torsdag 18 september 2014

Chemtrails, Contrails, Livsmedelstillsatser - bra för vem?Kontrollera oljan och du kontrollerar nationer,

 kontrollera livsmedel och du kontrollerar människor.”

Så uttalar sig Henry Kissinger i en bok ” Fröer av förstörelse ” skriven av den svenskättade ledande forskaren William F Engdahl, ekonom och analytiker av den nya världsordningen. 


 Cancerformer som ökar, livsmedelstillsatser, Chemtrails m.m.
Enligt de senaste larmrapporterna har antalet cancerfall i Sverige ökat. Utöver mänskligt lidande orsakar sjukdomen stora kostnader. Man beräknar kostnaderna varje år till drygt 34 miljarder. I takt med att allt fler drabbas beräknas kostnaderna öka till 70 miljarder år 2030. Den cancerform som ökar mest är hudcancern malignt melanom. År 2012 ställdes 1.337 diagnoser avseende hudcancer. Orsaken till att cancer utvecklas kan vara rökning, vad vi äter och hur vi solar.

Att den mat vi äter har en stor inverkan på utvecklingen av olika cancerformer är nog ganska klart. Vi konsumenter bör på allvar kräva att livsmedelstillsatser helt eller delvis begränsas. I livsmedelslagen anges att denna syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människans hälsa. Den höga skyddsnivån gäller alla stadier av produktions, -berednings -och distributionskedjan för livsmedel. Hur ser det då ut i verkligheten? I och med Sveriges inträde i EU fick industrin tillgång till 316 olika tillsatser och ett tusental aromämne som inte behöver anges på produkten. Av dessa tillsatser har 104 anteckningar om biverkningar gjorts. I Australien och Nya Zeeland är 35 tillsatser förbjudna. Innan vi gick med i EU var 12 av de nu tillåtna tillsatserna förbjudna i Sverige. Överkänslighetsreaktioner i en eller annan form finns noterade i 47 tillsatser.

Vid djurförsök har 13 tillsatser noterats för cancereffekt. Varför tillåter t.ex EU polyoxietylent (40) steatat, som är förbjudet i USA sedan 1952? Tittar man på 431 i livsmedelsverkets nyckel till e-nummer får man just veta att det är polyoxietylent (40) stearat. Men i nyckeln anges inget om att ämnen har visat sig vara cancerframkallande vid djurförsök och att ämnet kan innehålla ohälsosamma biprodukter. Livsmedelsmyndigheten i USA har högre skyddsnivå för sina medborgare än vad EU har. Du kan som konsument köpa en förpackning färgglada tuggummikulor (4 rader med 14 i varje). Denna produkt innehåller totalt 12 olika tillsatser. E-numren finns angivna men var står det t.ex att e-320 kan innebära risker för småbarn? Tillsatsen misstänks orsaka allergiska reaktioner och hyperaktivitet. Hur var det nu - hade inte ADHD ökat? Barn vill ju, som bekant, ha färgglatt godis. Tuggummi-kulorna tillverkas i Österrike och säljs i 19 olika EU-länder. Men, och det är anmärkningsvärt, de säljs inte i Österrike.

Kan hudcancer bero på annat än överdrivet solande? Ska vi verkligen tillåta att rymden manipuleras för olika ändamål? Människan har länge velat påverka vädret av olika orsaker. På 1940-talet sprutade man silverjodid på moln för att framkalla regn. Sker kemisk besprutning nu? Det finns mycket som talar för att dessa experiment pågår. Den som är observant och tittar på himlen ser vita molnstrimmor kors och tvärs. Är det kondensstrimmor efter flygplan eller strimmor av annat slag? Kondensstrimmorna (contrails) försvinner efter några sekunder. De andra strimmorna (chemtrails) kan stanna kvar i flera timmar. Enligt vissa källor är de senare strimmorna giftiga kemikalieutsläpp där en blandning skett med kommersiella flygplans bränsle. Det finns idag särskilda flygplan utrustade med tankar och utsläppsaggregat. Dessa flygplan saknar transpondrar och kan inte spåras. Noterade iakttagelser är att planen är långsmala och vita. Transpondern stängdes av på det Malaysiska passagerarplan som är spårlöst försvunnet i havet utanför Australien.
Verkar det hela röra sig om sience fiction?

Den 4 januari 2011 föll ett 70-tal kajor döda till marken i Falköping. Fåglarna obducerades och inga yttre skador kunde påvisas. Samtliga fåglar hade kraftiga inre blödningar. Vid samma tidpunkt hittades tusentals döda fåglar i Arkansas och Louisiana. Även här kunde inga yttte skador ses. Den minnesgode kommer kanske ihåg att 30 älgar hittades döda 2008 och på senare tid har älgkalvar hittats döda på Öland. Blekinge drabbades tidigare av döda fiskmåsar och nu har Hanöbukten drabbats av omfattande fiskdöd. Att Sverige aktivt deltagit i denna miljöförstörande verksamhet är bekant. I en överenskommelse 2001 mellan f d statsminister Göran Persson och CIA gjordes det möjligt att spruta ut kemikalier för att sänka temperaturen med hänvisning till växthusteorin. Den samlade miljörörelsen tiger om detta.

Det är uppenbarligen ett bättre mantra att tjata om utsläppen av koldioxid, som skadar vår miljö och påverkar den globala uppvärmningen.  Detta är en hypotes som FN:s klimatpanel IPCC påstått genom datasimuleringar. Ingen stigning av temperaturen har skett de senaste 17 åren. Trots detta fiasko från IPCC anser man sig kunna spå klimatet för 2040 och 2100. Om nu miljövännerna anser att koldioxiden ökat i luften har detta gynnat oss genom större skördar, större tillväxt i skogarna, grönare öknar och färre orkaner. Någon eller några från miljörörelserna har väl kört bil genom Tyskland. Var finns de döda träden vid autobahn? Träden är gröna och växten nerium blommar för fullt år efter år. Många av er gick på bluffen som Al Gore höll på med för att lansera sin film "en obekväm sanning". Sedan han på punkt efter punkt avslöjats har han tystnat. Tvivlare bör läsa boken "chill-out" - sanningen om klimatbubblan.

Många organisationer är beroende av bidrag för att finansiera sin verksamhet, så illa är det. Om nu koldioxidutsläppen är farliga för miljön borde miljöpartiets politiker i EU verka för att den månatliga flytten av EU till Strasbourg upphör. Per år orsakar denna flytt utsläpp av beräknat 20.000 ton koldioxid. Det hörs heller inget pip från miljörörelserna att två brunkolseldade kraftverk i Tyskland under 2013 släppte ut 37 miljoner ton koldioxid. Men det är klart att det är lättare att jaga de mindre i samhället än att ge sig på de stora utsläppsbovarna. Man öppnar nu för fem nya dagbrott av brunkol och utsläppen beräknas pågå till 2015. Det är ett vedertaget faktum att utan koldioxid hade jordens medeltemperatur varit 30 grader lägre än i dag. Den som vill läsa mer om kemikalieutsläppen kan logga in på Chemtrails, Contrails, Kondensstrimmor, HAARP, LOFAR, LOIS, eller EISCAT. Jämför strimmorna från chemtrails och vanliga strimmor efter flygplan och ni ser skillnaden.

Avslutningsvis, skall vi lämna över en ren värld till våra barn och barnbarn så bör vi först sluta upp med experimenten i atmosfären.
Anders Andersson, Löddeköpinge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar