måndag 27 oktober 2014

SOS - Nytt Luciabeslut krävs, Sverige scenario 2022 och Europas självmordSOS - VILL NÅ UT MED INFORMATION !

Datum: 26 oktober 2014 02:14:16 CET
Jag och min sambo har skrivit en petition som ligger på "Skrivunder" och som heter "NYTT LUCIA-BESLUT I SVERIGE NU".

Skulle gärna vilja att ni på något sätt hjälper till att sprida denna petition till så många som möjligt på bästa sätt. Detta för att ge den uppmärksamhet och att det är en viktig fråga.
Budskapet måste komma ut och går fram.

Har ni frågor hör gärna av er.

"Har man frågor till petitionsförfattaren kan ni ställa dem via petitionen."Läs :
Tänd ett ljus
Luciabeslutet 1989 och Tankesmedjan Feminix

Från BloggarDag - citat från artikeln Kyrkbarnen

Apropå ubåtsjakten tidigare
”Det var bra att jag kom att läsa något roligt. Annars läser jag Daniel Suhonens bok om Juholt-affären och ser en skildring av ett parti som efterhand som jag läser tappar alltmer av sin moraliska auktoritet. Kyrkofadern Augustinus påpekar att skillnaden inte är så stor mellan en stat och ett rövarband. Sannerligen. Men det blir väl ingen stor uppgörelse om saken - väsen om partiväsendet. Hederligt folk gör väl som jag - känner att här är ett sammanhang som man ska hålla sig undan. Det gäller inte bara S, inser jag. Fast jag har väl i grunden fel som inte tänker att politik ägnar man sig åt som en karriärväg. Jag tänker att politiskt arbete är till för att tjäna folket. Naturligtvis är det fel. Fel och helt ute. Då i romarriket. Nu här. Men kan statens angelägenheter i längden hanteras väl av moraliskt förkrympta maktsuktare och maktslickare?”Hela artikeln

Av Olle Ljungbeck:

Scenario 2022 - om en icke osannolik framtid!

När de Scandiska medborgarna slår på radion/TV-n kl 07.00 den 15 december 2022 blir de chockade. Reportern meddelar nämligen att den numera icke legala regeringskoalitionen bestående av de  Sju Förenade partierna beordrat undantagstillstånd i hela riket.

Bakgrunden är att alltsedan Scandien blev medlem av Unionen har demokratin kraftigt inskränkts och medborgarnas frihet och välfärd kraftigt beskurits. Det nya Unionsfördraget har medfört kraftiga försämringar för löntagarna. Arbetslösheten har stigit kraftigt för den inhemska befolkningen, dels genom beslut orsakade av unionen men framförallt till följd av arbetskraftsinvandring inte bara från Europa utan hela världen. Det som emellertid orsakat de största problemen på ett flertal om råden är massinvandringen som startade omkring 2006. Denna har inte bara lett till ökad arbetslöshet för medborgarna i Scandien utan framförallt skapat otrygghet genom en  kraftigt ökad brottslighet som mord, våld, stöld,
våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. Skjutvapen har blivit vanligt förekommande vid våldsbrott, vilket medfört många dödsfall.

Unionen har mer och mer antagit karaktären av diktatur. En stor del av naturtillgångarna har privatiserats och sålts ut till utländska ägarintressen. Något som medborgarna inte trott kunde hända är att en del av vattentillgångarna har privatiserats och vatten  leds nu genom enorma rörsystem till nord- och Sydeuropa. (Denna fråga aktualiserades i Unionsparlamentet på fullt allvar i början av 2000-talet och är nu på väg att genomföras).

Den svenske bonden som blev fri för mer än 500 år sedan äger ej längre sin egen jord och skog. Regering och riksdag har beslutat om att Scandien skall medverka med trupper till olika konfliktområden i för medborgarna helt meningslösa krig. Hittills har 105 Scandiska flickor och pojkar kommit hem i svarta liksäckar efter att de beordrats ut i krig på order från Unionen.

