måndag 28 april 2014

Kommentatorspartiet(K). - Nytt parti av svenska PK-journalister!Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv

Siewert Öholm: Höjda över all misstanke
 Tre politiska kommentatorer, Margit Silberstein, Mats Knutson och K G Bergström läser uttalande från Socialdemokraterna i samband med överlämnandet av den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen på onsdagen.  Foto: Anders Wiklund / TT

Kan det vara så att den växande gruppen journalistkommentatatorer, särskilt de i våra etermedier, är en alldeles speciell sort. Ja, ni vet Knutsson, och Silberstein, Ramberg och de andra. Är de månne en särskild sorts människor som är kliniskt rena från alla personliga reaktioner och känslor. Är de rent av människor som sett ljuset och de skarpa konturerna, där vi andra bara ser dimma och skuggor. Är de en särskild sort som bara har kallt blod i omloppet och som vare sig tar åt sig eller tar till sig av annat än beskrivande eller möjligen ställföreträdande känslor. Skräddarens, taxichaufförens, sjukvårdsbiträdets eller studentens, ni vet…. Men aldrig några egna. Minsta skymt av rubbade anti- eller sympatier är bara otänkbart hos den här sortens folk. Fördomar? Skulle dom? Nej, det ordet är helt enkelt inte ens värt att andas om. De är ju per definition ”höjda över varje misstanke”. De kommenterar, de är opartiska och sakliga… eller?

Har du kommit hit i texten, tror jag att vi tillsammans kan konstatera att något är fel. Vi talar ju om erkänt skickliga journalister, som gör sitt jobb. Ja, det är sant. Men ändå är det något som är fel. Kravspecen är helt enkelt omöjlig. Därför måste opartiskhet byggas med mångfald och av många.

Det som försiktigt började med TV4-starten och resurssnålhet, genom att låta egna journalister kommentera varandra, har på ett alldeles orimligt sätt, även hos SVT och SR, utvecklats till något som skulle kunna kallas Kommentatorspartiet(K). Det är ett parti som inte behöver ta ansvar för sina analyser, som inte kan ställas till svars i val och som alltid kan hänvisa till sin egen upphöjdhet. Men ändå ett ”parti” som förefaller ha en egen politisk agenda och ett obegränsat utrymme.

Journalistiken i (K)-partiet är väl dokumenterad i forskningen. Den visar entydigt att partiets ideologi ligger som vore den kalkerad på (MP)-programmet, eller, ändå värre, hämtad ur (V):s klasskampsnostalgi. Det är något som blivit fel när journalistsympatierna till en förkrossande majoritet ligger i vänsterfilen. Fel i rekryteringen och fel i arbetsmetoderna.

Forskarna i Göteborg bekräftade bara häromdan en av de misstankar många haft under den extremt långa valrörelse som pågår, i stort sett sedan valet 2010, att just (MP) knappast fått en enda kritisk fråga, eller utsatts för kritiska analyser i närheten av de som ägnas Allianspartierna. Något är alltså fel. Ett lite typiskt exempel på medvetet styrd och märkligt koordinerad partijournalistik är när (S) härom dagen presenterade sin alternativa sjukvårdsbudget. Dagen inleddes av P1-morgon med flera inslag om hur köerna och bristen på erfarna läkare i akutsjukvården kan innebära livsfara för patienterna (Skrämselmodellen). Därefter höll Magdalena Andersson (S) presskonferens och betonade särskilt att plus två vårdmiljarder (av statens runt cirka 62) skulle få slut även på akutköerna (Lösningsmodellen), och som en tillfällighet skriver Aftonbladet samma dag om hur läkarkvaliteten ska höjas med nya (S)pengar (Propagandamodellen). Även om det troligen är sant att mer pengar löser en del problem, är det ändå märkligt politisk samstämmigt i rapporteringen.

Forskarrapporterna och exemplet ovan, är bara varianter av en växande kommentarplåga, som sen fulländar den politiserade rapporteringen i medierna. Förutom att lyssnare/tittare/läsare omyndigförklaras, riskerar kommentarerna att hamna fel på minst två sätt. Antingen måste det bli ett menlöst upprepande av det publiken redan hört och själva kan ta ställning till. Eller också blir kommentaren en parts-inlaga, en smygpolitisering, en dold propaganda för åsikter kommentatorn av olika skäl vill prioritera. Båda modellerna blir fel. Båda modellerna skapar dessutom en barriär mellan politikerna/politiken som analyseras och lyssnaren. Därutöver förmedlas en sannings- och faktaattityd som bara kommentatorn själv förfogar över. Sann eller falsk spelar ingen roll. Makten ligger hos kommentatorn. Ett litet land med trots allt begränsad mediekultur är känsligare för journalistiskt maktmissbruk av det här slaget.

Troligen är vi ganska unika i Sverige med det här ”Kommentatorspartiet”. Reportage och rapporter är självklart något annat. Debatter och dokumentärer likaså. Det groteska är när Tomas Ramberg eller Mats Knutson åläggs att å mina och dina vägnar förklara hur allt ligger till och också spekulera(!) i hur politiska sympatier kommer att påverkas efter varje partipolitiskt utspel. Det senaste stjärnskottet på kommentars- och spekulationshimlen heter Henrik Torehammar med rätt att tycka i alla medier, enfaldigt, förutsägbart och klämkäckt.

I andra länders mediebolag, till exempel BBC, Sky, Fox eller CNN, löser man ofta problemet genom ett stort antal fristående kommentatorer eller flera olika åsiktsbärare. Ska något debatteras i SR sker det ofta med Åsa Romson (MP) som den enda och ständigt återkommande parten. Söndagspanelen i SR P1, Godmorgon Världen, var nog först som tyckarpanel och håller fortfarande högst standard med sin mångfald av gäster, men krönikörerna i samma program är ofta närmast infamt vinklade. Nina Björk är ett exempel. Nils Horners journalistik var något helt annat, med både känsla, inlevelse och saklighet som varumärke. Han saknas. Alla de journalister jag här både kritiserat och använt som exempel, är, i mitt tycke, skickliga och mycket kompetenta. En del har bara fått fel arbetsuppgifter och själva uppdraget gör dem till medspelare i en märklig politisering och försnävning av både opartiskhet och mångfald. SVT och SR har ett särskilt ansvar som licensfinansierade mediebolag, men den journalistiska hedern och integriteten ställer krav på varje journalist.

Att tydliggöra, peka på samband och få människor att tänka själva är de finaste delarna i journalistens jobb. Helt enkelt att på alla sätt försöka ”vara höjd över varje misstanke”.Världen idag


”Public service – Sveriges största skyddade verkstad

Public service är tillsammans med kvällstidningarna den sista bastionen för politiskt korrekt, undermålig journalistik. Vi kommer att få se en tilltagande polarisering mellan pappersmedia och public service, en utveckling där respektive positioner blir allt tydligare. I motsats till pappersmedia är SR och SVT nämligen inte underkastade marknadskrafterna. När läsarna tröttnar på tryckta PK-medias lögner och slutar köpa dem måste tidningarna sparka journalister och skära i utgifterna. Ytterst hotar tidningsdöd.


I Sveriges största skyddade verkstad, public service, finns inte den kopplingen. De har inga ekonomiska incitament att ifrågasätta sig själva och sitt ständiga ljugande för svenska folket. Kulturredaktionerna kan ostört fortsätta sitt incestuösa kulturmarxistiska navelskådande, åka på queerfilmfestivaler och recensera sina kompisars konstvernissager och boksläpp. Nyhetsredaktionerna kan fortsätta sitt trägna mörkläggningsarbete och till exempel (givetvis efter påtryckningar från en lobbygrupp) uppehålla sig vid den oerhört brännande nyheten att det finns herrelösa hundar i Bukarest. Public service kan göra hur usla program som helst, licenspengarna strömmar in ändå.” Julia Caesar Ondska förklädd till godhet


Paul Weston, ordförande för partiet Liberty GB och kandidat i de 22 maj EU-valen i Sydöstra England, har gripits i Winchester. Omkring kl  14:00 stod Paul Weston på trappan till Winchester Guildhall, vände sig till  de förbipasserande på gatan med en megafon.

 Han citerade följande utdrag om islam från boken The River War av Winston Churchill Det med fet stil citerade Paul Weston


"Hur förfärliga är inte de förbannelser som anfäktar muhammedanismens anhängare! Förutom det fanatiska raseri, som är lika farligt i en man som rabies är i en hund, finns den där förskräckliga fatala likgiltigheten. Effekterna är synliga i många länder. Slösaktiga vanor, slarvigt jordbrukssystem, tröga handelsmetoder, och osäkert ägande finns överallt där profetens anhängare regerar eller finns. En degenererad sensualism berövar detta liv dess behag och förfining; och nästa liv dess värdighet och helighet. Det faktum att enligt muhammedansk lag måste varje kvinna tillhöra en man som hans absoluta egendom - antingen som ett barn, en fru, eller en konkubin - kommer att försena den slutliga utrotningen av slaveri tills dess islam har upphört att spela en ansenlig roll bland män.

Enskilda muslimer kan visa fantastiska egenskaper. Tusentals blir drottningens tappra och lojala soldater; alla vet hur de ska dö; men religionen förlamar den sociala utvecklingen för dem som följer den. Ingen starkare bakåtsträvande kraft finns i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant missionerande tro.
Snaphanen


Den redan har spridit sig över hela Centralafrika, och i dess spår uppstår orädda krigare; och vore det inte för att kristendomen skyddades i vetenskapens starka armar - den vetenskap mot vilken den förgäves kämpat - så hade kanske Europas moderna civilisation fallit, på samma sätt som civilisationen i det antika Rom."


”… den moderna europeiska civilisationen kommer att falla, såsom den antika Roms civilisation en gång föll.”

 Romarriket

 EU-parlamentet


söndag 27 april 2014

Bilderbergmannen Reinfeldt - Svenska folkets banemanI dagarna höll Bilderbergmannen Fredrik Reinfeldt, på papperet även Sveriges statsminister, ett känslosamt tal mot vår majoritetsställning i svenskarnas eget land under ett besök på Luleås Tekniska universitet. Samtida Tankar analyserar vad som driver Sveriges mest antivita ledare genom tiderna.

Reinfeldt in i dimman
Den tomma och livlösa blicken sveper genom rummet. Att det överhuvudtaget skymtar liv bakom bekräftas av att statsministern biter sig spänt i underläppen och rynkar pannan i en bister grimas. Han skall strax hålla ett anförande inför Luleås tekniska universitets elever som är spända av förväntan inför vad statsministern skall säga så här i EU-valtider och med ett stundande val i antågande: Fler jobblöften? Skall han motivera hur han försämrat för svenska studenter? 

 ….Det blixtrar till lite i de uttryckslösa ögonen, äntligen uppvisar statsministern lite äkta känslor. Det är folkmordet han brinner för. Han säger det själv i sitt tal och han kan göra det numer allt obehindrat. Detta är vad som egentligen motiverar den svenska statsministern under återstoden av sin politiska gärning och ingen (utöver de vilka han adresserar i sitt tal som ”fiender”) reagerar över utformningen av talet. 

Åhörarna är alldeles antingen för marinerade i oikofobi eller knyter näven i fickan för att våga protestera mot att statsministern uttrycker att dessa hans åhörare saknar existensberättigande. Men vad har skapat denna bottenlösa bitterhet och förakt mot vita svenskar och vita överlag? Är det en genuin avsky och avståndstagande mot alla vitas lika värde som driver honom, eller är det ett professionellt exekutivt uppdrag som skall tillgodose hans herrar genom det ”sidouppdrag” han har? Ett kyligt mekaniskt arbete som är beslutat över protokoll och ramlösa?

Det är ingen hemlighet att Reinfeldt, liksom den anonyme och hemlige statsministerkandidaten Stefan Löfven, är medlem i den lika hemliga Bilderberggruppen

…. I den kanske mest omfattande bok som någonsin berört denna exklusiva och hemliga klubb, The True Story of the Bilderberg Group, av Daniel Estulin sammanfattar författaren några av gruppens (politiska och ekonomiska) motiv som följande:

-En gemensam identitet lystrande till en gemensam värdegrund.

-En centraliserad kontroll över världsbefolkningen genom att styra åsiktsflödet.

-En bekämpad medelklass för att upprätta skikt mellan styrande och befolkning.

-Upprätthållande av kontinuerliga kriser i samband med framtvingade krig (NATO får därmed en betydande roll) i syfte att bibehålla den ekonomiska hegemonin.

-Gemensam utrikes och inrikespolitik.

…Det kan också vara intressant att i sammanhanget nämna att förra årets möte (2013)med den topphemliga klubben hade vad man själv i några ord valt att kalla ”Nationalism och Populism” på agendan liksom hur både nuvarande USA och EU kan ”skapa jobb”. Värt att lägga på minnen nästa gång Reinfeldt öppnar munnen. Är det han själv som pratar eller är det ett eko från Bilderbergmötena vi hör?” Samtida Tankar

 
 Fr. Snaphanen – Goodbye Europé från januari 2013

Danskarna tror att Sverige kommer att låta demokratin ha sin gång, men det finns inget de senaste femton åren, som tyder på det. Ett mer sannolikt scenario skisseras här av SR Larson och andra. Att se Sverige, som Utlandssvensk skriver, är som att hjälplöst se på medan en god vän dricker ihjäl sig. Svenskar som först idag vaknade upp till det faktum att riksdagen ger bort deras land med hög hastighet, måste se klart att de är mycket svåra att stoppa. …

”Jag fick en glimt av Reinfeldts maktmetoder på 90-talet när han ville bli ordförande i MUF. Flera av de personer som nu sitter i hans omedelbara närhet, från Ulf Kristersson till Anna Kinberg, skulle kunna ge än mer kusliga vittnesmål om vad som hände då. Sedan dess har Reinfeldt bara förfinat sin maktutövning.”Snaphanen


Roger Scruton nämner i sin senaste bok den stora bitterhet som slår mot honom i hans hemland.

"Mitt liv blev extremt komplicerat genom vänsterns vrede mot mig. Länge antog jag att dess destruktiva attityd bara visade hur begränsad den var, men så småningom insåg jag att det var orättvist av mig. Det är en funktion i den mänskliga naturen som utlöser vrede mot kättare. Ett djupt behov att offra den som kommer med sanningen. Evangeliet handlar ju om det. "

Roger Scruton kommer i boken också in på det paradoxala hat som slår emot den som man anklagar för ”hate-speech.”

”Politikern Enoch Powell blev överöst av hat då han år 1968 varnade för invandringens långsiktiga konsekvenser. Han sa inget annat än vad som i dag har gått i uppfyllelse. Vi letar hela tiden efter den person som är ansvarig för allt detta hat – utan att inse att det är – du själv. Man anklagar någon annan för det hat som man i verkligheten själv är uppfylld av. På Jesus tid kunde ingen riktigt anklaga honom för att stå för det hat som de själva upplevde och det förvirrade dem fullständigt. Därför blev de tvungna att korsfästa honom."

Roger Scruton

"I Europa upplever vi nu för tiden en stor lögn som påstår att folk icke har användning för något eget land, inte har användning för det egna hemmet osv. Att alla gränser kan stå öppna, och fred blir därmed det naturliga tillståndet – trots historiens överväldigande vittnesbörd om det motsatta.”Läs

lördag 26 april 2014

Kommunernas gigantiska skulder, sveket mot pensionärerna och fjäskandet för nysvenskarna”500 miljarder, Borg och de "lönsamma"... 

Jaha, då har det kommit i tryck, det alla svenska "demokratiska och transparenta" kommuner gör allt för att mörklägga. Ja, inte bara kommunerna mörklägger, även regering och riksdag undviker att ta upp ämnet och media låtsas som det regnar. Allt är med andra ord som vanligt i DDR-Sverige.

Och slutligen kommer vi då till det mörklagda "ämnet" som är skuldsättning. Jag läser i Dagens Samhälle att de svenska kommunernas skulder uppgår till 500 miljarder, nästan 14% av BNP, och som i årsränta kostar oss omkring 10-12 miljarder. För att få ett hum om vilka siffror vi rör oss med så kan vi ställa den kommunala låneskulden på 500 miljarder i relation till den svenska statsskulden, vilken i mars 2014 uppgick till ca 1 247 miljarder. År 2011 uppgick den kommunala låneskulden till 336 miljarder och statsskulden till 1 056 miljarder.
De ytterligt få ställen som nämner den fruktansvärda kommunala låneskulden nämner inte invandring eller asylsökande med ett enda ord. Men däremot redovisas mycket ingående och tydligt de ökande kostnaderna för kommunernas äldre invånare och för det ökade antalet barn i grundskolan. Men tro inte att det med ett ord nämns att dessa båda grupper tillför något till samhället, ånej, det är bara invandrare och asylsökande som är lönsamma och betraktas som närande tillgångar. Aldrig med ett ord nämns att invandrare och asylsökande kostar. Adderat,Exponerat

Pensionärernas köpkraft halkar efter
Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.
- Det finns starka privatekonomiska skäl för att sänka skatten för landets pensionärer mer än vad som skett hittills. Lägre skatt skulle stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och bidra till att bygga upp en buffert och en egen trygghet, säger Joacim Olsson, vd för Skattebetalarna.
I rapporten analyseras utvecklingen av pensionärernas nettoinkomst (pensionen efter skatt) och dess köpkraft jämfört med om de haft samma utveckling som yrkesaktiva.
Den som hade en pensionsinkomst på 15 800 kronor i månaden år 2006 har i år 31 700 kronor mindre att röra sig med jämfört med en löntagare som hade en lika stor arbetsinkomst 2006. Totalt har löntagaren fått 174 000 kronor mer, efter skatt, 2007-2014.
Den stora skillnaden i nettoinkomst beror bland annat på att löntagaren haft en snabbare löneutveckling och lägre beskattning genom jobbskatteavdrag. Pensionärerna har också fått sänkt skatt genom förhöjda grundavdrag, men den så kallade bromsen i pensionssystemet har samtidigt hållit tillbaka pensionerna.
- Pensionerna har halkat efter under en lång tid och därför har de senaste årens skattesänkningar, genom förhöjda grundavdrag, varit viktiga. Men nu är det dags att ta ytterligare steg för att stärka pensionärernas nettoinkomst, säger Joacim Olsson.
Gå vidare till vår kampanj och hjälp till att avskaffa pensionärsskatten!

En nyhetsartikel om rapporten publicerades av Svenska Dagbladet den 16 april.: "De senaste åtta åren har den som jobbar fått 174 000 kronor mer efter skatt jämfört med en medelpensionär. Det visar en ny rapport från Skattebetalarna. Pensionärsföreningarna kräver ändring, men i valrörelsen lyser frågan än så länge med sin frånvaro." Läs artikeln i SvD

 Från en utflyttad svensk kom en påskhälsning och jag tar några valda delar därifrån bl.a.

Romernas nationaldag. Ramadan. Sänkning av konsumtionsnivån. Tredje världskrig. EU och GMO.

"I dag såg jag någonting underligt i min svenska kalender ; den 8e april var det markerat ” Romernas nationaldag”». Min undran är ; vem har kommit fram till det ? Och varför romerna ? Varför exkluderar man de andra zigenska stamgrenarna ? Alla romer är zigenare men alla zigenare är inte romer. Dessutom så undrar jag hur man kan ha en nationaldag utan att ha en nation ? Och varför har man inte inkluderat Frankrikes nationaldag ? Den 14e juli blev ju trots allt ledstjärnan för den demokratiska utvecklingen i västeuropa. Enligt Burde Förlags AB, Växjö vill man inkludera de viktigaste minoritetsgrupperna i Sverige och då har man gett erkännande åt norrmän, danskar, finnar, samer, muslimer och romer medan alla andra som tyskar, fransoser, engelsmän etc. inte räknas som viktiga (!)

Dessutom så har den muslimska fastemånadens, Ramadan, inledning fått en fast dag, vilket den inte har i verkligheten. Ramadan infaller under den nionde månaden i det muslimska året den dag då imamen på platsen (som varierar) ser nymånen, et voilà !
Svenska myndigheter och organisationer springer benen av sig för att tillfredsställa hundratals kulturers behov av erkännande, samtidigt som man förnekar sin egen kultur. Denna oikofobi är ett märkligt och unikt svenskt fenomen som jag bara kan förklara med att landet styrs av en kulturelit, journalister och politiker.

Vi går mot bistrare tider och det är vårt gemensamma ansvar att anpassa oss därefter. Det innebär en sänkning av vår nuvarande konsumtionsnivå.  D.v.s. vi kan ju i och för sig köra på som om ingenting har hänt eller förändrats ytterligare några år, men hur stämmer det med ansvaret för kommande generationer ?

Jag har svårt att tänka mig ett tredje världskrig, vi har avancerat så mycket inom informationsteknologin att vi bör kunna undvika större konflikter. Att t.ex Nato skramlar lite med vapenhot kan man nog ta med en nypa salt, de måste ju göra någonting som att ropa « vargen kommer » för sitt eget självberättigande. Min uppfattning i ukrainakrisen är att detta är ett internt rysk/ukrainskt problem som väst skall hålla sig borta ifrån (och glöm inte att där är ett femtontal atomkraftverk i området). Tyvärr så styrs EU av fårskallar vilket bekymrar mig mer än något annat. Vi har i Europa byggt upp en superbyråkrati av teknokrater, de flesta politiker som antingen skickats till Bryssel för att vi skall slippa dem på lokalplanet, eller som en språngbräda  inför framtida uppdrag.

Jag var en varm anhängare av EU i början, fram till den plötsliga utvidgningen från 15 till 27 medlemmar. Att ta in östeuropeerna på ett bräde var ett katastrofalt och irreversibelt misstag vilket vittnar om intelligensnivån inom EU-ledningen (en varm förespråkare för detta felgrepp var Carl Bildt) I dessa länder råder politisk anarki, ekonomisk kaos och en maffios brottslighet som inte hör hemma i ett civilisierat Europa. Basta !Vi har snart EU val och därför hastar det med att få igenom det nya handelsavtalet mellan USA och EU för att påtvinga och ställa folket och de nyvalda inför ett fait accompli. Detta avtal förhandlas mellan EU-kommissionen och USA i största hemlighet, « en misstänkt hemlighet ». Det handlar om  the transatlantic partnership som skall garantera fri handel med gmo, pesticider och hormonbehandlat kött etc, dödsstöten för småskalighet och ren mat. Eftersom jänkarna (som är anställda på faktiska meriter) är smartare än eu-byråkraterna (som är anställda på politiska meriter) och det föreslagna avtalet syftar till att skydda producenten snarare än konsumenten, så befarar jag det värsta. 

Häromdagen ringde en god vän och berättade om den svenska riksdagskvinnan som i en intervju sa "Vi har kommit överens om vilka värderingar som skall gälla (i Sverige)". Alltså, de politiskt korrekta apostlarna i Stockholm bestämmer över hur vi skall tänka (!) Men hur infångar och fjättrar man tankens fria flykt ? Här nere på de lata latituderna finns det en rolig veckotidning "Le canard enchainé"» den fjättrade ankan ,som genom sina spetsfundiga analyser och kommentarer höjer blodtrycket hos de flesta politiker. Tänk om det fanns något motsvarande i Sverige (!) ”