måndag 14 april 2014

Sverige - den nya sovjetstatenRödaKorset och idealiteten
Här följer utdrag ur ett brev som ställts till Röda Korset om vilket stöd den sparkade volontären fått av organisationen

” - Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Medlemmar och frivilliga inom Röda Korset ställer sig självklart bakom organisationens grundprinciper och värdegrund. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang.

…Jag försöker hitta en grund för uteslutning (eller en order om att be volontären att upphöra med sitt engagemang) utifrån Röda korsets grundprinciper, men jag hittar inte vilken princip som volontären brutit mot.

…Jag kan inte heller se att påståendet om att bistånd i de nödställdas ursprungsländer eller i samma region skulle innebära att man motarbetar ömsesidig förståelse och vänskap i syfte att verka för varaktigt samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

…Jag tror att saken kan vara mycket intressant för andra medlemmar och funktionärer i Röda korset. De ställer sig nog nu frågan: Vad får jag säga, och vad får jag inte säga? Och allmänheten undrar också vad Svenska Röda korset anser om att bistånd gör mest nytta; genom att använda pengarna på biståndsarbete till få mottagare i Sverige eller till många mottagare i utlandet.

.. Jag är också intresserad av hur Svenska röda korset omhändertagit och vilket personligt stöd man gett volontären som hängts ut i medier som främlingsfientlig, rasist och ”exkluderande” bara för att hon gett uttryck för något som hon anser är logiskt? Vilket ansvar tar ni för era frivilliga gratisarbetare?” Hela artikeln


 Tänd ett ljus:
 ”6. Människors lika värde
Den främsta av alla pk-paroller är ju ”Alla människors lika värde”. Till den bekänner sig självklart även RK-ledningen. Men om alla människor verkligen är lika mycket värda, ska det då förekomma några löneskillnader?

Och varför räknas bara utlänningars känslor, inte svenskars?

7. Klassmoment
På fältet arbetar alla de humanitära personerna, de som bär upp Röda Korset, de som ser till att Röda Korset har någonting att bistå behövande med – ofta har dessa ideella människor själva låga inkomster, men ger ändå vad de kan med pengar och egna insatser – detta för att de brinner för Röda Korsets ideal.

Detsamma kan knappast kan sägas om de ledande figurerna. Sedan Bengt Westerbergs tid vet vi att ledningen för Svenska Röda Korset har ersättningar i miljonklassen. 

 Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har en månadslön på 88.000 kr (årslönen ca 1.100.00 min anm.), och ordförande Eva von Oelreich får 55.000 (årslönen ca 660.000) kr, detta i en organisation som påstår sig vara ideell.”
Läs hela artikeln på Tänd ett ljus och om Människors lika värde (felöversatt) . Läs också Statens falska översättningar 

”Vad har hänt med Borlänge?
Frågan ställs av Expressen-journalisten Diamant Salihu som gick i skola i Borlänge för 20 år sedan och då var den enda invandrareleven i klassen.


Nu hälsar han på i Tjärnängsskolan där det numera i många klasser inte går en enda elev som talar svenska. I stället är klassrummen fyllda med små sjuåriga flickor som tvingas bära slöja av sina fundamentalistiskt muslimska föräldrar, ett förtryck som inte ens ifrågasätts av lärare och skolledning. Sju av åtta riksdagspartier röstade också i dagarna nej till ett förbud mot att tvinga på barn sådana attribut.
Barnen i det klassrum där Salihu hälsar på heter idag inte längre Kalle och Lisa utan Samsam, Amal, Sagal, Ilyas, Anas och Musaab. 73 procent av skolans elever har utländsk, i huvudsak utomvästlig, invandrarbakgrund. Lärarinnan, Anneli Palmberg, kämpar på så gott det går för att förmedla några kunskaper till eleverna. Det är inte så lätt, tillstår hon, när ingen pratar svenska. Man får använda mycket bilder, berättar hon och hon tycker det är synd att det inte finns några svenska elever eftersom det innebär att barnen inte pratar någon svenska utom på lektionstid. På raster och fritid blir det hemländernas språk som används.


 Samtidigt vågar Palmberg förstås inte problematisera alltför mycket. Då riskerar hon att bli kallad rasist och få sparken, trots att hon arbetat som uppskattad lärare på Tjärnängssskolan i närmare 40 år. Så hon skyndar sig att lägga till på en ledande fråga från Expressens Salihu att hon “lärt sig väldigt mycket om andra kulturer” av det folkutbyte som skett i Borlänge som en konsekvensa av den utomvästliga massinvandringen.


Och det är inte alla utmaningar och problem med denna demografiska förvandling av Borlänge från en svensk stad till en muslimsk MENA-enklav i norr som Salihu syftar på när han frågar vad som har hänt med staden han gick i skola i. Nej, det Salihu syftar på och finner problematiskt är att Borlänges återstående svenska befolkning understår sig att ha synpunkter på denna förvandling av deras hemkommun, att de har protesterat mot stora byggen av moskéer och islamiska center och att Sverigedemokraterna blivit Borlänges tredje största parti. Det som hänt är, enligt Salihu, att rasismen slagit rot i hans gamla hemstad. ”Avpixlat, Expressen

Fr. Snaphanen:
Fjordman: Sveriges totalitära ansikte
Det milt sagt sensationella gripandet av den svenska gatukonstnären Dan Park, förtjänar att spridas internationellt. Artikeln tar ett djupt grepp tillbaka på svensk samtidshistoria med Roland Huntfords bok The New Totalitarians 1971:


Den 4 april 2014 i Malmö tingsrätt i Sverige, dömdes den provokativa konstnären Dan Park till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp för sina konstverk. Åklagaren ville även att konstnären skulle undersökas för psykisk sjukdom, på samma sätt som kommunistdiktaturer har behandlat dissidenter. Domstolen stödde inte detta förslag, Park och hans försvarsadvokat  har dock meddelat att de kommer att överklaga domen [..]
Det är bara 40 minuters bilresa med bil över Öresundsbron från den oroliga staden Malmö i södra Sverige till Danmarks huvudstad Köpenhamn. Sverige delar en landgräns med Finland i norr plus en längre sjögräns över Östersjön. Norge och Sverige delar en 1630 kilometer lång landgräns som råkar vara en av de minst skyddade nationella gränserna i världen.
Sverige har nu blivit så förtryckande, och problemen med skenande massinvandring stor, att landet skulle kunna utgöra ett framtida hot mot säkerheten i grannländerna. Frontpage Magazine och Snaphanen”The New Totalitarians är en bok från 1971 bok av den brittiske författaren Roland Huntford. Huntford analyserar det politiska och sociala klimatet i början av 1970 i Sverige, och hävdar att det liknar en välvillig totalitär stat som Aldous Huxleys ´Du sköna nya värld

 ”Liksom härskarna i Aldoux Huxley Du sköna nya värld har de svenska politikerna avsiktligt avskaffat Sveriges historia i akt och mening att klippa av det förflutna och genom att göra invånarna desorienterade i sin tidskänsla, göra dem lättare att manipulera” skriver den brittiske journalisten Roland Huntford i Det blinda Sverige (The New Totalitarians, 1972).”Nationellt självhat

The New Totalitarians (Det blinda Sverige) – Roland Huntford, 348 sider, PDF

SovjetSverige
Budskapet till väst från en tidigare muslim

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar