söndag 25 maj 2014

Befria Sverige från EU - Julia Caesar. Bevara Sverige som nationKommunitarianism ären kollektivistisk filosofi som uttryckligen avvisar individualism. Det är inte bara en degradering av individualismen till en underordnad ställning utan är dessutom öppet fientlig mot den. Det är en ideologi av det ”civila samhället” som är ingenting mindre än en version av den Post-Marxistiska kollektivism som vill ge privilegier för vissa förmögna och inflytelserika, organiserade grupper och som en konsekvens av detta skapa en feodalism av samhället.” – 


 Vaclav Klaus

Sveriges EU-avgift avgörs av landets inkomster
2013 betalar Sverige 37 miljarder kronor till EU:s budget och får tillbaka drygt 11 miljarder. Eftersom EU-avgiften är högre än återflödet får Sverige rabatt på avgiften. Bakom kulisserna
BEFRIA OSS FRÅN EU – Julia Caesar

 ”Genom att statuera mångkulturalism som överideologi riskerar EU att ödelägga förutsättningarna för fred – tvärtemot de uppgivna avsikterna. Mångkultur föder låg tillit, som skapar en grund för konflikter och fientlighet. EU underskattar gravt sprängkraften i etnicitet, kultur och religion, trots att det är de faktorer som genom hela världshistorien har utlöst krig.

EU – ett kvinnofientligt projekt
Med propaganda ska vi uppfostras att acceptera att våra nationer undermineras, att människor från jordens mest underutvecklade länder i kraft av “mänskliga rättigheter” väller in över Europas gränser och att välfärden och den mångtusenåriga europeiska kulturen snart är ett minne blott. Eftersom EU är ett mångkulturprojekt är det också ett kvinnofientligt projekt. En allvarlig konsekvens av massinvandring från icke-västliga länder är en dramatisk ökning av våldtäkter mot kvinnor i inflyttningsländerna. Det vill det vänsterextrema svenskfientliga partiet Fi, Feministiskt Initiativ, inte låtsas om. Jag återkommer till det.”

,,,“EU är nu så korrupt, slösaktigt, oansvarigt och groteskt självtillräckligt att det har blivit en skymf inte bara mot demokratin utan mot all anständighet. Dess dåliga inflytande märks över hela Europa, där unionens katastrofala ekonomiska politik har lett till en arbetslöshet på 26 miljoner och en högervåg som vi inte har sett sedan före andra världskriget” skriver Daily Mail. ”

…Maktens mekanismer är desamma i alla sammanhang. Makten vill alltid förmera sig själv. Makt korrumperar. Alltid. Om en maktkoncentration får hållas utan motstånd kommer den med naturnödvändighet att fjärma sig från medborgarna och köra över dem, eftersom medborgarnas vilja och behov inte betyder ett dugg för makthavarna.”

Svenska folket ska tvingas vänja sig
Den uttalat svenskfientliga EU-kommissionären Cecilia Malmström (fp) anser att svenska kommuner “måste hitta ett sätt att förhålla sig till situationen”. För vi kommer att behöva vänja oss vid den.

 “Ja, till viss del kommer vi att behöva vänja oss vid det. För så länge det finns så stora olikheter som det gör inom EU, så kommer folk att försöka vandra någonstans där det finns andra möjligheter att försörja sig.”

En gigantisk förlustaffär för Sverige
För svenskarna är EU en gigantisk förlustaffär. Förra året betalade svenska folket in drygt 37 miljarder kronor i medlemsavgift. Vi fick tillbaka knappt 12 miljarder kronor. Nettokostnaden var 25,6 miljarder kronor.. Hur kan svenska politiker motivera att 25,6 miljarder tas från svenska skattebetalare och skänks bort till andra EU-länder? Det kan de inte. För ungefär miljonte gången sitter Sverige med Svartepetter. Norge gick inte med i EU men verkar klara sig utmärkt ändå. Schweiz likaså. Handel mellan olika länder har pågått i tusentals år, så det är heller inget argument för EU.”

Ty den som har, åt honom skall varda givet,
så att han får över nog;
men den som icke har,
från honom skall tagas också det han har. Matteus 13:12

Skriv ner datumet 1.7.2014
Denna dag, träder det amerikanska representanthusets "Bill HR 2847"  i kraft. Det kommer att inleda den verkliga kollapsen av den amerikanska dollarn, och kommer att göra miljontals amerikaner fattigare, över en natt. Du har nu bara några månader på dig att förbereda dig .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar