söndag 13 juli 2014

Storbritanniens utbyte av befolkningen. SkenäktenskapSkenäktenskap och utbyte av befolkningen

Befolkningsutbytet av infödda engelmän fortsätter på ett obevekligt och obarmhärtigt sätt. Våra styrande eliter är kanske eller kanske inte glada över detta-, men i stället för att göra något åt ​​det  bedriver de i stället den politiska konsten av katastrofhantering . "Inga problem såvitt vi förstår" verkar vara deras fega mantra, eftersom de avlastar den pågående rasliga katastrofen på de ungas axlar och de ännu inte födda.

Kommer ni ihåg att den "konservative" ledaren David Cameron lovade att begränsa invandringen till "tiotusentals" år 2010? Ni  kanske gör det, men Cameron gör det inte. Sedan han valdes har Storbritannien sett nära 500.000 invandrare per år bosätta sig i härliga Storbritannien med en stor mängd förmåner, och lika hög som siffran verkar, kan det vara ännu mer "hårt arbetande" somalier som anländer till  Milton Keynes än vad Cameron är beredd att erkänna.

I en av dessa meningslösa, "oviktiga" små kommentarer har Adam Afriyie, Tory riksdagsledamot för Windsor avslöjat att Storbritanniens invandringssiffror kan röra sig om cirka 250.000 under detta parlaments  tid, beroende på felmarginalen på ersättningar  från Office for National Statistics.

Adam Afriyie 
Man undrar, en kvarts miljon här, en kvarts miljon där ….  och innan ni vet riktigt hur har era barn blivit etniska minoriteter i sina egna städer. Vilket är något som vi alls inte borde fira, trots våra brillianta ledares uppmaningar att välkomna vår ras´ undergång med öppna armar och ett lyckligt, leende ansikte som anstår vårt kulturella berikande.

…Sanningen är att ingen riktigt vet hur många som kommer fram och inte heller vet vi hur många infödda britter som tar allt de äger och har och ”drar” från sitt gamla land. När jag talar om katastrofhantering och det långsamma befolkningsutbytet finns det inget bättre exempel än de senaste nyheterna om att mer än 500.000 passansökningar har drabbats av stora förseningar.

I en knappt trovärdig situation tillåter  Storbritannien otaliga människor in i landet bakvägen genom skenäktenskap som genomförts i Nigeria, Ghana och Brasilien, där den bulgariska, litauiska eller rumänska blivande maken inte behöver ens närvara vid ceremonin  för att gifta sig med den tidigare osedda kärleken i sitt liv. Telegraph

"Den nya typen av skenäktenskap gäller par - bland annat EU medborgare med behörighet till " fri rörlighet” att vara i Storbritannien - att gifta sig i utländska ceremonier som de inte ens behöver närvara vid.

I stället avlägger en tredje part löften på deras vägnar och vigselbeviset används sedan i Storbritannien för att vinna bosättningsrättigheter för den icke-europeiske maken.

En ny rapport säger att ceremonier genom ombud- som är lagliga i länder som Nigeria, Ghana och Brasilien - blir allt vanligare i invandringsansökningar.

Storbritannien måste acceptera sådana äktenskap, om det genomförs på rätt sätt." Läs

Paul Weston är ordförande i Liberty GB.

Mer av Weston

Det finns fler inlägg av Paul Weston på denna blogg. Sök på namnet

Roger Scruton: Ray Honeyford hade rätt
För trettio år sedan, som redaktör för Salisbury Review, började jag att korta artiklar från en Bradfordrektor, som avsåg de problem som de som försöker ge en engelsk utbildning för barn till asiatiska invandrare möter.

Ray Honeyfords uppfattning var enkel. Barn som är födda och uppvuxna i Storbritannien måste integreras i det brittiska samhället. Skolor och lärare hade därför en plikt, inte bara för att undervisa  det engelska språket enligt den engelska läroplanen, utan att se till att barn förstått och anslutit sig till de grundläggande principerna för det omgivande samhället, bland annat ras och religiös tolerans, jämställdhet och vanan att lösa konflikter genom kompromisser och inte genom våld.

Honeyford klagade över skador som gjorts av de mångkulturella "experterna", vars enda syfte verkade vara ghettobildning. Han berättade om sina försök att förklara för föräldrarna att det var i själva verket mot lagen att ta sina barn ur skolan för veckor i sträck under terminstid. Som ett resultat av dessa ansträngningar, ordnade muslimska aktivister ett möte i hans skola för att göra högljudda och hotfulla protester. Honeyford skrev från en anda av genuin oro för barn som han försökte skydda - flickor som tvingas in i äktenskap, pojkar som kom till skolan redan utmattade från sina lektioner i ”madrashes” (religion utbildning - koranskola belägen vid en moské), barn som uppfostrades att tro att de bodde på en främmande plats som de inte tillhör och som de inte var skyldiga varken lojalitet eller tacksamhet.” Läs

Roger Scruton:


 Floder av blod - tal i april 1968 - Enoch Powell
Så här börjar talet:
”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra. I försöken att göra så stöter man på hinder som är djupt rotade i den mänskliga naturen. Det onda märks inte förrän det har visat sig, och i varje dess steg finns rum för dispyter huruvida det är verkligt eller imaginärt.”
"I det här landet kommer den svarte mannen inom 15 till 20 års tid att dominera över den vite mannen.
”Jag ser floden Tibern skumma av blod…"

….Endast resolut och brådskande handling kommer att avvärja det. Huruvida det kommer att bli allmänhetens vilja att kräva det, vet jag ej. Vad jag vet är att se det, men inte tala om det, skulle vara ett stort förräderi.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar