onsdag 12 november 2014

Cicero om förrädare. Demokratin avvecklas. Expropriering av folks bostäder?Den romerske filosofen Cicero:
 ”En nation kan överleva sina dårar - och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla. 

Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.

Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten - i hemlighet och anonymt - tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! "

DemokratiDemokratin avvecklas i allt snabbare takt.


Löfven anklagar Sverigedemokraterna för att hota stabiliteten, om man röstar ner deras budget genom att rösta på Alliansen. Dumheter och en skrämmande naivitet.  Detta är ju kärnan i demokratin att ett folkvalt parti i riksdagen har rätt att använda sina mandat där de bäst passar deras väljarkår. Och varför inte kritisera alliansen som lägger fram sitt förslag? De vet ju att de endast kan få igenom det om Sverigedemokraterna stöder det. Om de inte vill ha Sverigedemokraternas stöd skall de väl inte lägga fram det. Eller vill man lura väljarna genom att lägga fram sitt eget budgetförslag utan önskan att det skall gå igenom?

Ännu längre går antidemokraten Annie Lööf i sitt förakt för demokratin. Hon vill stifta en lag så att Sverigedemokraterna eller något annat parti inte skall ha frihet att stötta vilken budget de vill. Med andra ord rösta på den budget de anser ligger närmast deras egen om de inte kan få igenom denna. Lööf vill med andra ord binda upp partier att rösta som hon anser. Kan man gå längre i förakt för demokratin? Men med ett sådant resonemang röjer hon ju att hon vill att Socialdemokraternas budgetförslag skall gå igenom. Varför då lägga fram sitt eget? Inget annat än ett falskspel för alliansens väljare! Även Annie Lööf synes ha vissa intellektuella brister.

 Annie Lööf: 

 
"Jag är känd som en väldigt tydlig politiker. Jag är väldigt tydlig med det beskedet."Demokratin i Sverige i dag är i stort sett endast formell. Folket får inte rösta på de verkligt stora och betydelsefulla frågorna som t ex massinvandringen. Och röstar ett parti i riksdagen som deras väljare önskar då skall det lagstiftas mot detta!!

Det börjar bli kusligt att leva i ett land där sjuklöverpartierna tävlar om vem som kan visa mest förakt för folkets mening.

Är orsaken till det politiska förfallet det som Erlander och Palme hela tiden varnade för?

Den ständigt sjunkande begåvningsnivån hos dagens politiker?/Olle Ljungbeck, 805 91 Gävle 

Anna Kinberg Batra perfekt val för SD
 Jan Kallberg. Assistant professor Arkansas Tech University, forskningledare på ber Security Research and Educational Center, The University of Texas at Dallas
 
Kallberg skriver: Nya Moderaterna appellerar till en allt mindre grupp röstberättigade. Riksdagsvalet 2014 sände ett klart budskap till partiet: Stockholmscentrismen är för stor. Tappet på landsbygden och i småorter är oerhört farligt för partiets långsiktiga överlevnad.
I Stockholmspostnumret 100 12 är alla nya Moderaterna övertygade att hon är den som kommer att leda nya Moderaterna till glansfulla storhetstider efter att det tidigare strategiska geniet Reinfeldt imploderat.
…Nu fattas bara att Jan Björklund ersätts med Birgitta Ohlsson (Jan ifrågasätts av vänsterliberalerna). Då är det godnatt för alliansen.”Läs mer på Varjager


 ÖC Ordet fritt
"Undantaget politiker
Kompetens, det vill säga erfarenhet och kunskap krävs numera inom fler­talet av samhällets områden, med ett undantag: höga politiska ministerposter. Vi har nu en kulturminister, som orsakat stor oro inom kultursektorn, vi har en högskoleminister utan examen från universitet/högskola, en stadsutvecklingsminister som anser att främlingsfientlighet i vårt land utgör en bakomliggande orsak till att personer med svenskt medborgarskap lämnar landet för att slåss med IS, Islamiska staten, och sedan jämför detta förkastliga agerande med svenskar som deltog i finska vinterkriget ... vart är vi på väg? Harriet L.


 Högre utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), 45 år,

 inkomst 2013: 1 415 000 kronor.
Foto: LARS PEHRSON
ÖC Debatt
Se över migrationspolitiken
Sverige bör ha fortsatt generös migrationspolitik, men ligger i dag för långt ifrån övriga EU-länder, skriver före detta riksdagsledamoten Staffan Danielsson.
Av kanske 20 000 ensamkommande barn – i åldrarna 15 till cirka 23 år – till EU nästa år beräknas 8 000 söka asyl i Sverige.
…Utöver större och bättre insatser på integration och få i arbete anser jag att regeringen – gärna tillsammans med riksdagen – snarast bör utreda hur Sveriges regelverk på några punkter enligt ovan bör anpassas mer till övriga EU-länders. Sverige ska fortsatt ha en generös migrationspolitik i EU-tät, men för att uthålligt säkerställa detta kan vi inte ligga lika långt före praxis i EU-länderna som i dag." Staffan Danielsson

Fr. Snaphanen:


Av Finn Sommerlund
Alliansens och Miljöpartiets politiker är nöjda med sig själva. Under endast två mandatperioder har de genom att öppna gränsen för en massiv invandringsvåg från utomeuropeiska länder lyckats med att fullständigt gettofiera förorterna i Sveriges tre största städer. Därtill har man förvandlat ytterligare runt 200 bostadsområden jämnt fördelade över landet till utanförskapsområden. Knappt några av Sveriges tätorter har förblivit opåverkade. Vissa svenska bostadsområden kan idag mäta sig med multietniska problemområden i Frankrike och Storbritannien. Vad få svenska väljare känner till är att staten arbetar på ytterligare satsningar för att etniskt underminera befolknings-strukturen även på den svenska landsbygden.

Länsstyrelserna – statens verktyg
Länsstyrelserna, som är regeringens företrädare i länen, upprättar handlingsplaner för att etablera utomeuropeiska invandrare på landsbygden. Detta är tänkt att ske genom praktikplatser på svenska jordbruk och utbildningsinsatser enkom för utomeuropéer, varifrån svenska ungdomar är utestängda, samt i ett senare skede genom subventionerade löner för lantarbetare med utomeuropeisk invandrarbakgrund.

Äganderätten i fara
Vi har sett hur kommuner och privata hyresvärdar säger upp svenska hyresgäster för mer lukrativa avtal med Migrationsverket. De svenska hyresgästerna sägs upp och inga lagar tycks kunna skydda deras boenderätt. Där svenskar tidigare bodde har asylinvandrare flyttat in. Drabbade är inte enbart privatpersoner som måste lämna sina hem utan även företagare och firmafilialer som måste söka nya lokaler när fastighetsägare byter hyresgäst till Migrationsverket.

Vi har sett hur kulturminnesmärkta slott och herrgårdar omvandlas till asylboenden där påstådda flyktingar klagar på maten under kandelabrarnas sken. Det finns med det i beaktande inget som utesluter att Sveriges regeringar, vare sig det rör sig om en allians av nyliberaler eller om socialister, skulle kunna tänkas vara kapabla till att med statliga medel köpa svenska bönders lantegendomar alternativt avsätta kommunalt eller statligt ägd mark för att använda den till så kallad integration. 

Marknadskrafterna och konkurrensen om landförvärv är heller inget hinder för staten som genom att bjuda överpriser kan köpa lantegendomar för att sedan i integrationens oantastbara namn lämna över marken till nya befolkningsgrupper.
Alliansen chockade väljarna under sina åtta år vid makten med sin extrema nyliberalism, med påflugen, vulgär mångkulturpropaganda och sin öppet antisvenska, federalistiska hållning.

Socialdemokraternas agenda för integrering av utomeuropeiska befolkningsgrupper in i alla delar av samhällets strukturer är densamma som Alliansens. Äganderätten i Sverige har aldrig varit så hotad som i dessa tider av nyliberalt och socialistiskt samförstånd under gemensam EU-flagg.”Snaphanen

1 kommentar:

  1. Ingen av *******politikerna ovan är lojal med det svenska folket!
    De som har möjlighet: granska deras familjebakgrunder och vilken grupp de har lojalitetsband till.

    SvaraRadera