söndag 20 juli 2014

Vildingarnas Malmö. Demokratifarsen i Bryssel och Sveriges "vän" Fredrik Reinfeldt

Politiker med tunghäfta

From: katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se
To: sandorherold@hotmail.com
CC: karolina.skog@malmo.se; Andreas.Schonstrom@malmo.se; anders.rubin@malmo.se; lari.pitka-kangas@malmo.se; carina.nilsson.ks@malmo.se; hanna.thome@malmo.se; Daniel.Sestrajcic@malmo.se; Magnus.Olsson4@malmo.se; anja.sonesson@malmo.se; heidi.avellan@sydsvenskan.se; lars.dahmen@sydsvenskan.se; rakel.chukri@sydsvenskan.se
Subject: Re: politiker med tunghäfta
Date: Fri, 18 Jul 2014 10:24:38 +0000
Sandor,

Du skriver väldigt ofta till många av oss och vid flera tillfällen har du också fått svar. Du och jag har exempelvis haft en mailkorrespondens om bilmålvakter. Jag är övertygad om att vi tyvärr inte kommer längre så här, bland annat för att dina mail ofta innehåller osakliga påståenden och en föraktfulla ton gentemot Malmö och Malmöborna. 

Hälsningar
Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Från: Sandor Herold

Ja, det är mycket möjligt att jag skriver föraktfullt mot en del Malmöbor. Jag kan bara känna förakt mot vissa Malmöbor, särskilt mot sådana som ägnar sig åt skottlossning, knivskärning, gatuslagsmål, misshandel, rån mot äldre, väskryckningar, försöker att kasta ner människor från gångbroar, medvetet kör sin bil in i en folksamling mm mm ......

Att sedan dessa s.k Malmöbor, som bär sig åt på detta sättet, till största delen tillhör den mångkulturella skaran gör inte saken bättre. Det är förvånansvärt att folk som påstår sig ha flytt undan våld och förföljelse bär sig åt som vildar i sitt nya hemland.

Tack för ditt svar i varje fall även om du undviker att svara på frågorna jag har ställt.

S Herold. Här kan du läsa Sandors tidigare inlägg. Vildingarna i Malmö och Solsting
 
En enda kandidat -  demokrati i Bryssel rena farsen

Nigel Farage, frihetlig och outtröttlig kritiker av EU, kommenterar farsen som kallas "demokrati" i Bryssel.” Liberty Bullhorn, Exponerat 
 


Fredrik Reinfeldt Sveriges fiende nummer ett, del 4


Statsminister Reinfeldts tal i riksdagen:

”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”

Reinfelddts förfäder

Reinfeldt ser inte sig själv som ”svensk”. Hans farfars farfar var mulatten eller zulukaffern ”John Hood” som fick barn med en estnisk kvinna, med namnet Emma Reinfeldt. Hon tillhörde det så kallade resandefolket och hade ingen fast förankring i tillvaron.


Att Emma för sin tid var en ”dålig” kvinna råder det inga tvivel om. Att på lösa grunder skaffa barn med en mulatt i en tid när den allmänna moralen var hög, var inte bara skamligt, det väckte förmodligen stor avsky.

Valet 2006
I valet 2006 gick Reinfeldt och hans moderater kraftigt framåt efter att ha fått direkt och indirekt stöd från hela Bonnierpressen och den övriga ”internationella” pressen i Sverige. Reinfeldt hade visat att han var deras man. Han stod till de mest extrema globalisternas förfogande och var i många stycken ännu mer extrem än många dem. Han vill se ett utvidgat EU, ökad invandring och fler utländska företagsetableringar i Sverige. Han ville överge det svenska Sverige helt och hållet.
I ett tal i invandrartäta Ronna i Södertälje den 15 november 2006 påminde han om vilken uppfattning han har om det svenska folket: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Reinfeldt i Hardtalk
I februari 2008 medverkade Reinfeldt i det brittiska debattprogrammet ”HardTalk”, där han fick en fråga av programledaren Stephen Sackur om EU-utvidgningen. Reinfeldt förklarade för en förvånad programledare att han förespråkar ett större EU än vad de flesta andra europeiska regeringschefer och politiker gör.

Han förklarade att det är ”en svensk hållning”, som om hela svenska folket stod bakom honom i en politisk fråga som på allvar aldrig debatterats offentligt Sverige. Han menade också att när vi nu fått ett ”Europa” utan gränser så kan man gå vidare genom att inkludera fler länder, som Turkiet, alla länder på Balkan och på sikt även Ukraina.

Sackur insåg uppenbarligen att han hade med en sällsynt extrem person att göra och undrade om Reinfeldt inte såg någon gräns för hur stort EU kan bli eller för när den europeiska identiteten kan gå förlorad. Reinfeldt framhöll att alla länder som underkastar sig kraven för att bli medlemmar bör kunna bli det.

Saccur berörde invandringsfrågan och undrade om Reinfeldt ansåg att Sverige varit för öppna när det gäller immigration. Nej, svarade Reinfeldt och jämförde massinvandringen till Sverige med hur över en miljon svenskar emigrerade till USA, samtidigt som han tvingades erkänna att det fanns en del problem på olika håll i landet.


Saccur såg svagheten i Reinfeldts argument och förstod att Reinfeldt försökte dölja något. ”Ni har alltså inte kunnat hantera den stora immigrationen sedan 1970-talet”, påpekade Saccur som försökte få Reinfeldt att erkänna bristerna i svensk invandringspolitik.

Istället för att sanningsenligt beklaga allt elände som invandringen fört med sig – och förklara att det finns en stor svensk opinion som ogillar den, och istället för att ens antyda en vilja att begränsa invandringen – hänvisade han bara till att arbetsmarknadspolitiken måste bli bättre. Reinfeldt menade att man måste se till att arbetsmarknaden fungerar bättre istället för att föreslå några som helst förändringar av politiken i mer restriktiv riktning.

När Saccur påpekade att Sverige tagit emot flest irakier i västvärlden, ville han få Reinfeldt att förklara hur Sverige skulle hantera det. Reinfeldt menade att alla dessa irakier ska få stanna i Sverige för evigt och bli en del av det svenska samhället. De ska få aktiv hjälp av det svenska samhället att ta sig in på arbetsmarknaden, förklarade Reinfeldt och Saccur föreföll mycket förvånad över att en svensk politiker frivilligt går med på att ta emot stora skaror irakier.

Saccur berättade för Reinfeldt att hälften av Malmös invånare kan vara muslimer inom en snar framtid och ville höra Reinfeldts kommentar om det. Även om Saccur inte nämnde det så är det invandringens storlek i kombination med de höga födelsetalen bland muslimer som gör att de inom en snar framtid blir fler än infödda svenskar.

Reinfeldt hade inte så mycket att säga om det mer än att invandrarna ska få bo var de vill och att marknadskrafterna ska lösa problemen genom att anställa fler invandrare. En signal från Statsministern om att det är bra att svenskarna trängs undan i sitt eget land. Sverige är multietniskt och det är bara bra ansåg Reinfeldt och såg ut att vilja lägga till att han är lycklig över att hans gränslösa liberalism börjar bära frukt. Att Reinfeldt uppenbarligen är totalt blind inför de skador han åsamkar samhället råder det inga som helst tvivel om.

Han berättade också att han gärna vill införa Euron i Sverige, vilket inte förvånar någon med kunskap om Reinfeldts önskemål om att ersätta det mesta i Sverige, inklusive befolkningen.

Reinfeldt talar till analfabeter


Den 21 april 2009 befann sig Reinfeldt i den lätt efterblivna orten Kulu i centrala Turkiet där han höll tal. Just från Kulu har mängder av turkar kommit till Sverige, varav en mycket stor andel var analfabeter utan några som helst kunskaper om de krav en civilisation ställer på sina invånare. Här talade Reinfeldt om att Sverige och Turkiet står varandra nära.

I Sverige lever idag inte mindre än 100 000 människor med turkiskt ursprung. Många av dem med band till just er stad. De är människor som är och förblir en viktig del av Sverige och dess utveckling. Vad Kulu betytt för Sverige utgör ett viktigt och levande exempel på vad Turkiet har att erbjuda vår europeiska gemenskap.”

Sanningen är ju att Kulu inte betytt något alls för Sverige. I alla fall inte till vår fördel. I själva verket har importen av turkar bara bidragit till att förändra befolkningens sammansättning, dock inte till det bättre. I Tyskland som också tog emot mängder av turkar, inbillade politikerna sin befolkning att turkarna bara skulle gästarbeta och sedan resa hem efter en tid. I stället för att resa hem har de flesta stannat och idag bor över 3 miljoner turkar i Tyskland.

Reinfeldt fortsatte sedan sitt tal till turkarna i Kulu: ”Samtidigt har detta utbyte inte bara varit bra för Sverige. Det har också berikat, utvecklat och förändrat Kulu. Gjort er stad rikare både ekonomiskt och kulturellt.”

Reinfeldts tal om att analfabeter från Kulu har varit bra för Sverige är bara innehållslöst munvänder utan någon som helst sanningshalt. Däremot har turkarna haft stor nytta av Sverige vars skattebetalare ofrivilligt har finansierat deras uppehälle i Sverige.