Efter valet 2014 accelererar vreden hos befolkningen. Detta leder till bildandet av ett nytt parti, "FOLKET SKALL FORMA FRAMTIDEN", (FSFF). Den utlösande faktorn är massinvandringen som slukar enorma resurser, men också den alltmer ökande kriminaliteten och brottsligheten. Den religion/ideologi som flertalet av "de nya" tillhör blir alltmer militant och "erövrar" mer och mer terräng i samhället. Det som en gång var ett välfärdsland är nu på väg mot fattigdom. Skola, vård och omsorg har hamnat i botten på de "barometrar" vissa internationella organ upprättar för att belysa staters standard och utvecklingsnivå. De allmänna pensionerna har måst sänkas kraftigt för att hjälpligt hålla samhället "flytande". ”Läs hela artikeln och Sverige ett förlorat land


Av Olle Ljungbeck:

Till Justitieministern, Riksåklagaren (RÅ), Konstitutionsutskottets ordförande samt regerings- och riksdagsledamöter


Anmälan mot miljöpartisten, islamisten, Bostads- och statsbyggnadsministern Mehmet Kaplan.

 


Jag anmäler härmed Mehmet Kaplan för att bryta mot Sveriges grundlag och jämställdhetslagen.


Denna person besöker regelbundet sin religions moské. I denna är kvinnor/flickor genom tvingande beslut bl a åtskiljda från män och pojkar. Självklart innebär det en diskriminering av kvinnor/flickor vilket strider mot den svenska jämställdhetslagen.


Kaplan reagerar inte mot denna diskriminering trots att han besöker moskèn varje vecka”


Fr. Snaphanen:

”Frankrikes självmord

Om jag följer mitt förnuft är det tillstånd i vilket Frankrike befinner sig oåterkalleligt. Om jag följer mitt hopp och om jag tänker på Frankrikes historia, med nedgångar och uppgångar, då säger jag att vi kommer slå i botten så hårt att en rekyl kommer att uppstå. Rimligen tror jag inte på en återhämtning, men resonemanget  är inte alltid rätt.

- Det romerska rikets fall. Det finns, i hjärtat av det franska självmordet, ett mycket karakteristiskt självhat. Romarna kände kanske inte så - det är svårt att veta säkert - men de verkar fulla av självtrötthet. Den stora romerska borgarklassen, i synnerhet, lät sig massakreras av barbarer. Borgarklassen var trött på sig själv, som prefekt Lutèce i Asterix et la Serpe d'or: "Jag är trött, trött, trött ..." Romarna var passiva mot slutet. Det är vi också. Det är vad jag kallar självmord. (...)

- För att det skall bli en revolution är ett uppvaknande nödvändigt. Vi är inte där ännu. Målet med min bok är bryta ned ”konstruktörerna” för att påskynda uppvaknandet. Snarare än en revolution förutser  jag Jacqueries (bondeuppror), Jours de Colere (dagar av ilska). Med Bonnets Rouges (röda mössor) ser vi en ny allians: små företag med arbetare. Det gjorde  Mélenchon rasande, för han förstod vad som händer: den nya alliansen är ett resultat av globaliseringen.

- Jag ser också en kommande konfrontation mellan tre grupper av ungdomar. Först, ungdomarna från elithögskolor som består av globaliseringens goda soldater, uppvuxna i chic mångkulturalism och genusvetenskap till den punkt där de inte inser hur falskt allt detta är. För det andra, arbetarklassens ungdomar, övergivna, "marginaliserade". Slutligen invandrarungdomar. Dessa tre grupper är främmande för varandra, och kommer att hamna i en konfrontation.”(…)Snaphanen och Gallia Watch
Även om nedanstående artikel är gammal (2009) så är den intressant att läsa för det är knappast så att folkvandringarna har upphört.

Europas ofrånkomliga självmord

Christian Lambert, Frankrikes före detta ambassadör i Bryssel, publicerade tidigare i månaden i högerliberala tidskriften Les4Vérités
artikeln L’inexorable suicide de l’europé  och han förutspår ett fruktansvärt öde för Europa.

Han kallar sin uppsats : ” Europas ofrånkomliga självmord.”

Bryssel-administrationen medger officiellt att varje år ankommer ungefär 550 000 invandrare från Afrika, Mellanösten och Kina samt Sydamerika till Europeiska unionen. I verkligheten är siffran dubbelt så stor, det vill säga fler än en miljon.


…Fotot är av det vackra Pfalzkapellet i Aachen, betraktat som den arkitektoniska höjdpunkten av den karolingiska renässansen. När barbarerna konverterade till kristendomen hjälpte de till att skapa det Europa som nu demonteras. 
Frankerna avvisade också muslimerna som nu får sin hämnd, utan nämnvärd strid, under det att moskéer reses överallt i det europeiska landskapet för att ersätta storartade byggnadsverk som detta. Klichén "what goes around comes around" tycks kunna appliceras på vår aktuella situation. Vi måste nu räkna med det oväntade.

Och vad kommer att hända nu? På kort sikt kommer immigranter att fortsätta svämma in.

Problem som aldrig varit så allvarliga som just nu kommer att fortsätta att spridas och förvärras. På lite längre sikt kommer Europa, som skapade den vackraste civilisation som mänskligheten någonsin frambringat, att försvinna. ” Läs mer

Läs: Tumult bland flyktingar i Calais

Brittiskt ramaskri över EU-nota


En och annan kanske har läst att David Cameron är chockad över att till första advent betala ca 20 miljarder kronor – 2,1 miljarder euro


”Men EU-kommissionens ordförande säger att räkningen ”inte borde vara någon överraskning”.


Nästan 20 miljarder kronor - 2,1 miljarder euro - kan britterna komma att krävas på, enligt EU-dokument som läckts till tidningen Financial Times. Orsaken är den nya internationella standard för att beräkna länders bruttonationalprodukt som nu införts även i EU. Det gör i vissa fall kraftiga skillnader i vad länderna borde betala i medlemsavgift.” SvD

Farage: The Last European Commission that Governs Britain

• European Parliament, Strasbourg, 22 October 2014
• Nigel Farage MEP, Leader of the UK Independence Party (UKIP), Co-President of the Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD) Group in the European Parliament -
http://www.nigelfaragemep.co.uk @Nigel_Farage
• Debate: Presentation by the Commission President-elect of the College of Commissioners and their programme

Transcript:

Mr Juncker,

As you present this morning your new Commission, you tell us that they're all in the Last-Chance Saloon. Well, I'll tell you what, I'll come and see you there. But you're going to have to introduce me to them, because this is pretty much a bunch of non-entities, unknown. I spoke to MEPs this morning who will be voting later, and most of them couldn't even name half of them.

And the one from Britian is so obscure, his name, Lord Hill should be Lord Who, because the British public couldn't pick the bloke out of a line-up and he's never been elected to anything in his life, which means he's perfect for the job - because I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is.

The Commission is the Executive, it is the Government of Europe, and it has the sole rights to propose legislation; it does so in consultation with 3000 secret committees, staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret.

And once something becomes a European law, it is the European Commission themselves who have the sole right to propose repeal or change of that legislation.

The Community Method which you championed this morning, the means by which the European Commission makes law and holds law, is actually the very enemy of the concept of democracy itself. Because it means in any member state there is nothing the electorate can do to change a single piece of European law.

So we'll be voting against the Commission today, not on the basis of the individuals, but on the basis of the fact that it is a fundamentally un-, in fact, anti-democratic form of government.

I suspect you're in for a tough time with this Commission. You are going to have the euro crisis, which has not gone away and is going to get worse.

And you are also going to have the UK debate, when now it has become unacceptable to the vast majority of British citizens for there to be total free movement of people extended to half a billion people to come to Britain.

Mr Cameron masquerades as being an EU opponent, though I note this morning that the Conservatives are so brave that they are even going to abstain.

I think this will be the last European Commission that governs Britain, because within the end of these five years we will be out of here.

Thank you.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar