måndag 20 oktober 2014

Hatet mot Jimmie Åkesson och 800.000 väljare. Time out för en tid för bloggenDet verkar inte finns någon gräns för den ondska och det hat som svenska politiker och journalister spyr ut mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Det hatet och den ondska som de nu riktar mot Jimmie Åkesson riktas ju också mot de över 800.000 svenska väljare som röstade på SD och som är drabbade av massinvandringen på ett eller annat sätt. Det finns inget område idag i Sverige som inte påverkas av denna massinvandring. 

Här är mitt sista inlägg för en tid framöver. Time out helt enkelt.


Åkesson sjukskriven – hat och mediedrev blev för mycket
”I min situation försöker man skaka av sig allt det där – okvädningsorden, hoten, avskyn. Man intalar sig själv att inte ta det personligt, att låta det rinna av. Den strategin må fungera på ytan, åtminstone en tid, men i själva verket sätter det djupa spår. Ändå håller man ihop någorlunda eftersom man har siktet inställt mot valnatten.”Avpixlat och Verkligheten som blev en mardröm, Parnassen

”Man röstar inte på SD med mer än att man är politiskt medveten

På Rapport sitter Mats Knutsson med sitt sneda leende och beskriver situationen för SD som besvärlig i och med att Åkesson har blivit sjukskriven, och säger att det kan bli besvärligt eftersom Åkesson har betytt väldigt mycket för partiet.
  – Hur det ska gå nu med väljarna utan Åkesson kan bli en svår fråga för partiet, säger Knutsson.

Det är alltså samme Knutsson som i valrörelsen ljög ihop en historia om att SDs statistik inte stämmer med verkligheten och skapade skandal i valrörelsen.”Läs mer

Olle Ljungbeck:

Denna rörelse - Islam - är motståndare till demokrati, kvinnors lika rättigheter och bekämpar alla människors rätt till ett eget liv. Trots detta stöds den politiskt och ekonomiskt av "sjuklöverpartierna"!Det är "sjuklöverpartierna" tillsammans med Islam som hotar Sverige och inte Sverigedemokraterna (SD). Den extrema propaganda som översköljt svenska folket det sista årtiondet kan bara jämföras med vad som sker i diktaturer. Likheten med dessa går inte att ta miste på. Den kännetecknas främst av samarbetet (symbiosen) mellan medierna och staten (regering och riksdag). 

Den massinvandring som nu sker helt kritiklöst från mediernas sida, kommer om vi inte stoppar den, att innebära att Sverige i många sammanhang återgår till medeltida förhållanden. Detta har främst sin grund i att en främmande ideologi - islam - fått fotfäste i vårt land och inte utsätts för någon som helst kritik från mediernas sida hur absurda kultur/religionsinslagen än är. Det är ingen överdrift att påstå, att denna rörelse är minst lika människofientlig och inhuman som nazismen. Den har också genom de många fraktionsbildningarna visat att man aldrig kan hålla fred med grupper som inte delar deras värderingar. Därför har vi om vi inte ändrar på händelseutvecklingen stridigheter att vänta mellan invandrare och invandrare men också mellan invandrare och svenskar.Självklart riktar inte heller Mehmet Kaplan i sin egenskap av minister liksom sådana som Abdisiriak Waberi, Özz Nujen, Rashid Masa m fl  den minsta kritik mot förtrycket från de egna landsmännens sida mot de invandrare som själva vill forma sitt liv och kanske också föredrar ett sekulärt liv. I stället beskyller man det fredligaste folket i världen för att vara orsak till skapandet av jihadister!Trots denna religions absurda och människofientliga innehåll stöds den av 7 riksdagspartier.

Denna rörelses - islams - främsta kännetecken är motståndet mot demokrati och människors rätt att välja sitt eget liv. Inget land där islam är statsreligion har demokrati. I alla länder där islam är statsreligion är förtrycket av medborgarna större än i någon annan samhällsbildning. Inga fria val förekommer.Lagarna hämtas ur uråldriga reaktionära skrifter. Bestraffningar av människor tar sig ofta uttryck i dödande, lemlästande mm.Ingen människa får forma sitt eget liv efter egen vilja. Kvinnorna intar en särställning där förtrycket är av sådan art att det närmast måste liknas vid slaveri. Denna barbariska "kultur" har de invandrade muslimerna tagit med sig till vårt land. Starka påtryckningar finns nu ända in i regeringskretsar att sharilagar skall kunna tillämpas mot sådant som strider med koranen. Ett reaktionärt dokument som är 1600 år gammalt och skapat av illitterata och vidskepliga individer.I Sveriges regering finns nu en minister som är starkt lierad med de reaktionära  islamistiska krafter som vill avskaffa demokratin och införa regler och förbud hämtade ur koranen. Denne person påstås be fem gånger om dagen och då med en kompass i handen för att kunna knäböja i riktning mot Mecka! Detta är sålunda inte en saga utan verklighet. När de övriga partierna i regeringen accepterar denna vidskepelse och andebesvärjelse kan det inte tyda på annat än att de anammat islams sjuka system och måste därför bort från all nationell maktutövning med det snaraste. Men det måste också tyda på en torftighet sett ur ett civilisationsperspektiv.De kan inte heller vara ovetande om den islamistiska ideologins avståndstagande från andra kulturer och medborgare."Ett synnerligen allvarligt problem med den islamistiska rörelsen/ideologin/religionen är att man drar en skarp gräns mellan muslimer och alla andra medborgare. Muslimer är så väsentligt annorlunda”, anser Kaplan och sådana som Özz Nujen, Abdisiriak Waberi, Rashid Masa m fl , att de måste ha egna offentliga institutioner för att kunna vara verksamma i samhället. De står dessutom för en ideologi som omöjliggör för muslimska kvinnor och icke-muslimska män att etablera gränsöverskridande relationer. Sharias familjelagstiftning är en viktig fråga på sikt för islamister. För islamister är religion en offentlig angelägenhet, inte bara en privat. Detta synsätt är utpräglat i primitiva samhällen. Likheten med nazismen är skrämmande.Detta gör det fruktansvärt allvarligt att vi i den svenska regeringen har en person som Mehmet Kaplan vilken står för just denna ideologi som motverkar all integration men också i sin ministerutövning kan sabotera de lagstiftade värderingarna i vårt land. Anledningen till att tidigare invandrare lyckats så väl har just berott på att dessa i stor omfattning delat eller anpassat sig till svenskarnas grundvärderingar.Den svenska skolan har genom vanskötsel blivit en av världens sämsta. Trots detta har till utbildningsminister utsetts en person som i sin närmaste stab knutit en person som står för alla de ociviliserade värderingar som nämnts ovan. Risken är nu stor att Sveriges skolelevers kunskapsinhämtning inte längre kommer att grundas på bl a utvecklingsläran.

Kanske kommer de i stället få sig ipräntat att Allah av två lerklumpar formade de första människorna osv!Ambitionen hos de folkvalda är med andra ord så låg att man tillåter illiterata, vidskepliga personer som Mehmet Kaplan, Abdisiriak Waberi etc att kandidera till samhällets främsta "ämbeten". Detta säger en hel del om deras eget intellektuella status.Till de som röstade och sympatiserar med Sverigedemokraterna (SD) vill jag komma med följande förslag.850 tusen människor röstade på SD. Enligt senaste opinionsundersökningen sympatiserar i dag mer än en miljon med partiet. Sd är det enda parti som sett farorna i massinvandringen

men också varnat för islam.Eftersom medierna bildat symbios med makten har vi som ser den kommande faran inte fått annat stöd än det vi fått från likasinnade. Men vi är inte maktlösa. Det skulle räcka att 200 tusen personer som nu köper någon av de båda kvällstidningarna varje dag, avstår från att köpa dem i fortsättningen. Detta skulle innebära ett sådant ekonomiskt avbrott att tidningarna kommer på fallrepet. Jag bestämde mig själv för 12 år sedan och har därefter aldrig köpt tidningarna. Så det hänger på oss själva om vi vill påverka en snedvriden mediavärld. Men då måste vi/du visa diciplin.Jag anser också att det bör startas en namnlista för att hedra Åkesson och ge honom ett stöd för att komma tillbaka. Någon som är bra på detta bör göra det omgående. Vi måste om vi vill åstadkomma förändringar i vardagen visa att vi stöder SD i deras motstånd mot dagens massinvandringspolitik men också visa vår avsky mot islams ociviliserade och grymma politik. Vi kan också samlas till motstånd mot asylboende i våra byar och samhällen.Kom ihåg att för några generationer sedan satt många far- och morföräldrar i fängelse i kampen för det samhälle som nu 7-klövern och islamisterna vill rasera.Kom ihåg att det bland islamisterna i Sverige finns många som ser IS, Talibanerna, Jihadisterna, Al-Quaida som idealen. Därför måste vi bekämpa dem./Olle Ljungbeck, Gävle

Från Ondska förklädd till godhet
”Hur djupt kan journalisterna sjunka?
Den 8 september. Medias ondska är utan slut. Jag är en ytterst luttrad mediekonsument som alltmer skyr media. För att värna min sinnesfrid. För att jag inte står ut med att se hur mina kolleger förnedrar sig. För att jag inte orkar med sorgen över att se en hel yrkeskår – min yrkeskår – förfalla och med liv och lust vara den politiska maktens enfaldiga papegojor. Hur djupt kan journalisterna sjunka? Hör de inte själva hur de låter? Hur orkar de få ur sig alla lögner?
Jag slår på Agenda. Det är söndag kväll. Det ska handla om beslutet att ge PUT till alla syrier som lyckas ta sig till Sverige. Mats Knutson är programledare, redan det en anledning att inta skyddsposition. Mats Knutson är svårt arbetsskadad av att alldeles för länge ha befunnit sig i den inre kretsen av de politiker som han låtsas bevaka. Han ser ut som en politiker, han talar som en politiker och har för länge sedan glömt att han är journalist. Vad vågar han säga för att inte reta upp Fredrik Reinfeldt och bränna sina kontakter i regeringen? Inte mycket. Närmare bestämt ingenting.”Läs hela Julia Caesar – Ondska förklädd till godhet

Fr. Snaphanen
“Längtan efter Sverige stor i krigets Syrien”
Niklas Orrenius kommer att få mycket publicitet när han nu ger ut en samling av tidigare publicerade artiklar i en bok. Han är en av svenska pressens duktiga angivartyper som jagar rasister för att rapportera dem till Moder Staten.. "Vad gjorde du vid Förintelsen, farmor?" frågade den lille Orrenius. Det måste finnas godhet och ordning i Niklas 'värld. De som stör den, jagas med ljus och lykta. Se mer om honom i  Söndagskrönika: Niklas Orrenius’ vånda och Söndagskrönika:Agendajournalisterna. Det finns några danskar som tycker att det som händer i Sverige är mycket "mänskligt". Det var länge sedan, det var det, 80.000 har fastnat i asylsystemet, många lever i eländiga förhållanden och utan utsikter vare sig hemma eller på jobbet.  “Jag ångrar att jag åkte till Sverige”.Snaphanen


Från Niklas Orrenius vånda
”Den optimala agendajournalisten
Niklas Orrenius uppfyller alla kriterier. Han är visserligen i stort och gott sällskap, men han är den optimala agendajournalisten. Det var därför han köptes över från Expressen av Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski i mars förra året sedan han meriterat sig med lysande insatser i den så kallade “järnrörsskandalen”.  Niklas Orrenius’ grundidé, eller ska vi kalla det övertygelse, är att Sverige är djupt genomsyrat av nazism och rasism. På denna idé bygger han sin journalistik. Idén är för honom så självklar att den är höjd över all diskussion och kritiskt ifrågasättande. Han ser det därför som sin plikt att agera som självutnämnd inkvisitionsdomstol med obegränsad rätt att både anklaga och döma.

Det vanliga syftet att skuldbelägga Sverige
Nu har Niklas Orrenius börjat fundera på vad han ska säga till de barnbarn som han inte vet om han kommer att få. Fler journalister än Niklas Orrenius har anledning att rannsaka sina eventuella samveten och på allvar ställa sig frågan vilket Sverige de lämnar över till sina barnbarn. Men Orrenius’ grubblande handlar naturligtvis inte om hans och andra journalisters medansvar för att Sverige på några decennier har förvandlats till ett mångkulturellt inferno och att barnbarnen får ta över ett land i upplösning. Tvärtom, hans uttalade syfte är som vanligt att skuldbelägga Sverige och anklaga svenskarna för att vi gör för lite.”Läs hela artikeln
8 kommentarer:

 1. Läs om hur det kan vara:
  http://www.mises.se/2014/10/20/tristan-frihetsparadiset-sodra-atlanten/

  SvaraRadera
 2. När det gäller Niklas Orrenius kan det vara ett socialpsykologiskt problem;
  http://www.exponerat.net/expogrundaren-pekar-ut-niklas-orrenius-som-avkomma-fran-nazistfamilj/

  SvaraRadera
 3. Det bästa vore både för asylanter och svenskar att stänga gränserna.

  Sverige har gjort tillräckligt och den asylsökande som ångrar att han eller hon kom hit kan väl åka tillbaka till sitt eget land och därifrån välja ett annat land att söka asyl i.
  Jag är så trött på deras gnällande.
  Att vi svenskar lider av denna invasion skrivs det inget om i blaskorna. Det är bostadsbrist och våra egna ungdomar får inga bostäder pga denna invasion från främmande länder.
  Heima

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att just den mannen - Mehmet Kaplan - som jag tycker det lyser ren ondska omkring blev just bostadsminister
   gör mig förfärad.
   Heima

   Radera
 4. "Här är mitt sista inlägg för en tid framöver. "

  Tack så mycket för alla dina inlägg. Kom tillbaka när du orkar.

  acc

  SvaraRadera
 5. Hittat på bloggen "Tänd ett ljus"

  Lars Lindeberg, on oktober 26, 2014 at 12:54565 said:

  Utlänningarna kostar svenska skattebetalare 375 miljarder om året!
  Svenska folket betalar för sin egen undergång!
  Det har aldrig tidigare hänt i mänsklighetens historia!
  Svara

  SvaraRadera
 6. Stoppa invasionen nu,det har jag skrivit många gånger men ingenting händer.
  Val efter val så röstar majoriteten av svenskarna på 7-klövern och då fortsätter invasionen i oförminskad hastighet.Får detta fortgå så är snart Sverige tillbaka till medeltida förhållanden på grund av att islam fått fotfäste och inte utsätts för någon som helst kritik från medias sida hur absurda kultur /religionsinslagen än är.Det kommer att sluta med stridigheter mellan olika grupper.

  SvaraRadera
 7. Du gör helt rätt i att ta lite ledigt framöver för DU precis som Åkesson kommer att behövas framöver. Var så säkra.

  SvaraRadera