torsdag 26 juni 2014

Falska profeter och charlataner - se upp för dem”Vår tids tro på falska profeter
Upplysningstiden som hämtade sin kraft från naturvetenskapens framsteg startade den utveckling som ledde fram till dagens tekniskt högutvecklade demokratiska samhälle i västvärlden. De vetenskapliga framstegen ledde till en kris för den kristna kyrkan som tappade sin makt över människorna när vetande trängde undan tro som förklaringsmodell. Den allt radikalare religionskritik som följde skapade en stark längtan efter samhällsförändringar vilket fick sitt första utlopp i den franska revolutionen. I den muslimska världen behöll tron sitt grepp varför man hamnade hopplöst efter i utvecklingen, något som vi idag får skörda frukterna av.
Enligt Darwin är det genom anpassning som man säkrar sin och de sinas fortsatta utveckling och överlevnad. I framtiden kommer de människor och länder som fortsatt håller sig till vetandet och vänder alla trosföreställningar ryggen, att vara vinnarna.

Ni som trornymalthusianerna och investerar era pengar efter deras värdelösa investeringsråd om t.ex. Peak Oil får en fattig ålderdom.

Ni som tror på pseudovetenskapen om naturlig mats farlighet dör i förtid efter år av sjuklighet.

Ni som tror att sjukligheten kan botas med kemiska preparat får en miserabel ålderdom.

Vi som vet att koldioxid är den viktigaste beståndsdelen i atmosfären för ett rikt och frodigt liv på jorden, kommer att fatta de klokaste investeringsbesluten och få det rikaste livet.

Vi som vet att naturligt fet mat är viktig för ett hälsosamt liv och en frisk hjärna, kommer att få det bästa livet och dö friska.

Vi som vet att kemiska preparat inte är vägen till ett hälsosamt liv slipper en miserabel ålderdom.

Vi måste tillsammans bryta den olyckliga tidsandan i Sverige och börja tänka själva och sluta att forma våra liv baserat på tro predikad av charlataner som kyrkans ärkebiskop, Big Pharmas forskaretablissemang och USA:s blåljugande president.”Anthropocene
 Svenska kyrkans högsta falska profet”Ur led är Svenska kyrkan
Inför riksdagsvalet i september är den viktigaste frågan klimatet. Man kunde tycka att det skulle vara att få fler människor att söka sig till kyrkorna för att ta del av det kristna budskapet.


Här är två av Svenska kyrkans många falska apostlar. Det finns många fler. Man kan inte räkna dem alla!


Biskop Anders Wejryd och blivande ärkebiskopen Antje Jackélen med valspråk Allahu´akbar. Läs mer

Fr. Snaphanen:
"Uteslutning av en svensk pastor
…Helena Edlund, pastor i Tygelsjö-Västra Klagstorps Församling i södra Malmö, fick  välja mellan att bli förflyttad eller säga upp sig. Hon valde det senare. Hennes brott? Hon hade företrätt Sverigedemokraterna i resursnämnden i Malmö. För detta blev hon förföljd på Helle Kleins hatsidor som de jobbar flitigt med, Seglora Smedja och biskopen i Stockholms stift, som för övrigt har anställt en ”dialogimam”.

Svenska "hatsidor" har i tysthet blivit de som stöds av offentliga medel, bland MSM (Main stream media). Sårade djur är alltid de farligaste. Skenet bedrar när det gäller att bestämma vem som älskar och vem som hatar. Edlund är en troende, stolt kvinna, i enlighet med sitt samvete, sparar hon det intakt genom att lämna Svenska Kyrkan.
Till sist kastade hon in handduken i ringen med denna predikan. Tonen är sådan, att man bör läsa texten här samtidigt. Den verkliga striden om Sveriges jord och Sveriges själ har precis börjat. Helle Klein är bara 48 år,…. nu tar de till piskan, ……

Det går inte för att jag jobbar där jag jobbar. Man kan inte vara anställd i Svenska kyrkan och ens riskera att bli förknippad med SD. Det som inte är någon stor sak i de stora kretsarna blir det i en ankdamm som Svenska kyrkan,” säger hon. Skånskan, Ateisten som mötte Gud

Elisabeth: en av många som kommenterat
”Helena Edlund är en mycket begåvad och frispråkig präst, som dessutom är något som i dagens Sverige är mycket ovanligt: en människa som vågar stå för sina åsikter, även om de är obekväma.
Jag uppmanar er alla att gå in och lämna en vänlig kommentar på hennes blogg, tror att hon behöver stöd just nu. ”
Jag gick in här på Snaphanen för att läsa Julia Caesars krönika, men ser till min besvikelse att det inte kommit någon den här veckan. Julia, du är saknad!”

Söndagskrönika: Hatets prästinnor,2 februari2013.”Hur ett land dör
…Länder har inte en genetiskt bestämd livslängd. Inte heller dör de snabbt, om inte katastrofen av ett stort krig orsakar det.  Även i sådana extrema fall är varningstecken  mer uppenbara i efterhand än när de just händer.

Få medborgare i en döende nation känner igen tecknen. De flesta är för upptagna med att försöka leva sina liv, vilket ibland inte är en lätt uppgift. Om döden upptar deras sinne, är det i förhållande till dem själva, en släkting eller en vän. De flesta kan inte tänka på döden av en nation.

…Är människor medvetna om vad som händer?

USA, ledstjärnan för frihet och välstånd, försämras i allt snabbare takt. För att citera Ernest Hemingways:

     Hur dog ditt land ? Två sätt. Så småningom, sedan plötsligt.

Har människor förstått vad som händer med dem och deras land? Jag misstänker att vissa är delvis medvetna. Få ser konsekvenserna av vad som händer. Människor är inte tränade att tänka i dessa termer, och bör inte heller vara det. För de flesta är varje dag en börda att klara av.  Det gäller för både slöfockar och de duktiga.”EKP Läs mer


2 kommentarer:

 1. Världen är överbefolkad, och vi är inte trovärdiga med att be folk i tredje världen att hålla igen på barnafödandet medan vi själva måste få fler än två barn, för vår pensions skull.

  Det här är monopolkapitalisternas ideologi för att åstadkomma överbefolkning och lönedumpning.

  Vårt arbete vi har uträttat finns fortfarande kvar i form av arbetskraft som idag är omvandlad till maskiner, som vi har köpt in oss i, dels genom inbetalningar till pensionssystem och dels genom att låta kapitalisten behålla den arbetskraft han sugit ur oss och som han nyttjar till maskiner som producerar dygnet runt och gör honom rik.

  Om det ska vara rättvist ska vi naturligtvis ha del i produktionen och avkastningen av denna arbetskraft istället för att låta kapitalisten ta detta värde och låta våra barn försörja oss.

  Det här är en lika stor bluff som koldioxidteorin, som man påstår ska förstöra vår jord. Vi behöver koldioxiden och vi måste få en rättvis avkastning på vår arbetskraft dessutom.

  Arbetskraften är en energi, och energi är oförstörbart. Var tar då vår arbetskraft vägen efter arbetsdagens slut?

  Den omvandlas till pengar och återinvesteringar och strukturrationaliseringar, sådant som gör företaget ännu mer produktivt, för nu står du fortfarande på arbetsplatsen och arbetar (som omvandlad energi) medan din son står på samma ställe och skänker bort sin arbetskraft till kapitalisten.

  Och alla som tidigare stått på just den platsen och arbetat står fortfarande kvar där som energi och arbetar, det är därför som nya generationer fabriker kan anläggas och produktiviteten hela tiden ökar för varje år.

  Det är just den energin som vi ska kräva vår pension ur, inte våra barns arbete!
  Gör man på det sättet kommer det att fortfarande finnas pengar för kapitalisternas nyinvesteringar och strukturrationaliseringar (eftersom många idag döda svenskar fortfarande arbetar där med den arbetskraft de lagt ner), och det kommer att räcka till en pension som bara blir större ju äldre man blir. Därför måste vi kräva att pensionen tas ur produktionen och tillbaka till oss!

  Nu behöver inte folk stå med mössan i handen för att få ett jobb, eftersom överbefolkningen minskar, och de kommer att få en hygglig lön, trygghet i ålderdomen och jorden räddas från överbefolkning så fort tredje världen också börjar industrialiseras.

  Livet ska inte vara ett enda långt slaveri. Folk måste få möjlighet att skapa den livssituation som passar dem, och att producera en överbefolkning så att kapitalisterna ska berika sig på andras olycka kan inte vara ett modernt tänkande!

  SvaraRadera
 2. Helena Edlund är en mycket begåvad och modig präst. All heder åt henne!

  SvaraRadera