fredag 19 september 2014

Landsförräderiet mot det svenska folket"Det smärtar oss i hjärtat att vårt folk försvinner men det kommer att smärta den kapitalistiska kassakistan den dag det folk och den kultur som frambringade rikedomen är borta."”Det är ett övertagande av Sverige från deras sida som de absolut inte skall lyckas med.
Livstidsutvisa en till två miljoner invandrare från Sverige och dra tillbaka det svenska medborgarskapet. Inga bidrag skall betalas ut.” LäsFrån Olle Ljungbeck inkom till bloggen precis före valet följande:

Ord och inga visor


Ett av de värsta brott en regering och riksdag utfört mot det egna folket.

Den massinvandring som i dag pågår till Sverige är ett brott mot demokratin och mot de människor vars boende här grundas på etnicitet och medborgarskap.

Massinvandringen är och blir den största samhällsförändring Sverige någonsin ställts inför. Därför är det ett oerhört brott att Sveriges medborgare inte får folkomrösta om den.

Men detta vill inte dagens politiker se eller inse. I stället skall vi öppna vårt land för ännu fler. Trots att statsministern nu endast kan lova att invandringen kommer att kosta men också att neddragningen av välfärden är ofrånkomlig har han ingen tanke på att minska den till realistiska tal.

För att förhindra kritik tar man nu till alla till buds stående medel för att tysta kritikerna.

Redan sedan ett par år har medierna bildat symbios med makten för att stänga ute alla de, som ifrågasätter och intar en kritisk hållning till den pågående dårskapen. För det är en dårskap om man tror att ett land med 9 miljoner invånare skall kunna ta emot upp emot 100 tusen personer under ett flertal år utan att välfärden skall kollapsa. Men också tron på att man skall lyckas integrera dessa människor som kommer från diktaturer där ingen vet vad demokrati är. Flertalet har också levt i länder med lösliga statsbildningar där nästan inga institutioner fungerar. Deras kultur, och värderingar kolliderar med i stort sett alla de värderingar vi lagstiftat om och de allmänna värderingar som delas av merparten av det svenska folket. Till detta kommer en mer än femtioprocentig analfabetism och en religion som är fylld av vidskepelse, våldsinslag och närmast hämtar sina värderingar från en tid som åtminstone ligger 1000 år tillbaka. Lägger man därtill att kvinnor och flickor enligt denna kultur/religion inte skall ha samma rättigheter som pojkar och män blir konflikten med vår kultur och lagar enorm.

För att nu inte riskera att våra ungdomar själva skaffar sin en realistisk bild av detta vansinne har man startat en regelrätt hjärntvätt av eleverna vid bl a våra gymnasier.

För närvarande pågår en sådan hjärntvätt av tidigare aldrig skådat slag i bl a våra gymnasieskolor som skulle fått nazisterna i forna Hitlertyskland att avundas. Under regi av Expo reser "föreläsare" runt och hjärntvättar försvarslösa ungdomar om vilket rasistiskt och uselt land de lever i. (Enligt Säpo finns det endast 300 organiserade nazister! Hur många jihadister som nu strider med de mest extrema våldsgrupperingarna i Asien och Afrika får vi däremot inte veta!).

Självklart är det enbart sådana med den rätta tron som får "föreläsa", nämligen de mest extrema vänsterelementen och politiskt korrekta. En av dessa är Bilan Osman. Det är bara att gå in på google så framgår det tydligt vad hon står för. Vansinnigheterna i hennes propaganda framgår inte minst av att hon tom tar fram Carl von Linné som den genomusle rasisten mm.

Men det allvarliga är att här tillåter rektorerna vid våra skolor en samling individer med en hatisk och grumlig ideologi hjärntvätta försvarslösa barn med sitt gift. Utan att försvara Sverigedemokraterna är det som nu pågår i våra skolor mycket mera allvarligt än vad man lyckas beslå Sverigedemokraterna med. Den kampanj som nu pågår Expos regi är så långt ifrån humanism och tolerans man kan komma. Som förälder skulle jag omedelbart vägrat att sända mina barn till dessa förgiftningsmöten.

Du som förälder bör omedelbart göra dig informerad och reagera om inte dessa dårar skall förstöra dina barn.
Den inskränkning av yttrandefriheten och mentala kränkning av våra barn som nu pågår påminner i förskräckande hög grad om vad som pågick i forna Sovjetunion, DDR och nazityskland. Detta är tyvärr inga överord.

Olle Ljungbeck, Gävle 

Margot Wallström: Så vill vi bekämpa rasism2 kommentarer:

 1. "Eliten" i Sverige är INTE etniska svenskar.
  Det förklarar en hel del...

  SvaraRadera
 2. Alla partier utom Sverigedemokraterna är internationalister. Från kommunisterna som naturligt är internationalister och vill ha världskommunism, till socialdemokraterna som är socialister och därmed internationalister och dessutom liberala.
  Liberalismen är internationalistisk och storkapitalismen är globalistisk och vill ha Den Nya Världsordningen med en världsregering.

  Alla dessa passar tillsammans eftersom de har samma mål, att riva ner nationalstaterna och därmed demokratin i världen. Och eftersom de är odemokratiska (för att inte säga anti-demokratiska) så har de heller inget emot islam.

  Demokrati förutsätter nationalstater och gränser, så därför ser vi att 7-klövern tillsammans med storfinansen står i motsättning till demokrati och frihet!

  SvaraRadera