När turkarna kom till Sverige ökade brottsligheten i de områden där de bosatte sig och de sociala problemen accelererade i form av ökade utgifter för kommunerna och ökade konflikter med ursprungsbefolkningen.

Väl i arbete fick många av dem vägledas som om de vore handikappade eftersom de inte kunde fullgöra sina uppgifter ens i närheten av den effektivitet en svensk brukar uppvisa.
Deras ankomst till Sverige föregicks av samma lögner som man använder idag för att få allmänheten att acceptera invandring. All offentlig kritik mot invandring av Kulu-turkar stoppades effektivt av media och etablerade politiker.

För att visa sin tacksamhet över alla bidrag som Kulu-turkarna har fått i Sverige har de döpt gator och parker efter Olof Palme. I Kulu kunde man också hitta mängder av föremål märkta ”tillhör landstinget” och liknade i olika second-hand butiker eller i hemmen, vilket indikerade på vilket sätt de kommit till orten.

Reinfeldt fortsatte sitt tal i Kulu med följande ord: 

Låt mig därför slå fast att det är min övertygelse att EU behöver Turkiet. Och att Turkiet behöver EU.

Men Fredrik Reinfeldt har inte med ett enda ord förklarat varför EU behöver Turkiet. Han har inte heller förklarat för EU:s medborgare att med Turkiet i EU kan i praktiken ytterligare minst 70 miljoner människor komma till Sverige, förutom alla de turkar som redan finns inom EU och som då ännu lättare kan flytta som de vill.

Sverige och Tyskland riskerar att bli särskilt utsatta för gigantiska lämmeltåg från de folkrika Turkiet. Fredrik Reinfeldt borde istället ha framhållit för turkarna hur viktigt det är att Turkiet hämtar hem alla sina landsmän från Sverige och EU så att de kan göra nytta i det land där de hör hemma.

Reinfeldt fortsatte: ”Därför stödjer Sverige också ett turkiskt medlemskap i EU. Turkiet är en sekulär demokrati som hör hemma i Europa.

Med ”Sverige” menade han i det här fallet inte svenska folket utan den regering som över huvudet på svenska folket fattar beslut som är till stor skada för Sverige. Reinfeldts påstående om att ”Turkiet hör hemma i Europa” tyder på en allvarlig kunskapslucka.

Turkiet hör absolut inte hemma i Europa. Även om en liten geografisk del ligger i vår världsdel så hör landet inte hemma i Europa på något sätt, varken geografiskt, politiskt eller historiskt. Ännu mindre när vi kommer till befolkningen som inte är europeisk på något sätt, varken etniskt eller kulturellt.

Reinfeldt träffade också den turkiske premiärministern Recep Tayyip Erdogan och i en intervju med pressen efter mötet upprepade han sitt stöd till Turkiet. ”Sverige stöder till fullo Turkiets önskemål om medlemskap i EU. Turkiet hör till Europa.

Reinfeldts politiska arbete för att upplösa nationerna går tack och lov ganska trögt. Han har visserligen Bonnierpressen och globalisterna som stöd, det betyder väldigt mycket för honom. Men han har en växande opinion i Sverige emot sig. En del svenskar förstår faktiskt vad Reinfeldt håller på med och vilken skadlig politik han försöker bedriva.” Exponerat, del 1, 2 och 3

Läs:

 

 

  2 kommentarer:

 1. Undrar i min dumhet vad det är för skillnad mellan resandefolk och zigenare? Det angavs att Reinfeldts anmoder Emma Reinfeldt tillhörde denna folkgrupp.
  Nu börjar man förstå varför Fredrik R. är så angelägen om denna folkgrupp och andra sk flyktingar.
  Hela min familj har råkat ut för folkgruppen zigenare - mest synd om var det för min egen son som arbetade i en korvkiosk för att få ihop till en resa under sin skoltid och sålde 8 korvar till dessa hedersmän.
  Alla sade att den siste skulle betala men när denne fått sin korv stack alla dessa hedersmän så min son fick själv lägga ut .pengarna.
  Efter alla upplevelser vi haft av detta hedersfolk har vi blivit begåvade med fördomar vilket alla tycker är förkastligt - alltså att ha fördomar.

  SvaraRadera
 2. Hoppas många läser detta och inser vilken FALSK profet som nu sitter vid rodret och styr Sverige.

  Det enda vi kan göra är att rösta på SVERIGEDEMOKRATERNA
  och att kolla röstlokalerna genom utsända så att allt går rätt till.

  Jag har varit med några gånger och hittat SD:s röstsedlar i papperskorgarna. Så går det til i det demokratiska Sverige.

  SvaraRadera