fredag 31 oktober 2014

Manipulation av medborgarna. EU-migranter. Den politiska korruptionenLikriktning - Politiker, medier och myndigheter har satt i system att manipulera och ljuga för medborgarna.
Politiker har väl alltid sökt nå politiska vinster genom att manipulera och förvränga sanningen.

Det som gör dessa omoraliska handlingar ännu allvarligare i dag är att det har bildats en enhetsfront från politiker, medier och myndigheter i deras strävan att lura och vilseleda medborgarna i för dessa väsentliga frågor. Sett till den närmast abnorma och sjuka likriktningen som politiker, medier och myndigheter ger uttryck för i dag inom vissa områden, är det inte överdrift att påstå, att svenska medborgare har förlorat rätten att  få diskutera åsiktsskillnader oavsett ämne. Denna  möjlighet är en nödvändighet om vi skall kunna behålla demokratin och vi inte skall betraktas som det sjuka landet i Europa.  

Under min ganska långa levnad (82 år) har jag aldrig varit med om något som tillnärmelsevis kan jämföras med dessa aktörers konsensusbeslut. För en sådan total likriktning vore omöjlig om man inte träffat någon form av överenskommelse om att inget får diskuteras eller debatteras som strider mot nämnda aktörers ställningstagande om att verkligheten inte får beskrivas som den är - sanningsenligt.

Den mest extrema förljugenheten gäller givetvis dagens massinvandring. Kostnader, brottslighet etc är totalt tabu. Men även andra områden omfattas av denna förljugenhet. Så gott som alla medier och politiker spelade med i den fars som försvaret framförde inför folket nyligen.

Eftersom inga kritiker fick uttrycka sig i medierna så lyckades supportrarna för höjda försvarsanslag och anslutning till NATO höja förhållandet mellan de som vill stå utanför NATO och de som vill att vi skall gå med till 36-37. Sannolikt blir resultatet snart det omvända när medborgarna insett att det hela var en PR-kupp och inget annat.

Men de som vill manipulera och ljuga för oss medborgare når aldrig moralisk mognad utan fortsätter sina lögner.

Sålunda står det i rapporten från Utredningen om Sveriges internationellaförsvarspolitiska samarbete följande ....:

Sverige förväntar att i händelse av konflikt bli uppfattad på annat sätt än NATOs medlemsstater. Det vill säga att reducera risken att bli indragen i en konflikt, framstår som alltmer löst grundad.
I stället ökar risken för svensk del eftersom vi inte har någon del av det kollektiva, solidaritetsskyddet".

Den sista meningen är ren lögn.

I Lissabonfördraget finns nämligen inskrivit att om någon stat inom EU blir anfallen etc så har samtliga EU-stater skyldighet att ingripa mot inkräktaren. Många av EU.s stater är också NATO-stater. Eftersom man knappast i dessa länder kan särskilja de olika försvarsstyrkorna kommer såväl enskilda staters försvarsorganisation som NATO-trupper att ingå i försvaret av den stat som anfallits.

Detta gjordes det stor propaganda av när Lissabonfördraget skrevs under. Då använde man klausulen för att  påvisa vilket förnämligt skydd man lyckats förhandla fram! Helt plötsligt skulle det inte vara något värt utan Sverige skulle stå utan bundsförvanter!/Olle Ljungbeck, Gävle

  Malmö 23-10-2014

 MALMÖ ÄR EN ROLIG STAD

När man i morse öppnade Sydsvenskan så fick man sig ett gott skratt!
Visserligen så har man upplevt det mesta när det gäller eftergifter här i kommunen gentemot andra länders medborgare och detsamma gäller mesiga och naiva kommunpolitiker som inte vågar ta ett beslut när det gäller att ta tag i ett problem förorsakat av i detta fallet s.k EU-migranter.

Men det som stod i tidningen denna morgon torde vara ett nytt rekord i ynklighet och förtjänar endast ett gapskratt.

Sedan ett bra tag tillbaka har ett femtiotal s.k EU-migranter ockuperat en ödetomt  i centrala Malmö där man har slagit upp tält och skrotfärdiga husvagnar.Tomten som ägs av Granen Fastighetsutveckling AB ser ut som en veritabel sopstation och naturligtvis så används den också som toalett i det fria av ockupanterna. Har med egna ögon sett svineriet som pågår där och det är minst sagt en ynkedom av politikerna i staden att detta har kunnat hända så gott som mitt i stan.

Och nu till det som föranledde ett gapskratt och som klär av både politiker och myndigheter in på bara kroppen.

Tydligen så har frågan om hur man skall hantera detta delikata problem tagits upp för behandling i kommunens miljöförvaltning som har skickat ärendet vidare till tomtägaren som har begärt vräkning hos Kronofogden varifrån man tydligen skickade ut två modiga män med två brev till två av EU-migranterna som innehöll en text där dessa båda herrar anmodades att samla ihop sina tillhörigheter och dra inom en veckas tid. Det var enbart dessa herrar som fick brev eftersom man bara kände till namnet på de här två. Det går alltså bara att vräka dessa som man känner namnet på. Helt otroligt fantastiskt! Och tillika väldigt roligt!

Nu var dessa båda herrarna inte anträffbara så de två modiga kronofogdemännen satte fast kuverten med breven på en parkeringsautomat i närheten. Faktiskt ännu roligare! Något så roligt och samtidigt ynkligt förfaringssätt kan nog bara hända i Sverige! Är det någon som tror att dessa båda herrar kommer att gå bort till parkeringsautomaten och öppna kuverten och åtlyda uppmaningen?

Människor som kommer hit från ett annat land och försörjer sig på tiggeri, kriminalitet och sitter i gathörnen i snart sagt varenda stad i landet och tigger och ockuperar andras egendomar och svinar ner där genom att använda denna egendom som en friluftstoalett och sopstation och när man sedan drar vidare lämnar sin avföring och sitt skräp som andra får städa upp efter dem skall inte visas någon som helst respekt i form av skrivelser från kronofogden.

Dessa respektlösa individer skall utan förvarning köras bort från ockuperad mark och deras läger vare sig det är i form av tält eller husvagnar rivas eller föras bort. Personerna i fråga skall sedan med omedelbar verkan lämna landet!

De är välkomna tillbaka när de beter sig och uppför sig som man bör göra och inte som svin när man vistas i främmande land, d v s man sitter inte i gathörnen och tigger och finansierar sitt uppehälle på det viset

Man ockuperar inte andras ägor. Man uträttar inte sina behov där. Man använder inte andras mark som sopstation.

Kan inte dessa  s.k EU-migranter rätta sig efter dessa för oss andra elementära regler så har dom inte här att göra och bör inte heller släppas in i landet. Sedan må deras hemländer var medlemmar i EU så mycket de vill.

Att vi sedan har ynkryggar och allmänt sinnesslöa politiker i vårt land som aktivt "arbetar" för att dessa s.k EU-migranter i princip skall ha samma rättigheter som befolkningen i övrigt när det t ex gäller sjukvård, försörjningsstöd, skolgång för barnenoch tak över huvudet i form av härbärgen för ju bara med sig att man lockar hit ännu fler. Fortsätter våra politiker på detta sätt så kommer situationen att bli än mer ohållbar än den är idag.

Att dessa människor har det fattigt i sina hemländer är bara att beklaga men tillika är det inte svenska skattebetalares skyldighet att lösa deras problem.

Likaledes så bör inte heller någon lägga pengar i deras muggar när de sitter och tigger. Så länge det finns naiva och blåögda personer som gör detta så har vi problemet kvar. Har någon dåligt samvete över dessa s.k EU-migranters situation i deras hemländer så var vänlig och hjälp dem på plats i form av att ge bidrag till sådana organisationer som engagerar sig i dylik verksamhet.

Nu finns det säkert ett antal s.k godhetsapostlar som mer eller mindre gör i brallan när de har läst ovanstående hemska,  rasistiska, hatiska, omänskliga, grymma, okänsliga,vedervärdiga rader.

Till dessa vill jag bara säga följande :

Jag har varit i de flesta länder i Europa och jag har även rest i andra världsdelar .Jag har finansierat mitt uppehälle där av egna icke på plats eller någon annanstans ihoptiggda pengar. Jag har aldrig utfört mina naturbehov på andras tomter.Jjag har heller inte använt andras tomter som sopstation och jag har heller aldrig parkerat en husvagn eller slagit upp ett tält på någons ägor.

Jag förväntar mig samma sak av dessa s.k EU-migranter när de besöker mitt land.
Jag tycker inte att det är för mycket begärt och har heller inte dåligt samvete för det.
Eller borde jag ha det?/Sandor Herold,Malmö

 
”Till Morgan Johansson 
Angående problemet med unga "nysvenskar" som beger sig till bl. a Syrien för att bli s.k. jihadister, så har jag en mycket enklare och bättre lösning på detta än ditt förslag om att införa en lag som förbjuder "svenskar" att delta i krig utomlands. En lag som dom troligtvis kommer att följa precis som man följer andra svenska lagar, d v s inte alls.” Läs mer

Politisk korruption hotar demokratin

”När man följer sociala media och kommentarfält från debattartiklar tecknar sig ett tråkigt mönster. Väldigt många människor i vårt samhälle känner idag en stor frustration över sin egen maktlöshet och över vad de uppfattar som en politik som saknar en genuin folklig förankring. Den svenska demokratin är på väg in i en förtroendekris som vi inte upplevt tidigare. Inte minst visar det gångna valet att det är så. Ett vildvuxet missnöjesparti har på två val gått från ingenting till det med råge tredje största partiet. Jag törs tippa att det efter nästa val kan vara det näst största.
 … Förfallet började med att socialdemokraterna kollektivanslöt LO:s medlemmar och tvingade alla oberoende av övertygelse att vara med och finansiera partiet. Men det olyckligaste beslutet som fattats inom svenskt partiliv, var när den politiska eliten beslutade att vi skattebetalare skulle vara med och betala alla partiers verksamhet. Det har inneburit att jag via min skattsedel är med och finansierar partier vars ideologi är för mig helt motbjudande som t.ex. det gamla kommunistpartiet.
… I avsaknad av engagerande frågor som man vågar diskutera i den poliska debatten har flera partier valt att torgföra fullständiga stolligheter för att dra till sig uppmärksamhet. Det fenomenet är speciellt tydligt när det gäller Miljöpartiet och Fi men även gamla kommunistiska Vänsterpartiet utmärker sig. Nu sitter i praktiken två av dessa partier i regeringen och vi vanliga medborgare kommer att få betala dyrt för det. Men inte heller övriga partier går fria, den löjeväckande marknadsföringen av Sverige som en humanitär stormakt är ju inget annat än ett sätt för de politiska adelsmännen att marknadsföra sig själva bland dem som delar ut välarvoderade förläningar inom EU- och FN-systemen.


Bristen på verklighetsförankring är även slående, Åsa Romson t.ex. hävdar att Sverige kan skära ner på försvaret eftersom vårt godhjärtade fredsarbete har skapat en position där det skulle medföra ett väldigt högt politiskt pris att angripa Sverige.
Problemet när vi får politiker av den här beskrivna typen är att de hela tiden sneglar på var de feta arvodena finns. Det är inte så konstigt att hela det politiska etablissemanget är EU-vänligt, med tanke på alla pengar som EU använder för att köpa den politiska klassen i medlemsländerna.

Politiska beslut att sätta helt inkompetenta och obildade människor utan yrkeserfarenhet på ansvarsfulla poster och betala dem mångmiljonlöner är inget annat än korruption. Den korruptionen är på väg helt underminera det folkliga förtroendet för vårt samhälle.”Antroprocene och Tungsamhällsdebattör – Sverige går sönder

Lite om stolpskottet Åsa Romson
Åsa Romson – vi i Miljöpartiet hatar via män


Åsa Romson versus Björn Söder –i debatt om försvaret -  10.000 tyska bögarÅsa Romson - drogpåverkad eller allmänt förvirradInga kommentarer:

Skicka en kommentar