onsdag 9 april 2014

Vilka tjänar på den politik som förs idag i Sverige?Nedanstående citat hittade jag på nätet om Sven Grassman

”Sven Grassman, kritiker av nyliberalismen

Orden är den avlidna ekonomen Sven Grassman som i boken "Till en kvinnlig vikarie" skrev detta citat. Det skulle behövas en ny Sven Grassman idag som tar strid mot de nyliberala ekonomiska teorierna. 
Han skrev detta 1982 men om man läser hela artikeln så finner man att mycket är aktuellt idag. Han var en duktig forskare och ekonom som ifrågasatte Riksbankens sätt att beräkna utlandsskulden. Och han fick rätt till slut. De fick ändra beräkningarna. Men han var så stridbar att han förlorade sitt jobb mot sin chef Assar Lindbeck. 

 "De rika och mäktiga i varje samhälle har alltid omgivit sig med en klass av ordvrängare eller så kallade intellektuella. Oftast har den yttersta makten utgått från de ekonomiskt dominerande intressena, även om makten formellt och bitvis även reellt utövats av statsöverhuvuden som ärvt sin makt eller som valts i demokratisk ordning. I båda fallen har de omgivit sig med staber av lagstiftare, advokater, ekonomer, journalister, polisbefäl och militära strateger som fått utveckla deras makt i praktiken och försvara den från angrepp och kritik från omgivningen. Så är det naturligtvis också idag."

"Och i politiken har de – medvetet eller omedvetet – artikulerat de rikas krav på ökade inkomstklyftor och mindre offentlig sektor i stället för att slå vakt om folkets intressen. Förr var det lantmätare och advokater som stod närmast de privilegierade, nu är det journalister, ekonomer och politiker." 

" Så ser den ut, bilden av ett land i mäktig politisk omvandling. De rikas revolt har varit framgångsrik. De intellektuella, maktens smörjfett, har gjort sitt jobb. Myndigt, hängivet, analyserande, argumenterande i ledarspalter, departement och organisationer har de gjort sitt samhälle dålig tjänst under ett viktigt decennium i vår moderna historia. Åt en part i samhällsspelet, åt de rika och mäktiga, som varit deras egentliga uppdragsgivare, har de emellertid gjort ett gott jobb

Här är citat från Grassmans "Folkhemsplundringens anatomi", från 1985, hämtade från Teckentydarens blogg som inte längre finns tyvärr. 

"Att sprida ut makt och välfärdens goda en smula jämt bland människor går bara med en enda metod: att ha brist på arbetskraft. Över hela ekonomin jämt fördelad brist på arbetskraft. I sista hand är det här vars och ens människovärde definieras. Det är detta som kan ge även kvinnor och ungdomar ett egenvärde: att deras tjänster verkligen efterfrågas och behövs. Inte därför att någon tycker att det är rättvist och skäligt och vill vara storsint. Utan därför att deras tjänster har ett stort ekonomiskt värde."  Ekonomen som sa emot och Systemkritisk debatt

Från bloggen Spydpigen i övers:
Moské i Växjö - April 03, 2014
Angående kommunens tillstånd att bygga en moské
I SVT:s Smålandsnyheter, onsdagen den 2 april 2014, blev ett enda stort jämmer från Växjö, huvudstad i det småländska landskapet Kronoberg. Där fanns inte någon kriminalitet som man inte kände till; från vanliga inbrott till bostadsrån, överfall på försvarslösa människor, narkotikahandel, skjutglada personer med illegala vapen och skottsäkra västar, våldtäkter, mord etc. Och till detta ska läggas, att det förekommer allt för få poliser.
Detta är absolut ingen överraskande situation i dagens Sverige, men det är heller inte minst resultatet av Växjö Kommuns naiva politik som har sin grund från början av det nya 2000-talet, då man ansåg sig ha blivit så klok att man kunde avvara huvudet att tänka med. Kommunens politiker ville ha en moské, och det fick man också trots de boendes vilda protester och oroande misstankar och aningar. Men trots de dominerande politiskt korrekta massmedierna hade beslutsfattarna i kommunen ännu goda möjligheter att läsa sig till kunskap från annat håll och av detta ta varning. Men man struntade i det och beslutade mot bättre vetande att tillåta uppförandet av en moské i ett bostadsområde som går under namnet "Araby" (skulle med en lätt annan betoning kunna uttalas ”Arab-by”. övers. anm.), beläget precis norr om Växjö stads centrum.
Araby är i dag Växjös mest mångkulturella och mest tätbefolkade stadsdel. Den byggdes på 60- och -70-talet och består av kommunala hyresrätter på 3 till 4 våningar. Området anses vara den mest otrygga platsen i hela Växjö. Detta enligt en undersökning som Smålandsposten gjorde i slutet av 2007. Där råder en omfattande arbetslöshet; bara 55 procent av den arbetsföra befolkningen har någon form av jobb jämfört med de 78 procent som arbetar bland den övriga befolkningen i Växjö Kommun. Förra året fick vi reda på att 40 procent av den yngre befolkningen i Araby saknade all form av sysselsättning. De var varken i arbete eller sysselsatta med någon utbildning och detta eror rimligen på avsaknaden av självständigt eget initiativ – det är bekvämare att leva på bidrag. Gymnasieskolan blev dessutom nedlagt(!!) på grund av dåliga resultat och social otrygghet (och alltså inte bara beroende på den allmänt spridda uppfattningen om dåliga lärare. övers. anm.).
När ska svenskarna upptäcka att en moské inte bara är ett bönerum utan fungerar också som ett center för islamistisk kultur och religiös/politisk agitation – och vad denna ”kultur” består i kan man läsa om i muslimernas heliga urkund Koranen. Man behövs bara iaktta de dagliga och nattliga händelserna runt om i samhället och inte minst i omvärlden, där islamisterna bedriver sin religiösa ”politik”.
Gästskribent
Stormoské i Linköping
I  Linköping har Samhällsbyggnadsnämnden (med en bekännande muslim i toppen, kommunalrådet för C, Muhrrem Demirok) beslutat att ge Linköpings Moskéstiftelse tillsammans med Islamiska Förbundet rätt till marken där de vill bygga sin stora moské som ska bli landets största. Området kallas Djurgården och den här tomten ligger i exploateringsområdet där det ska bli bostadsrätter, handelscentrum, vägar och bussförbindelser.
I närheten finns sedan tidigare många bostadsrätter och radhus. Det ligger dessutom nära Universitetssjukhuset. Tomten är på 16 000 kvm och själva byggnaden beräknas bli på 10. 000 kvm. Vad resten av ytan ska användas till har man inte klargjort tydligt (plats för överraskningar?). De tycker att platsen lämpar sig för ett islamiskt kulturcentrum. Muslimerna har väntat ända sedan år 2005 på att få en “lämplig tomt”. Det är en dröm som nu gått i uppfyllelse säger kommunalrådet och de andra två företrädarna. Det osar litet katt här! Och kanske litet “köpa grisen i säcken” för Linköpingsborna. De har de erbjudits flera förslag på mark tidigare, men inget har passat. De låg kanske inte i ett ”tillräckligt fint område”?

Till en moské är endast troende muslimer välkomna. Männen går in genom huvudentrén och kvinnorna genom en sidodörr. Grupperna hålls åtskilda så man männen inte kan se kvinnorna,

Det har varit många insändare både för och emot och kommentarfältet är stängt. Man har tagit till brösttoner. En öppen utfrågning och debatt borde krävas. Det känsliga kommunalrådet fått ett brev med bilden från tidningen överkorsad och texten “Det räcker nu” och detta “hot” har kommunalrådet valt att polisanmälan. Ja, ni förstår nog hur de flesta invånarna reagerar, lurade och ständigt överkörda. Det finns många fler funderingar för detta.

För varje dag som går blir det klart att Sverige skall bli nationen där islam är den tongivande religionen och muslimerna flyttar fram sina positioner. 

Ursprungsfolkens rättigheter
Vi svenskar kan idag inte ha något förtroende för internationella organisationer av något slag när man kränker oss så mycket det går. Man kallar till exempel Svenskarnas Parti för nazistiskt och begår då den projektion som utmärker just psykopater, sådana som idag styr världen. För nazisterna ville ju utplåna folk medan etnopluralismen vill värna alla ursprungsfolk.
Men vad är egentligen symtomet projektion?
Projektion (psykologi)

Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva hur en person som inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer dessa egenskaper för att försvara sin självbild. Enligt Sigmund Freud är detta en psykologisk försvarsmekanism, som verkar för att förmildra ens egna oönskade tankar, värden, etc. Personen (A) vill bli "rentvådd", varför denne projicerar sin svaghet på en annan person (B), i till exempel sociala sammanhang för att få bekräftelsen av andra att svagheten ej längre kan associeras med en själv och på så sätt rentvår sig själv (A). (Wikipedia) Hela artikeln här

Läs:

3 kommentarer:

 1. VARFÖR SÄLJER PK-ELITEN IN ISLAM I DET SEKULÄRA SVERIGE?
  Argumentet med religionsfrihet håller inte, vi har redan religionsfrihet och den innefattar Islam.
  Islam är inte någon liten sekt - 1400 miljoner anhängare, Sverige är sekulärt! Islam skall jämföras med det sekulära Sverige och inget annat! KD har problem att hålla sig över 4 procentsspärren, 96 procent av de röstberättigade röstar uppenbarligen inte på det.

  NÅGRA FRÅGOR
  * Vad är bra med Islam?
  * Vad är dåligt med Islam?
  * Vad är bra med Sharia?
  * Vad är dåligt med Sharia?
  * Blir det sekulära Sverige bättre eller sämre med mer Islam?
  * Vill du att etniska sekulära svenskar skall förbli i majoritet i Sverige?
  * Vilka muslimska länder tycker du bäst om? Det finns 56 muslimska länder att välja på.

  MIN GISSNING, VÄNSTERN OCH PK-ELITEN
  * Ni kommer inte på någonting som är bra med Islam.
  * Ni kommer inte på någonting som är bra med Sharia.
  * Ni kommer på massor som är dåligt med både Islam och Sharia, men det tiger ni om. Sedan kommer, men kristendomen, Bibeln, Korstågen ... Glöm det, Sverige är sekulärt. Vi har gjort oss av med religion.

  * Ni kommer inte att svara på om det sekulära Sverige blir bättre eller sämre med mer Islam.
  * Ni kommer att försöka blanda ihop sekulära muslimer med Islam. Trots att definitionen av en sekulär muslim är en muslim som bara muslim till namnet.
  * Ni kommer inte att svara på vilka muslimska länder ni tycker bäst om för att det inte finns några sådana.

  Och varför tror jag det? För att ni är f a l s k a islamofiler som i likhet med de enligt er förhatliga "islamofoberna" inte tror ett enda dugg på det ni försvarar med näbbar och klor - Islam!

  kung_och_fosterland

  SvaraRadera
 2. Jag kan ge facit på vilka som tjänar.
  1980 så ägde 5% av folket över 90% av alla tillgångar i detta land. Idag är det ännu färre som äger ännu mer av alla tillgångar.

  Det som har pågått i 100 år är världens största transaktion av tillgångar från vanligt folk till rika.

  Från att man tog bort lagen om att pengar hade värde. (Fram till 1970 talet så var det lag att riksbanken skulle ge ådelmetal i värde motsvarande kronor = pengar hade värde) Våra politiker spelade bort hela guldreserven.

  Bankerna fick rätt att trycka icke existerande pengar. Idag är endast 3% av hela valutamängden äkta pengar. Resten är pengar som inte existerar men ändå så genererar dessa icke existerande saker pengar åt bankerna.

  (För de som inte vet. Om en bank har 10kr så får de lagligt låna ut 100kr. Dvs 90kr har skapats ur ingenstans och de får ränta för något som inte finns)

  Hela makten ligger i pengar. Det är därför politiker och banker har avvecklat sedlar och mynt under de senaste 20 åren. Det är idag omöjligt att gå till en bank och ta ut sina pengar från en bankbok. Man får postväxel eller är hänvisad till dagliga gränsen på 12000kr som bankomater har.

  Allt för att hindra kraschen som hände senast 2008. Om för många tar ut sina riktiga pengar så kan inte banker låna ut pengar och hela systemet kraschar. Det sjuka i det hela är att våra lönekonton räknas som tillgång hos banken så de får låna ut 10x de pengar du har på ditt konto. De får låna ut pengar på pengar som inte är deras!

  Detta vansinniga system leder till inflation och att det är kriser med 10års mellanrum. Det är i dessa kriser som transfereringar sker.
  En dag kan en bankman ringa och säga: ditt hus är 30% mindre värt: betala det åt oss. Folk kan inte det eftersom folk inte har pengar i detta land (pga perverst skattesystem).
  Lånet hävs och huset blir bankens ägodom med 30-50% rabatt + det räknas som "kreditförlust".

  När banker har kreditförluster så kommer politikerna med hjälpen och trycker ännu mer pengar och ger till bankerna.

  2-3 år efter krisen så har de beslagtagna tillgångarna återfått sitt värde och 30-40% till har transformerats till bankerna.

  SvaraRadera
 3. Varför begriper inte folk att Sverige går åt helvete?, de röstar ju på samma partier som i ett halvsekel har ägnat sig åt högförräderi mot vårt folk.

  Svar: Vi har ingen demokrati, vi har pöbelvälde!

  Demokrati är inte detsamma som anarki eller att de som inte förstår sig på politik ska bestämma i samhället, för då får vi det så här.

  Det uppmärkasammades först av högern i Sverige, som på valdagen ställde upp med skjuts till vallokalen. Man gick ut och knackade dörr för att få folk med sig till vallokalen, och det spelade ingen roll om de röstade på högern eller inte, bara högern fick sitt pöbelvälde som de så mycket vurmade för.

  Demokrati handlar ju om ansvar, och det är ett stort ansvar att välja en politik som är bra för folket. Om man inte vet vad man ska rösta på så borde man låta bli att rösta istället, och låta dem som förstår sig på politik få den röstkraften som urlakas med okunniga väljare. Det finns ju dem som bestämmer sig för ett visst parti först när de står i valbåset!

  Det måste bli förändring för att återskapa demokratin och få slut på pöbelväldet, och idag är det inga som helst svårigheter att göra det - genom examination!

  Man bör idag genomföra valen över internet, logga in på en webbsida där man legitimerar sig och ansöker om licens att få rösta. Därefter får man svara på cirka 200 kryssfrågor, och måste bli godkänd för att få licens.

  De som tycker att det är för besvärligt är naturligtvis inte tillräckligt intresserade av politik och borde därför heller inte rösta.

  Om man inte får godkänt kan man få ladda ner en e-bok och förkovra sig, vilket tar ytterligare ett antal timmar i anspråk, och återigen, om man inte är beredd på det så ska man inte heller rösta, eller om man inte blir godkänd, då får man inte rösta.

  Det här förfarandet är helt rättvist. Alla får rösta, det är gratis och man behöver inte gå till en vallokal. Det enda som krävs är att man är godkänd för licens, precis på samma sätt som friheten att köra bil; det behövs ett körkort.

  En väljarlicens är däremot gratis, och om man inte har dator i dagens Sverige eller tycker att det är besvärligt att logga in på en webbsida har ju redan visat sin alienation till samhället.

  På det sättet får vi ett hundraprocentigt valdeltagande, eftersom de som är intresserade nog att skaffa en väljarlicens också röstar.

  Det innebär att även om 30 procent av folket röstar så är valdeltagandet i alla fall 100 procent!

  Vi får veklig demokrati, där väljarna endast består av politiskt intresserade personer, och de som tycker att det känns orättvist på något sätt bör försöka sätta sig in i kognitionspsykologin. Där har man tydligt visat att intelligensanlagen skiljer sig markant mellan olika personer, trots samma IQ.

  Det betyder att någon kan vara duktig på ett ämne men sämre på ett annat, och ämnet politik är så viktigt för hela nationen så det kan man inte överlåta till dem som står i valbåset och river sig i huvudet och undrar vilket parti han ska rösta på.

  SvaraRadera