söndag 17 augusti 2014

Reinfeldt träder fram som den landsförrädare han är. Carl Bildt borde hålla tyst och svenska jihadister får stöd vid hemkomstenÖppna era hjärtan för de utsatta.

Den svenska flyktingpolitiken, och kanske främst processen efteråt – migrationen, har gått in i en systemkollaps. Fredrik Reinfeldt är den förste nu att öppet informera väljarna att pengarna i statskassan inte räcker till längre. Ledarsidorna 

Läs Julia Caesar: En dåres försvarstal

Från Bildt till Bildt


En bild av Carl Bildts farfarsfar ur Hvar 8:e dag,
föregångare till denna webutgåva.

I år har jag arbetat med två översättningar – en som påstår att politiska övertygelser kan ärvas. Och en som talar om hur kolonialmakterna styckade Afrika. I båda fallen leder spåren till ... ja, just det, Carl Bildt. Läs hur det hänger ihop.

1885 sammankallade Tysklands kansler Bismarck en konferens om Afrika i Berlin. Där beslutade 14 europeiska makter att Belgiens kung skulle få behålla Kongo, där han anställde folkmord på miljontals kongoleser (se Adam Hochschildts Kung Leopolds vålnad). Dessutom enades man om principen om "effektiv ockupation", dvs. endast länder som redan hade tagit ett område under full kontroll kunde göra anspråk på det som koloni. Detta inledde den stora kapplöpningen om Afrika.

När jag så av en händelse slog upp dokumentet från Berlin visar det sig att Sverige och Danmark var med bland de 14 länder som inledde detta mörka kapitel i mänsklighetens historia, bland kolonialtidens värsta förbrytelser. Ännu mer förvånad blev jag av att upptäcka att Sverige representerades av en baron Bildt, generallöjtnant Gillis Bildt, farfarsfar till Sveriges nuvarande utrikesminister.

När man hör Carl Bildt idag agera stormaktsknekt och ser hans farfarsfar sitta vid Bismarcks sida och dela upp Afrika som en spittekaka är det nästan som om ingenting hade hänt i Sverige på 130 år!”
Det är spöklikt./Stefan Lindgren 8 dagar

 

 Vore det bättre för både Sverige och världen om Carl Bildt slog av på sin arbetstakt?


”Sandelin: Bryt tabut om Sveriges extrema asylpolitik
Första halvåret 2014 beviljade Sverige drygt 16 000 uppehållstillstånd till asylsökande samt tog emot 1 000 kvotflyktingar. I grova drag beviljar Sverige nu mellan tre till fyra gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande som övriga nordiska länder tillsammans. [..]

I Danmarks Röst har bland andra jag, Marika Formgren och DN:s utrikeskorrespondent och författaren Nathan Shachar medverkat. Alla har vi berört tabut mot att diskutera invandringen öppet i media. Med Shachars ord hindras detta av ”de moderna inkvisitionsimpulserna”. Han sa: ”En sak som jag ständigt hör från svenska kollegor och intellektuella är: ”Du är lycklig som inte lever här.” Nathan Shachar lämnade Sverige för 43 år sedan. När han ser tillbaka kan han konstatera att den livsviktiga yttrandefriheten har begränsats:

”Jag växte upp i en intellektuell miljö med många akademiker och journalister som alltid diskuterade vilt med stor respektlöshet med motsatser och extrema paradoxer. Den världen finns inte mer. Den förstördes först av vänstern och nu har den tagits över av den politiska korrektheten.” Bryt tabut om Sveriges extrema asylpolitik,

……. Europeisk asylpolitik är på god väg att kollapsa
Det är egentligen inget att tala om även jämfört med på bara fem år. Politik och regering tycker att det är en tillfällig kris, när allt tyder på att det är det första meddelandet om en faktisk tsunami mot Europas kuster. Afrikas befolkning fördubblas nästa generation , islam är enligt utländska bedömare på väg in i decennier  av inbördes sammandrabbningar. Politiken och Snaphanen

… menar Linus Gustavsson från Försvarshögskolan, som säger att Sverige skall ta reda på “hur dom mår” och om de lider av trauman. Alla svenska mördare ‘mår’ mycket dåligt när de har fått uppleva en resa genom en sådan press. Ju mindre svenska de är, desto värre har dom det. Kanske har de skurit av halsen på några människor eller skjutit dom i nacken och av detta fått mardrömmar? “Några har också dött, och detta önskar vi ju inte skulle få hända svenskarna.” Cirka 200 personer med svenskt pass (kallat ‘svenskar’) befinner sig i Syrien och Irak. Coachning betyder förresten:
”…Att släppa en persons potential/förmåga lös för att därmed maximera dennas prestation. Det är mera ett sätt att hjälpa honom att lära, snarare än att lära honom något”.
Nåväl, så man ska inte hoppas att de maximerar deras prestationer utöver vad de redan har gjort? ”Forskare vid Försvarshögskolan kritisk till svensk flathet”, säger en annan. “Den islamiska staten sände Mehdi Nemmouche, och kommer sända andra,” skrev man i Belgien i går. I Danmark råder det oenighet, men jag vill nu inte förekomma Erslev Andersen och DIIS i frågor om liv och död:
Sammanfattningen från DIIS’ terrorforskare står inte bara i kontrast till PET:s (danska polisens efterrättningstjänst) värderingar. De har också andra delar av forskarmiljön emot sig. Till exempel den centrala ledaren och terrorforskaren vid den Svenska Försvarsakademin, Magnus Ranstorp: »Både Erslev och Dearlove har fel. Alla europeiska underrättelsetjänster – och jag har talat med dem alla – är eniga om, att det är tal om ett mycket allvarligt hot, och vi har redan börjat få se den materialisera sig«, säger Ranstorp och hänvisar till ett ganska nytt, men för offentligheten okänt fall från Storbritannien, där långt framskridna terrorplaner blev stoppade. I förra månaden inleddes rättegången mot de två terroranklagade, men medierna har förbjudits att följa upp rättegången. (från Syrien, Weekendavisen, 18-07, 2014, ej online).

“SVENSKA” JIHADKRIGARE Ett av de många nykulturella fenomen som Sverige och andra höginvandringsländer fått förmånen att berikas av är muslimska jihadkrigare. Det är unga män som beger sig till de kaotiska regioner i världen där de har sina rötter, i syfte att bidra ytterligare till kaoset genom att ansluta sig till islamistiska terrorgrupper som al-Qaida och Islamiska Staten (IS/ISIS) och mörda i dessa gruppers och Allahs namn.
Peder Hyllengren är forskare vid Försvarshögskolan i Karlstad och menar i likhet med Sverigedemokraterna att regeringen och de övriga sju riksdagspartierna gör på tok för lite för att få stopp på den här trafiken av muslimska jihadresor till bl.a. Irak och Syrien. Trots att det som dessa personer gör sig skyldiga till är att betrakta som allvarliga krigsbrott, kan de utan att drabbas av några som helst efterräkningar lugnt återvända till Sverige.
Hyllengren är kritisk till att det är möjligt att resa utomlands och kriga, för av FN terrorstämplade muslimska milisgrupper, utan att detta betraktas som ett brott i Sverige. Och den orsak som Hyllengren uppger till varför detta är möjligt, är minst sagt anmärkningsvärd:
- Många politiker och aktörer väljer att ligga lågt i den här frågan, för att inte uppfattas som främlingsfientliga.
Det handlar alltså återigen om att inte stöta sig med det “muslimska civilsamhället” i Sverige. Det är en grupp som kontinuerligt flyttar fram sina positioner, ökar på sina kravlistor på särrättigheter och som i antal blir en allt viktigare grupp för de politiska partierna att stryka medhårs om de vill vinna valet.
Den politiska “flatheten”, som Hyllengren kallar det, förstärks ytterligare av att svensk media domineras totalt av en vänsterliberal journalistkår som ser som en av sina främsta uppgifter att försvara den rådande massinvandringspolitiken och det multikulturalistiska samhällsexperimentet och på så sätt bana väg för islams fortsatta etablering i Sverige. Den politiker som dristar sig att ha invändningar kan påräkna att utsättas för ett mediedrev och anklagelser om islamofobi, främlingsfientlighet och rasism.
Precis som i fråga om utomvästlig massinvandring utmärker sig Sverige också som det extrema undantaget när det gäller att se genom fingrarna när företrädare för denna invandrargrupp begår krigsbrott i andra länder. I bl.a. Danmark och Storbritannien, men också i andra länder där fenomenet med jihadkrigare dykt upp, vidtar man nu olika åtgärder för att kriminalisera resorna, hindra jihadkrigarna att återvända och frånta dem deras medborgarskap.
Så icke i Sverige. Bara ett parti – Sverigedemokraterna – driver här en linje som är jämförbar med den som är gängse i andra drabbade länder. Det som är normal politik och ansvarstagande där, betraktas i Sverige av sjuklövern och massmedia som rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
Hyllengren berättar hur bilder sprids på Internet av svenska medborgare med invandrarbakgrund som stolt poserar med avhuggna huvuden tillhöriga kristna och andra otrogna, som de har mördat och lemlästat. Strömmen av jihadkrigare till oroshärdarna i den islamdominerade delen av världen ökar stadigt. Bortåt 200 svenska medborgare med invandrarbakgrund har de senaste två åren begett sig till Syrien och Irak för att kriga för Allah och etablerandet av det muslimska kalifatet under Sharia på jorden.
Av dessa har cirka 20 stupat i strid och runt 40 återvänt till Sverige. Somliga av återvändarna är bara på tillfälligt återbesök i Sverige för att ”vila upp sig” mellan jihadresorna. Inte sällan har man ådragit sig krigsskador som man behöver den svenska skattefinansierade sjuk- och psykvårdens hjälp med att få behandling för innan man reser tillbaka till Syrien eller Irak för att fortsätta göra sin militanta jihadplikt.
Denna plikt tar sig bland annat uttryck i de etniska rensningar och massavrättningar som Islamiska Staten nu iscensätter i norra Irak på kristna och andra religiösa minoriteter. De unga flickorna tas, med stöd i Koranen och Haditherna, som sexslavar (t ex Boko Haram). Hyllengren förklarar vad IS´ härjningar har sin grund i:
- Det är … en oerhörd brutalitet som de här personerna utsätter andra för i Irak och Syrien. I grunden handlar det här om värderingar.
Det är alltså muslimska religiösa föreställningar, en ideologi (ej religion) och en till dessa kopplad muslimsk värdegrund som legitimerar detta brutala och rasistiska våld mot andra etnisk-religiösa grupper. En fast förankrad föreställning om att “de otrogna” är mindre värda än muslimer och skall kuvas eller utrotas helt från jordens yta. I den muslimska rasistiska rangordningen står judar allra lägst, tätt följd av kristna. Men man slåss även sekteristiskt inbördes om vilken uttolkning av Koranen – den shia-muslimska, den sunni-muslimska, Wahabistiska osv. – som är den rätta och vilken alla andra på jorden måste underkasta sig. Islam betyder just “underkastelse”.
Hyllengren påtalar också vad Säpo och andra experter tidigare, för döva öron försökt få det politiska etablissemanget att förstå – att de till Sverige återvändande jihadkrigarna utgör ett hot mot Sverige och svenskarna:
- Ja, de är ett potentiellt hot, enligt säkerhetstjänsterna i hela Europa. Vi har redan sett försök till terrorattentat i Belgien, Holland och Storbritannien.
För många av dessa muslimska krigare fortsätter kriget mot de otrogna och för det muslimska kalifatet - här. Islams grundregel är att islam och sharialagar ska styra överallt på jorden där det finns muslimer. De återvändande jihadkrigarna har under sin tid i Syrien och Irak radikaliserats ytterligare, avtrubbats mentalt när det gäller tröskeln för grymma våldshandlingar och att döda andra människor och som utbildats i terrorkrigets konst.
Det är således endast en tidsfråga innan vi får se det första framgångsrika muslimska terrorattentatet i Sverige. I december 2010 försökte Taimour Abdulawahab ta med sig hundratals julhandlande stockholmare i döden i ett planerat självmordsbombsattentat. Den gången dog endast attentatsmannen själv. Det kan delvis tillskrivas ren tur men framför allt att Abdulawahab inte hade tillräckliga kunskaper i bombtillverkning eftersom han inte fått utbildning i ämnet i Syrien eller Irak. Sådan utbildning har däremot de jihadkrigare fått som nu återvänder till Sverige och Europa med samma intentioner som de Abdulawahab hade.
Om en månad är det riksdagsval. Då har du möjlighet att rösta på ett parti som tar detta hot på allvar eller så kan du rösta på något av de övriga sju partierna som leker med det svenska folkets säkerhet och trygghet, som i bästa fall beror på politisk “flathet” och ren okunnighet och som därför blundar och vänder ryggen till för att inte riskera bli utpekade som främlingsfientliga och i värsta fall inte överhuvudtaget förstår faran med att låta islam få en ställning i Sverige jämförbar med den idag i den islamdominerade världen.

1 kommentar:

  1. Läste för någon vecka sedan att det är 11.000 som fortfarande väntar på att bli placerade i eget boende och alltså bor kvar i flyktingförläggningar. En kille hade bott över 1 år hade ett väldigt tråkigt liv och ville komma därifrån och börja leva ett eget liv och kunna skaffa arbete.
    Ändå står f-skapet FR ch vill att vi skall ta in fler och fler - han
    borde nog uppsöka en läkare - något fel på honom är det.
    Heima

    SvaraRadera