måndag 13 oktober 2014

Kaos i Det stora Partiet. Romson, Samariter och Ebola-pandemi 

Kaoset inom socialdemokratin

När personer i ungdomen gör saker som är helt oförenliga med god moral finns det alltid sådana som vill släta över oegentligheterna. Det heter då ofta att det får ses som, "ungdomligt oförstånd".

Men jag är inte så säker på att vi skall visa överseende mot sådana händelser. Jag tror det finns en grupp, utpräglade karriärister för vilka vi skall akta oss för att bortförklara deras oegentligheter i ungdomen.

I det stora partiet finns det en person som en gång ledde det stora partiets ungdomsförbund.
När denna person sista gången agerade ordförande i detta förbund hade man bestämt att kongressen skulle vara alkoholfri.

En tid efter kongressen kom två unga djupt besvikna kvinnliga ungdomsförbundare  och berättade för mig att på kvällen hade ordföranden låst in sig med ett antal kumpaner och satt och "söp" trots kongressens beslut! Detta agerande visar på en total respektlöshet och brist på solidaritet mot fattade överenskommelser. Förr eller senare visar sig sådant inte vara en enstaka, tillfällig händelse.

Men inte bara denne person har uppträtt djupt omoraliskt utan vad vi sett av tidningarna finns det fler i dagens regering som inte kunnat hålla sig inom vad vi anser vara god moral.

Den förstnämnde har också fått en ministerpost.

En annan som intrigerat när Juholt störtades var Vanja Lundby-Wedin. Hon var en av de främsta ivrarna för att Sverige skulle ansluta sig till Lissabonfördraget. Lissabonfördraget innebar att man bl a tog ifrån arbetare och löntagare många av de rättigheter de kämpat för i över hundra år. Då är det något märkligt att en LO-ordförande går i bräschen för att försvaga fackföreningsrörelsen. När beslutet väl var ett faktum beskyllde hon Alliansen (som visserligen tog beslutet) för att vara de ansvariga! Helt klart är att fackföreningsrörelsen försvagades mer än någonsin under Wanja Lundby-Wedins tid som LO-ordförande. Därför är det också fräckt att Socialdemokraterna anklagar SD för fackföreningsfientlighet när man kanske under Wanja Lundby-Wedins tid som LO-ordförande skadat facket mer än någonsin.


 Människor som skall anförtros ansvaret för ledningen av Sverige bör nog redan från ungdomen ha agerat på ett sätt där deras handlande inte kan ifrågasättas. 

Regerings- och riksdagsledamöterna skall självklart ha en personlighet och moral som höjer den intellektuella och moraliska nivån i rikets högsta beslutande och verkställande organ.

Tyvärr är utvecklingen den motsatta. Numera tas mer och mer hänsyn till religiös vidskepelse
och primitiva "kulturinslag" med värderingar som helst strider mot ett upplyst samhälles värdegrund. Olle Ljungbeck, Gävle

Sveriges nya regering - idel ädel adel!!!


 Kommentar på  ”De bruna socialdemokraterna”:

”Jag fick upp ögonen för vem Åsa Romson är i samband med hennes uppträdande i Rinkeby inför en samling afrikanska män. Filmen visade att hon inför åhörarskaran påstod i en arrogant ton att hon var uppvuxen i Salem, "som tyvärr är känt för sina rasistdemonstrationer."
Bakgrunden till att svenskarna demonstrerade var följande:
En svensk tonårspojke, Daniel Wretström, väntade ensam på en hållplats för att åka in till stan en kväll 10 dec 2000.
Ett invandrargäng slog ned honom och skar halsen av honom. Förövarna ångrade sig inte och fick ytterst lindriga straff. Förövarna är nu uppburna popartister.

Eftersom Åsa Romson är uppvuxen i Salem måste hon veta sanningen om vad som skedde.

I filmklippet, som tyvärr är borttaget från Youtube, påstod hon inför de afrikanska åhörarna att det varit svenskar som dräpt en invandrare!!!” De bruna socialdemokraterna

Mordet på Daniel Wretström. DN

Den barmhärtige samariten
I åtta år har vi haft en förrädare till statsminister, en som strävat efter att förstöra Sverige med att låta kolonisatörer ta över vårt land. Nu äntligen har vi blivit av med honom.

Men då dyker en ny samarit upp!
Solidaritet kan inte politiseras. Det är upp till var och en att skänka sina egna pengar – precis som den barmhärtige samariten – till vilka ändamål man vill. De folkvalda ska inte skänka bort skattemedel som de tvingat från folket, för det är förskingring av allmänna medel, något som dessa förrädare har kommit undan med genom att det är de själva som stiftar lagarna, och ser till att förskingring och förräderi idag är lagligt för dem.
Men om en kassörska i ett snabbköp förskingrar 50 kr så får hon sparken och aldrig mer kommer hon ut på arbetsmarknaden. Hennes framtid blir att försmäkta som fattigpensionär.
Frågan ställer jag till alla solidariska människor:
Är det rättvist?” Läs hela artikeln här
”Vilka vinner på en Ebola-pandemi?
Av en slump såg jag en notis om att Nigerias hälsominister den 14 augusti meddelade att man tänkte använda kolloidalt silver (nanopartiklar av silver) för att försöka bekämpa Ebolan. FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) gick blixtsnabbt ut och började varna för det helt harmlösa kolloidala silvret. Detta biverkningsfria preparat som i säkert hundra år har använts mot virus, bakterier och svampinfektioner jämställdes plötsligt med växtgifter av värsta sort. Nigerias hälsominister vek sig för den höga auktoriteten och lovade att behandlingen med kolloidalt silver skulle upphöra.

Den här händelsen fick mig att reagera. Det finns väldigt många bevis för att ledande experter inom såväl FDA som WHO har starka band till läkemedelsindustrin. Det jag misstänker är att det utbrutit panik inom industrin över Nigerias tilltag, varför man såg till att snabbt mobilisera FDA.

…När myndigheterna i Nigeria lanserade tanken att börja preventiv användning av nanosilverlösning för att möta epidemin, utbröt givetvis panik inom industrin som absolut inte vill få konkurrens från ett billigt ej patenterbart medel, som vem som helst kan framställa hemma i köket. Påhittet hotade att stänga den gräddfil som var på väg att öppnas för industrins dyra experimentmedel. Bakgrunden till nigerianernas beslut var en amerikansk studie från år 2008 från USA:s Försvarsdepartement som visat att kolloidalt silver var verksamt mot just ebolaviruset.

Kolloidalt silver har länge utsatts för en intensiv svartmålning från läkemedelsindustrin som ser en användning av det billiga preparatet som en besvärande konkurrens mot deras betydligt dyrare och patenterade mediciner och vacciner. Detta är ett beteende hos läkemedelsindustrin som blir allt vanligare och som orsakar sjukvården enorma onödiga kostnader, tänk bara på hur man systematiskt försöker svartmåla den mer än hundraåriga acetylsalicylsyran.

…En annan krets som jag skrev om igår kan också ha ett intresse i en global ebolapandemi – malthusianerna. Tänk bara på vad Prince Philip uttalande år 1988: In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation. Har den brittiska drottningens gemål hittat sitt dödliga virus i Ebolan? Med tanke på hur malthusianerna spridit pseudovetenskaplig propaganda på en rad andra områden, frågar man sig vad dessa mäktiga kretsar kan vara kapabla att iscensätta i detta sammanhang? Den förmenta överbefolkningen och vad som borde göras åt den har alltid varit en av deras käpphästar.

Vad händelserna runt Ebola-utbrottet återigen visat med skrämmande tydlighet, är att våra politiska makthavare måste lära sig att se bortom Big Pharmas intressen och ta tillvara allmänhetens intresse. Samhället måste finansiera en medicinsk forskning som står helt oberoende från olika ekonomiska särintressen. Idag kan man inte ens säga det om de forskningsmedel som förmedlas via Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och andra ideella insamlingsfonder. Big Pharma har ett avgörande inflytande där såväl som vid våra universitets forskningscentra.” Antropocene

Massreducering av jordens befolkning och Den Nya VärldsordningenCitat av Prins Philip

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar