vi lägger på middagstallriken produceras utomlands. Om allt kött och all mjölk som importeras hade tillverkats i Sverige skulle det ge 20 000 jobb.
Men det är inget som finansminister Anders Borg önskar.
– Det skulle ge väldigt mycket högre livsmedelspriser. En gång hade vi världens dyraste mat, dit ska vi inte tillbaka, säger han.” Läs här

 Sveriges livsmedelsförsörjning i händelse av kris

För 20-30 år sedan hade vi en självförsörjningsgrad på 80-100%. Den är idag under 55% och fortsatt sjunkande. Vi har idag Europas sämsta självförsörjningsgrad. Huvuddelen av den odlingsbara marken finns i södra Sverige. Jordbruksarealen i de sex nordligaste länen motsvarar endast 11% av den totala odlingsarealen, varför Norrlands livsmedelsförsörjning är starkt beroende av fungerande transporter från södra Sverige eller utlandet. 


 Dagsläget

· Det finns inget produktionsmål för svenskt jordbruk.

· Vi är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk, griskött och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60%.

· Det finns inte längre några beredskapslager sedan inträdet i EU. Inte heller EU har några beredskapslager.

· Det finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar.
 

Vid ett isolerat eller avstängt krisläge bortfaller häften av Sveriges livsmedelstillgångar, dem vi importerar från utlandet. Vi skulle naturligtvis kunna livnära oss genom att slakta djuren och leva på potatis och bröd och äta vegetariskt. Men även på kort sikt är sårbarheten hög. Det framgår med önskad tydlighet av Livsmedelsverkets rapport. En viss lagerhållning finns i alla delar av livsmedelskedjan. Men den är kort. 


 De enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka i tre-tolv dagar. Dagens butiker har inga lager. Det vi ser på hyllorna är det som finns, och det räcker bara en dag! De fåtaliga centrallagren har livsmedel för tre-åtta dagar, livsmedelsindustrin och importhamnarna har tillgångar för ytterligare ett par dagar. Alla lager finns i princip på hjul.
Läs mer här och här


Globaliseringsfällan - Boken finns att beställa på Symposion -kjell.thornberg@bredband.net.

 ”Kjell Thornberg på förlaget Symposion har gett ut den svenska utgåvan av boken "The Global Trap" av Hans-Peter Martin och Harald Schumann som jag har nämnt om i flera sammanhang. På svenska heter den "Globaliseringsfällan" och är en i många stycken hårresande beskrivning av den agenda som i många år styrt färden mot nationalstaternas upplösning och skapandet av ett globalt imperium.


…Vid ovannämnda konferens planerade man för de närmaste årtiondena, och vi lever just nu i den omställning som beslutades på konferensen, som handlade om hur man ska hantera en situation där bara 20% av jordens befolkning behövs för all den produktion av varor och tjänster som "behövs". Resten , 80%, finns det ingen kommersiell användning för, de utgör rått uttryckt s k useless eaters och till att börja med så ska dessa drogas med en modern variant av romarnas "Bröd och skådespel" i form av TITTYTAINMENT.


…Vid läsningen av boken snuddar tanken vid vad man avser göra med de 80% av jordens befolkning som "inte behövs" och om alla svältkatastrofer, farsoter, sterilisering av kvinnor via vaccinationsprogram, krig och inbördeskrig samt felnäring i form av mat med tillsatser av onyttiga/skadliga tillsatser, GMO-kontaminerade råvaror mm, mm är del i en mer stillsam reducering av människor än den sorts avdagatagande som förekom i Sovjetunionens slavläger och de Nazityska koncentrationslägren. Det är i alla fall mindre uppseendeväckande och kan därför ha sin gilla gång utan störande uppror eller andra åtgärder som spräcker tidsplanen.

Glöm inte det romerska ordspråket - 
 "praeparatus supervivet - den förberedde överlever"! Läs hela artikeln


Läs:

Land Lantbruk, Insändare:  Man måste kunna tala med alla  partier

Den som hyllar demokratin och ser den som omistlig har anledning att oroa sig

1 kommentar:

 1. Idag finns det halalslakterier i Syrien där människa står på menyn.

  Sverige kan idag inte försörja större befolkning än högst 7 miljoner människor enligt forskningen.

  Men det går bra att bygga sönder våra dyrbara åkermarker som förrädarna vill om de kopierar Syrien. Och med tanke på hur totalt sinnessjuka regeringens politiker är så kommer pursvensken att stå på matsedeln när matimport omöjliggörs av sanktioner.

  För ett sätt att bekriga Ryssland är ju att utrota svenskarna och göra om Sverige till NATO-bas, och låta muhammedanerna i Sverige anfalla Ryssland. Allt för att betjäna Bilderbergruppens folkmordsplaner.

  Förrädarna vill bygga upp Sverige som Rysslands största hot på det här sättet, samtidigt som man lurar i folket att det är pacifism som gäller!

  SvaraRadera