torsdag 24 april 2014

Carl Bildt inte bra för Sverige, Expropriering - Egen härd är inte dinDSM 2/2014 


Lösnummer kan köpas på Hedengrens
Bokhandel i Stockholm + i landets
PRESS STOP-butiker eller beställas via: 
ERBJUDANDE
Bli provprenumerant!
Betala 50 kronor och Du får Nya Numret + de två följande
Sätt in de 50 kronorna på DSM:s pg 18 02 40-4 alternativt bg 5296-8070
Glöm inte att ange vart DSM skall skickas!

Fr. Snaphanen
Det finns ingen rättslig grund i lagen för att expropriera svenskarnas fritidshus till flyktingbostäder, som Julia Caesar beskrev i Söndagskrönikan: Egen härd är inte din i september 2012….. Det handlar om lagen Massflykt till Sverige (SOU 1993:89).

Några kommentarer
”Stort tack för klargörandet av “Situation Sverige”! Jag och andra känner till den famöse socialsekreterarens utspel. I tankarna kom just det som det ovan skrivna klargör: i Sverige kan myndigheter expropriera precis vad de vill ha. Se särskilt förhållandena i Kirunaområdet och de platser i norra Sverige där gruvprospektering pågår.
Spaniens Franco var en diktator och han gjorde mycket ont. Men inte ens denne diktator kunde knäsätta den lag i Spanien som emanerade från romerska rätten.Alltså: INGEN myndighet i Spanien under denna tid kunde expropriera någon enskilds egendom!
Så när man byggde den stora motorvägen mellan Malaga och Torremolinos kunde man inte köra bort eller tvinga bort änkan som hade sitt hus mitt i den planerade vägen. Länge slutade vägen från Malaga 200 meter från hennes gräns och lika långt mot Torremolinos fortsatte hon.
Änkan visste mycket väl vad en peseta var värd, därav hennes vägran…
I Sverige finns ingen romersk rätt. Bara skyldighet att lämna från sig huset när myndigheterna så kräver. Till det pris myndigheten bestämmer….elwee

Det är uttalanden som detta som gör att man undrar hur länge svensken ska stå ut med sin egen marginalisering och utarmning.
Bara tanken på att de som aldrig bidragit till (och oftast inte kommer att bidraga till) den svenska välfärd som finns kvar ställs i första rummet och svenska skattebetalare som byggt upp nämnda välfärd hamnar i kön för att vänta och se om det blir något över till dem, kan starta något som ingen vet slutet på …
Jag är rädd att Sverige snart blir ett mycket oroligt land, inte bara för svenskar i utsatta områden.Snaphanen


”Egen härd är inte din
Egen härd är guld värd. Är du en av de lyckliga ägarna till Sveriges omkring 565 000 fritidshus? Har du sparat och gnetat för att förverkliga din dröm om en stuga som din oas i livet, eller är den ett kärt arv? Ett hus som du har snickrat på och ägnat din omsorg varje ledig stund? Då ligger du risigt till. Fritidshusen är den bostadsreserv som staten kommer att beslagta allra först om flyktingströmmarna till Sverige ökar till ännu mer ohanterliga nivåer. Den statliga Hot- och riskutredningen drog redan för tjugo år sedan upp riktlinjerna för hur landet ska hantera massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige. Så kallad ”rekvisition”, det vill säga statlig konfiskation av svenska folkets fritidshus, blir i ett sådant scenario nödvändig, enligtutredningens delbetänkande från 1993, (SOU 1993:89).  Förslaget lades den gången på is utan åtgärder. Men planerna finns kvar i de statliga arkiven, och verkligheten kryper allt närmare det värsta scenariot.

Verkligheten kryper allt närmare ”det otänkbara” scenariot. Alla gränser är passerade, nu är det vansinnet som styr Sverige rakt mot katastrof. Svensk invandringspolitik har nått sådana nivåer att den uppvisar alla tecken på en galopperande psykos  med bisarrt beteende, utbredda vanföreställningar och hallucinationer, grandiost tänkande och bristande kontakt med verkligheten.

Svenska folket lever redan i ett krisscenario
Svenska folket lever redan i ett krisscenario. Men inte på grund av okontrollerbar massflykt av sådana dimensioner som Hot- och riskutredningen målade upp. Det krisscenario som pågår i Sverige är självmant och frivilligt iscensatt av politiker som har tappat all verklighetsförankring och råbrutalt kör över sitt eget folk.” JuliaCaesar

Läs mer på GruvmorGästskribent:
Expropriering av bostäder
Hur tänker man egentligen? Först får vi reda på att vissa kommuner i landet (Grums kommun) väljer att sparka ut sina kommunala hyresgäster bara för att kunna ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.
Sedan får vi reda på att krav rests mot kommuner att de ska expropriera, tvångsinlösa bostadsrättslägenheter och egna hemvillor, bara för att kunna ta emot ännu fler invandrare och flyktingar. Halmstads kommun har meddelat att de måste ta emot 480 nya ”flyktingar” och deras anhöriga och därför vill man gå till rent diktatoriska åtgärder genom expropriering bara för att få tag i fler bostäder till dessa nyanlända.
Och nu idag den 22 april får vi genom Ekot reda på att det råder stor bostadsbrist och en mångårig bostadskö i landet för att få tag i en kommunal hyresrätt – inte bostadsrätt utan hyresrätt! Stockholm är den stad i landet där väntan för att få hyra en vanlig enkel bostad är över 7 år. Som nummer två kommer Halmstads kommun där man får vänta i 4,7 år på en sådan hyresrätt.
Ser inte den liberala, borgerliga politiska eliten att med den uppenbara brist på vanliga hyresrätter och bostäder överhuvudtaget som vi har idag, kan Sverige inte fortsätta att så hämningslöst ta in i huvudsak välfärdsflyktingar, deras anhöriga och även ensamkommande flyktingbarn och ge dessa förturer till både bostäder och jobb? 

Att det redan sedan länge råder bostadsbrist för våra egna svenskar känner vi till, men det verkar som att vår regering inte bryr sig om det ett smack. Nej, nu gäller det att få in så många förmenta flyktingar det bara går och då tar man till vilka odemokratiska och orättvisa åtgärder som helst. Nu går detta inte att dölja längre, att man avsiktligt tänker låta det egna folket ”stiga åt sidan” bara för att ge dessa nykomlingar de lediga bostäder - som inte finns, och eftersom de inte finns så ska man tvångsinlösa köpta bostadsrätter och villor från svenskarna. Men var ska vi då bo någonstans? Har de inte tänkt på det? Tydligen inte, för det viktigaste för eliten är att visa att Sverige internationellt är ett föregångsland när det gäller att visa ”humanitet” och ”medmänsklighet” mot ”utsatta” människor – men detta gäller uppenbarligen inte den egna svenska befolkningen. Vi ska förvisas till kåkar och plåtskjul under någon bro eller tunnel - men betala för denna "generositet" mot de som släppts in, det får vi.

Vilket parti i Sverige - av de sju - har före ett val gått ut till väljarna och förklarat att man tänkte bedriva en sådan otroligt kravlös, generös och omfattande migrationspolitik och att man dessutom skulle i lönndom, strax innan och omedelbart efter två val, ändra grundlagen så att Sverige blev en mångkultur?
Har något parti talat om detta för oss väljare innan?
Mig veterligen är det inget parti som gjort det. Utan allt har skett mycket dolt och bakom våra ryggar. 

Där har vi också orsaken till att alla krav på att få en redovisning på hur mycket denna massinvandring kostar oss, ständigt avslås, samtidigt som man nogsamt redovisar alla andra kostnader för både stat och kommun. Och ska det satsas på något annat än invandring, så säger man att det bara kan ske om det "finns ekonomiskt utrymme" för det. Men det är ett krav som aldrig ställs när det gäller invandringen. Då är statens kassakista bottenlös. Då finns det pengar till allt!

Robert Aschberg, journalist, ägnar nu hela sin tid åt att leta upp ”näthatare”. Läs om honom i Arvtagare till ondskan.

Lou Reed om journalister: Det finns ingen lägre livsform

Ta del av vad som kallas katastrofintervjun med Lou Reed.


”Jag är rädd 24 timmar om dygnet Men inte nödvändigtvis i New York men Sverige - Jag blir rädd. Det är ... tomt på något sätt, alla är fulla.  Allt fungerar. Du vet, om du stannar vid ett stoppljus och inte stänger av motorn, kommer folk fram och pratar med dig om det. Du går till medicinskåpet och öppnar det och det finns en liten affisch som äger: "I händelse av självmord - Ring ..." Du slår på TV: n, där pågår en öronoperation. Dessa saker skrämmer mig. New York? Nej "

Nigel Farage(UKIP) krossar EU-kommunisternas absurda argument om att EU skulle vara ett "fredsprojekt". 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar