torsdag 11 september 2014

Polis och sociologer ignorerade larm om barn som utsattes för misshandel och våldtäkter av pakistanska gäng "rovdjur"Roger Scruton, engelsk filosof och författare, skriver så här i översättning beträffande det som avslöjats om barnmisshandel och våldtäkter på barn i Rotherham.


”Varför ignorerade polisen i Rotherham misshandel och våldtäkter på barn av pakistanska gäng? Politisk korrekthet!


En berättelse om skenande barnmisshandel - ignorerad och underblåst av polis –växer fram i den brittiska staden Rotherham. Fram till nu, skulle dess storlek och omfattning ha varit otänkbar i ett civiliserat land.

Dess ursprung bottnar emellertid, i något helt vanligt: vad en Labour MP kallar “man vill inte röra om i den mångkulturella samhällsgrytan”.

Tänk er följande fall. En fjortonårig flicka är omhändertagen av socialtjänsten i staden där hon bor,  eftersom hennes föräldrar är drogberoende och hon har försummats och inte kommit till skolan. Hon är en av många, för det är så det är i Storbritannien idag. Och kommunala enheter –kommunfullmäktige -  kan bli tillsagda av domstolarna att ta hand om barn som föräldrar försummat. Socialtjänsten placerar flickan i ett hem, där hon bor tillsammans med andra, under handledning av socialarbetare. Hemmet  besöks  regelbundet  av unga män som försöker locka flickorna till sina bilar, för att ge dem droger och alkohol, och sedan tvinga dem till sex.

Flickan, som är ensam och utan en vuxen som bryr sig om henne,  möter en man utanför hemmet, som lovar biobesök och fest med barn i hennes ålder. Hon går i fällan. Efter att hon har blivit våldtagen av en grupp av fem män  blir hon tillsagd att om hon säger ett ord till någon, kommer hon att kidnappas från sitt hem och misshandlas. När hon efter att episoden upprepas, hotar att gå till polisen, tas hon ut på landet, dränks in med bensin och får veta att hon kommer att brännas om hon berättar för någon om vad hon utsätts för.

Socialarbetare upplyser flickorna om att de inte kan hjälpa dem
Under tiden får hon veckovis acceptera övergrepp, mot droger och alkohol. Efter en tid blir hon skjutsad  till andra städer i området, och hyrs ut för sexuella ändamål till andra män. Hon är upprörd och deprimerad, och när hon inte kan stå ut med det längre, går hon till polisen. Hon kan bara stamma fram några ord, och kan inte förmå sig att anklaga någon speciell. Hennes klagomål avvisas på grund av att alla sex-inblandade måste ha varit överens. Den socialarbetare som ansvarar för hennes fall lyssnar på hennes klagomål, men talar om för henne att hon inte kan agera om inte flickan identifierar sina förövare. Men när flickan beskriver dem svarar socialarbetaren med en axelryckning och säger att hon inte kan göra något. Hennes far, sitt drogmissbruk till trots,  har försökt att hålla kontakt med sin dotter och har en misstanke om vad som händer. Men när han går till polisen, blir han arresterad för att han hindrar utredningen och anklagad för att slösa med polisens tid.

Under de två åren som flickan utsatts för denna prövning gör hon flera försök att ta sitt  liv, och så småningom blir hon  övergiven och hemlös, utan utbildning och utan några utsikter till ett normalt liv.

Ni  kommer att säga att det är omöjligt att något sådant skulle kunna hända i Storbritannien. I själva verket är det bara ett av över 1.400 fall, varav alla hänt under de senaste femton åren i South Yorkshire staden Rotherham. och som alla involverar utsatta flickor,  antingen under Socialvårdens beskydd eller som inte skyddats tillräckligt av sina familjer från dessa gäng av sexuella rovdjur. Nästan inga gripanden har gjorts, inga socialarbetare eller poliser har ställts till svars och tills nyligen avfärdades fallen av alla ansvariga och behandlades som en angelägenhet av ringa betydelse. Att öka allmänhetens medvetenhet om problemet har dock lett till klagomål och utlöst en rad officiella rapporter. Den senaste rapporten, från professor Alexis Jay, tidigare chefsinspektör för socialt arbete i Skottland, avslöjar sanningen för första gången, i 153 alarmerande sidor. Ett faktum överskuggar alla fasor som beskrivs i dokumentet, vilket är att offren var vita, och deras missbrukare pakistanska.

Sociologer övertygade regeringen om att polisen är rasistisk
För femton år sedan, när dessa brott just börjat, gjorde Sir William Macpherson, en High Court domare, en förfrågan kallad Stephen Lawrence Inquiry,  angående den brittiska polisens agerande  . Den utlösande faktorn hade varit ett mord där offret var svart, förövarna vita, och beteendet hos de utredande poliserna slappt och möjligen fördomsfullt. Rapporten anklagade polisen - inte bara de som är inblandade i fallet, utan hela poliskåren i landet - för "institutionaliserad rasism". Denna bit av sociologiskt nyspråk var, på den tiden, mycket populär bland vänstersociologer. För det skapade en anklagelse som inte kan vederläggas av alla som hade oturen att bli anklagade för det.

Hur väl man än betedde sig, hur skrupulöst man än behandlade människor av olika raser, utan att bry sig om deras etniska identitet eller färgen på deras hud, kunde man anses skyldig till "institutionaliserad rasism", helt enkelt på grund av den institution där man hörde hemma och på vars uppdrag  man agerade Det var inte överraskande, att de flesta sociologer och socialarbetare -  av vilka de flesta av dem var professionellt beredda att tro att medelklassen i samhället är obotligt rasistisk  - hakade på uttrycket.  MacPherson sällade sig också till skaran,  eftersom det på den tiden, var det enklaste och säkraste sättet att två sina  händer offentligt, för att säga att jag, åtminstone,  inte är skyldig till det enda brott som är allmänt erkänt och bevisat överallt 

Polisen var mer angelägen om politisk korrekthet än brott
Resultatet av detta har blivit att polisstyrkor gjort sitt yttersta för att undvika anklagelser om rasism, medan socialarbetare  tvekat att ingripa i sådana fall där de skulle kunna anklagas för att diskriminera etniska minoriteter. Förhållanden förvärras av framväxten av militant islam, som har lagts till det nya brottet "islamofobi" till det gamla brottet rasism.  Ingen socialarbetare i dag vill ta risken att bli anklagad för detta brott. I Rotherham skulle en socialarbetare vara galen, och en polis knappt mindre, för att sätta igång och undersöka fall av misstänkta sexuella övergrepp, när förövarna är asiatiska muslimer och offren etniskt engelska. Bäst att sopa det under mattan, hitta sätt att anklaga offren eller deras föräldrar eller den omgivande kulturen för  institutionaliserad rasism, och gå till mer angelägna frågor som bostadsbehov för nyanlända invandrare, eller de trafikförseelser som begåtts av den rasistiska medelklassen .

Amerikaner  är också bekanta med detta syndrom. Politisk korrekthet bland sociologer kommer från socialistisk övertygelse och de uttjatade gamla teorierna som producerar dem. Men bland vanliga människor kommer det från rädsla. Folket i Rotherham vet att det inte är säkert för en flicka att åka taxi med någon med asiatiska drag; de vet att pakistanska muslimer ofta inte behandlar vita flickor med den respekt som de behandlar flickor från det egna samhället. De vet, och har känt till under femton år, att det finns ligor av rovdjur på jakt efter utsatta flickor, och att gängen för det mesta är asiatiska unga män som ser det engelska samhället,  inte som samhället som de tillhör, utan som en sexuell jaktmark. Men de vågar inte uttrycka denna kunskap, varken i ord eller handling. Än mindre  vågar de göra det om deras jobb är socialarbetare eller polis. Blotta antydan om att pakistanska muslimer är mer benägna än infödda engelsmän att begå sexualbrott och man kommer att stämplas som rasist och islamofob, bli utfryst på arbetsplatsen och sättas under observation.

Ingen kommer att avskedas
Detta skulle betyda mindre om rädsla inte hade några konsekvenser. Tyvärr får politisk korrekthet  människor inte bara att dölja sin tro, men att vägra att agera efter den, och anklaga andra som berättar för dem, och i största allmänhet hålla med om en politik som har tvingats på det brittiska folket genom minoritetsgrupper av aktivister. Aktivisternas avsikt är att störa och demontera de gamla formerna av social ordning. De anser att vårt samhälle är inte bara rasistiskt, men också alldeles för bekvämt, alldeles för ojämlikt, alldeles för mycket förknippat med kufiska gamla vanor  som upplevs av människor på  samhället botten - arbetarklassen, invandrare, hemlösa, de illegala - som förtryckande och förnedrande. De propagerar entusiastiskt politiskt korrekta läror som ett sätt att hämnas på en samhällsordning som de känner sig främmande för. 

Vanliga människor skräms så av detta att de upprepar läror, likt religiösa mantran som de hoppas kommer att göra dem säkra på fientligt territorium. Därför har människor i Storbritannien accepterat utan motstånd de enorma förändringar som har tillfogats dem under de senaste trettio åren, till stor del av aktivister som arbetar genom Labourpartiet. De har accepterat en invandringspolitik som har fyllt våra städer med missnöjda muslimer, varav många nu har åkt för att slåss mot oss i Syrien och Irak. De har accepterat tillväxten av islamiska skolor där barnen undervisas för att förbereda sig för jihad mot den omgivande sociala ordningen. De har accepterat den ständiga nedvärderingen av sitt land, dess institutioner och dess nedärvda religion, av den enkla anledningen att dessa saker är deras och därför behäftade med förbjudna lojaliteter.

Och när sanningen äntligen kommer fram, är det ingen som avskedas, inga gripanden har gjorts, och den valda Polis och kommunledamoten för Rotherham, trots att han  tvingats avgå från Labourpartiet, vägrar att avgå från sitt jobb. Efter några veckor kommer allt att ha sopats under mattan, och arbetet av förstörelse kan återupptas.”Forbes
Nigel Farage:
"Vi importerar kulturer:
Kommer det alltid att finnas ett England? Ni vet, det England som man förknippar med Buckingham Palace och Big Ben? Det England som är Shakespeare och J.K. Rowling? Det England där man dricker eftermiddagste och äter fish and chips?  Magna Cartas England med en tradition av rättssäkerhet och yttrandefrihet som blomstrade när Amerika fortfarande var vildmark? Kommer detta sägenomspunna  England att alltid finnas?
Kanske inte.  Farage tror inte det. Han menar att  Englands frihet är under starkt hot."Vi ser avskaffandet av nationen Storbritannien"

Englands framtid och även Sveriges avgörs numera av beslutsfattare i Bryssel men alldeles på egen hand planerar USA att under de närmaste åren förändra Amerika från en sammanhängande amerikansk kultur till ett sammelsurium  av kulturer.

Demografiskaexperter förutsäger att USA kommer att ta emot 100 miljoner invandrare fram till år 2050 - alltså inom knappa 37 år. Hela artikeln på EKP 

 
Fr. Snaphanen:
Rotherham – det är ett muslimskt problem
Mer än 100 barn i Rotherham har fötts av flickor som utsatts för misshandel och sex-övergrepp. För 13 år sedan anklagades Arshid Hussain för att sexmissbruka 18 flickor i Rotherham - varför agerar polisen först NU på dessa påståenden? Han gjorde henne gravid igen sex månader senare - och tillät henne att behålla sitt barn, men bara om hon blev muslim. Misshandels- och sexskandalen är en "mycket mer omfattande fråga" än Rotherham..

En utredare som tidigt varnade för de pedofila våldtäkterna i Rotherham belades med munkavle och skickades till en "mångfaldskurs" för omskolning, rapporterar The Telegraph.

En offentlig rapport beskriver hur övergreppen kunde fortsätta mellan åren 1997 och 2013 eftersom kommunen inte ville anklagas för rasism. Den ger också exempel på de bestialiska övergreppen. Minderåriga flickor dränktes med bensin för att avskräcka dem från att berätta om att de nyss blivit våldtagna. En 12-årig flicka tvingades titta på medan hennes syster gruppvåldtogs av medelålders muslimska män.

Nu visar det sig att en utredare från det brittiska inrikesministeriet redan 2001 slog larm om de systematiska övergreppen. I sin rapport identifierade hon 270 offer och nämnde att förövarna var muslimska invandrargäng.
Det skulle hon inte ha gjort. Kommunstyrelsen i Rotherham gjorde allt för att mörklägga rapporten, som slutligen aldrig publicerades. De försökte också få utredaren sparkad när hon vägrade att censurera rapporten.

Utredaren varnades och fick strikta instruktioner om att "aldrig någonsin" igen nämna att gärningsmännen var invandrare.
– Den andra reaktionen var att jag bokades in på en två dagar långt etnicitets- och mångfaldskurs för att höja min medvetenhet om etniska frågor, berättar kvinnan enligt Daily Telegraph.” Telegraph

Fr. Snaphanen:
” Av Nicolai Sennels
Sexuella övergrepp är en psykologisk del av och ingrott i islam
Den senaste tidens våldtäktsskandal i Rotherham, England, där myndigheterna ignorerat det faktum att gäng med pakistanier kidnappar, våldtar och torterar barn i hundratal, tvingar dem att göra aborter och hotade att döda dem på de mest fasansfulla sätt, om de berättade om övergreppen, är långt ifrån unikt. Fenomenet "asiatiska" gäng - som faktiskt är muslimska gäng – som förför barn och ungdomar med gåvor, droger och löften om kärlek, eller helt enkelt genom att använda rent våld, för att få sina sexuella och pedofila lustar tillfredsställda, spökar i många brittiska och europeiska städer .” Hela artikeln

”Sveket mot offren genom att inte säga sanningen om Rotherham

Frågan är om alla "goda" människor som älskar massinvandringen från hederskulturer kan hantera verkligheten.

När jag tänker på hur de inte vill prata om att pedofilgängen i Rotherhamuteslutande utgörs av män med pakistanskt ursprung (eufemistiskt benämnda "asiater", som om de vore kineser, vietnameser eller koreaner), så blir jag äcklad. Är detta godhet? Att inte tala om förövarnas etniska bakgrund?

Men det är vad politisk korrekthet gör med oss. Det är inget annat än mind control. Pavlosk betingning. Rädsla.

Det var en dålig idé från början, det har vi facit på.” Riksförbundet mot politisk korrekhet 


Läs:1 kommentar:

  1. Det här är exakt vad jihad går ut på. Kränk folket man koloniserar genom att vandalisera deras ägodelar (kvinnor), om folket inte reagerar mot det så är de svaga och då är det rätt enligt muhammedanismen att ta deras land ifrån dem och förslava folket.

    Detta kan naturligtvis aldrig ske med mindre än att förrädare hjälper dem, och som vi ser så styrs Väst idag av förrädare!

    SvaraRadera