lördag 22 mars 2014

Slakt på kristna i Syrien Generation Identitaire säkerhetsvandrar i metron, Julia Caesar om Sverige
KRISTNA AVRÄTTAS I RELIGIÖSA MÄNNISKOSLAKTERIER
Det är dags för Goda Människor - att inte blunda!

 VARNING FÖR STARKA BILDER

"Jag har aldrig sett något liknande," berättar Shoebat för WND. "Jag har studerat denna historia under de senaste två veckorna. Berättelsen är förmodligen den mest fruktansvärda i mitt material. Den visar verkliga slakthus för människor, däribland kristna i Syrien". – Mxp och Demokratbloggen
  
Jan Milld - Tänd ett ljus: Om Krim

Franska identitære (Generation Identitaere) säkerhetspatrullerar tunnelbanan i Lille
”I fredags, den 14 mars, patrullerades under två timmar den nordfranska staden Lilles metro av ett trettiotal medlemmar ur gruppen Génération Identitaire Flandre. De var alla klädda i gula jackor, gult (och svart) är identitärernas färg. Aktionen var en “säkerhetskampanj” (“tournée de sécurisation”) och riktad mot invandrargängen (“bandes de racailles”).
Ordföranden för Génération Identitaire i franska Flandern, Aurélien Verhassel, kallar det en medvetandehöjande aktion. “Vi visar invandrarbanden en övertygande närvaro, men vi har ingen ambition att ersätta polisen. Mellan januari och augusti 2013 ökade antalet rån och överfall i de kommunala transportnätet med 65 procent. Myndigheterna i Lille måste bli medvetna om att säkerheten, tryggheten i det offentliga rummet, är den första och grundläggande rättigheten.”

Gruppen planerar fler liknande aktioner. Man lanserar också kurser i självförsvar runt devisen “De har sina gäng, du har din klan, du är inte ensam.” På Facebook organiserar sig anti-identitärerna (bland annat Action Antifasciste) och sidan “Lille: Pas de porcs dans nos transports” (Inga svin i lokaltrafiken) har fått närmare 2000 gillanden. Man kräver att det lokala trafikbolaget stoppar “säkerhetsvandringarna".
Génération Identitaire organiserar ungdomar och är en gren av Bloc Identitaire. Rörelsens första stora manifestation var ockupationen av den ännu inte färdigbyggda moskén i Poitiers i oktober 2012. Aktionen var mättad av historisk symbolik. Poitiers är den stad där frankerna under ledning av Karl Martell år 732 hejdade den islamiska framryckningen. Tolléà Lille contre “les milices” anti-racailles des identitaires." (Snaphanens övers. Och min till svenska)Vad kommer att hända med oss svenskar?

”Därför ska vi berätta - Julia Caesar
Sverige ska monteras ned som nation. Etniska svenskar ska upphöra att existera som folkgrupp. Alla på jorden ska vara ett enda blandat, härligt färgrikt folk som fritt strömmar över de gränser som på sikt ska utplånas.

Som ett steg på vägen mot det universella Utopia ska den svenska välfärdsstaten förvandlas till grus och aska. Destruktionen är i full gång. 

Utplånandet av nationer och kulturer är målet för starka både inom- och utomparlamentariska krafter i hela världen.

Okunnighet och historielöshet hos allmänheten är två av medlen. Andra medel är en tynande nationell självkänsla som har undergrävts i decennier och diffusa skuldkänslor som är tacksamma att exploatera.

Sverige har vi kommit långt – kanske längst i världen - i den nationella nedmonteringen. Skolan, påhejad av politikerna, har gjort sitt för att undergräva kunskaper om vår historia och pulvrisera en bildningstradition som för bara några decennier sedan levde och blomstrade. Journalistkåren har sedan 1960-taletldrig missat ett tillfälle att upphöja globalisering och mångkultur till riksnorm och smutskasta Sverige och svenska folket. Lika länge har politikerna dagligen stretat med uppgiften att förvandla Sverige till ett mångkulturellt inferno.

Historielösa föräldrar för historielöshet vidare till sina barn. Uppblåsta rotlösaegon dinglar omkring fritt i rymden som lösflygande grussplitter utan förankringoch sammanhang. Många i yngre generationer verkar i dag tro att de har uppfunnitsig själva. Sina förfäder vet de ingenting om, sitt ursprung har de förkastat. Detgamla är värt förakt och galla. Nu lever vi en ny tid.” Läs mer

Läs mer om Generation Identitaire:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar