torsdag 17 juli 2014

Extremliberalerna. Fredrik Reinfeldt Sveriges fiende nummer ett, del 3Fredrik Reinfeldt Sveriges fiende nummer ett, del 3


EU-politiken
Hela den moderata politiken är ett enda stort taskspeleri från början till slut. Partiet syftar till att internationalisera Sverige och världen snabbare och mer. När moderaterna talar om att minska bidragen så skulle de ju kunna börja med de gigantiska belopp som flyttas från hårt arbetande nordeuropéer till nationer i södra Europa, som tackar för bidragen genom att höja sina pensioner och leva över sina tillgångar i ännu högre grad.

Vi svenskar och andra européer tvingas finansiera en internationaliseringsprocess som vi inte ens kan se slutet på. Vi vet inte vart det leder. Men vi vet vad EU-liberalerna vill, de vill att varor, kapital, tjänster och människor ska flöda fritt över alla nationsgränser. De vill också att vi svenskar ska arbeta ihjäl oss för att finansiera mer massinvandring, fler gigantiska överföringar av kapital från nord till syd.

Människor ska inte hinna leva, de ska inte hinna med sin familj och sina vänner, de ska bara arbeta tills de stupar. Mindre frihandel, mer stöd till egna svenskägda industrier och företag, liksom att lämna EU och FN, kan vara rätt väg bort från globalisternas samhällsförstörande politik.

Vad döljer sig bakom Reinfeldt politik?
Bakom fraser som ”öppenhet” och ”arbetslinjen”, bakom den till synes lugne och världsvane Fredrik Reinfeldt finns en politik och en person som är direkt skadlig för Sverige. Bakom masken på Fredrik Reinfeldt döljer sig en person som visar förakt för svenskarna och för det svenska Sverige.
Han inbillar sig att han med sin internationalism står över svenskarna i klokskap, han inbillar sig att ”de mentalt handikappade svenskarna” inte behöver några sociala trygghetssystem eller några gränser. Hans förakt för såväl social omsorg som för det svenska folket har visat sig tydligt många gånger.
Ungefär samtidigt som många moderater antog att partiet skulle få en ny ledare om det gick dåligt i valet 2002 så flöt partiets alltmer lättviktiga och ultraliberala medlemmar upp till ytan.
Riksdagsmannen och moderaternas talesman i integrationspolitiska frågor, Göran Lindblad, framhöll i augusti 2002 att Sverige borde ta emot två miljoner invandrare på 15 år. Han hänvisade till att det föds för få barn i Sverige och menade att import av människor är bättre än att vi ökar den svenska nativiteten. Det skulle innebära ett snitt av 133 000 invandrare per år, ett antal som vi nu börjar närma oss. Den moderata tanklösheten och brist på förståelse för hur det går med en nation som byter ut sin befolkning är häpnadsväckande.

Den extrema moderata politiken, som är extrem inte bara för svenska förhållanden utan även sett i ett europeiskt perspektiv, har fått stort stöd av den borgerliga pressen inklusive Bonnierpressen, medan det socialdemokratiskt dominerade radio- och TV-monopolet grymtat en aning, då huvudsakligen endast om den ekonomiska fördelningspolitikens brister. Internationaliseringspolitiken är man i stort sett överens om liksom massinvandringen och stödet till EU.

År 2003 valdes Reinfeldt som partiledare för moderaterna, till glädje för ”det internationella samfundet” och till glädje för ultraliberaler, svenskförnekare, massinvandringsförespråkare och andra människor med underliga åsikter om den verklighet de lever i.

Den själlöse Reinfeldt har låtit sig inspireras av amerikansk politik på ett flertal områden, istället för att bedriva en självständig politik som tar hänsyn till våra egna historiska, kulturella och politiska omständigheter. Han har dessutom försökt kopiera amerikansk invandringspolitik till svenska, fast det egentligen inte är möjligt.

I USA säger man ibland att den som blivit medborgare där är amerikan. Landet har byggts av invandrare, främst från Europa fram till för några decennier sedan då dörrarna öppnades för massinvandring från hela världen.

Det växande antalet slavättlingar och stora grupper av migranter från olika latinamerikanska länder har förändrat USA kraftigt. Det är ingen naturlag som ligger bakom en ökad invandring av icke-vita till USA, det är en medveten politik med yttersta syfte att blanda alla folk och riva alla rasgränser.
En liknande politik har antagits i de flesta västländer och det är ingen slump att den internationella politiken sammanflätats på ett likartat sätt på så många håll. De som flyttar till USA räknas som ”amerikaner” så snart de blivit medborgare där och den politiken vill Reinfeldt överföra till Sverige.

På motsvarande sätt anser Reinfeldt att vem som helst kan bli ”svensk” fast vi har en helt annan historia och inte kan jämföras med USA. En amerikan kan kanske vem som helst vara, men vem som helst kan inte bli svensk. Sverige är inget invandrarland som USA har varit. Sverige var från början svenskarnas land och de enda som har kommit hit är folk från närbelägna kulturer, andra nordeuropéer vars identitet inte skiljer sig märkbart från vår egen.

Tyskar, finnar, holländare och andra närbesläktade folk har under tidens lopp sökt sig hit, dock i begränsad omfattning. De blev automatiskt en del av vår nation och är idag svenskar. Sverige har i alla tider varit en etniskt homogen nation vilket varit en stor fördel i nästan alla sammanhang.” Del 1, Del 2   Exponerat


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar