lördag 24 maj 2014

Demonstration mot GMO Idag den 24 maj. kl. 14.00-18.00. Mynttorget, Stockholm, Molkom, Malmö, Göeborg och Falkenberg"Kontrollera oljan, och du kontrollerar nationer.
Kontrollera maten. och du kontrollerar människorna."
Henry KissingerIdag lördagen den 24 maj, visar folk runt om i världen sin avsky för GMO-grödor och genmanipulerade livsmedel. Inte minst i USA och i andra länder där man använder mycket GMO-produkter.

Lägg märke till att det är många demonstrationer i USA och i särskilt i Californien där Monsantos majs som dödar insekter nästan har utrotat alla bin och bl a hotar världens största arealer för mandelodling som ligger i den delstaten.

Många talare kommer säkert också att ta upp de pågående förhandlingarna mellan EU och USA som kommer att ge Monsanto makt att t o m stämma regeringar om man försöker hindra importen av GMO-produkter från USA.

I Sverige ordnas det demonstrationer på fem platser. I Molkom, Malmö, Göteborgs, Falkenberg och Stockholm. Här en förteckning över alla de platserdet ordnas demonstrationer mot GMO i denna världsvida folkliga manifestation.

Här kan du beställa boken HOTET MOT LIVET – den genetiska manipulationens dolda agenda
I morgon, lördag, marscherar människor i hela världen mot genmodifierade grödor (GMO). I Sverige genomförs marscher på flera ställen, bland annat i Stockholm.
– Det är första gången vi från Småbrukarna är med, berättar Marina Eriksson, ledamot i Östgötastyrelsen, som tillsammans med en handfull medlemmar från länet kommer att delta i manifestationen i Stockholm. Vi tycker att det är viktigt att visa att det finns bondeföretag som står bakom protesterna mot GMO.
Bakom demonstrationen ligger organisationen March against Monsanto. (Monsanto är ett amerikansk kemiföretag som bland annat genförändrat majs.) Den världsomspännande protestorganisationen kräver bland annat ett permanent förbud mot Monsantoprodukter för ett hållbart jordbruk och oberoende forskning på GMO-livsmedlens långsiktiga hälsoeffekter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar