onsdag 11 juni 2014

Socialismen - vem tjänar på den?


Bloggaren har varit sjuk några dagar och haft svårt att få igång inspirationen men nu kanske den kommer.

Insikt: ”Som tonåring var jag en varm anhängare av socialismen. Idén att vi alla borde dela jämlikt. 
Sedan insåg jag att de som ville dela mest var de som hade minst.

Paul Stanley, memoaktuell rockstjärna gruppen Kiss.”

Här nedan följer i översättning ingressen på en artikel publicerad den 10 juni. Sedan följer en lång artikel om David Cameron och Tony Blair och deras ”vänskap”. Den behandlar just Chilcotutredningen.

Av David Lawley Wakelin

En brottsutredning måste följa Chilcot "och, Blair bör arresteras

Irak (Chilcotutredningen, och den största skandalen i vår generation

Juni 10, 2014Nästan varje dag i Irak förlorar mängder av människor förlorar sina liv och familj efter familj havererar som en direkt följd av den amerikanska / brittiska invasionen och den efterföljande ockupationen av Irak redan 2003. Information Clearinghouse

Av Peter Oborne

Tony Blair är en "tragisk" Narcissist med ett Messias-komplex (Narcissist = personlighetsstörning med bl.a brist på empati (bloggkommentar)

  
Tony Blair lever ett "egendomligt  liv .Vem kunde tro att han skulle bli så passionerat intresserad av att tjäna pengar och lever detta egendomliga liv med superrika miljardärer på yachter och privata jetplan, säger Robert Harris. The Guardian

 David Camerons vänskap med Tony Blair börjar göra allvarliga skador
  22 maj 2014 "ICH" - "The Telegraph" - Det har varit uppenbart en tid att någon form av privat överenskommelse finns mellan David Cameron och Tony Blair. På många sätt har vår nuvarande statsminister modellerat sitt premiärministerämbete efter Tony Blairs. De två männen pratar regelbundet, och deras samtal varierar betydligt mer än de officiella samtalen om Tony Blairs roll som sändebud i Mellanöstern.'

Vi vet att Tony Blair gav råd till David Cameron inför den brittiska interventionen i Libyen som drev bort överste Khadaffi. Han har besökt David Cameron Chequers (sommarbostad för premiärministern).

Det finns också en strategisk dimension till vänskapen. Baronessan Thatcher saboterade John Majors 1997 valkampanj genom att låta det bli känt att det var säkert att rösta för Tony Blair. Vissa Tory strateger tror att samma trick kunde spelas med Tony Blair (ingen stor beundrare av Ed Miliband) inför 2015.

Så David Cameron behöver Tony Blair eller för att vara helt korrekt, han tycker att han gör det. Likaså behöver Tony Blair David Cameron. Tony Blair har nu varit sändebud för Quartet on the Middle East, den organisation som försöker medla mellan Israel och Palestina-fred, i snart sju år, under vilken tid hans prestationer har varit minimala. Det finns påtryckningar för hans avlägsnande och brittiskt stöd är avgörande. (Blairs beslut att stötta president Putin över Ukraina, vilket förvånade många bedömare, har också stärkt hans ställning eftersom Ryssland är en av de fyra medlemmarna i kvartetten.)

Viktigare ändå är den före detta statsministerns affärsimperium. Den brittiska regeringen skulle kunna dra ur kontakten på Tony Blair Associates över en natt med bara en officiell antydan på rätta ställen att den ogillade de lukrativa men det kontroversiella rådgivande nätverket, men har valt att inte göra det.
Det mest akuta problemet i det hela rör Tony Blairs rykte. Endast en premiärminister sedan andra världskriget har lämnat kontoret i onåd. Det var Sir Anthony Eden efter den misslyckade attacken mot  Suezkanalen 1956. Skadan komplicerades  inte bara av det militära fiaskot (även om det var illa nog) utan det senare avslöjandet att Sir Anthony hade ljugit för parlamentet om de hemliga förhandlingarna med Frankrike och Israel före invasionen.

Sir Anthony Eden

Parallellerna mellan Suez och Irak är fascinerande. Tony Blair har konsekvent förnekat att han gjort några åtaganden gentemot president Bush, insisterade på att han höll ett öppet sinne om invasionen ända fram till sista minuten. Det har dock varit ihärdiga påståenden om att Tony Blair i praktiken gav USA: s president en "blank check", som säger att Storbritannien skulle gå i krig vad som än händer. Den korrespondens och de privata samtal mellan Bush och Blair existerar  fortfarande, så det borde vara relativt enkelt för Chilcotutredningen för att fastställa sanningen. Tony Blair försöker med jämna mellanrum enligt uppgift blockera publiceringen av dessa samtal.

Det yttersta beslutet ligger dock hos statsministern, som därför bär sin del av ansvaret för den fyraåriga fördröjningen i publiceringen av Chilcotutredningen. Förra helgen kom David Cameron slutligen ut offentligt, och meddelade att han "hoppades" att Chilcotutredningen rapporten skulle komma i slutet av detta år, ord som inspirerar lite förtroende.

Vi kommer nu till ett ännu mer allvarligt ämne: brittisk inblandning i tortyr av misstänkta terrorister och misshandel av fångar. Något förändrats efter att Tony Blair blev premiärminister. År 1990, strax före det första Gulfkriget, skickade Margaret Thatcher ett meddelande via Whitehall om förbud mot användning av information som erhållits genom tortyr. Två decennier senare har Tony Blairs regering intagit en avslappnad attityd mot förbudet, med usla konsekvenser. Bevisen för brittiska engagemang under Irak var tillräckligt skrämmande för David Cameron (och Nick Clegg) för att kräva en fullständig utredning.
…..
När David Cameron och Nick Clegg bildade koalitionen under 2010, hade de en möjlighet att ta itu med arvet från 2003 Irak invasionen. De har inte gjort det, och nu har de betalat priset. Förra veckan tillkännagav den internationella brottmålsdomstolen sensationellt om en "preliminär granskning" av anklagelserna om att brittiska soldater har begått krigsförbrytelser.

ICC undersöker alltid bara anklagelser om brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, folkmord. Den ingriper endast när en nation är oförmögen eller ovillig att utreda felaktiga handlingar.  Detta är första gången som någon västerländsk nation har varit föremål för den här typen av ICC:s uppmärksamhet. Storbritannien befinner sig nu i sällskap med sådana platser som Afghanistan, Centralafrikanska republiken och Colombia.

David Camerons händer är rena när det gäller Irak. På många sätt är hans önskan att skydda anseendet för brittiska soldater, underrättelseofficerare och politiker hedervärd. Men på lång sikt kommer hans vägran att tolerera seriös utredning av påstådda brittiska brott och grymheter att skada hans eget rykte. Detta, naturligtvis, är en fråga för premiärministern  ensam. Mycket viktigare är att hans tröghet börjar orsaka allvarliga skador på anseendet för Storbritannien.
© Copyright of Telegraph Media Group Limited 2014

Är detta vad som väntar också Sverige?
Fortsatta utflyttningar av industrier till typ Kina, Indien, Polen, Brasilien.
Skuldsatthet
Arbetslöshet
Vräkningar från hus och hemLäs:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar