måndag 26 maj 2014

EU - en Potemkinkuliss! Eliternas världsbild EU-parlamentet i BrysselRomarriket i ruiner
 Sveriges EU-avgift avgörs av landets inkomster
2013 betalar Sverige 37 miljarder kronor till EU:s budget och får tillbaka drygt 11 miljarder. Eftersom EU-avgiften är högre än återflödet får Sverige rabatt på avgiften. Bakom kulisserna

Fr. Snaphanen:
Befria oss från EU – Julia Caesar
”I den europeiska civilisationens svanesång rymmer texten högstämda tomma ord om mänskliga rättigheter, humanitet och alla människors lika värde. Det började som en dröm. Efter andra världskrigets slut handlade drömmarna om en enda sak: fred. EU:s fäder Jean Monnet och den franske utrikesministern Robert Schuman skapade 1951 fröet till en europeisk gemenskap som fredsprojekt: Europeiska kol- och stålgemenskapen. Kontroll av förutsättningarna för vapentillverkning – kol och stål – skulle garantera fred och säkerhet i Europa. Åtminstone var det vad grundarna påstod. I själva verket var Monnets och Schumans sikte redan då inställt på att avskaffa Europas nationalstater och införa en överordnad europeisk federation.

… Efterkrigsdrömmen har blivit en mardröm befolkad av en maktfullkomlig elit som i snabb takt leder Europas nationer mot utarmning, konflikter och sammanbrott. Men Europas folk håller på att vakna. De EU-kritiska rösterna blir allt fler och alltmer högljudda, och EU-kritiska partier stormar fram inför valet till EU-parlamentet: EU-kritiska Ukip blir största parti i England, Geert Wilders’ islam- och invandringskritiska PVV ser ut att få en fjärdeplats och 12,2 procent av rösterna i Holland, Front National är största parti i Frankrike, Dansk Folkeparti störst i Danmark.

Makt korrumperar. Alltid.
Den 13 november 1994 röstade svenska folket om medlemskap i EU. Det blev nästan oavgjort. En knapp majoritet, 52,2 procent av väljarna röstade ja.  Jag hörde till de 46,9 procent som röstade nej. Jag har alltid misstrott stora maktkoncentrationer där besluten fattas långt från de människor som ska leva med konsekvenserna av besluten.
Tjugo år senare har mina farhågor besannats, med råge. Maktens mekanismer är desamma i alla sammanhang. Makten vill alltid förmera sig själv. Makt korrumperar. Alltid. Om en maktkoncentration får hållas utan motstånd kommer den med naturnödvändighet att fjärma sig från medborgarna och köra över dem, eftersom medborgarnas vilja och behov inte betyder ett dugg för makthavarna.

...Lojaliteten riktad mot EU, inte mot den egna nationen
Detta är totalitär politik, helt enligt EU:s principer. Folkets vilja saknar betydelse. När Cecilia Malmström och andra installeras som kommissionärer läser de under en ceremoni upp en obligatorisk lojalitetsförklaring mot den europeiska gemenskapen och institutionerna. Som verksam inom EU är man förpliktad att “fullgöra sina uppgifter med enbart gemenskapernas bästa för ögonen”. Lojalitetsplikten innebär en kraftig begränsning av yttrandefriheten. Den innebär att lojaliteten alltid ska vara riktad mot EU, inte mot den egna nationen. Genom oerhört generösa ekonomiska villkor – ett totalt omhändertagande med social och ekonomisk trygghet för hela familjen från vaggan till graven – binds politiker och tjänstemän upp i ett beroende som gör dem tysta och rädda. Som vi har märkt kommer Cecilia Malmström eller andra som representerar Sverige i EU därför aldrig att ha någon lojalitet med Sverige.
"EU har blivit en trojansk häst som tvingar nationalstaterna att genomföra mer än 60 000 lagar, förordningar, direktiv och beslut. Senast har EU gått till angrepp mot yttrandefriheten genom det helt igenom villkorliga ramavtal om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet som gör hate speech-lagstiftning till en EU-rättslig förpliktelse. Det är problemet i ett nötskal: Vi har inte tagit ställning till lagarna i ett demokratiskt system. Domarna och kommissionärerna som har makten är inte folkvalda, och de är knappast lojala mot de europeiska nationerna. Deras mål är nämligen en europeisk superstat."
EU lider av ett ödesdigert demokratiskt underskott; det är totalt ofolkligt på gränsen till det illegitima. De som har makten är inte demokratiskt valda. Det saknas en kritisk offentlighet där projektet kan diskuteras öppet, det saknas kritiska media, och det finns bara en svag insikt i systemet bland de människor som styrs av det. Julia Caesar

Livet på toppen: Eliternas världsbild

Av Russell Kirk

Theodore Dalrymple är känd på båda sidor av Atlanten för sina skarpa krönikor om de förödande effekterna av progressiva idéer på dem som de är avsedda att hjälpa. I In Life at the Bottom: The Worldview That Makes the Underclass, visade Dalrymple hur de underliggande orsakerna till fattigdom återfinns i idéer som främjas av våra eliter och antogs av de mest utsatta klasserna och  ursäktade våld , droger och hänsynslöst beteende.
 I sin allra första föreläsning i Washington, DC , kommer Dalrymple undersöka baksidan av myntet och diskutera dessa eliters fördomar . Han kommer att förklara hur deras moraliska feghet och självförhärligande karaktär i sin övertygelse står för deras känslokalla likgiltighet för härjningar som de har åstadkommit . Dalrymple kommer att sprida lite välbehövligt ljus på liberalismens dragningskraft och den psykologiska underbyggnaden av elitens liberala världsbild .

Theodore Dalrymple , pensionerad psykiater, är bland de mest eftertänksamma författarna i vår tid . En flitig författare , han har publicerat mer än 20 böcker och ett stort antal essäer . Dalrymple , som är bosatt i Frankrike och Storbritannien , är Dietrich Weismann Fellow vid Manhattan Institute och medarbetare i City Journal.  Theodore Dalrymple är pseudonymen Anthony Daniel. Snaphanen

Mer att läsa av Theodore Dalrymple

Den brittiske filosofen Roger Scruton i Sydney och Brisbane: Argumenten för det civila (medborgerliga) samhället
Förbittring, enligt Scruton, har varit en stor förstörare. "1900-talet var det århundrade som präglades av förbittring", säger han. "Det  producerade kommunism, fascism och nazism och gick inte att kontrollera. Ideologisk beslutsamhet utfodras förbittring. "

Han talar om hur begreppen mänskliga rättigheter, ursprungligen ett försvar mot staten, har tagits över av regeringar och används som verktyg för att skrämma dem som de ogillar. Då man diskuterar den aktuella debatten om ändringar av Rasdiskrimineringslagen, varnar Scruton för att mänskliga rättigheter har blivit "jaktmark "för vänstern.

…"Vi konservativa har alltid agerat utifrån antagandet att det civila samhället kommer att kunna generera sina egna sanktioner", säger han och varnar för rättsliga sanktioner som han fruktar i slutändan kan leda till större störningar.

"Man kan straffa människor för att de gör rasistiska uttalanden, men ju mer man straffar dem för att de gör dessa rasistiska kommentarer desto mer rasistiska tankar kommer att växa fram bland dem och man bygger upp stora spänningar  som kommer att bryta ut på något annat sätt", menar han. Snaphanen

Roger Scruton:

 EU-eliten ljuger för oss

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar