lördag 20 september 2014

Sverige - en spegelbild av Det Tredje Riket
 
Nedanstående delar av artikel är hämtat från Snaphanen och som Snaphanen skriver så kan även Klaus Ewald ha rätt att ändra sig ang. mångfald vilket han tydligen har gjort i den artikel som endast citeras här.

”Man kan kalla dagens Sverige för Det tredje rikets spegelbild”
Följande konservativa kolumnist har genom åren skrivit flera hårda inlägg riktade till Dansk Folkeparti, den politiska debattens främlingsfientlighet och samhällets brist på förståelse för etnisk mångfald. Feature artikel av Klaus Ewald i onsdagens upplaga av Fyn Morning News - Scandinavia Lebanon (på nätet kräver inloggning).

Den svenske statsministern Per Albin Hansson omnämnde 1928 den socialdemokratiska välfärdsstaten som ett folkhem. 85 år senare står  Sverige inför en demografisk förändring som kommer att förvandla Sverige till Skandinaviens Libanon. ... Flyktingar och invandrare, främst från muslimsk bakgrund, utgör en fjärdedel av den svenska befolkningen
…Integrationen står för cirka 200 miljarder kronor per år. Hela stadsdelar i svenska städer hyser personer med flyktingbakgrund, stadsdelar, där polis, brand och sociala myndigheter har orimliga arbetsvillkor. De  främmande (nyanlända, invandrare (vad man vill kalla dem. min anm.) sätter dagordningen. Salafister och radikala muslimer har fältet fritt. Och det blir bara värre under de kommande åren. ...

…Kritik mot invandringspolitiken är på svensk terminologi också ett uttryck för rasism. Sverige har utvecklats till ett Orwellskt samhälle. I valkampanjen nedgjordes ”extrema” Sverigedemokraterna, som är det enda parti som kritiserar det dårhus som Sverige utvecklats till – och även om partiet fick 13 procent av rösterna i valet i söndags kommer inget parti att samarbeta med dem.
…Senaste riksdagsbeslutet blev att Sverige under de kommande fyra åren skall ta emot ytterligare 340.000 flyktingar med Mellanösternbakgrund. Syftet är bland annat att se till Sverige kan möta ett minskande befolkningsunderlag. Detta trots att varje erfarenhet visar att det inte finns någon ekonomi eller ansvar i att experimentera med invandringen enbart baserat på politisk korrekthet. Fakta visar att endast varannan flykting har ett jobb efter åtta år, och till 40 procent fortfarande utan arbete efter 15 år. ...

…Där nazisterna utrotade och hindrade levnadsvillkoren för de minoriteter som inte passade in i den nazistiska imperiet, så hindrar och förstör den politiska propagandamaskinen, journalister  och de etablerade partierna framtiden för landets egna medborgare. Det har aldrig tidigare skett i historien. Det blir nu nödvändigt att expropriera privat svensk fastighetsmarknad för att rymma de många nykomlingar. Så långt har myndigheterna kommit.
 Man kan absolut jämföra Sveriges underlåtenhet att debattera om invandring med det sätt på vilket den nazistiska propagandaministern, Joseph Goebbels, styrde den tyska pressen med järnhand 1933-45. Man kan med rätta kalla dagens Sverige för tredje rikets spegelbild. Så groteskt har situationen utvecklats. Kärnan i en demokratisk debatt bör vara att inget ämne är heligt så länge argument och synpunkter bygger på fakta och saklighet. ...

Joseph Goebbels, propagandaminister i Nazi-Tyskland

 
Sanningen är att båda politiska blocken i Sverige under de senaste 40 åren, sakta men säkert har demonterat en debatt om vilken sammansättning av befolkningen som skall vara framtiden för Sverige och om lämpligheten av att spendera så mycket pengar på integration i stället för på landets egna medborgare. En icke-rumsren inslag artikel som denna skulle aldrig hitta fram till en svensk tidning. Pressens finaste uppgift som vakthund omvandlas i stället till  att fungera som en knähund för invandrarvänliga journalister och politiker. ..

Politiker och pressen har saboterat den svenska befolkningens rätt till självbestämmande. Framtiden tillhör inte längre svenskarna, framtiden tillhör den grupp av invandrare som får flest röster i valet om 20 eller 30 år. Det svenska samhället står framför en grundläggande förändring i politik eller religion. Varför skulle detta inte diskuteras? Är det relevant? Vem är det som man inte vill stöta på? De radikala salafister, vandaler i brinnande ghetton? Sanningen är att Sverige inom några år inte längre kommer att vara ett sekulärt, nordiskt broderland. Sverige slutar som ett Libanon, där alla missförhållanden, etniska och religiösa konflikter kommer att ske med röster från Mellanöstern. ...

 

Till Sveriges politiker och journalister kan man som dansk med svenskt ursprung bara säga en sak: Ni borde skämmas över vad ni har gjort "Du Gamla Du Fria du fjällhöga nord". En katastrof.  Framtida generationer kommer att förakta er och känna skam över er. Om orden är tillåtna. Och om det finns tid. "(Fyn Herald-Tribune, September 17, 2014, sid. 16). Snaphanen

Dansk Folkepartis dåvarande ledare Pia Kjaersgaard träffade SD:s Jimmie Åkesson inför valet 2010. I Danmark är klimatet annorlunda, menar debattören.
I Danmark skulle vi aldrig stänga ute SD

 Morten Messerschmidt, EU-parlamentariker för Dansk Folkeparti


Företrädare för Dansk Folkeparti: Stor skillnad på hur våra länder ser på demokrati

Helgens val i Sverige påminde på många sätt om folketingsvalet i Danmark i november 2001. Då fick Dansk Folkeparti ungefär 12 procent av rösterna och 22 mandat. Efter det valet skapade liberaler och konservativa en regering, med Dansk Folkeparti som stödparti. Det visade sig vara en livskraftig och hållbar konstruktion. Samarbetet höll fram till folketingsvalet 2011 – och fick den danska invandringspolitiken under kontroll.

Samtidigt präglade också den borgerliga koalitionen det övriga politiska landskapet. Inte ens den nuvarande socialistiska regeringen vågar föra tillbaka invandringspolitiken till de kaotiska förhållanden som rådde på 1990-talet.

Men om man bortser från siffrorna och SD:s position som Sveriges tredje största parti upphör genast likheterna. Medan vi i Danmark lägger stor vikt vid ett samarbetande folkstyre, väljer de sju ”etablerade” partierna i Sverige att tills vidare isolera Sverigedemokraterna.

….I Danmarks folketing och andra demokratiskt valda församlingar finns det en tradition att söka så breda uppgörelser som möjligt, eftersom det garanterar att besluten blir långsiktiga och tar hänsyn till så många väljare som möjligt.

Det innebär också att man i Danmark aldrig skulle utesluta de nära 800 000 personer som har röstat på Sverigedemokraterna från inflytande. Den svenska strategin är inte bara kortsiktig, den är också starkt odemokratisk då den förvandlar Sverige till en tryckkokare som hotar att explodera.

Förnuftiga och sakliga politiker bör betrakta framgången för Sverigedemokraterna som ett folkligt upprop mot en invandringspolitik som är extrem i ett internationellt perspektiv. Det förväntas att antalet asylsökande i Sverige bara i år når 100 000 personer, vilket gör Sverige till ett av de mest extrema invandringsländerna i Europa, inte bara i relation till befolkningen utan också i absoluta tal.

Den svenska befolkningen är långt mer auktoritetstroende än den danska. I Sverige är man betydligt mer upptagen med att upprätthålla en fin fasad än vad vi är i Danmark. Men den extrema invandringspolitiken har kommit som en tjuv om natten till svenskarna. De tillfrågades aldrig om deras land skulle vara det 21:a århundradets ”moraliska stormakt”.
Den avgående statsministern Fredrik Reinfeldt uppmanade under valkampanjen svenskarna att ”öppna sina hjärtan” för de många invandrarna. Samtidigt meddelande han – faktiskt helt ärligt – att det naturligtvis kommer att kosta på välfärden. I Sverige finns det redan gigantiska problem i den offentliga sektorn.

Kanske skulle de etablerade partierna ”öppna sina hjärtan” för det faktum att nästan var åttonde väljare anser att dagens politik är ren galenskap? Kanske skulle man kunna rädda det svenska välfärdssamhället om Sverigedemokraterna får inflytande i riksdagen? SD står inte för någon extrem politik, utan har snarare ett förhållningssätt till invandringspolitiken och EU som är normalt i ett europeiskt perspektiv.

Men det kräver att svenskarna funderar över vad demokrati egentligen är. Ska demokrati vara en simpel majoritetsdiktatur – som den tolkas av de etablerade svenska partierna – eller ska den förda politiken ske inom ramen för samarbete och bred representation?. Aftonbladet

Läs:
Rekommenderad läsning: Planerna för Sveriges undergång

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar