onsdag 7 maj 2014

Vad vill Europeiska unionen? Vaclav Klaus kan berätta detta.

Tidigare tjeckiske presidenten: EU använder massinvandring som ett sätt att förstöra nationella kulturer
I ett stort antal intervjuer, som den tidigare tjeckiske presidenten Václav Klaus gav till der WELTWOCHE, tar han även upp den okontrollerade invandringen till EU. Detta är avsiktligt av EU för att lösa upp nationalstaterna och att få gränserna att försvinna för att främja sin egen diktatur. Precis så är det. Asyltillåtna Lampedusaflyktingar, Turkietanslutning och så vidare, är  alla inga tillfälligheter. EU vill bli av med Tyskland och andra länder i Europa och ha Bryssel som huvudstad! Allt annat är bara lögner och propaganda.

Utdrag från intervjun:

Fråga: Vad oroar dig mest med EU?
De försämrade ekonomierna, den minskande respekten för Europa från resten av världen, accelerationen av demokratiska underskott och ökande frustration bland stora delar av den europeiska befolkningen ignoreras på det hela taget. Det gör mig nervös. Europa är en post-demokratisk post-politisk organisation *). Man kan se detta ocksåhur EU behandlade den schweiziska folkomröstningen om invandring.

De topprankade EU-politikerna vill tvinga oss att tänka "kontinentalt”. De vill undertrycka nationalstaten och upplösa nationsgränserna. För att försvaga den nuvarande sammanhållningen av nationer propagerar de för en massiv obegränsad invandring.

Fråga: EU gäller personlig frihet som en av hennes grundläggande friheter, som liberal borde du gilla det..
Man måste skilja mellan de "friheter" som EU lovar oss, och friheterna som ett politiskt och kulturellt värde för vilket jag, som liberal, slåss. Invandringsrörelsen och ignorerande av suveräna staters gränser, som har radikalt ökat under de senaste decennierna, undergräver systematiskt sammanhållningen och länders styrbarhet..

Försvagningen av enskilda stater kan mycket lätt leda till en anti-liberal utveckling, eftersom det stärker den europeiska superstaten som EU håller på att bli. EU är mindre demokratiskt än var och en av hennes medlemsstater. Jag har aldrig betraktat invandring till något land som min rätt. Viljan av det schweiziska folket att behålla kontrollen över omfattningen av invandringen till sitt land är förståeligt. Jag förstod inte resultatet av folkomröstningen som ett absolut nej till invandring, utan som ett meddelande: "Låt oss bromsa invandringen och hantera den mer noggrant. "

EU måste bekämpas rigoröst!”
*) Post-demokrati betecknar en stat som genomfördes med demokratiska regler, men vars regler har successivt begränsats.
Post-politisk = Postpolitik är ett begrepp som används för att beskriva ett politiskt tillstånd i vilket de traditionella ideologierna och den traditionella praktiken inom dessa ideologier har försvagats eller försvunnit - samtidigt som de finns kvar som symboler. Vlad Tepes och Pi-news

Så här säger Vaclav Klaus:
Kommunitarianism är en kollektivistisk filosofi som uttryckligen avvisar individualism. Det är inte bara en degradering av individualismen till en underordnad ställning utan är dessutom öppet fientlig mot den.

Det är en ideologi av det ”civila samhället” som är ingenting mindre än en version av den Post-Marxistiska kollektivism som vill ge privilegier för vissa förmögna och inflytelserika, organiserade grupper och som en konsekvens av detta skapa en feodalism av samhället.”
Eu-granskning kan ni söka på Vaclav Klaus så hittar ni mycket om honom och hans ifrågasättande av Lissabonfördraget och demokratin inom EU bl.a.

”Fredsprojektet EU har kraschlandet
Drömmen om EU som det fredsprojektet som Carl Bildt och andra EU-kramare gärna pratar om, har bytt skepnad till något som mest liknar rosa drömmar om ett expansivt imperium. Den person, som våra politiker varit med om att tillsätta som ordförande för Europeiska rådet (EU:s icke valde informelle president), Herman Van Rompuy, går i en intervju ut och varnar Ryssland för att EU har för avsikt att införliva alla länder på Rysslands västra flank. På en fråga om det finns ett demokratiskt folkligt stöd inom EU för denna offensiva politik, svarar han att det vet han inte. Han bryr sig inte ens, utan konstaterar kallt att politiken skall genomföras oavsett om man har folket i EU med sig eller ej! ”Antropocene

I ett dumt (krasst) och olägligt uttalande har den icke valda ordföranden för Europeiska rådet Herman Van Rompuy varnat Vladimir Putin att EU har för avsikt att slutligen styra varje land på den västra flanken av Ryssland.

I en intervju med De Standaard tidningen,  talar Van Rompuy om sina "drömmar" att alla stater på Balkan kommer att ansluta sig till EU. Han kallar det en "inspirerande tanke" att på lång sikt "hela det europeiska territoriet utanför Ryssland" kommer att bindas på något sätt till EU.
Han medger att han inte vet om det finns allmänt stöd för en sådan åtgärd. "Men vi gör det ändå."
Läs:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar