måndag 5 maj 2014

Den yngre generationen måste rädda Sverige från islamiseringen av vårt land ”Ingenting är ovärdigare än att utan att göra motstånd låta sig regeras av en ansvarslös och åt dunkla drifter hemfallen härskarklick”.


Den sista striden blir de yngre generationernas kamp.

Den sista striden som besjungits i Internationalen och i andra sammanhang har inte utspelats ännu. Den näst sista har utkämpats av 20-30-40 och 50-talister, vars krafter nu börjar sina. Den fick vi ta när islamiseringen av vårt land såväl i vardagslivet som på myndighetsnivå blev allt mer påtaglig. Vi som såg vad som komma skulle för de yngre generationerna fick ta kampen när dessa unga människor inte förstod allvaret av hur denna s.k religion som med sin våldsförhärligande systematiska intolerans och sin fasansfulla avsikt med att ta totalt världsherravälde, bit för bit nästlade sig in i vardagen. Utnyttjade vårt demokratiska parlamentariska samhällsbygge för att överta nyckelpositioner i beslutande församlingar. Islamister sitter i riksdagen på politiskt känsliga platser. Precis enligt planerna.

Detta utan att minsta motstånd har frambringat en protest eller reaktion mot detta och deras dunkla syften. Speciellt har de tillgång till de beslut som skall vidtas för att förhindra att fientligt inställda människor mot vår demokrati skall kunna begå fientliga handlingar. Med risk för att förlora vänner, släkt och arbeten har vi som idoga gnagande bävrar kämpat på mot det vidriga folkförräderiet av vårt land.

Islamisten Abdirizak Waberi – blir han svenska folkets landsfader?
 Men den här striden skulle egentligen vara de unga människornas strid i vårt land och i resten avEuropa. Många yngre har i sin föreställningsvärld att de ”rätta” åsikterna är ett tecken på stor medkänsla och intelligens och vägrar inse vad det egentligen är frågan om! De kan inte inse vad konsekvenserna blir för deras ofödda små med infödslorätt i vårt land och att de skulle känna mer ansvar och självbevarelsedrift  för sig och sina nära och kära.

Med någons slags nedärvd självpåtagen rätt att kasta floskler på de som kämpar för deras barn och barnbarns framtid  trots att vi inte kommer att vara här ,så framträder många av de unga -som inte bara godhetens apostlar utan även som en skock nyttiga idioter för sina kommande banemän.

Trots att landet är förgiftat av pladderhumanister som med tårar i ögonen och hyckleriets skamliga rodnad över sina kinder, sjunger de med i änglakörer som dyker upp på de mest underliga platser och i de mest suspekta sammanhangen man kan tänka sig, när vi vet att de sjunger om sina privilegier, sina positioner vid köttgrytorna, så regerar inte de som skall bo och leva här.

Men tonerna skär sig när rösterna tränger ut genom den falska godhetens mask som de klätt sina ansikten med för att dölja den vidriga girigheten som utan vidare kan få dem att förråda sitt land och sitt folk.

Vi som kämpat i över tjugo år för att stoppa vansinnet och har varit utsatta för personer som har tagit på sig den egna rätten att hota och göra livet svårt för oss och som med en åsnas envishet hävdar vår rätt, att framföra våra åsikter i offentliga livet och på insändarsidorna,är detta numera helt tabu. Men vi fortsätter oförtrutet att ta den näst sista striden.

Så länge vi orkar och kan. Men leden tunnas ut p.g.a.naturliga orsaker. Dock är det glädjande att man ser allt fler yngre på politiska möten som kritiserar massinvandringen av muslimer. Och framför allt konsekvenserna av att införa ett mångkulturellt samhälle som kommer att bli till en teokratisk monokulturistisk diktatur.
Den där sista striden togs aldrig då, när den besjöngs! Men den kommer snart. Då måste de  som är unga nu ta tag  i kampen.

 Men dess utgång är ytterst oviss. Det har nog gått för långt och pendeln har slagit över! De svarta islamska molnen tornar upp sig över horisonten.
Då är nog dags för er unga att börja bygga ert Aniara och förbereda er Exodus mot ett okänt öde. Tyvärr !/Katinka Glahd

Svensk islamisering av folkdräkterna

Fittja blev förra året utskrålat som ett muhammedanskt område. Därför kan ingen förvånas över att man nu på kommunens "Mångkulturcenter" har öppnat en utställning om hur man islamiserar landet. Den har kastat sig över de gamla svenska folkdräkterna, som är från en tid då kvinnorna inte på något vis behövde allmänt skydd emot oanständiga mäns brutala överfall, utan lugnt kunde gå till dans på sommarängen i de ljusa nätterna. 
Folkdräkten är som många andra saker i folklivet traditionsburen med reminiscenser från den mera välstående delen av befolkningen. Men under industrialiseringstidens folkinvasion till städerna - och de knappa tiderna - gick det inte att behålla traditionerna runt folkdräkterna, om också Hazelius - grundaren av Skansen och Nordiska Museet - gjorde sitt bästa. Vävstolarna försvann från hemmen.
På trettiotalet gjorde man en insats för återupplivning av folkdräkterna, men befolkningen hade för lite historisk kännedom och hade glömt sina traditioner. Denna brist på saklighet med ej korrekta dräkter blev angripen av den kända hedersdoktorn och folklivsforskaren vid Nordiska Museet, Sigurd Erixon. I dag kostar en äkta folkdräkt många tusen kronor, eftersom den är handgjord i de rätta materialen och med de rätta tidsenliga verktygen. 

Den dräkt som drottning Silvia fick i 1983 har inte ett dugg med folkdräkt att göra. Hon kunde lika bra svepa sig i den svenska flaggan.

Utställningen i Fittja Dressing Swedish from Hazelius to[den fiktiva] - Salander började i verkligheten i USA. I Fittja utgör den ett viktigt stycke propaganda för mångfald, islamisk monokultur och emot det svenska folkets demokratiska rättigheter. Den är en utmaning från den multikulturentusiastiska fil.dr. Charlotte Hyltèn- Cavallius, som har det svårt med svenska. (Hon är "styrelseledamot i IMER-förbundet och medlem i arbetsgruppen för implementeringen av konventionen om det immateriella kulturarvet." IMER står för Internationell migration och etniska relationer. 

Den nya islamiska Sverigedräkten med hijab-tilltäckning är tecknad, nej designad om jag får be` år 2009 av Erik Annerborn, som påpekar, att en folkdräkt inte är "något evigt" (som Allah?), och att dräkttecknarna- som många andra människor i dagens muslimsk-svenska samhälle - har blivit hotade på livet.

I anknytning till utställningen i Fittja avhålls tre seminarier, där det finns möjlighet för debatt och konvertering till islam./Gertrud Galster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar