tisdag 11 november 2014

Gustaf Adolfsdagen, Jag anklagar - Olle Ljungbeck. Svenska kyrkan medlöpare till ondskanHur mycket kunde man ta del av Gustaf Adolfsdagen den 6 november i media eller i tidningar. Förr om åren har det varit mycket om denna dag. Bland annat har man skrivit om nya recept på Gustaf Adolf-bakelser. 
Men det är nog så att den svenska historien skall helst glömmas bort.

Gustaf II Adolf, 1594-1632.
Han anses vara en av världshistorien främsta fältherrar. Han förnyade krigskonsten och han blev känd som ”den moderna krigföringens fader”. Hans gärningar avgjorde den politiska och religiösa maktbalansen i Europa, men under hans tid reformerades även landets styrelse. Hans mest välkända handling var när han lät Sverige gå in i det trettioåriga kriget, där han stod på de protestantiska rikenas sida mot de katolska arméerna under den tysk-romerske kejsaren.Wikipedia
Gustav II Adolfs fältpsalm, 1632
Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla.
De fröjdas åt din undergång,
men deras fröjd ej bliver lång;
ty låt ej modet falla. 
I Jesu namn, vårt hopp är visst,
att ondskans makt och arga list
ej kan oss skada göra.
Till hån och spott den sist skall bli.
Med oss är Gud, med honom vi:
Oss segern skall tillhöra! 
Humaniora ligger illa till om den nya svenska regeringen får bestämma.
Avveckling Sveriges kultur- och forskningsinstitut - de så kallade Medelhavsinstituten- i Aten, Istanbul och Rom (inklusive San Michele)  - inleds, om regeringens planer fullföljs, med stryptag 2016 (spara 12 miljoner) för att året därpå dö av andnöd (spara ytterligare 10 miljoner)”Birger Schlaug
 


 

Jag anklagar.Jag anklagar regerings- och riksdagsledamöter (utom Sverigedemokraterna) från minst år 2006 och tills nu, för indirekt ansvar avseende tusentals grova våldsbrott mot svenska medborgare utförda av invandrare.

Deras medansvar har sin grund i den massinvandring de sanktionerat utan hänsynstagande till de risker, som man därmed utsätter den egna befolkningen för. Sålunda har man inte på minsta sätt sökt förhindra grova brottslingar att komma in i landet.

De brott de är medansvariga till är allt från dödliga sådana som mord, men också i stor omfattning våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, stöld etc.

Jag anklagar dem också för den fascistiska värdegrund de gett uttryck för när de i vissa fall deltagit i den mobbing eller inte sökt förhindra denna mot en demokratiskt vald partiledare, som så småningom lett till att denne drabbats av ett psykiskt sammanbrott.

Samtidigt med denna värdeförskjutning bort från demokratins grundvärderingar ger man större och större utrymme för islamistiska värderingar som inte hör hemma i en demokratisk stat utan i många fall är identiska med dem som hyllades i Nazityskland.

Men inte bara våldet mot den egna befolkningen tolereras, utan de svagaste bland invandrarna, kvinnor/flickor/barn, utsätts av sina egna landsmän för samma förtryck som i hemlandet utan att statsmakten (regering och riksdag) stävjar det.

Synnerligen allvarligt och oförsvarligt är att man utnämnt en islamist till minister i regeringen. Detta har man gjort trots att denne genom sitt förhållande till islam tydligt visar att han bryter mot den värdegrund vi lagstiftat om och som därför såväl regerings- som riksdagsledamöter skall förhålla sig till. Detta får till följd att regeringens anseende  helt undermineras och att grundlagens uppgift att värna statsskicket totalt undergrävs. Ingen demokratisk medborgare kan därför längre känna förtroende för regeringen och riksdagen.
Eftersom massinvandringen är helt oorganiserad (ingen plan, ingen budget, inget ställningstagande till hur många vi kan ta emot etc) trots de enorma kostnaderna (kanske den största utgiftsposten av alla) det rör sig om visar regeringen även här en sådan ansvarslöshet som borde innebära att den ställs inför riksrätt. Eftersom det sannolikt inte finns tillräckligt stöd för detta från allianspartierna bör den fällas med det snaraste. 

Genom dessa okontrollerade och hela tiden accelererande kostnader är det bara en tidsfråga innan livsviktiga områden kommer att drabbas. Den ekonomiska kris som framförallt EU är inne i kan på kort tid innebära att Sverige drabbas av en situation vi inte kan ta oss ur om inte massinvandringen bryts.

Den totala ansvarslöshet som dåvarande och nuvarande regeringar uppvisat är obegriplig att förstå. Att hänvisa till humanism håller inte.Humanism utan realism blir dess motsats.Detta illustreras bäst genom att man sätter 9 miljoner människors tillvaro på spel genom genom en falsk och hycklande förklaring om humanitet. Denna påstådda humanitet har nu gått så långt att de som den påstådda humaniteten riktar sig emot, i stor omfattning placerade i årsvisa asylboende, där många får psykiska sammanbrott. Om inte regering och riksdag inser att inför kommande år saknas reella möjligheter att placera nytillkommande invandrare skall de betraktas som icke tillräkneliga och inte längre tas på allvar. De måste då friställas från allt regeringsansvar. Då måste vi alla våga obstruera mot en ofrånkomlig katastrof. 

Medansvariga till att Sverige snart står inför sin svåraste kris någonsin, såväl ur trygghetssynpunkt för medborgarna, nationalekonomiskt som möjligheten att klara behoven inom vård skola och omsorg är i hög grad journalistkåren. Genom att totalt svika sin uppgift som kritiker av statsmakten innefattande regering, riksdag och myndig-heter har de i hög grad bidragit till den annalkande katastrofen. Kårens symbiotiska och likriktade förhållande till statsmakten går bara att finna i diktaturer.

Den hotande katastrof Sverige nu står inför måste vi gemensamt arbeta för att förhindra. Eftersom det i dag endast finns ett parti - Sverigedemokraterna, SD - som är beredda att ge medborgarna reellt inflytande (demokrati) i fråga om invandring bör alla som vill hindra denna katastrof stödja detta parti.

Det kan t ex vara att sprida denna artikel, verka för att så många som möjligt får kunskaper om verkligheten kring massinvandringen men också insikt om att dagens regering är en katastrof och måste fällas. Om inte, väntar oss den slutliga katastrofen där Sverige kollapsar genom att institutionerna slutar att fungera till följd av att regeringen förlorat greppet över ekonomin liksom möjligheten att garantera medborgarna trygghet till liv och lem. Men också att få ned arbetslösheten och skapa en skola som blir i paritet med våra grannländer etc. /Olle Ljungbeck, Gävle

Löfvens första månad har varit katastrofal”

”Att vi har en rödgrön regering förklaras av de etablerade partiernas totala beröringsskräck med SD. Medan Löfven nu låter 12,6 procent av rösterna styra Sverige så ställs de 800.000 människor, eller nästan 13 procent av valmanskåren, som röstat på Sverigedemokraterna ut i kylan.
Oavsett om SD:s huvudfråga är oacceptabel för övriga partier eller inte så hade det för alliansen funnits möjlighet till samarbete i de flesta andra frågor. Då hade vi inte haft en rödgrön regering i dag.” Olof Stenhammar: “Löfvens första månad har varit katastrofal”

Osagt – Ondskans medlöpare

” Den svenska prästen Helena Edlund packar nu sina väskor. Hon är fördriven från sin uppgift som präst i Svenska Kyrkan, åtminstone i sin gamla församling. Hon kastar och skänker bort hälften av sina ägodelar och tar sin son i handen för att gå vidare. Gå vidare via en mindre lastbil mot ett okänt mål.

…Det har sagts tidigare att om kvinnorna styrde världen skulle vi leva som en enda lycklig familj. Det håller säkert inte Helena Edlund med om. De som har satt kniven i hennes rygg heter bl a Helle Klein, Anna Karin Hammar och Eva Brunne. Samtliga präster i Svenska Kyrkan (nåja, Klein överlever som näthatare i en rastlös jakt på lämpliga tidningar. Hon har fått sparken på flera utav dem p g a sin hetsjakt på meningsmotståndare).


…Helle Klein grävde och grävde och höll slutligen i vild triumf upp SD-kortet. Edlund hade haft något beställningsjobb åt en lokal SD-grupp. Kleins smutskastning övergick gick till ren förföljelse. Hon påminde om en häxa som blir fulare och fulare för varje missgärning. Jämfört med Helena Edlund är Helle Klein ful som stryk. Vilket kan spela en viss roll. Kvinnor är avundsjuka och missunnsamma mot varandra, så är det bara. De andra kvinnliga belackarna är om möjligt ännu fulare. (Nej, nu är jag elak).

…Svenska Kyrkan startar bojkotter mot israeliska apelsiner och skickar miljoner av medlemmarnas pengar till Gaza. Till muslimerna. De kristna besvärar man inte sitt solidariska hjärta med. De miljoner kristna på flykt nämns aldrig med en stavelse. Helena Edlund börjar undra om Svenska Kyrkan är en kristen kyrka numera...

När den svenska regeringen nu ska skänka "Palestina" 1 miljard om året (våra pengar), vet man vem man egentligen sponsrar? När Svenska Kyrkan skänker miljoner till "uppbyggnad av Gaza", vilken uppbyggnad kommer det egentligen att handla om? Inte mat och kläder i alla fall. Det råder ständig brist på det mest nödvändiga därför att alla välmenande bidrag går till något annat. Det pumpas in i tillverkning av de raketer man dagligen skjuter in i Israel, grävande av tunnlar och automatvapen. Allting är nämligen underordnat det faktum att man vill och ska förinta Israel och alla judar. Och nu är det inte Ali Baba och de 40 rövarna vi talar om.

…Medan ondskan fortsätter att slakta kristna så blir det för varje dag allt svårare att säga detta öppet i Sverige. D v s, man berättar om IS, men undviker kategoriskt att nämna att det är de kristna som är i en massiv majoritet av de som förföljs och dödas.
…De här människorna ansåg på fullaste allvar att HMF (lagen om hets mot folkgrupp) skulle vara överordnad yttrandefriheten. Den rasifierade såg ut som negressen i den amerikanska tullen som plockar en avsides för att muddra om det piper när man går igenom bågen. Ja, förutom de illröda läpparna förstås.

Det är dessa människor som kommer att avlösa oss när vi sitter på hemmet. Antidemokrater som är så fulla av alla lögner därför att ingen har vågat tala om att "all makt utgår från folket". I dagens Sverige är den första meningen i grundlagen ett hot. Den andas frihet och makt. Frihet från förtryck och frihet att yttra och skriva om det man tänker och känner. Och så makten att göra något åt det.

Antidemokraterna anklagar de demokratiska för att vara antidemokrater om deras åsikter inte faller i god jord. I Det Nya Sverige har de som uttrycker sakernas tillstånd antidemokrater. Allt som faller utanför det politiskt korrekta är antidemokratiskt. Värdegrunden är den nya grundlagen. Vi har strukit grundlagens skydd för den fria människan och istället fängslat henne vid pålen där bara en åsikt är godkänd. Förr kallade man detta för diktatur, men i det nya Sverige kallas det demokrati, Värdegrundsdemokrati. Eller i praktiken värdegrundsdiktatur.

I en sådan samhällsatmosfär står portarna på vid gavel för Ondskan. Man har ju förnekat dess existens och kyrkan tiger också om den. Ingen skugga får falla på islam eller ens IS. Istället lobbar man för ett upprop för bojkott mot israeliska apelsiner. Satans hycklare.” Maj Grandmo,  Rätt eller orätt i Skugglandet Sverige. Attstå emot det onda

Vad säger vår nya tyska ärkebiskop om förföljelserna av kristna i Syrien och Iran? Har ni hört någonting från de falska apostlarna?
Kenneth Sandberg om Socialdemokratins degenerering
Sent: Thursday, November 06, 2014 6:41 PM
To: ELITEN I SVERIGE. Vi vet ju alla vilka de är, 7-klövern, journalisterna och allt TV- och radiofolk
Subject: Socialdemokratins degenerering
 Den som eventuellt fortfarande förvånas över Socialdemokraternas kräftgång, kan nedan se exempel på partiets degenerering personifierad av ett par lokala företrädare.
 //Kenneth Sandberg
......
 Marino Wallsten (S), kso Fagersta:
- Det är självklart att landet Sverige ska erbjuda människor som flyr för sina liv en tillflyktsort. Våra tre kommuner, liksom många andra, behöver dessutom nya invånare, fler erfarenheter och andra kompetenser. Ur den synvinkeln är det ytterst välkommet med inflyttning från andra länder.
- Det vi vänder oss emot är att några få kommuner får ta ett orimligt stort ansvar (sic).
 Marino Wallsten, Fagerstas socialdemokratiska spjut
........
 Kf-ordföranden i Höör, Anders Netterheim (M) menar att samtliga partier i Höör måste börja samtala och förhålla sig mer vuxet till Sverigedemokraterna.


Stefan Lissmark (S) Höör:
- Det han säger visar att vi släppt fram en ulv i fårakläder.
- Hade vi vetat det här tidigare hade vi aldrig röstat fram honom som ordförande.
 Stefan Lissmark
Det socialdemokratiska ess (!) som aspirerar på att bli Höörs nästa kommunalråd.

Från en god vän har följande inkommit:
”Expressen skär ner
Mycket tråkigt, de gör ju så många fina grävande reportage. Hoppas att de hamnar i FAS 3, där de kan få uppleva ännu mer av verkligheten och träffa alla möjliga sorters människor. Men de gillar ju olika, så det kommer nog att gå bra, även om lönen inte blir densamma. Pengar är ju inte allt.

De värsta är emellertid att vi kanske inte får läsa om Laila Bagge med flera tunga personligheter, inte får reda på några samlagsställningar, inte några hälsotips. Nyheterna om Bonde söker maka kommer jag att sakna, i synnerhet som jag inte är någon TV-innehavare. Hur ska vi nu kunna bilda oss och få veta SANNINGEN?

Men lite roligt är det i alla fall. Det går visst inte så bra för AB heller./Gullan”
Läs också:

1 kommentar:

  1. "Jämfört med Helena Edlund är Helle Klein ful som stryk", står det.

    Ja, var så goda, bedöm själva!

    https://bojkottaaftonbladet.files.wordpress.com/2013/02/helena_edlund.jpg

    SvaraRadera