torsdag 7 augusti 2014

Sveriges "landsfader" har besökt katastrofområdet. Morgondagens städer och framtiden för pensionärerna



Nu har vår herr statsminister och ”landsfader” som han vill vara enligt eget uttalande visat sig i brandområdet?
 
Ingvar Carlsson på jobbkongressen i Älvsjö 2009:
Reinfeldt sade att han har Tage Erlander som sin förebild. Jag var politisk sekreterare åt Tage Erlander 1958–1960. Jag var ordförande i ungdomsförbundet 1961–1967, med Erlander som partiledare. Jag var Tage Erlanders statssekreterare under hans två sista år som statsminister. Jag hade alltså närmare tio år av ett nära samarbete med Tage Erlander. Tage Erlander ville skapa det starka samhället för frihet och trygghet. Han var vår statsminister som satt längst, 23 år, och var ändå totalt oförstörd av makten. Jag kan bara säga: Fredrik Reinfeldt blir aldrig någon ny Tage Erlander! Han passar inte in i Tage Erlanders skrynkliga byxor; han är för kort i rocken.”Reinfeldt vill bli landsfader


Fr. Snaphanen:

Det är inte lätt för Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg att bli publicerade i den svenska dagspressen. I Danmark skulle de förmodligen ha en egen kolumn i Berlingske och Jyllands-Posten, men det fungerar inte i Sverige och det är ingen nyhet. En krönika om året verkar vara Gunnar Sandelins kvot på Dagens Nyheter. Det är inte mycket utrymme för en kvalificerad svensk debatt, som hållits i en konstgjord anda i årtionden.   hemsidan om deras böcker har de också en blogg som jag gärna vill slå ett slag för.
  


 ”Dystopiska funderingar
Några riktigt dystopiska funderingar om vad som händer i morgondagens städer. Jag skrev dem för något decennium sedan. De känns fortfarande relevanta och jag har därför fräschat upp dem lite.

I sin viktiga bok ”Postmodern Ethics” använder Zygmunt Bauman rubriken ”Exit the nation-state, enter the tribes”. För mig är just rubriken oerhört mättad. 1.

 När Bauman använder begreppet ”stammar” (tribes) så menar han att begreppet är relevant därför att det handlar om små lokala grupper med i stort sett jämlika medlemmar och militära drag. Han lägger till suffixet neo (neo-tribes) och vill på så sätt skilja dem från stammar i sin gängse betydelse.

Det är emellertid svårt att se nationalstaten vittra ner. Globalt sett är den starkare och mer täckande än den någonsin varit i människans historia. Pröva istället tanken att grupper i samhället helt enkelt lägger nationalstaten och alla dess regler ”åt sidan”; att Sverige inte längre finns för många av dem som bor i Sverige. De är inte ens ”motborgare” utan snarast ”oborgare”.

Om man verkligen vill måla fan på väggen bör man i sammanhanget ta med den tyske sociologen och demografen Gunnar Heinsohn, som i ”Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen” hävdar att när det i en befolkning finns ett överskott på unga män, så blir våld, mord, krig etc. resultatet. När 15 – 30-åringar utgör mer än 30 procent av befolkningen, är konsekvensen ofta krig.
 
I världen i dag finns det enligt Heinsohn 67 länder med ”ungdomspucklar” – i 60 av dem är det inbördeskrig eller massmördande. Och går man bakåt i historien så hittar man samma slags samband. Boken kom 2003 och blev något av en kultbok i Tyskland. Den välkände tyske filosofen Peter Sloterdjik ansåg åtminstone för tio år sedan att detta var en bok lika viktig som Marx´ Kapitalet.” Snaphanen och Dystopiska funderingar

Uppfriskande ärlighet
Gränsvakten: “Hur många personer ombord?”
 Föraren: “Bara jag.”
Gränsvakten: “Är du amerikansk medborgare?”
 Föraren: “Ja, men spelar det någon roll?”
Gränsvakten: “Inte längre, tyvärr”
(Från Every KindaPeople)

Detta är Ledarskap

Kommer Du till Australien illegalt Får Du Aldrig Stanna.
Australiens problem med Illegala Invandrare lösta

De sju senaste månaderna har inte en enda Illegal Invandrare anlänt till Australien.

Efter valet 2007 hade CenterVänster-regeringen öppnat gränserna.
Ute på haven omkom tusentals människor, som resultat av denna havererade politik.
 
De mottogs på samma välvilliga som villkor som i Sverige. Allt bekostat av skattebetalarna.

Majoriteten var inte genuina flyktingar, utan ville ha del av välfärdssystemet och
förfärande nog hatade en del invandrare västvärlden.

Australiska väljare revolterade i valet 2013, när man sett hur de nyanlända gick före i kön. Invandringsfiaskot hade kostat miljarder.

Abbotregeringens besked till illegala:

"Du har kommit till Australien olagligt. Som ett resultat kommer du aldrig att få bo här.

Du kommer aldrig att bli australiensare.

Du har två alternativ;

Antingen tar vi Dig till en asylanläggning, där Du får vänta i förvar tills asylansökan behandlats eller så flyger vi Dig hem utan kostnad."

- Inte en enda Illegal Invandrare till Australien på sju månader.” Läs hela artikeln
Något för Sverige? Ingalunda


”De goda är ute efter din pension

Det ogenerade kravet på regeringen från dessa förment goda lobbyister är att svenska folkets besparingar skall användas för att driva en politisk agenda som stämmer med deras vänsterorienterade politiska värderingar. Den fråga som måste ställas i AP-fondernas etikarbete är dock, hur man skall balansera olika etiska hänsynstaganden? Är det spararnas berättigade krav på att pengarna placeras där tillväxten förväntas vara bäst, eller är det hänsyn till ett antal politiska värderingar om miljö och människors rättigheter som skall vara vägledande? Svaret på de frågorna är inte lika självklart som de goda vill ge sken av.

…Satsningar på s.k. förnyelsebar energi, som de goda menar är den bästa placeringen, har gjort fiasko över hela världen och är på tillbakagång. Företag på detta område går i konkurs på löpande band och aktiekurserna faller. Ett typiskt exempel är Arise Windpower, där Tredje AP-fonden och Alecta tillhör de största aktieägarna. Aktiekursen har fallit med över 60% på fem år. Studier visar därtill att dessa förment förnyelsebara satsningar orsakar långt större miljöskador per energienhet än den fossila energin.

AP-fonderna gör klokt i att hålla huvudena kalla och inte låta sig påverkas av den industri av förment goda lobbygrupper som försöker tvinga på oss sin politiska agenda med vilseledande etikargument. Självklart finns det frågor av etisk karaktär som bör vägas in i fondernas placering, men ett klokt råd är att se upp när det gäller miljöargument. De senare döljer nästan alltid en politisk agenda som saknar faktisk betydelse för miljön.

Som pensionssparare gör ni klokt att ha örnkoll på hur era egna pensionsbesparingar placeras, så att det inte sitter någon politiskt korrekt fondförvaltare och förskingrar, det ni skall ha för att sätta lite guldkant på er ålderdom.”Antropocene

Läs också: 

3 kommentarer:

 1. Ordet "landsfader" passar bara i ett folkhem, där tanken är att landet är som en stor familj, och då är Per Albin den enda landsfadern vi haft.
  Folkhemmet dog ju med Per Albin.

  Ordet "Landsfader har aldrig passat i ett samhälle som inte har ambitionen att vara ett folkhem, så då passar inte det uttrycket heller på Tage Erlander.

  Att kalla en sådan värdelös nolla som Reinfeldt för landsfader är att skända och vattna ur begreppet folkhem.

  Kanske Åkesson kan bli en landsfader en dag, han har ju ambitionen att återupprätta folkhemmet.

  SvaraRadera
 2. T.o.m. Jan Guillou

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article19340038.ab

  SvaraRadera
 3. Helt plötsligt och utan att söka dök detta upp som en tankeutföring. Eftersom de inte skriker om detta längre har de väl fått sina hus av "landsfadern".

  Från 2012
  http://everykindapeople.blogspot.se/2012/12/sverige-arga-somalier-upprorda-over-att.html

  Heima

  SvaraRadera